İSTANBUL’UN İTHALATTAKİ PAYI, YÜZDE 58

İstanbul’da, Haziran’da ihracat, yıllık yüzde 12,9, aylık yüzde 33,4 arttı. İthalattaki artış ise yıllık 19,9, aylık 29,8 oldu.

İSTANBUL’UN İTHALATTAKİ PAYI, YÜZDE 58
 İSTANBUL’UN İTHALATTAKİ PAYI, YÜZDE 58

İstanbul’da, Haziran’da ihracat, yıllık yüzde 12,9, aylık yüzde 33,4 arttı. İthalattaki artış ise yıllık 19,9, aylık 29,8 oldu.

Türkiye’de yıllık artış, ihracatta yüzde 15,7, ithalatta yüzde 8,3 kaydedildi; ihracatın yüzde 49’u, ithalatın yüzde 58’i İstanbul’da gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,3 olurken, dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 16,9 yükseldi. En fazla ihracat, 693 milyon dolar ile Birleşik Krallık’a; en fazla ithalat ise 1,27 milyar dolar ile Çin’den yapıldı. İhracatta motorlu kara taşıtları; ithalatta ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı ilk sırada yer aldı. İstanbul’da ilk 6 ayda 23 bin 74 yeni firma açılırken, 12 bin 252 firma kapandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Ağustos 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Haziran ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

İhracatta yıllık artış yüzde 12,9

İhracat yıllık yüzde 12,9, aylık yüzde 33,4 artış göstererek 6 milyar 604 milyon 514 bin dolar oldu. Türkiye’deki toplam ihracat yıllık yüzde 15,7 artarken, ihracatın yüzde 49’u İstanbul’dan gerçekleşti.

İthalatın yüzde 58’i İstanbul’a

İstanbul’a yapılan ithalat, yıllık yüzde 19,9, aylık yüzde 29,8 artarak 9 milyar 534 milyon 62 bin dolara ulaştı. Türkiye ithalatı yıllık yüzde 8,3 artarken, İstanbul’un ithalattaki payı yüzde 58 olarak kaydedildi.

Dış ticaret hacmi aylık yüzde 31,3 arttı

Dış ticaret hacmi yıllık yüzde 16,9, aylık yüzde 31,3 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,5’den yüzde 69,3’e düştü. Türkiye’nin dış ticaret hacmi yıllık yüzde 11,5 artarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,2’den yüzde 82,6’ya yükseldi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık’a

Toplam ihracatın yüzde 10,5’i Birleşik Krallık’a gerçekleşti. Birleşik Krallık’a 693, Almanya’ya 608, Fransa’ya 373, İtalya’ya 294 ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 288 milyon ihracat yapıldı. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve ABD’ye yapılan ihracatta yıllık yüzde 30’luk bir artış gerçekleşirken, Fransa’ya yapılan ihracatta yüzde 10’luk bir azalış oldu.

İthalatın yüzde 13,4’ü Çin’den

En yüksek ithalat yüzde 13,4 ile Çin’den gerçekleşti. 1,27 milyar dolar ithalat gerçekleştirilen Çin’i sırasıyla; Almanya 999, Irak 593, Rusya Federasyonu 508 ve Birleşik Arap Emirlikleri 472 milyon dolar ile takip etti. Bu beş ülke, İstanbul’a gerçekleşen toplam ithalatın yüzde 40,4’ünü oluşturdu. Türkiye ithalatında, Haziran ayında yüzde 13,4 ile ilk sırayı Çin aldı. Çin’i sırasıyla Almanya, Irak, Rusya Federasyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

İmalat sanayii ihracatı yıllık 777 milyon dolar arttı

İstanbul’da ihracatın yüzde 98,3’ü imalat sanayiinde gerçekleşti. İmalat sanayii ihracatında yıllık 777 milyon dolarlık bir artış gözlendi. En yüksek ihracatın gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu ise 864 milyon dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; kürk hariç giyim eşyası imalatı 659, değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 516, ana demir ve çelik imalatı 496 ve ev aletleri imalatı 356 milyon dolar ile takip etti. Motorlu kara taşıtları imalatı ihracatında yıllık yüzde 13,6’lık bir azalış gerçekleşirken, diğer dört ekonomik faaliyet kolunda artış kaydedildi.

İthalatın yüzde 92,5’i imalat sanayiinde

İthalatın yüzde 92,5’i imalat sanayiinde gerçekleşti. İmalat sanayii ithalatında yıllık 1,5 milyar dolarlık bir artış gözlendi. En yüksek ithalatın yaşandığı ekonomik faaliyet kolu ise 2,1 milyar dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; motorlu kara taşıtları 682, ana demir ve çelik 441, iletişim donanımları 358 ve eczacılıkla ilgili ürünlerin, tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı 349 milyon dolar ile takip etti. Haziran ayında değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı bir önceki yıla göre yüzde 166,7, iletişim donanımlarının imalatı alanında yapılan ithalat ise yüzde 121,9 arttı.

