Diş hekimleri'nin Sorunları'nın Tespiti için Meclis araştırması istendi

Diş hekimlerinin sorunlarının toplum sağlığını olumsuz etkileyecek boyuta gelmesinin önlenmesi için, CHP’li iki milletvekili Meclis araştırması açılmasını istedi

Diş hekimleri'nin Sorunları'nın Tespiti için Meclis araştırması istendi
ANKARA-CHP milletvekilleri Kadir Gökmen Öğüt ve Ali Özgündüz, diş hekimlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

 
Öğüt ve Özgündüz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan yazıda, Türkiye’nin yaşadığı en büyük sorunların başında sağlık sisteminin zafiyetleri geldiği bildirildi. Tüm vatandaşları kapsamayan sosyal güvenceler, hekimlerin bir kısmının sağlık sisteminin dışında tutulması, altyapı yetersizlikleri gibi sorunların, sağlık sisteminin içinde bulunduğu hastalıklı yapının da göstergesi olduğu dile getirilen yazıda, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Yazıda, “Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, diş ve diş eti rahatsızlıkları yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeniyle insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarındandır. Örneğin 5-17 yaş grubu çocuklarda diş ve dişeti enfeksiyonu nedeniyle büyüme ve gelişim yetersizliği görülmektedir. Yine diş ve dişeti hastalığı olan 39-69 yaş grubunda, koroner kalp hastalığı görülme riskinin 7 kat fazla olduğu ve kötü ağız hijyenine sahip bireylerde kronik sindirim sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin 4-5 kat fazla olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.Bu nedenlerden dolayı toplum sağlığının korunmasında dişhekimlerinin rolü büyüktür” denildi.

 
“Muayenehanede çalışan diş hekimleri unutuldu”

Sosyal devlet ilkesi gereğince, toplum sağlığını korumak için ağız ve diş sağlığına, yani diş hekimlerine gereken özenin gösterilmesi gerektiği belirtilen yazıda, genel tıp alanında özel sağlık kuruluşlarından hizmet alımının önü açılırken, yüzde 80’i muayenehanelerde çalışan diş hekimlerinin unutulduğu dile getirildi.
 

Yazıda, Sağlık Bakanlığının istihdam ettiği diş hekimi sayısının 7 bin civarında olduğu, kamu kuruluşlarında çalışan diş hekimlerinin halkın diş ve diş hastalıkları ile ilgili talebini karşılama olanağı olmadığı kaydedildi. Devletin, kamu kaynaklarını en iyi biçimde kullanması açısından tam bir otomasyon ile başta muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan diş hekimlerinden hizmet satın almasının, halkın ve diş hekimlerinin talepleri ile örtüştüğü ifade edilen yazıda, şunlar dile getirildi:

“Türk Dişhekimleri Birliği, bu konuya dikkatleri çekebilmek için çok sayıda çalışma yapmıştır. Ayrıca 11 Ekim 2008 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapmıştır. Başbakan, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan bu konuda çalışma yapmasını istemiş ve bunun üzerine iki bakanlık temsilcileri ve Türk Dişhekimleri Birliği yetkilileri 15 Ekim’de bir araya gelmiştir. Bu buluşmanın ardından tam 3 yılı aşkın gün geçmiş ve henüz bir sonuç alınamamıştır.

 
Diş hekimlerinin sorunları, toplum sağlığını olumsuz etkileyecek boyuta gelmeden önlenmelidir. Bu nedenle dişhekimlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER