HIGH POWER bir yakıt tasarruf ve kirlilik kontrol cihazıdır

Telefon numarası : 90.312 426 03 43 - +90 312 466 48 56 --- Fax +90.312 426 53 69 Adres : Tunalı Hilmi Caddesi No: 85/27 Kavaklıdere - Ankara TÜRKİYEServis - Showroomİlker 1. Cadde No: 156-A Dikmen-Ankara TÜRKİYETelefon : +90.312 490 88 23/ ataş

HIGH POWER bir yakıt tasarruf ve kirlilik kontrol cihazıdır
"HIGH POWER bir yakıt tasarruf ve kirlilik kontrol cihazıdır. "

Yakıt tasarrufu ve kirlilik kontrolü günümüzde yaşamsal öneme sahip konulardır. OPEC da artan açık, petrol ve doğal gaz firmalarının yerel petrol üretimindeki düşüş, ham petrolün uluslararası peşin fiyatındaki dalgalanmalar yakıt tasarrufunu gerek hükümetler gerekse de bireyler için zaruri kılmaktadır. Kirlilik kontrolü ve bunun artan öneminden bahsetmeye gerek bile yoktur. HIGH POWER harici olarak kullanılan bir donanımdır.Boru kesmeye ve katkı maddelerine gerek yoktur.

YAKIT TASARRUFLARI
HIGH POWER yanmayı arttırır, aracın yaşına, kömürleşme koşulları ve derecesine göre yakıt tasarrufu sağlar. HIGH POWER benzin, dizel, LPG yakıt üreten her türlü araçta kullanılabilir. (Dizel jeneratör, kamyon, otobüs, otomobil, jeep, traktör, iş makineleri, deniz taşıtları vb.)

KİRLİLİK KONTROLÜ
HIGH POWER , DEKARBONİZASYON (Karbon giderme işlemi) ve bunu takip eden manyetik alan etkisi ile iyi yanma sayesinde artan kömürleşme hızı ile montajdan önceki yanmamış hidrokarbon miktarını büyük oranda azaltır.

ATOM ve MOLEKÜL YAPISI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

Doğadaki tüm maddeler ( gaz, katı ve sıvı) atomlardan meydana gelmektedir.Atomlar ise proton ,nötron ve elektron denen partikül'lerden oluşmaktadır. Proton pozitif yüklü ,nötron yüksüz ve elektron negatif yüklü partikül'ler olup; proton ve nötronlar atom'un nükleus (çekirdek ) denen bölümünde bulunurlar; elektronlar ise nükleus çevresinde seviyeler şeklinde ilerleyen çemberlerde bulunur.Bunlara orbit veya shell denmektedir. Bu atomik partikül'ler sabit olmayıp hareketleri söz konusudur.

Atom nükleus'unda (çekirdek) bulunan protonlar ve nötronlar kendi etraflarında, nükleus çevresinde belirli orbitlerde bulunan elektronlar ise hem kendi etraflarında hem de belli yörüngelerde dönmektedir

KOVALENT BAĞLAR

Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denmektedir. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. Bu bağ H-H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır. Bir atom'un yapabileceği bağ sayısı onun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır.Örneğin 6 eletrona sahip C( karbon atomu) 4 tane yarı dolu orbitali olduğundan 4 bağ yapabilir.Hidrokarbonları içeren parafin veya metan serisi ( ) şeklinde bir yapıya sahip olup atomları birbirlerine kovalent bağlar ile bağlanmıştır.

Katı ve sıvı yakıtları metan, etan, propan ,bütan gibi çeşitli hidrokarbon molekülleri oluşturmaktadır.Bu moleküller, hidrojen ve karbon atomlarının kovalent bağlar ile bağlanarak,bir araya gelmesi sureti ile oluşmuşlardır.Bu moleküllerin kovalent bağ şemaları aşağıda gösterildiği gibidir :

Yüksek manyetik alan içeren Highpower cihazı "manyetik alan elektron demetlerini yörüngesinden saptırır" prensibi ile çalışmaktadır.

Highpower manyetik yakıt düzenleme cihazından geçen yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağı oluşturan son yörüngede ortak kullanılan elektron'ların yörüngesinden sapması sonucunda, hidrokarbon molekülleri arasındaki bağ zayıflamakta ve yanma odasına ulaşan yakıt mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak birleşebilmektedir.Bunun neticesinde de, yakıtın daha fazla yanması ve havayı kirleten maddelerin oluşumunun kayda değer miktarda azalması gerçekleşmektedir.

HIGH POWER Nasıl Çalışır ?

HIGHPOWER yüksek manyetik alan içeren, özel dizayn edilmiş manyetik yakıt düzenleyicidir.Bu cihaz yakıt hattı üzerine takıldığında güçlü manyetik alan yaratarak, yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağları zayıflatmaktadır. Bu surette de yakıt mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak daha yüksek yanma sağlanmaktadır.

Highpower cihazları diğer ünitelere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş ve bu patent altına alınmıştır.

Highpower'ın montajı da oldukça basittir, hiçbir alet kullanımına ve yakıt borusunu kesmeye gerek yoktur.

Highpower yanma sistemini besleyen yakıt hattı üzerine sisteme en uygun şekilde monte edilmektedir.

Herhangi bir elektrik bağlantısı gerektirmez.

Çok kuvvetli darbelere ve yüksek kaynak alevine maruz kalmama koşulu ile uzun süreler kullanılmaktadır.

Herhangi bir bakım ve sarf malzemesi gerekmemektedir.

Sistem kendisini çok kısa sürede amorti etmektedir.

ÜRETİCİ UYARISI: KALP PİLİ TAŞIYANLARIN YÜKSEK MANYETİK ALAN SİSTEMLERİNİ ÜZERLERİN DE TAŞIMAMALARI TAVSİYE OLUNUR.

BENZİNLİ ARAÇLARDA EMİSYON VE YAKIT TASARRUFU KONTROL PROSEDÜRÜ
Soğuk ateşlemeyi önlemek için motoru çalıştırıp 3-4 dk. ısıtınız. Montaj öncesi emisyonu ölçtürmek için aracınızı en yakın gaz ölçüm istasyonuna götürünüz. (alınan değerleri Müşteri Araç Profili formuna işleyiniz.).Sabit devirde 800 RPM (dakikada devir sayısı) hidrokarbon ve karbon monoksit miktarını ölçün. 2500 RPM aynısını tekrarlayın ve değerleri kaydedin. Yanma odasına giden yakıt borusunu bulun, montajdan önce hava filtresini temizleyin. HIGH POWER'i yakıt borusuna karbüratöre mümkün olduğunca yakın bir noktadan takınız.Montaj esnasında doğru bağlantı için, HIGH POWER cihazlarında bulunan HP logolarının aynı yöne bakmasına dikkat ediniz. Taktıktan sonra ıslah edilmiş yakıtın karbüratöre ulaşabilmesi ve etkisinin hissedilmesi için aracınızı 20 dk çalıştırınız (yaklaşık 25-50 km.'lik sürüş).

Bunları yaptıktan sonra ; Motor performansının arttığını, ivmelenmenin arttığını, motorun daha sessiz çalıştığını,motor gücünün arttığını göreceksiniz. Rolantide ve 2500 RPM devirde karbon monoksit ve hidrokarbon emisyonunu ölçün.

ARAÇ TESTLERİNİ AYNI İSTASYONDA YAPTIRINIZ.
İlk zamanlarda aracın yaşına, durumuna ve diğer bazı sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt tüketimi artabilir. Dekarbonizasyon ve stabilizasyon'dan sonra müşteri daha yüksek kilometre ve güç elde etmek isterse teknik serviste motorda ekstra ayarlar yaptırarak bunu sağlayabilir. Yakıt tasarrufu dekarbonizasyon periyodundan sonra başlar. Yanmamış hidrokarbon miktarının düşmesi yanma miktarının artması ile ilintilidir. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra motorun daha fazla yakıt tasarrufunda bulunmasını sağlayabilirsiniz.

MONTAJ ve DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
BENZİNLİ ARABALAR : Aracın yakıt tüketimini belirleyin.(km/lt, km/saat) HIGH POWER'ı karbüratöre giden ana yakıt borusuna monte edin. Yakıt tüketimi ve emisyon montajdan hemen sonrası için artacaktır.

Çünkü HIGH POWER silindirleri temizlemektedir ve bu DEKARBONİZASYON bitene kadar sürecektir. Dekarbonizasyon 500-1000 mil boyunca sürer.Dekarbonizasyon işlemi motorun ömrünü uzatır.

Dekarbonizasyon periyodundan sonra,yakıt tüketimi önce normale döner sonra azalır ve yakıt tasarrufu sağlanmaya başlar.

ÖRNEK : Montajdan önce 1 lt yakıt 15 km de yakılırken DEKARBONİZASYON periyodu boyunca 1 lt 13 km de tüketilebilir. Stabilizasyon döneminde (DEKARBONİZASYON dan sonra) kilometraj 15 km/lt geri dönecektir. (500-1000 mil arası)

Stabilizasyondan sonra kilometraj 15km/lt nin üzerine çıkacaktır. Stabilizasyon'dan sonra uzman teknisyenlere yakıt akışını ayarlattırarak daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz. Artan motor performansı, sessiz ve daha düşük ısıda çalışma, daha temiz emisyon HIGH POWER'in getireceği diğer avantajlardır. Yanmayı arttırdığında karbon tortuları kayda değer miktarda azaldığından, motorun ömrü de uzayacaktır.

KARBON TORTUSUNUN SONUÇLARI
- Silindirin iç hacmi değişir(V'den V1'e, V1'den V2'ye)
- İki stroklu motorlarda besleme hacmi değişir. (hava+yakıt+yağ karışımı)
- Dört stroklu motorlarda besleme hacmi değişir.(hava+yakıt)
- Kompresyon oranı ciddi ölçüde değişir.

KARBÜRATÖRÜN AYARI
Dört stroklu motorlarda hava+yakıt karışımının iki stroklu motorlarda yakıt+hava+yağ karışımının daha rahat akışı için çeşitli menfezlerin temizlenmesi.Şamandırada meydana gelebilecek yapışma veya gevşeme gibi durumlar gevşek noktayı bloke ederek ayarlanabilir.Eğer akış borularının genişliği aşınma veya basınçtan dolayı büyümüşse ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.Yukarıdaki bütün ayarlar değişik parçaların uyumu ve böylece en iyi motor ritmi ve hızlanmayı sağlamak için yapılır.

HIGH POWER' ın Montajından Önce :
Elektronik ateşlemeli enjektörlü arabalarda, highpower , enjektör pompasının girişine takılacaktır. LPG de ise buharlaştırıcının (Vaporizer) gaz girişine takılacaktır. 300 Km sonra ( silindirlerdeki karbon tortusunu temizlenmesini müteakip ) mutlaka vaporizer ayarı yaptırın.

HIGH POWER' nin Montajından Sonra :
- Daha iyi yanmadan dolayı motor gücünde artış hissedilecektir.
- Daha iyi yanmadan kaynaklanan güç artışı dakikadaki devir sayısının artması anlamına gelir.
- Dakikadaki devir sayısının artması gerekli hava + yakıt oranının değişmesi anlamına gelir.
- Daha iyi yanma, varolan karbon tortusunu dışarı atarak silindirlerin başlangıç hacminin korunmasını sağlar. Artan kompresyonla sağlıklı besleme hacmi elde etmek için ayarlamalar yapılabilir.

Kimi zaman HIGH POWER' ın montajından sonra karbon monoksit miktarı artabilmektedir. Bunun sebebi HIGH POWER la sağlanan ekstra yanmanın silindirdeki karbon tortusunun pozitif iyonlaşmadan dolayı tekrar yakılmasından kaynaklı olabilir. Pozitif iyonlaşma eksi yüklenmiş karbonun yakıt tarafından çekilmesini sağlar. Tortunun süspansiyona çekiliyor oluşu silindir duvarlarındaki karbon tortusunun temizlendiği süreçte daha zengin bir yakıt karışımının oluştuğunun göstergesidir.

TEKNİK DİLDE AYAR :
- Buji ayarları
- Ateşleme ayarları
- Subap iteceğinin temizliği
- Karbüratör ayarı (hava+yakıt oranı)
- Hava filtresinin temizliği
- Rolanti süratinin kontrolü#    HIGH POWER motorunuz için faydalı mıdır ?

      HIGH POWER motordaki kurumlaşmayı azaltır ve motorun ömrünü uzatır.

# HIGH POWER çevreye faydalı mıdır?

      HIGH POWER çevreye zarar veren yanmamış hidrokarbon miktarını ve karbon monoksit emisyonunu azaltır.

# HIGH POWER aracınıza kolayca monte edilebilir mi ?

      HIGH POWER yakıt besleme borusuna hiçbir alet kullanmadan birkaç dakika içinde kolaylıkla monte edilebilir. Yakıt borusunu kesmeye, elektrik bağlantısına vb. gerek yoktur, aracınızı satacağınız zaman çok kolay şekilde söküp yeni aracınıza monte edebilirsiniz.

# HIGH POWER her çeşit motorda kullanılabilir mi ?

      HIGH POWER benzin , dizel ve LPG ile çalışan her çeşit motorda kullanılabilir. (otomobiller, kamyonlar, otobüsler, karavanlar, traktörler, iş makineleri, botlar, motosikletler, jeneratörler, boilerler, damperler, deniz taşıtları, fırınlar).
          

HIGH POWER VE KATALİTİK KONVERTÖR

Kentsel bölgelerdeki araç sayısının hızlı artışı, araçların bakımsızlığı, yakıtlara yabancı madde karıştırılması, araçların ortalama ömürlerinden daha uzun kullanılıyor oluşu vb. faktörler oto emisyonunda beklenenden ve doğanın kaldırabileceğinden çok daha fazla bir artış olmasına yol açmaktadır.Bu yüzden tüm dünyada önemli sosyo-ekonomik etkileri olan emisyon artışına yönelik bir ilgi vardır. Hükümetler emisyon artışının önüne geçecek çözümler aramakta, bunun için yasalar hazırlamaktadırlar. Çözüm yollarından biri de katalitik konvertör kullanımıdır.

Katalitik konvertör çok yer kaplar, masraflıdır ve ömrü sınırlıdır.

Katalitik konvertör içinde bulunan kimyasalların emisyonla reaksiyona girmesiyle emisyonun toksik miktarını azaltarak; toksisiteyi kabul edebilir sınırlarda tutmaya çalışır.

Ancak bir takım dezavantajları vardır:
# Emisyon hala tükenmemiştir.
# Katalitik konvertör doğru çalışmazsa doğaya daha zehirli bir emisyon yayılır.
# Katalizör zehirli hale gelirse onarılması ya da değiştirilmesi gerekecektir.

Katalitik Konvertör Pahalıdır.

HIGH POWER manyetik gücü sayesinde hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağları zayıflatarak daha iyi yanma sağlar, böylece emisyonu düşürür.

Sonuç olarak HIGH POWER emisyonu azaltmak için etkili ve katalitik konvertör'den daha ucuz bir çözümdür. Motorun kapasitesi ve durumu değişmeksizin 1 takım HIGH POWER yeterli olacaktır. Katalitik konvertör'ün özellikleri arasında bulunmayan YAKIT TASARRUFU gibi çok önemli bir AVANTAJI vardır.

YAKIT TASARRUFU NEDİR?
Yakıt tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan yakıtı verimli kullanmak, israf etmemektir.

Aynı işi daha az yakıt kullanarak yapmaktır.

Yakıt tüketimimizin büyük bir bölümü ısıtma ve ulaşım için kullanılmaktadır, verimli kullanılmayan durumlar da kayıp oranı çok yüksek rakamlara çıkmaktadır. Küçük basit ve ucuz önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Bu önlemlerle yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.
# Niçin Yakıtı Verimli Kullanmalıyız?

      Yakıtın fazla kullanılması sonucunda;
    * Doğal kaynaklar hızla tükeniyor
    * Çevre Kirleniyor
    * Yakıt için yüksek miktarda para ödüyoruz.

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren yakıtın kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre
YAKITIMIZI VERİMLİ KULLANALIM, YAKIT TASARRUFU YAPALIM

Dünya'da yakıt tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55'lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma'ya neden olmaktadır.Küresel Isınma'nın oluşumunda Sera Etkisi'nin rolü büyüktür. "Sera Etkisi"ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz. Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir. Termik santrallarda, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanısıra kül de açığa çıkar. Kül civa, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında yakıt konusuna ilgi artmış ve yakıt tasarrufu konusu gündeme gelmiştir. Yakıt tasarrufu yapmak aile ve işyeri bütçesi için önemlidir. Yakıtımızı verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Yakıt tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız yakıtın yaklaşık %60'ını başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz.

YAKIT SORUNUN DA ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM: ULUSAL YAKIT TASARRUF POLİTİKASI
Bugüne dek enerji sorununun çözülmesinde daima enerji üretimi üzerinde durulmuş ve kısıtlamalar uygulanmıştır. Komşu ülkelerden elektrik alınması yanında yeni Türk ülkelerinden ve Rusya'dan yeni doğalgaz ve petrol boru hatları yoluyla primer enerji sağlanması yoluna ağırlık verilmiş ve de başarılı sonuçlara varılmıştır.
# Ulusal Yakıt Tasarrufu Nedir ?

Gelişmiş ülkeler enerji yönünden başka ülkelere bağımlı kalmamak veya zorunlu bağımlılığı en aza indirmek, hava kirliliğini azaltmak ve benzeri sebeplerle enerji tasarrufu önlemlerine çok önem vermektedirler. Bu anlayış çerçevesinde Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkelerin benimsedikleri Ulusal Enerji Tasarruf Politikaları çerçevesinde: konut, sanayi ve ulaşım alanlarında

    * Tasarruf kurallarını sürekli yenileştirerek ve titizlikle uygulamakta,
    * Vergi indirimi, vergi ödeme kolaylıkları, kredi faizlerinde indirim, konut başına parasal yardım ve benzeri uygulamalar yapmakta,
    * Yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmakta,
    * Araştırma ile geliştirme çalışmalarını desteklemekte ve bilimi politikadan ön planda tutmakta,
    * Vatandaşların bilinçlenmelerine özen göstermekte olduklarını görüyoruz.

Ülkemizde de Ulusal Enerji Tasarruf Politikası kaçınılmazdır.

    * Jeopolitik durumumuz,
    * Yakın geçmişte ve son yüzyıllarda komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz, özellikle doğal gaz ve petrol boru hatlarında gösterilen zorluklar,
    * Enerji bağımlılığımızın azaltılması,
    * Döviz giderlerimizde tasarruf,
    * Yeni iş sektörlerinin açılması,
    * Hava kirliliğinin önlenmesi,
    * Avrupa topluluğu ülkeleri ile dış pazarlarda rekabet Göz önüne alınarak, ülkemizde Ulusal Enerji Tasarruf Politikası'nın belirlenmesini ve en kısa zamanda da uygulamaya geçilmesini öneriyoruz.
    * Isıtma sisteminde otomatik kontrol ile % 25, basit yalıtım uygulamaları ile % 20 civarında tasarruf sağlanması mümkündür.

Eğer İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa'da doğal gaz dağıtımı yapılırken konutlarda çok basit önlemler şart koşulsaydı aynı doğal gaz ile % 30 daha fazla konutun ısıtılması mümkün olurdu. Eğer ulaşım da kullandığımız araçlarımızda, konut ve iş yerlerimizin ısıtma yapan cihazlarımıza takılacak HIGHPOWER ile daha düşük miktarda yakıt kullanılacak daha çok yakıt tasarrufu sağlanacaktır. Basit önlemlerle ülke çapında ilk adımda %25 enerji tasarrufu sağlanabilir. Sağlanacak 2 milyar döviz tasarrufu herhalde küçük bir rakam değildir. Bu önlemlerin daha fazla vergi geliri sağlayacağı da unutulmamalıdır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Merkez
Tunalı Hilmi Caddesi No: 85/27 Kavaklıdere - Ankara TÜRKİYE
Telefon : +90.312 426 03 43 - +90 312 466 48 56 --- Fax +90.312 426 53 69

Servis - Showroom
İlker 1. Cadde No: 156-A Dikmen-Ankara TÜRKİYE
Telefon : +90.312 490 88 23

Email
asmer@highpower.info
highpower@highpower.com.trBAYİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İRAN DİSTRİBÜTÖRÜ
ASAN AL TABRIZ CO ( SALMAN MOHAMMADİ )
Khiyabaneh Bahr-Aregar Kuyen Shadid Hasan Vafayi Samteh Chap  Kucheyeh Dovvom Pelak 68
Post code :51848-4581  Tebriz/İRAN

Telefon: +98 411 287 87 87-Mobile: +98 936 112 6003 Gsm:00989361126003
Email   : info@asanalco.ir, asanalco@yahoo.com
    

YURT DIŞI TEMSİLCİSİ
PROJECT EUROPE CO. (TAN BULUT)
ANTHEUNISSATRAAT 203 2522ZD DEN HAAG/ NEDERLAND

Telefon : 0031 641 972 973 - GSM: 0031 641 972 992 - Faks :0031 703 638 079
E-Mail: tbulutbey@hotmail.com
    

 

ANKARA BAYİSİ Araç Bayisi
YENİ DÖRTNAL TOYOTA ÖZEL SERVİSİ (KEMAL AYDIN)
Oto Sanayi Sitesi 2.Cadde. 31.Sokak No:29 Şaşmaz/ANKARA

Telefon: 0 312 278 59 69 Faks: 0 312 278 59 72
    BALIKESİR YETKİLİ SERVİS  Araç Bayisi
AŞKIN OTO DAIHATSU (AŞKIN KARAKOÇ)
Yeni Sanayi Sitesi 51.Sokak 4.Kapı Karşısı BALIKESİR

Tel: 0-266-246 24 34
   

BURSA BAYİSİ  Araç Bayisi
ERGÜN OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA TİCARET
Küçük Balıklı Mah.(Eski Yalova Yolu) Erdal Sokak No:5/A Osmangazi / BURSA

Tel/Fax : 0224 - 216 10 60
Gsm : 0-535 597 18 33 (SAİTALİ ARAL)
Gsm : 0-532-385 42 53 (MURAT ERGÜN)
    ÇORLU TEKİRDAĞ BAYİSİ   Endüstriyel Bayi
ALTAY PROJE DANIŞMANLIK MÜH.MAK.TES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(TANJU GÜLKIRAN)
Şeyhsinan Mah.Atatürk Bulvarı Arpalık2.Sok.Emine Hatun Apt No:86 Çorlu/TEKİRDAĞ

TEL : 0-282 653 03 75
Faks : 0-282 654 31 98
email : info@altaymuhendislik.com.tr
web: www.altaymuhendislik.com.tr


