Şikayet etmeyi bilmiyoruz

Şikayet etmeyi bilmiyoruz

Şikayet etmeyi bilmiyoruz

Tüketicinin şikayet mekanizmasını işletmeyi bilmediği ortaya çıktı

Tüketicinin korunması açısından çok önemli olmasına karşın, Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) konusunda tüketicinin fazla bilgili olmadığı, sistemin işlemesine yönelik şikayet mekanizmasını fazla işletmediği ortaya çıktı.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) Türkiye'nin 2009 Yılı Piyasa Gözetim ve Denetimi Raporu'nda, Türkiye'de PGD sisteminin etkin işlememesine ilişkin önemli tespit ve değerlendirmeler de yapıldı. Rapora göre, PGD sistemi kapsamında kurumlara gelen şikayet sayısı ve şikayetler baz alınarak denetlenen ürün sayısının toplam denetim sayısı içindeki payı çok düşük.

Geçen yıl, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 199, Sağlık Bakanlığı'na 205, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 6, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 9, Denizcilik Müsteşarlığı'na 1, BKİK'a 3, TAPDK'a 24, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na (yem ve yem hammaddeleri hariç) gıda, gıda ile temas eden materyaller ve gübreler ile ilgili 18 bin 411 şikayet geldi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hariç, şikayet nedeniyle yapılan denetimlerin oranı, toplam denetim içinde, yüzde 0.4-7.8 arasında değişti. Tarım Bakanlığı'nda şikayet mekanizmasının etkin işlediği belirtilen raporda, bakanlığın şikayet kaynaklarına ilişkin bir istatistik tutmadığına, tüketici örgütlerinden de TAPDK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na sadece birer şikayet geldiğine dikkat çekildi.
Sağlık Bakanlığı'na ulaşan 205 şikayetin yüzde 95'i tıbbi cihazlarla ilgili oldu. Oyuncak ve deterjanlarla ilgili yılda sadece 11, kozmetiklerle ilgili 64 şikayet gelmesi ise tüketicilerin bu mekanizmayı kullanmayı bilmediği şeklinde yorumlandı ve şikayet mekanizmasının kullanılmasına ilişkin tedbirlerin alınması önerildi.

80 ÜRÜN HAKKINDA ÖNLEM ALINDI
DTM raporuna göre, geçen yıl söz konusu 6 kurum tarafından denetlenen 38 bin 533 üründen 2 bin 847'si (yüzde 7.4'ü) uygunsuz/güvensiz bulundu. Rapordaki verilere göre, geçen yıl, güvensizliği giderilenler dahil, 80 ürün hakkında ürünün piyasaya arzının yasaklanması, ürünün piyasadan toplatılması veya bertaraf yaptırımı uygulandı.
Sağlık Bakanlığı, geçen yıl PGD kapsamında 39 (oyuncak, deterjan, kozmetik), BTİK 24 (telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 17 ürün (makine, asansör, düdüklü tencere, mutfak tüpü, çocuk ayakkabısı, kaynak makinası) hakkında ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması veya ürünün bertarafı uygulaması yaparken, önceki yıl bu sayının 25 olduğu kaydedildi.

htekonomi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER