İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları

12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz “Mevzuat Ve Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları
 İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları
12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz “Mevzuat Ve Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları” eğitimimiz hakkında bilgilendirmek isterim.  

Eğitimimiz Sn. Av. Z. Esra Sayın tarafından Radisson Blu Hotel – Şişli’de gerçekleştirilecektir. Amaç: Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunmasıdır.  Katılım için 0216 606 40 93 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz bu eğitimi kurumunuza özel olarak kurum ihtiyaçlarınız doğrultusunda revize ederek organize edebilmekteyiz. Kurum içi eğitim ihtiyaçlarınız için ayrıca teklif isteyebilirsiniz. Tüm eğitim içeriği aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları
Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.
Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

Rekabet Yasağı Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi
Eğitim Taahhüdü
Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?

İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler
Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması
Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri
Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

Esaslı değişiklik teşkil eden haller
Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler
İlgili süreler
İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

İstifa
Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?
Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?
Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih
İşyerinde duygusal taciz (mobbing)

Mobbing tanımı
Mobbing’in yasal dayanakları
Mobbing çeşitleri
İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler
Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)
İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar
İş hukukunda performans değerlendirmesi
Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:
Savunma istemleri
Yazılı ihtar
Ücret kesme cezası
Fesih bildirimi usulleri
Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler
İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi
İşe iade davasının muhtemel sonuçları
Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları
İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar
Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

Kıdem tazminatı
İhbar tazminatları
Yıllık izin ücreti
Boşta geçen süre ücreti
İşe başlatmama tazminatı
Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:

İş başvuruları
İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER