TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ ATAŞEHİR

TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ ATAŞEHİR, Randevu - Online Randevu Hizmetleri Türkan Saylan Tıp Merkezi Ataşehir, son teknoloji sahibi tıp cihazları ile tam donanımlı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ ATAŞEHİR
Türkan Saylan Tıp Merkezi  - 
Ataşehir  -
Adres ve Telefonları


 Tel. : 0216 577 71 40 ( 5 Hat )

Küçük Bakkalköy Mahallesi, Vedat Günyol Caddesi, No. 4 ATAŞEHİR - İSTANBUL

SGK ile yapılan protokol gereği SGK'lı vatandaşlara
Sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz.


AİLE HEKİMİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ AÇILIŞ VİDEOSU İÇİN TIKLA

TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ VİDEO İÇİN TIKLATürkan Saylan Tıp Merkezi, son teknoloji sahibi tıp cihazları ile tam donanımlı olarak  hizmet vermeye başladı.

İsmini Türk kadınının yüz akı, bilim insanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı eski Başkanı Prof. Dr Türkan Saylan'dan alıyor.

Küçük Bakkalköy Mahallesi, Vedat Günyol Caddesi, 1200 metrekare alan üzerinde, 8 katlı bir binada hizmet veriyor.

Kulak, burun, boğaz, göz hastalıkları, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, pedagoji, aile hekimi uzmanlığı, acil servis ve diş polikliğini alanında hizmet veren merkezin laboratuar bölümünde; röntgen, ultrason, kemik yoğunluğu ölçümü yapılıyor. Evlilik, işe giriş ve ehliyetle ilgili sağlık raporları da verilen merkezde portör muayeneleri de yapılıyor.

21 kadrolu hekim, 9 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 2 röntgen teknisyeni, 1 diş teknisyeni, 3 diş hekimi yardımcısı, 1 pedagog, 1 psikiyatri uzmanı, 2 laborant ve 20 kişilik yardımcı personel görev alıyor.

Tıp Merkezinin şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunmuyor ancak bu konudaki görüşmeler tamamlanmak üzere.

Merkezin fiyat politikası; diğer belediyelere bağlı sağlık hizmet merkezleri ve Kızılay gibi kurumların fiyatları baz alınarak, onların daha altında tutularak oluşturuluyor.

Ataşehir Belediyesi olarak; bu merkezin beraberinde her mahallede sağlık ocaklarının yaygınlaşması ve daha çok Ataşehirlinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını hedefliyoruz.

  
İnsanlığın sunduğu en kutsal hizmet kabul edilen Sağlık hizmetlerini,
İnsanlara en iyi şekilde ve makul ücretlerle sunmaktır.
Hasta memnuniyetini ön planda tutmak, Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına yararlı olmak ve devletimizin sağlık alanındakini yükünü azaltma.Uzmanlık eğitimi vererek ülkemizin uzman doktor ihtiyacını karşılamak Lisans eğitimi ile çağımızın sağlık sorunlarına bilinçli yaklaşan tıp doktoru yetiştirmek, Araştırma merkezi kurarak güncel sağlık sorunlarına (kanser, kalp hastalıkları vb.) çareler aramak.

Vizyonumuz     
   
Çağdaş fiziki alanlarda insanımızın layık  olduğu sağlık hizmetini gönülden gelerek sevgi ve güler yüzle sunulan bir ekip olarak çalışır. Ülkemizin güncel sağlık sorunlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetine önem vermektedir.İnsanımıza, modern teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü hastane ortamında elimizden geldiğince yardımcı olmak.Sürekli düşünen, yeniliklere açık ve fikir üreten bir takım olarak konulara hep olumlu yaklaşmak .Yetiştireceğimiz gençlik, insani ve ahlaki değerleri sürekli ön planda tutarak ülkemiz insanına hizmet vermektedir. Modern araştırma laboratuvarlarında ülkemizdeki önemli hastalıkları araştırarak çözümler bulmak.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, Dahiliye Polikliniği     
   
Tıp Merkezimizde  Dahiliye bölümünde yatan ve ayakta hastaların gerekli muayene ve takipleri yapılır. Acil durumlarda hastalara müdahale edilmektedir.Hastalar dahili yönden yaş grubu ve cinsiyetlere göre sık görülebilecek hastalıklar ve riskleri konusunda bilgilendirilir. Koruyucu sağlığın önemi belirtilir.
 
Devamlı takip gerektiren (şeker+yüksek tansiyon+kalp gibi) hastalıklar konusunda gerekli bilgi verilerek bu hastalar izlenir.Gündüz 9:00--18:00 arası Dahiliye poliklinik hizmeti, gece 18:00--9:00 arası acil Dahiliye hizmeti verilmektedir.Gerek görülürse üst uzmanlıklarla (Gastroenteroloji, Kardioloji, Göğüs Hastalıkları) konsültasyon yapılarak hastalar ortak takip edilir.Tedavi süreci ve periyodik kontrollerde hedefimiz hastalarımızın sağlıklı bir yaşama kavuşmasıdır.


Türkan Saylan Tıp Merkezi, Çocuk Hastalıkları Polikliniği     
   
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüz; Çocuk Polikliniği, Yataklı Çocuk Servisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizden oluşmaktadır.Bölümümüzde 24 saat boyunca uzmanlarımız tarafından poliklinik ve acil hizmetleri verilmektedir.Sağlam çocuk takibinde, doğum sonrasından başlanarak çocuklarımızın büyüme ve gelişmesinin, beslenme durumunun takibi ve aşıları yapılmaktadır.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşılama programı yanında Su çiçeği, Hepatit A ve ilk beş yaşta menenjit, septisemi, pnömoni gibi ağır enfeksiyonlara yol açan H.İnfluenzae tip b ‘ye karşı oluşturulan Hib aşıları konusunda aileler bilgilendirilerek bu aşılar da programa dahil edilmektedir.
Tüm çocuklarımızın boy, ağırlık, baş çevresi takipleri ile büyüme değerlendirilmeleri, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takibi yapılmaktadır. Düzenli büyüme ve gelişme takipleri yapılarak oluşan hastalıkların erken teşhisi yapılmakta, gerekli tedaviler hastanemizde uygulanmaktadır. Büyüme geriliği, boy kısalığı olan çocuklarda altta yatan nedenler araştırılmakta, gerekli takip ve tedavi yapılmaktadır.Tüm hastalarımıza beslenme danışmanlığı yapılmakta, yaşına , günlük ihtiyacına, takip gerektiren kronik bir hastalığı varsa (diyabet, kistik fibroz, çölyak vs.) bu duruma uygun diyet listeleri hazırlanmaktadır.
 
Sağlıklı çocukların takibi dışında 0-15 yaş arasındaki çocukların alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları, alerjik hastalıkları, akut viral hepatitler, idrar yolları enfeksiyonları, anemiler, guatr vs. gibi dahili hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik her türlü hizmet verilmektedir.Tam teknik donanım ve deneyimli kadromuzla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde problemli veya prematüre doğan bebeklerimiz de dâhil olmak üzere tüm yenidoğan bebeklerimize gerekli olan bakım ve tedavi hizmeti sunulmaktadır. Hastanemizde doğan tüm bebeklerimizin mutlu ve sağlıklı olarak ayrılması bizim de en büyük mutluluğumuzdur.
 
Türkan Saylan Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği     
   
Kulak Hastalıkları
•Kulak hastalıkları ve mikrocerrahisi
•Kulak çınlamaları ve tedavisi
•İşitme kayıpları ve tedavisi
•Kulak ağrıları ve tedavisi
•Baş dönmeleri ve tedavisi

Burun Hastalıkları
 
•Burun estetiği
•Burun tıkanıklığı ve tedavisi
•Burun akıntıları ve tedavisi
•Çocuklarda geniz eti tedavisi
•Konka hipertrofilerinde radyofrekans uygulaması
•Burun eğrilikleri tedavisi
•Horlama tedavisi
•Burun kanamaları ve tedavisi
•Burun hastalıklarında endoskopik tedavi
•Endoskopik sinüs cerrahisi
•Sinüzit tedavisi
•Burun alerjisi ve tedavisi
•Burun travmaları ve tedavisi
•Yüz yaralanmaları (kırıklar, kanamalar vb.) ve tedavisi

Boğaz Hastalıkları

•Bademcik hastalıkları ve tedavisi
•Boyunda şişlikler ve tedavisi
•Larenks (gırtlak) hastalıkları ve tedavisi
•Ses kısıklıkları ve tedavisi
•Ses nodülleri, polipleri ve tedavisi
•Endoskopla genel kulak burun boğaz muayenesi


Türkan Saylan Tıp Merkezi, Göz Hastalıkları Polikliniği     
   

Göz sağlığınızı korumak ve göz hastalığınızı iyileştirmek için gerekli hizmeti özenle sunuyoruz. Hastanemize geldiğinizde hem yeni teknolojiyle göz muayenesi olabilir, en yeni cihazlarla ameliyat gerektiren hastalığınıza çare bulabilirsiniz.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Çocukluk çağı:

•Katarakt (Konjenital Katarakt)

•Göz tembelliği tedavisi (ambliyopi)

•Göz tansiyonu (konjenital glokom)

•Göz yaşı yolu tıkanıklıkları için lavaj, sonda uygulamaları

Orta yaş ve üstü

Göz tansiyonunun tanı ve tedavileri; tedavide ilaçla kontrole alınamayan hastalara cerrahi tedavi, ileri yaş hastalıklarından olan gözdeki lensin (merceğin) kesifleşmesi anlamına gelen kataraktın tedavisi yapılmaktadır. En son teknoloji olan Fako ile ameliyat edilmekte ve göz içi lensi uygulanmaktadır. Erişkinlerde olan gözyaşı kese iltihaplarının cerrahi tedavisi kapalı (endoskopik) veya açık yolla yapılmaktadır.
Yaşla birlikte ortaya çıkan göz çevresi kırışıklık, deride sarkma gibi görsel ve estetik olarak sorun yaratan kapak problemlerinin cerrahi tedavileri yapılmaktadır.
Erişkin yaşta saydam tabakaya et yürümesi diye tabir edilen piterjium ameliyatları tekrarlama riski en az olan Limbal konjoktiva transplantasyonu ile yapılmaktadır.
Göz kuruluğuna kalıcı çözüm olan “Punktum tıkacı” uygulamaları yapmaktayız.
Gözlük takmaya alternatif olabilecek kontakt lens uygulaması yapılmaktadır. Astigmatlı lens ve yakın gözlük takmak isteyen hastalarımız için bifokal lens uygulanmaktadır.
Göz travmalarına bağlı, açık göz yaralanmalarına açık müdahale yapılmakta bu konuda cerrahi müdahale gerektiren vakalara 24 saat hizmet vermekteyiz.

SIKÇA SORULAN SORULAR


1. Göz muayenesine ne sıklıkla gidilmedir?

•Yenidoğanda çocuk doktoru önerisiyle veya çocuğun gözünde şüphe yaratacak bir değişiklik fark edildiğinde,
•Çocuklarda fazla göz kırpma, cisimlere çok yaklaşarak bakma, kayma fark edildiğinde
•5 yaşında hiç bir şikayeti olmasa bile rutin olarak
•İlkokul çağında hiçbir şikayeti olmasa bile rutin olarak
•40 yaş ve üstü her yıl rutin olarak
•Sistemik bir hastalık varsa (diyabet, romatizmal hastalık) dahiliye doktoru farklı bir öneride bulunmazsa en geç yılda bir.

2. Glokom nedir? Belirtileri nelerdir?

Glokom göz içi basıncının artışı ve görme sinirinin harap olmasıyla neticelenen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanır. Başlangıçta hiç belirti vermeyebilir. Yanlızca hekim tarafından tansiyon ölçümüyle anlaşılabilir. Görme bozukluğu yaratacak kadar ilerlediyse çok gecikilmiş olur. Tedavi mevcut hasarı geri döndürmez. Sadece sağlam kalan sinir hücrelerini korur. Erken dönemde teşhis edildiğinde ilaçla, lazerle ve ameliyatla tedavi edildiğinde kontrole alınır.

3. Makula dejenerasyonu nedir? Tedavisi var mıdır?

Gözün görme merkezinin (sarı nokta) yaşa bağlı ortaya çıkan dejeneratif bir hastalığıdır. Dünyada körlük nedenlerinin başında yer alır. Kuru ve yaş tip (aktif) olmak üzere 2 tipi vardır. Erken teşhis edilirse ilerleme lazer tedavisi ile durdurulabilmektedir. En son tedavi şekli fotodinamik terapi deilen bir lazer uygulamasıdır. Tedavi edilmezse görme yarım metreden parmak sayma düzeyine iner.

4. Göz tembelliği nedir? Tedavisi var mıdır?

Göz tembelliği iki gözün eşitsizliği durumunda olur. Genellikle iki gözün refraksiyonunun (gözlük derecesi) farklı olması veya bir gözün kayması durumlarında gözükür.
5-6 yaşlarında fark edilen bir tembellik tedavi ile düzelir. En çok 9 yaş bazen 11 yaşına kadar da nispeten azalan oranlarda tedavi etme şansı olabilmektedir. Erken teşhis çok önemlidir, erişkin yaşta tedavisi yoktur.

5. lazerle miyop ameliyatı güvenli midir?

lazerle miyop ameliyatı için 18 yaşına bazen 22 yaşına kadar beklemek gerekebilir. Gözlük numarası değişimi durduğunda yapılmalıdır. Son bir yılda gözlük numarasında değişim olmamalıdır. Hastanın miyopi derecesi, saydam tabaka kalınlığı ve retinanın durumu ameliyat açısından önemlidir. Kornea topografisi dikkatlice değerlendirilmiş ve diğer muayenelerinde de engel görülmeyen hastalarda, LASİK ameliyatı güvenli ve geri dönüşümü (tekrar miyopi başlaması) olmayan bir yöntemdir. Bu ameliyatta tek şart hastanın ameliyattan önce çok iyi muayene edilmesi ameliyatın uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Hipermetropi ve astigmatta da başarıyla uygulanmaktadır.

6. 40 Yaş sonrası yakını görememe sorununa (Presbiyopi) çözüm var mıdır?

Yakını görememe sorununa gözlük ve lensle çözüm bulunabilmektedir. Henüz lazerle başarılı bir sonuç alınamamaktadır. Yanlızca hipermetropisi olan hastalarda hipermetropinin lazerle düzeltilmesiyle hastanın yakını da nispeten düzelmektedir. Cerrahiyle gözdeki merceğin değiştirilmesinde ise bu kez uzağı görememe başlamaktadır. Göz içine ameliyatla multifocal göz içi mercekler uygulanmakta, ancak bu konuda da teknik olarak mükemmellik olmamaktadır. Bu gün yakını görememe sorunu daha çok varilux (progresive) camlı gözlük kullanmak ve bifocal kontakt lensler kullanmak şeklinde düzeltilmektedir.Progresive camlarda geniş açılı olanlarda uyum çok kısa sürede sağlanmaktadır. Bifocal lensler ise gözlük ile arası iyi olmayan bayan hastalar için ideal görülmektedir.


Türkan Saylan Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları Polikliniği     
   
Kadın yaşamında, bebeklikten menopoza, hamilelikten anneliğe kadar her safhada sağlıksız geleneksel yöntemler yerine bilimsel sağlık hizmetleri almak artık kaçınılmaz bir gereklilik ve gerçekliktir.
 
Hastanemizde gebelik ile ilgili alabileceğiniz hizmetler:
•İnfertilite (kısırlık): Kadın ve Erkek infertilitesi ile igili araştırma çalışmaları ve bu doğrultuda tedavi seçenekleri
•Gebelik Testi: Gebelik teşhisi için yapılan güvenilirliği yüksek tıbbî testler
•Prenatal (doğum öncesi) bakım: Gebeliğin tespit edildiği ilk günden itibaren laboratuvar tetkikleri, ultrasonik takipler ve gerekli tedavi programları, egzersizler.
•Çoğul gebelikler: Spontan ya da yardımcı üreme tedavileri sonucu birden fazla bebek bekleyen gebelere yönelik programlar.
•Gebelik ve diyet: Gebelikte alınması gereken vitamin ve elementler, su miktarı, kalori dengesi.
•Gebelik ve cinsel hayat: Bebek bekleyen çiftleri, gebelikte cinsel yaşam konusunda bilgilendirme.
 
Türkan Saylan Tıp Merkezi, Doğum öncesi eğitim programı
 
1.Gebelikte sağlık, beslenme
2.Doğuma hazırlık ve gebelik psikolojisi
3.Annelik rolü ve iletişim
4.Bebek beslenmesi ve bebek bakımı
5.Doğum sonrası kadın sağlığı ve gebelikten korunma
6.Baba Eğitimi

Haftada bir gün uygulanan program sekiz hafta süren ve her hafta çarşamba günü saat 14:00 - 16:00 arası yapılmakta olan eğitim programımız 1 saat seminer ve 1 saat egzersiz olarak uygulanmaktadır.
•Doğum planı: Doğumun yaklaşması ve bebeğin pozisyonuna göre normal doğum ve sezaryen konularında detaylı bilgilendirme ve birlikte kararlar alma.
•Ağrısız Doğum? Epidural anestezi: Epidural anestezi nasıl uygulanıyor? Ağrısız doğum mümkün mü?
•Normal spontan doğum ve epizyotomi
•Sezaryen Doğum - Epidural/Genel anestezi
•Kordon kanı örneklemesi: Kordon kanı, toplanma nedeni ve bebeğe olan yararları hakkında bilgilendirme.
•Süt verme: İlk sütün (colostrum) anlamı nedir? Annenin süt verirken meme sağlığını koruması nasıl mümkün olabilir?
•Postpartum (doğum sonrası) depresyon: Doğum sonrasında bazı duygu durum değişikliklerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Psikiyatri ve Psikoloji üniteleri işbirliğinde yürütülmesi.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, JiNEKOLOJİK PROSEDÜRLER
 
•Doğum Kontrol Yöntemleri, güvenlilik dereceleri ve özellikleri
•Vaginal ve vulvar hastalıklar ve tedavileri
•Pelvik inflamatuar hastalık
•Bartholin Bezi hastalıkları
•Anormal vaginal kanama ve Adet bozuklukları hakkında bilgilendirme.
Tüm jinekolojik hastalıklarda teşhis ve tedavi
•Dismenore (sancılı adet görme)
•Premenstrüel (adet öncesi) Sendrom
•Kronik Pelvik Ağrı
•Polikistik over Sendromu
•Rahim ağzı kanser tarama testleri. Unutulmamalıdır ki; Seksüel aktif durumdaki ya da 18 yaşını aşmış tüm kadınların yılda bir kez yaptırması gereken pap-smear testi ile serviks (rahim ağzı) kanserlerinin erken tanısı mümkündür.
•Endometriozis
•Pediatrik jinekoloji
•Menapoz, Osteoporoz

Menapoz: Adet kanamalarının durmasıyla, ortalama 45-55 yaşları arasında ortaya çıkan doğal, fizyolojik bir süreçtir. Sıcak basmaları, çarpıntılar, deride ve vajinadaki kuruluklar, duygu durum bozukluklarının eşlik ettiği sorunlar psikoloji kliniğimizin de işbirliği ile artık çözülebilmektedir.
 
Osteoporoz: Kemiklerin yoğunluğunda azalma ile kırılmaya eğilimlerinin artmasıdır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğimiz ile birlikte değerlendirilmekte ve çözümlenebilmektedir.
Ektopik (dış) Gebelik: Gebelik ürününün rahim dışında yerleşmesidir. Sıklıkla tüplerde (Fallop Tüpleri) yerleşim göstermektedir. Ektopik gebelik tanı ve tedavisi acil olabilir.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, Pedagoji Polikliniği     
   
Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı hastalıkların biyolojik yönüyle ilgilenmesinin yanısıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelikte çalışan bir uzmanlık dalıdır.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’müz Türkan Saylan Tıp Merkezi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı’nın deneyimli öğretim üyeleri başta olmak üzere uzman personel  poliklinik tarzında hizmet vermektedir; yatması gereken hastalar, psikiyatri ve pediatri bölümlerine yatırılarak izlenmektedir. Anabilim dalı bünyesinde oyun için gerekli donanıma sahip bir oyun ve grup odası bulunmaktadır.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’müz Türkan Saylam Tıp Merkesi’nde öğretim üyeleri kısmı ve poliklinik kısmı olmak üzere iki ayrı mekansal yapılanma içinde hizmet vermektedir.Bölümümüzce ülkemizde çocuğa ve ergene ilişkin politikaların oluşturulmasına yönelik projelerde danışmanlık yapılmaktadır.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, Diş Polikliniği     
   
Dental implant

Dental implant titanyumdan yapılmış küçük bir vidadır. Eksik bir doğal dişe ait diş kökünün yerine yerleştirilir ve diş kökünün yerini tutar. İmplant üst veya alt çene kemiğine yerleştirilir ve kemiğe kaynamasına izin verilir. Sonra bu implantın üzerine eksik diş gelir. Dental implantlar tek bir diş yerine kullanılabildikleri gibi köprü yapılarak birçok eksik dişin yerine de kullanılabilir. İmplant ile desteklenen bir diş, doğal diş gibi görünür ve doğal dişle aynı işlevi görür.Bir veya birden fazla dişini çürüme, yaralanma veya hastalık sonucu kaybeden herkes dental implant uygulaması yaptırmaya aday olabilir. Kron veya köprü ile yenilenen dental implantlar bir dişin, birkaç dişin ya da tüm dişlerin yerini alabilirler.
Bazı hastalar yaşları ilerlediği için dental implant yaptıramayacaklarını düşünürler. Ne var ki sağlık yaş faktöründen daha önemlidir. Kliniğimizde dental implant yaptırıp yaptıramayacağınız, dikkatli bir değerlendirmeden sonra ele alınmaktadır.
 
İmplant nasıl bir yapıya sahiptir?

Dental implantlar genellikle titanyum kaplanmış metal alaşımlardan imal edilir. İmplant yüzeyinin titanyum kaplanmasının nedeni bu maddenin dokuda alerjik reaksiyona neden olmayışı ve kemikle kolaylıkla kaynaşan doku dostu bir madde olmasıdır.

İmplant uygulaması nasıl bir işlemdir?

Çene kemiklerine implant uygulama işlemi, bir implant için ortalama 30 dakika alan, lokal anestezi altında, ağrısız gerçekleştirilen küçük bir cerrahi işlemdir. Öncelikle hastada gerekli miktarda kemik açığa çıkarılır, özel aletlerle implant yerleştirilir ve ameliyat bölgesi dikişlerle kapatılır. Operasyon sonrası hastaların günlük yaşamını etkileyecek bir sorun oluşmaz.

Dental implantlar her hastaya uygulanabilir mi?

İmplantlar sistemik açıdan elverişli, 18 yaşından büyük her hastaya uygulanabilir. Bunun için hastanın implant uygulanacak bölgesinde yeterli kemik ve dişeti miktarı bulunmalıdır, implant bölgesinin uygunluğu çeşitli radyografi yöntemleriyle araştırılır.
 
İmplant destekli protezler ne şekilde olabilir?

İmplant destekli protezler, sabit (kron-köprü) ya da hareketli şekilde hazırlanabilir. Bu iki seçenek arasında karar hastanın ağız yapısı ve eksik diş sayısına göre verilir.

İmplanta karşı alerji oluşur mu?

Vücudun implantı kabul etmemesi, alerji oluştuğu gibi durumlar, implant uygulanmasına uygun olmayan bölgelere implant uygulanması ya da cerrahi safhanın uygun şekilde yapılmayışı sonucu başarısız olan implantlar için çıkarılan asılsız söylentilerdir. Bu yüzden implantlar mutlaka çene cerrahisi eğitimi almış bir cerrah tarafından, tamamen steril şartlarda kontrollü şekilde uygulanmalıdır. Gerekli eğitimi almamış kişilerin implant uygulaması durumunda hasta açısından ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar arasında implantın düşmesi, alt çene sinirinin zedelenmesi sonucu kalıcı uyuşukluk, üst çenede sinüslerin zedelenmesi, operasyonun uygun şartlarda yapılmayışına bağlı olarak enfeksiyon yayılımı gibi durumlar sayılabilir.
 
İmplant sonrası protez hemen hazırlanabilir mi?

İmplantın kemikle tam kaynaşması için alt çenede üç-dört ay, üst çenede altı ay bekleme süresi vardır. Bu süreler kontrol röntgenlerine bağlı olarak hekim tarafından değiştirilebilir. Bu süreden sonra implant üstü protez hazırlanabilir. Ancak günümüzde protezin implantın kemiğe yerleştirilmesinin hemen ardından uygulandığı implant sistemleri de gelişmiştir. Ancak bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 

Türkan Saylan Tıp Merkezi, Acil Polikliniği     
   
Türkan Saylan Tıp Merkezi Acil Polikinliği  uzman bir sağlık kadro ile 24 saat hizmet veren bir birimdir. Servisimizde hem hasta nakli hem de hastane öncesi tıbbî bakım birimi olarak ambulanslarımız da 24 saat görev yapmaktadır.


Türkan Saylan Tıp Merkezi, Aile Hekimi Uzman Polikliniği     
   

Aile hekimliği uzmanı, sizin ve aile bireylerinizin sağlık durumunu bilen, istediğiniz her an ulaşabileceğiniz, tüm sağlık gereksinimlerinizde sorumluluk alan ve koordinatör işlevini gören hekimdir. Pek çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan "Aile Hekimliği" ülkemizde son 15 yılda bir uzmanlık dalı olarak yerini almıştır.Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, mezuniyet sonrası 3 yıllık bir süreçte Dahiliye ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ağırlıklı olmak üzere Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları-Doğum ve Psikiyatri dallarını kapsar.

Aile hekimi anne karnındaki fetüsten, ailenin en yaşlısına kadar bütün aile fertlerinin sağlığı, sağlık sorunları ve hastalıklarından sorumludur. Birinci basamak sağlık hizmetini aşan sorunlar için diğer uzman hekimler, diş hekimi, diyetisyen gibi kişilere hastayı yönlendirerek, koordinatör görevini üstlenir. Dolayısıyla kendisine kayıtlı kişilerin aynı zamanda sağlık danışmanı, bu konuda onlara yol gösteren ve onların haklarını savunan kişi konumundadır.

Aile Hekimliğinin Amacı Nedir?

    * Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,
    * Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak,
    * Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,
    * Süregelen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak,
    * Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak,
    * Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak,
    * Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek


Küçük Bakkalköy Mahallesi, Vedat Günyol Caddesi, No. 4 ATAŞEHİR - İSTANBUL

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2014, 17:46
YORUM EKLE
YORUMLAR
Meryem işik
Meryem işik - 5 yıl Önce

Türkan saylan tıp merkezıne randevu alarak gıttık.Ne yazıkkı gittiğimizde hayalkırıklığına uğradık burada yeşil kartlı olanlara bakmıyorlarmış sgk olması şartmış saçma bir prosodur vatandaşa hizmet verıuorsanız sgk veye yeşil kart ne fark edıyor devletten alıyorsunuz karşılığını hiç beyenmedım randevu alırken söylemelerı gerekırdı veya hastanenın sitesınde sadece sgk lılara baktıklarını belırtmelıydıler

SIRADAKİ HABER