İlk altı ayda 12 bin 252 firma kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2019 Haziran sonu itibariyle 22 bin 486 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken, 2020 yılında bu rakam, 23 bin 74’e yükseldi. 2 bin 634 adet yabancı sermayeli şirket kurulurken, uyruğa göre bakıldığında İran vatandaşları en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’da 2020 yılı Haziran ayı itibariyle kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 12 bin 252 olarak gerçekleşti.

Reel Piyasalar Ağustos 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanıldı.


ISTANBUL'S SHARE IN IMPORT, 58 PERCENT


In Istanbul, exports increased 12.9 percent annually and 33.4 percent monthly in June. The increase in imports was 19.9 annually and 29.8 per month.


annual growth in Turkey, 15.7 percent in exports, 8.3 percent was recorded in imports; 49 percent of exports and 58 percent of imports were in Istanbul. While the ratio of exports to imports was 69.3 percent, foreign trade volume increased by 16.9 percent compared to the previous year. The highest exports were to the UK with 693 million dollars; The highest import was made from China with 1.27 billion dollars. Motor vehicles in export; The manufacture of base metals and other non-ferrous metals ranked first in imports. While 23 thousand 74 new companies were opened in the first 6 months in Istanbul, 12 thousand 252 companies were closed.


Istanbul Metropolitan Municipality Istanbul Statistics Office published the August 2020 Real Markets Istanbul Economy Bulletin, in which real markets related to Istanbul are evaluated. The transactions that took place in June were reflected in the figures as follows:


Annual increase in exports is 12.9 percent


Exports increased by 12.9 percent annually and 33.4 percent monthly and reached 6 billion 604 million 514 thousand dollars. annual 15.7 percent in Turkey's total exports, while exports to 49 per cent took place in Istanbul.


58 percent of imports to Istanbul


Imports to Istanbul increased by 19.9 percent annually and 29.8 percent monthly, reaching 9 billion 534 million 62 thousand dollars. Turkey imports increased by 8.3 percent year on year, the share of imports was recorded as 58 percent of Istanbul.


Foreign trade volume increased by 31.3 percent monthly


Foreign trade volume increased 16.9 percent annually and 31.3 percent monthly. The ratio of exports to imports fell from 73.5 percent to 69.3 percent. Turkey's foreign trade volume increased by 11.5 percent year on year, export-import ratio rose to 82.6 percent from 77.2 percent.


Most exports to the UK


10.5 percent of total exports were to the UK. 693 million were exported to the United Kingdom, 608 million to Germany, 373 million to France, 294 million to Italy and 288 million to the United States. While there was an annual increase of 30 percent in exports to the UK, Germany, Italy and the USA, there was a 10 percent decrease in exports to France.


13.4 percent of imports are from China


The highest import was from China with 13.4 percent. China imported 1.27 billion dollars, respectively; Germany followed with 999 million dollars, Iraq 593, Russian Federation 508 and United Arab Emirates 472 million dollars. These five countries made up 40.4 percent of total imports to Istanbul. In Turkey imports, China took first place with 13.4 percent in June. Germany, Iraq, Russian Federation and United Arab Emirates followed, respectively.


Manufacturing industry exports increased by $ 777 million annually


98.3 percent of the exports in Istanbul were realized in the manufacturing industry. An annual increase of 777 million dollars was observed in the manufacturing industry exports. The economic activity with the highest exports was the manufacture of motor vehicles with 864 million dollars. This line of activity, respectively; The manufacture of clothing, excluding fur, followed with 659 million dollars, the manufacture of precious base metals and other non-ferrous metals with 516, the manufacture of basic iron and steel with 496 million dollars and the manufacture of household appliances with 356 million dollars. While there was an annual decrease of 13.6 percent in the exports of motor vehicles manufacturing, there was an increase in the other four economic activity branches.


92.5 percent of imports are in the manufacturing industry


92.5 percent of the imports took place in the manufacturing industry. An annual increase of 1.5 billion dollars was observed in the imports of the manufacturing industry. The economic activity with the highest import was the manufacture of precious base metals and other non-ferrous metals with $ 2.1 billion. This line of activity, respectively; motor vehicles followed with 682 million dollars, main iron and steel 441, communication equipment 358 and manufacture of pharmaceutical products, medicinal chemicals and herbal products with 349 million dollars. In June, the manufacture of precious base metals and other non-ferrous metals increased 166.7 percent compared to the previous year, and imports in the field of communication equipment increased 121.9 percent.


12 thousand 252 companies shut down in the first six months


According to the Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges records, as of the end of June 2019, 22 thousand 486 new companies begin to show activity in 2020 this figure rose to 23 thousand 74. While 2 thousand 634 companies with foreign capital were established, Iranian citizens had the highest share in terms of nationality.


The number of companies closed and liquidated in Istanbul as of June 2020 increased compared to the previous year and reached 12,252.


Reel preparing Markets Newsletter August 2020, Turkey Statistical Institute (TUIK), Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) and the Ministry of Commerce data were utilized.


İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109