DENİZLİ BAYİSİ  Endüstriyel Bayi
ARTI HABERLEŞME SİSTEMLERİ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. (SEDAT ÇINARLI)
Şair Eşref Bulvarı No:15 Kat:8 D.24 İhsan Kayın Plaza Çankaya / İZMİR

Telefon : 0-232-483 51 23 - 483 51 33
Faks : 0-232-484 76 05
Gsm : 0-533-284 7678
Email : sedat@artitrunk.com.tr
Web: www.artitrunk.com.tr


GAP BÖLGE BAYİSİ  Endüstriyel Bayi
NASA TİCARET LTD.ŞTİ.(MEHMET ALİ AY - SALİH KOK)
(Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Malatya, Kahramanmaraş )
Batıkent Mah.74 Nolu Cad. Begomyam Apt. Altı No:1   GAZİANTEP

Tel   : 0-342-3410840 Gsm : 0-533-2388818
Email : bilgi@nasaticaret.com
Web   : www.nasaticaret.com


İSTANBUL BAYİSİ  Endüstriyel Bayi
PETRUZALEK AMBALAJ SİSTEMLERİ İTH.İHRACAT LTD.ŞTİ. (ERHAN CAMUZCUOĞLU )
Beylikdüzü Organize Birlik Sanayi Sitesi 5 Cad.No:15-17   Büyükçekmece/İSTANBUL

Telefon : 0-212-879 01 00-03-06 - Faks    : 0-212-879 01 04 - Gsm     : 0-532-630 97 29
Email    : erhan.camuzcuoglu@petruzalek.com.tr


İZMİR BAYİSİ  Endüstriyel Bayi
ARTI HABERLEŞME SİSTEMLERİ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. (SEDAT ÇINARLI)
Şair Eşref Bulvarı No:15 Kat:8 D.24 İhsan Kayın Plaza Çankaya / İZMİR

Telefon : 0-232-483 51 23 - 483 51 33    
Faks : 0-232-484 76 05  
Gsm : 0-533-284 7678
Email : sedat@artitrunk.com.tr
Web: www.artitrunk.com.tr
    


İZMİR BAYİSİ  Araç Bayisi
MARİN KARAKAŞ-YAMAHA YETKİLİ SERVİSİ (SEZAİ KARAKAŞ)
Mithat Paşa Caddesi No:21/A Narlıdere / İZMİR

Telefon : 0-232-238 24 86   -   Faks : 0-232-238 89 20   -   Gsm : 0-542-263 74 33   -  
Servis : 0-533-688 16 65
    


KARAMAN BAYİSİ  Endüstriyel Bayi
TEKİN TARTAN MÜH.MAK.İNŞ.LTD.ŞTİ. (TEKİN SİNAN TARTAN)
Yeni Sanayi Sitesi 12.Blok No:49 70100 KARAMAN

Telefon : 0-338-214 35 46   -   Faks : 0-338-213 71 67   -   Gsm : 0-532-364 79 53
E-mail: tekintartan@gmail.com
Web : www.ttmakina.com.tr
    

Kdz.EREĞLİ BAYİSİ  Araç Bayisi
LAZER TUNİNG OTO (HÜSEYİN KİRAZ - ÇAĞRI KESKİN)
Çetin Apatay Bulvarı Müftü Mah.No:53/C - Kdz.EREĞLİ

Tel : 0-372-322 64 21 Faks : 0-372-322 64 38
Email : lazertuning@hotmail.com
    


KONYA BAYİSİ  Endüstriyel Bayi
TEKİN TARTAN MÜH.MAK.İNŞ.LTD.ŞTİ. (TEKİN SİNAN TARTAN)
Yeni Sanayi Sitesi 12.Blok No:49 70100 KARAMAN

Telefon : 0-338-214 35 46   -   Faks : 0-338-213 71 67   -   Gsm : 0-532-364 79 53
E-mail: tekintartan@gmail.com
Web : www.ttmakina.com.tr     MANİSA BAYİSİ Endüstriyel Bayi
ARTI HABERLEŞME SİSTEMLERİ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. (SEDAT ÇINARLI)
Şair Eşref Bulvarı No:15 Kat:8 D.24 İhsan Kayın Plaza Çankaya / İZMİR

