Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı!

Yüzer mimari bir yapı olan yatların iç mekânları tasarlanırken dikkate alınması gerekenler çok geniş bir perspektifte bu kitapta..

Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı!
Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı!

 Yüzer mimari bir yapı olan yatların iç mekânları tasarlanırken dikkate alınması gerekenler çok geniş bir perspektifte bu kitapta...
Mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj tasarımı, arkeoloji, kültür, sanat vb. konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın’ın yeni kitabı Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı çıktı. YEM Yayın’ın yeni kitabı Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı, artık günümüzde “yüzer mimari yapı tipi” olarak tanımlanan yatların iç mekânları tasarlanırken dikkate alınması gerekenleri ve yatlarda kullanılan fiziksel elemanların mekân algısına etkilerini, insanın denizdeki mekân ile olan davranışsal ilişkisi bağlamında irdeliyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yat üretim sektörü büyük bir ilerleme kaydetmiş ve dünya sıralamasında üçüncü sırada yerini almıştır. Buna karşın, üretimde gelinen nokta ile tasarım performansı arasında büyük bir fark vardır. Yat tasarımı konusunda da aynı ilerlemenin gerçekleştirilebilmesi ve sektördeki tasarım açığının kapatılması için yeni tasarımcılar yetiştiriliyor olsa da, bu alanda akademik çalışmaların ve güvenilir kaynakların yetersiz kaldığı görülmektedir.

Yapıların iç mekânlarındaki tasarımsal öğeler, kullanıcı beklentileri ve mekânsal memnuniyetleri karşılama düzeyleri açısından değerlendirilir, Bu bağlamda, yatlarda mekân algısının kullanıcı beklentileri ve mekânsal memnuniyetle ilişkisine ışık tutulan Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı’nda, salt fiziksel değil aynı zamanda aidiyet, mahremiyet gibi psikolojik konfor koşullarına da değiniliyor. Genel anlamda, karasal mimari yapılardaki yaşam alanlarından farklı standartlara ve hareketli bir fiziksel çevreye sahip olan yüzer yapılardaki memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen veriler, denizdeki mekânın kendi karakteristikleri özelinde ve psikolojik algı sürecinde ele alınması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Modern sanayi ürünlerinden olan yolcu gemilerinin birer “mimari yapıt” olduğunun altını tarihte ilk çizenlerden olan Modern Mimarlığın öncüsü Le Corbusier’nin bu konuya ilişkin düşünceleri özetle şöyle:
“Yolcu gemilerini yapan yürekli ve bilge kişiler, katedrallerin yanlarında küçücük kalan saraylar yapıyorlar, sonra da bunları suya atıp yüzdürüyorlar! Eğer bir anlığına geminin bir taşıma aracı olduğunu unutup ona yeni bir gözle bakacak olursak, korkusuzluğun, disiplinin, uyumun, sakin, diri ve güçlü bir güzelliğin temsilcisi karşısında olduğumuzu duyumsarız. Gemiye organizmaların yaratıcısı gibi bakan ciddi bir mimar, onda yüzyıllardan beri süregelen lanetli tutsaklıktan kurtuluşu bulacaktır. Bu mimar, doğanın gücüne duyulan saygıyı geleneklere duyulan uyuşuk saygıya, ortaya iyi konmuş bir sorundan geliştirilen çözümlerin yüceliğini kıt anlayışların yetersiz çözümlerine yeğleyecektir...”

Türk Loydu’nun değerli katkılarıyla yayına hazırlanan kitap, benzer işlevli yüzer yapıların programlama ve tasarım kararları aşamalarına girdi sağlamak ve bir yat mekânı tasarlarken denizin yarattığı etkilere ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla, konuyu renkli fotoğraflar, şekiller, tablolar ve yat tasarımlarından örnek çizimlerle birlikte bütüncül olarak irdeliyor.
Kitaba tüm seçkin kitap satış noktalarının yanı sıra YEM Kitabevi’nin Fulya’daki mağazasından ve www.yemkitabevi.com internet adresinden ulaşılabilir.

Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı
YEM Yayın
Yazar: İnanç Işıl Yıldırım
Kapak Tasarımı: LOM Creative, Utku Lomlu
ISBN: 975-605-4793-61-7
İstanbul, Aralık 2016
Türkçe
128 sayfa
20x25 cm
Renkli, karton kapak

Yazar Hakkında
İNANÇ IŞIL YILDIRIM
İzmir’de dünyaya gelen Yard.Doç.Dr. İnanç Işıl Yıldırım, 2001 yılında lisans eğitimine başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede devam ettiği yüksek lisans eğitimini, “Çevresel Verilerin Bina Programlamaya Olan Etkisi: Bodrum Yöresindeki Tatil Köyleri” adlı tez çalışmasıyla 2004 yılında tamamlamıştır.
2004-2008 yılları arasında, akademik faaliyetleriyle birlikte yürüttüğü tasarım çalışmaları sırasında çok sayıda konut, turizm ve ofis yapısının mimari projesini gerçekleştirmiştir. 2008-2012 yılları arasında, “Fiziksel Elemanların Yüzer Yapılarda Mekân Algısına Olan Etkileri: Çevre ve İnsan Davranışı İlişkisi Bağlamında İrdelenmesi” başlıklı doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde dersler veren İnanç Işıl Yıldırım, akademik alanda, "mekân algısı", "yat iç mekân tasarımı", "kullanım sonrası değerlendirme" konularını kendisine uzmanlık alanı olarak belirlemiş olup bu konular üzerinde araştırmalarını ve yayın çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

YEM Yayın Hakkında
YEM Yayın; mimarlık ortamına kalıcı katkılarda bulunmak, düşünsel ve teknik konularda bilgi paylaşım ortamı sağlamak amacıyla kurulduğu 1968 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü çalışmalarla ülkemizin mimarlık yayıncılığı alanında önemli bir yere sahiptir. Mimarlık, şehircilik, peyzaj tasarımı, ekoloji, inşaat mühendisliği, arkeoloji, kültür-sanat, endüstri tasarımı vb. konu başlıklarında, sayısı 250’yi aşan kitap, ansiklopedi, sözlük, dergi, katalog vb. ürünleriyle YEM Yayın; profesyoneller için olduğu kadar bu konulara ilgi duyan okurlar içinde ayrıcalıklı bir yayınevidir.


Yapı-Endüstri Merkezi “Yapı Dünyasının 48 yıldır Bilgi Merkezi”
1968 yılında kurulan Yapı-Endüstri Merkezi, 48 yıldır yapı dünyasına bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. YEM sektördeki üreticilerle, bu ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyanları bir araya getirecek platformlar oluşturmakta, sektöre özel hizmetler üretmektedir. Mimarlık, mühendislik, teknik ve kültür-sanat yayınları ile YEM Yayın, geniş yelpazede sektöre yönelik yerli/yabancı yayınların satışa sunulduğu YEM Kitabevi, sektör paydaşlarını yüz yüze buluşturan yıl geneline yayılan organizasyonları YEM Etkinlik, mimarlık, tasarım, kültür, sanat dergisi YAPI, sektörün en kapsamlı yapı ürün rehberi Yapı Kataloğu, bilgi hizmetleri ve sektörel araştırmalarla sektörü aydınlatan YEMAR, sektörel pazarlama çözümleri sağlayan Bilgi Bankası, yapı dünyasının bilgi portalı yapi.com.tr, mimarlık ve tasarım yayın platformu mimarizm.com, sanal ortamdaki mimarlık müzesi mimarlikmuzesi.org ve sektörün ihtiyacına yönelik oluşturulan diğer pek çok ürün ve hizmetle Yapı-Endüstri Merkezi yapı dünyasının temel taşlarını oluşturmaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER