İBB KÜLTÜR AŞ.21-31 MART ETKİNLİK TAKVİMİ

İBB KÜLTÜR AŞ.21-31 MART ETKİNLİK TAKVİMİ

İBB KÜLTÜR AŞ.21-31 MART ETKİNLİK TAKVİMİ
İBB KÜLTÜR AŞ.21-31 MART ETKİNLİK TAKVİMİ

SEMİNER

21 Mart Pazartesi Saat:18.30
DİVAN EDEBİYATI VAKFI KONUŞMALARI
Düzenleyen: Ahmet Turan Alkan
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

Bu ay hayat tarzı tartışmaları üzerinde durulacaktır.


SEMİNER

21 Mart Pazartesi Saat: 18.30
TARİHİN KARA DELİKLERİ
Düzenleyen: Mustafa Armağan
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi


SEMİNER
22 Mart Salı Saat:18.30
TÜRK ŞİİRİNDE ÖNCÜ KİTAPLAR
Düzenleyen: Haydar Ergülen
Yer: Atatürk Kitaplığı
Türk şiirinin 'özel' şairlerinden Özdemir Asaf'ın "Çiçek Senfonisi" başlıklı toplu şiirleri ekseninde Asaf ve şiiri üzerinde durulacaktır.


SEMİNER
22 Mart Salı Saat: 18.30
OKUMA GÜNLERİ
Düzenleyen: Sevim Arslan
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği
Programda Türk Edebiyatı’ndan  seçilen hikayeler okunacak ve üzerinde tartışılacaktır.


SEMİNER

22 Mart Salı Saat: 18.30
EDEBİYAT VE BİLGELİK
Düzenleyen: Sadık Yalsızuçanlar
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

“Modern Edebiyatımızda bir derviş-şair: Mehmed Akif'”
Geleneksel şiirimizin kırılma sürecinde yaşamış, Nazım Hikmet'in, 'inanmış adam' dediği bir derviş kişilik... Mehmed Akif'in inandıkları, inandığına bağlılığı, düşünce-eylem bütünlüğü, inkıraz döneminin manzum romanı olarak Safat'ı...

SEMİNER
23 Mart Çarşamba Saat:18.30
VARLIK SEBEBİMİZ TÜRKÇE
Düzenleyen: Yavuz Bülent Bakiler
Yer: Atatürk Kitaplığı


SEMİNER
23 Mart Çarşamba Saat: 18.30
FİLM ESTETİĞİ VE DÜNYA SİNEMASINDA AKIMLAR
Düzenleyen: Rıdvan Şentürk    
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

Program kapsamında film gösterimleri, yönetmenler, ülke sinemaları, film akımları, türler, oyunculuk yöntemleri gibi başlıklar ekseninde düzenlenecektir. Bu toplu ve özel film gösterimleriyle, katılımcılarımızın eğitimleri sırasında edindikleri teorik ve pratik bilgi ve becerilerini sınamaları, pekiştirmeleri, film kültürlerini gelişmeleri ve dünya sinemasındaki akımlar üzerinde bilgi edindirmeyi amaçlanmaktadır
Program Yrd. Dr. Rıdvan Şentürk tarafından yürütülecektir.


ÖZEL ETKİNLİK

24 Mart Perşembe Saat:18.00
MUSTAFA YAZGAN’A SAYGI GECESİ
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Konuşmacılar:
İsmail Kahraman
Üstün İnanç
Yavuz Bülent Bakiler
Durali Yılmaz
Kahraman Emmioğlu


SEMİNER
24 Mart Perşembe Saat:18.30
KÜLTÜR SANAT KONUŞMALARI
Düzenleyen: Recep Garip
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