Telefon : 0-232-483 51 23 - 483 51 33
Faks : 0-232-484 76 05
Gsm : 0-533-284 7678
Email : sedat@artitrunk.com.tr
Web: www.artitrunk.com.tr  

MARMARİS BAYİSİ  Araç Bayisi
USLU OTO YEDEK PARÇALARI (ERGUN USLU)
Yeni Sanayi Sitesi B Blok No:14 Marmaris

Telefon : 0-252-412 85 13   -   Faks : 0-252-413 21 67   -   Gsm : 0-532-413 97 12 
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
gomezloanhelp@gmail.com
gomezloanhelp@gmail.com - 9 yıl Önce

evet Aşağıda bu kredi başvuru formu doldurup olsun eğer bir kredi ihtiyacım var
Şimdi gomezloanhelp@gmail.com bize geri

Aşağıdaki formu:

Adı: ___________________________
Yaş: _______________________________
Adres ----------------------------------
Ülke: ___________________________
Kredi olarak Gerekli Miktarı: ________________
Kredi Süre: ________________________
Telefon Number_________________________
Aylık Gelir / Yıllık Gelir: _________
Meslek: _________________________

Yakında cevap bekliyor
Bay gomez

dieter
dieter - 8 yıl Önce

Lapo TARAFINDAN kredi sunmak% 3 GARANTİLİ

Do işiniz için kredi gerekiyor, yoksa bugün bize ulaşın başlatmak veya firmanızı genişletmek ve hayallerini yerine getirmek için paraya ihtiyacım var (lapofinance2020vision@yahoo.com)

    Borçlunun bilgi

Ad Soyad: ....................

Ülke: ...........

Cinsiyet: ......................

Yaş: ...........................

işgal: ...................

Kişisel Tel No: ...........

Kredinin miktarı ........

kredi süresi: .......................

Daha önce başvuru yaptınız mı? .................

Eğer İlanı gördüm sitesi ...............................

                        "Sizin memnuniyetiniz bizim gurur kaynağıdır"


selamlar
Mr Dieter Schwarz

dieter
dieter - 8 yıl Önce

Lapo TARAFINDAN kredi sunmak% 3 GARANTİLİ

Do işiniz için kredi gerekiyor, yoksa bugün bize ulaşın başlatmak veya firmanızı genişletmek ve hayallerini yerine getirmek için paraya ihtiyacım var (lapofinance2020vision@yahoo.com)

    Borçlunun bilgi

Ad Soyad: ....................

Ülke: ...........

Cinsiyet: ......................

Yaş: ...........................

işgal: ...................

Kişisel Tel No: ...........

Kredinin miktarı ........

kredi süresi: .......................

Daha önce başvuru yaptınız mı? .................

Eğer İlanı gördüm sitesi ...............................

                        "Sizin memnuniyetiniz bizim gurur kaynağıdır"


selamlar
Mr Dieter Schwarz

dieter
dieter - 8 yıl Önce

Lapo TARAFINDAN kredi sunmak% 3 GARANTİLİ

Do işiniz için kredi gerekiyor, yoksa bugün bize ulaşın başlatmak veya firmanızı genişletmek ve hayallerini yerine getirmek için paraya ihtiyacım var (lapofinance2020vision@yahoo.com)

    Borçlunun bilgi

Ad Soyad: ....................

Ülke: ...........

Cinsiyet: ......................

Yaş: ...........................

işgal: ...................

Kişisel Tel No: ...........

Kredinin miktarı ........

kredi süresi: .......................

Daha önce başvuru yaptınız mı? .................

Eğer İlanı gördüm sitesi ...............................

                        "Sizin memnuniyetiniz bizim gurur kaynağıdır"


selamlar
Mr Dieter Schwarz

SIRADAKİ HABER