“Şiirli Hayat - Hayatın Şiiri”
Hayıtın varlığıyla bizi kucaklayan şiir her yerde vardır. Havada, suda, gökyüzünde, yeryüzünde, bulutlarda, hülyalarda, fizikte, metafizikte, aşkta meşkte, hilalde ve yıldızlarda, uçsuz bucaksız deniz ve deryalarda, yepyeni filizlerde ve çiçeklerde, arılarda ve böceklerde, doğmuş, doğmamış çocuklarda, bilinen ve bilinmeyen sevgililerde şiir vardır.
Şiir sevdiklerimizde, yerdiklerimizde, gördüklerimizde, görmediklerimizde, bildiklerimizde bilmediklerimizde vardır ve mevcuttur. Asıl olan onu görecek göze, duyacak kulağa, hissedecek yüreğe sahip olmaktır. Hayatın bütün alanlarında var olan şiiri, şiirli bir hayat anlayışı içerisinde şekillendirmek, öyle görmek ve yaşamak hayatı anlamlı kılmaktır. Şiirsiz hayat kuru bir ağaç gibidir. Hisseden, kanayan, duyan mütebessim çehrelerle şiir dolu bir hayatı gelin birlikte seslendirelim.


SEMİNER
24 Mart Perşembe Saat: 18.30
NECDET SAKAOĞLU İLE İSTANBUL HATIRASI
Düzenleyen: Fatma Kuş
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

“Sosyal Bir Kurum Olarak İstanbul Mahalleleri ve Mesken Tipleri”
Programda; İstanbul’un en küçük idari ve sosyal ünitesi olarak teşekkül eden mahalleler,  fiziksel ve toplumsal öğeleri ile eski fotoğraflar eşliğinde ele alınacak. Klasik Osmanlı şehircilik anlayışından modern şehirciliğe geçiş sürecinde mahallenin geçirdiği toplumsal değişim ve dönüşümler mahalle örgütlenmesi ve mahalleliler üzerinden irdelenecek.


SEMİNER
24 Mart Perşembe Saat:18.30
İSLAM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ OKUMALARI
Düzenleyen: Ahmet Kavas
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

İslam Medeniyeti’ne dair, önemli müellifler ve eserleri üzerinden uzun dönemde yapılması planlanan okumaları ve katılımcıların hazırladıkları sunum programlarını içermektedir.
Program Prof. Dr. Ahmet Kavas tarafından yürütülecektir.


SEMİNER
24 Mart Perşembe Saat: 18.30
KÜLTÜR SANATTA BU AY
Düzenleyen: Ümit Aksoy
Yer: Atatürk Kitaplığı

"Muhteşem Yüzyıl'ın Oryantalizmi ve Bilinmeyen Osmanlıya Dair"
Program Konuğu: Fahrettin AltunKONSER

24 Mart Perşembe Saat:20.00
DEVRAN KIYAM İLAHİLERİ
Düzenleyen: Vedat Erenoğlu
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

“Yakarış Müzik Topluluğu”

Konserin Teması:
İnsan sevgisini aşılamak ve İlahi Aşk’ı anlatmak.

Repertuvar:
Devran ve Kıyam esnasında okunan ilahiler.

Enstrümanlar:
Ud, Kanun, Kemençe, Ney, Tambur, Halile, Bendirler.

Koro:
7 Kişilik Koro ekibinden oluşmaktadır.


SEMİNER

25 Mart Cuma Saat: 18.30
İSTANBUL EFSANELERİ
Düzenleyen: Ferhat Aslan
Yer: Atatürk Kitaplığı
 “İstanbul'un Tılsımlı Taşları”
Çok eski tarihlerde hüküm sürmüş, efsanevi imparatorlar, İstanbul’a dünyanın dört bir tarafından hünerli mimarlar, mühendisler ve kâhinler getirtmiş, İstanbul’un her türlü afetten korunması, İstanbul’luların mutluluk ve huzur içerisinde yaşamaları için şehrin önemli mevkilerine tılsımlı taşlar, sütunlar inşa ettirmişlerdir. “İstanbul Efsaneleri” adlı seminerimizin mart ayı programında görsel malzeme eşliğinde İstanbul’un bu tılsımlı taşlarının yapılma sebepleri, bu taşların fonksiyonları ve etrafında oluşan efsaneler konu edilecek, dinleyiciler İstanbul’un az bilinen bir yönüyle tanıştırılacaktır.


SEMİNER
25 Mart Cuma Saat:18.30
MİMAR SİNAN OKUMALARI
Düzenleyen: Suphi Saatçi
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

Mimar Sinan’ı anlamanın onun beslendiği kültürü anlamak olduğu bilincinde metinler, fotoğraflar ve projeler üzerinden yapılacak olan okuma çalışmalarıdır.
Program Prof. Dr. Suphi Saatçi tarafından yürütülecektir.


SEMİNER

25 Mart Cuma Saat: 18.30
HAT SANATI ÜZERİNE
Düzenleyen: Süleyman Berk
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

“Hat Sanatında Kullanılan Malzemeler”
Hat Sanatında temel olarak is mürekkebi, kamış kalem ve aharlı kâğıt kullanılmaktır. Bunların yanında, makta’, kalemtıraş, mıstar, kâğıt kesme makası ve tashih kalemtıraşları hat sanatında kullanılan malzemelerdir.
Hat sanatında kullanılan malzemelerin çok sanatlı olanları üretilmiş ve kullanılmıştır. Kamış kalem ve mürekkep çeşitleri, çok sanatlı makta’ ve kalemtıraşlar bu seminerde örnekleriyle gösterilecektir.


SEMİNER
25 Mart Cuma Saat: 18.30
SÖMÜRGECİLİK VE ORTADOĞU
Düzenleyen: Azmi Özcan
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür MerkeziÖZEL ETKİNLİK

25 Mart Cuma Saat:10.00
26 Mart Cumartesi Saat:11.30
400. YILINDA BİR SEYYAHIN İZLERİ: EVLİYA ÇELEBİ
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

“Doğumunun 400. Yılında Bir Seyyahın İzleri: Evliya Çelebi”


25 Mart 2011 Cuma
10.00 Sempozyum Başlama Saati

10.00-10.20 Sinevizyon Gösterisi: Doğumunun 400. Yılında Bir Seyyahın İzleri: Evliya Çelebi

10.20-12.00  
I. OTURUM
 
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İlber ORTAYLI
 
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine Göre XVII. Yüzyıl Osmanlısı’nda
Anadolu'da Yaşayan Gayri Müslimlerin Durumları
             Doç. Dr. M. Sami BAYBAL
 
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde İstanbul'un Hikaye Edilişi
            Araştırma Görevlisi Yeliz ÖZAY
 
Evliya Çelebi, Rasyonalite ve 'Masal Uydurma İşlevi'
             Hilmi YAVUZ
 
Evliya Çelebi'nin Edirne Hakkında Verdiği Bilgilerin Değerlendirilmesi
            Doç. Dr. İbrahim SEZGİN
 
Çocuklar İçin Evliya Çelebi
             İsmail BİLGİN

 12.00-13.20
Ara-İkram
 
 13.20-15.00  
II. OTURUM
 
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Feridun EMECEN
 
Bir Tasavvuf Yolculuğu Seyahatname
              Doç. Dr. Emin IŞIK
 
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine Göre XVII.Yüzyıl'da İstanbul'daki
İnanca Dayalı Şifa Yerleri.
              Prof. Dr. Mehmet AYDIN
 
Evliyâ Çelebi'den Köpeklere Dair
              Dr. Irvin Cemil SCHICK
 
Seyahatnamede Musiki Bilgileri
             Salih Zeki ÇAVDAROĞLU
 
Yemek ve Evliya Çelebi
             Nevin HALICI
 

26 Mart 2011 Cumartesi  
2. Gün
 
11.30-12.50
III. OTURUM
 
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Tansu AÇIK
 
Yalova'dan Mekke'ye Evliya Çelebi'nin İzinde
             Prof. Dr. Gerald MAC LEAN
             Prof. Dr. Donna LANRY
 
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde İstanbul Bahçeleri
             Yard. Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ
 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Başkasına Ait Söz, Düşünce ve Yazma Aktarımı
             Yard. Doç. Dr. Münteha GÜL AKMAZ
 
12.50
Kapanış
 
***

KONSER
25 Mart 2011 Cuma
Mercan Dede Konseri
Saat: 20.00
Cemal Reşit Rey Konser SalonuKONSER
25 Mart Cuma Saat:20.00
TÜRKÜLER, ŞARKILARLA BÜYÜDÜK KONSERİ
Düzenleyen: Seyhan Güler
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Seyhan Güler
Ben Türk halk müziği sanatçısı Seyhan Güler, 1978 yılında Tokat’ ta dünyaya geldim. İlk, orta ve lise tahsilimi Tokat’ta tamamladım. Lise yıllarımda Tokat Halk Eğitim Merkezi’nde bağlama ve nota dersleri aldım. İl içerisinde özel TV kanallarında ve özel konserlerde yer  aldım. 1995 yılında evlenerek eşimin işi nedeniyle İskenderun’a yerleştim. 1997 yılında İstanbul’a yerleşerek müzik hayatıma kaldığım yerden devam etmeye başladım.
Tek isteğim müzikal anlamda daha çok kendimi geliştirmek ve eğitim alarak kariyer yapmaktı. İstanbul’da Ezgi Müzik Evi’nde çok değerli hocalarım Samsun Devlet Konservatuarı’ndan Murat Yıldız, İst. Üniv.  Konservatuarı hocalarından Mustafa Toroslu, Özen Müzik Merkezi’nde Agah Akkuş hocamdan bağlama, nota ve solfej dersleri aldım. Ayrıca şan derslerimi Azerbaycan’lı Tuttu hocadan aldığım derslerle pekiştirdim. Bir yandan türkü evlerinde ve özel konser ve festivallerde konserler verirken müzik aşkım hiç azalmadan repertuar çalışmaları yapıyordum.
1998 yılında kızım Aysima dünyaya geldi. 2001 yılında İber Müzik ailesine katılarak 2005 yılında ilk albümüm Aklıma Sen Gelince’yi piyasaya çıkardım. İber Müzik ile yıllardır mücadelemin bir kanıtı olarak düşünebileceğimiz bir yapıtı ortaya çıkarma fırsatı buldum. “Aklıma Sen Gelince” benim türkü albümümdür. Beste formundaki türküler ağırlıkta ayrıca geleneksel eserlerle de zenginleştirilmiş. Haydar İspir, Ali Karakuş, Kadir Demirel, Hazma Şenses, Ayhan Kaleli eserleri var. Beş eser de anonim.
Albümün aranjör ve yönetmenliğini Mustafa Yılmaz yaptı. X’man stüdyosunda, kayıt edildi. Albümde 12 eser var: Bu Halınan Nere Gidem, Sen De Yanasın Ben Gibi, Sevmemek Olmaz, Dılo Dağlar, İğdenin Dalları, Halay(potbori), Aklıma Sen Gelince, Kuru Çaylar, Dayan Yüreğim, Ele Çevirdin, Kışlalar Doldu Bugün, Tokat Türküleri(potbori).
2005 nisan ayında çıkan albümün ismini taşıyan  Aklıma  Sen Gelin’de  adlı  eserin  klibi  halen TV   kanallarında  ( TVT, SU TV, CEM TV, TRT, KANAL1 ) yayınlanmaktadır. TRT, KANAL D, FOX TV, STAR TV, KANAL 7, TGRT v.s. gibi kanallarda 100’ü aşkın programa konuk oldum.
2008 Temmuz ayında ise ikinci albümüm “Ellerin Oldu”  ile sizlere türkü severlere ikinci kez merhaba dedim. Birbirinden güzel 12 eserden oluşan ikinci albümün ilk klıbini “Ellerin Oldu”  isimli türküye çektik.
Bu yolda ilerlememde bana yardım ve desteklerinden dolayı öncelikle eşime ve aileme, daha  sonra İber  Müzik Ailesi’ne sonsuz  teşekkürler  etmek  isterim.
Merhum Kıvırcık Ali abime sonsuz teşekkürler eder Allah’tan rahmet dilerim.
Yaşam boyu kendinizi yenilediğiniz sürece, sadece kendinizle yarışmaktan vazgeçmezseniz daha çok ilerlediğinizi ve geliştiğiniz göreceksiniz. Tıpkı büyük şair Aydın  Öztürk’ün  benim için  söylediği  bir  söz  gibi “Seyhan  Güler  kendisi  ile  yarışmaktan  vazgeçmez  ise  daha  güzel  albümlere  imza  atacağına  inanıyoruz”
Her zaman hayatın gönlünüzce olması ve hepinizin benim gibi sevdiği meslekle birlikte yaşamını sürdürmesi dileğiyle.

KONSER
25 Mart Cuma Saat: 20.00
CENGİZHAN SÖNMEZ
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi

“Bir Tutam Hasret”   Ve Cengizhan Sönmez

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümüne girdi. 1997 yılında lisans, 2001 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Klasik Türk Musikisi Üslup ve Repertuar derslerini Bekir Sıdkı Sezgin ve Alaeddin Yavaşça’dan, Şan derslerini Erol Uras’tan aldı. Dönemin hemen tüm üstadlarıyla çalışma imkanı buldu.

1993 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon kurumunun açtığı Türk Sanat Müziği Ses Yarışması’nda önce İstanbul bölge birincisi, sonrasında tüm bölge birincilikleri arasında yapılan finalde Türkiye birincisi oldu. 1994 yılında yapılan sınavı da kazanarak TRT İstanbul Radyosu’nda ses sanatçılığı görevine başladı.

Türkiye içinde ve dışında ses sanatçısı veya şef olarak konserler verdi. Birçok değerli müzisyenle CD çalışmaları yaptı.

1997 yılından bu yana birçok kurum ve dernekte öğretim görevliliği, şeflik yapmıştır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Musiki Vakfı, Caferağa Medresesi, Hannover Türk Evi Korosu, Beşiktaş Musiki Derneği, Bakırköy Musiki Vakfı bunlardan bazılarıdır. Öğrencileri ile birlikte “Ses Ve Nefes” topluluğunu kurdu. Halen çalışmalarına devam eden toplulukla, 2005 yılından bu yana birçok proje ve konsere imza attı.

İyi derecede ud ve mızraplı tambur çalan sanatçı, halen TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılığı görevini sürdürmekte, Bahçeşehir Musiki Derneği ve çeşitli kurumlarda ders vermekte, seslendirme ve dublaj sanatçılığı yapmakta, ayrıca beste çalışmalarına devam etmektedir.

“Bir Tutam Hasret” adını taşıyan çalışma sanatçının ilk albümüdür ve tüm icrayı kendi yönetmiştir.

KONSER
25 Mart Cuma Saat: 20.00
ÖMER ENGİN ÖZDEŞ
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
   
Program Akışı  
Birinci Bölüm: Hicaz Faslı
İlk şarkımız Rüştü Şardağ'ın hicaz şarkısı, Rüya Gibi Uçan Yıllar,
İkinci şarkımız Avni Anıl'ın Dilşad Olacak Diye Kaç Yıl Avuttu Felek,
Üçüncü şarkımız İsmail Dede Efendi'nin Ey Büt-i Nev Eda,
Dördüncü şarkımız Yesari Asım Arsoy'un Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde olacak
Bundan sonra salondan gelen hicaz şarkı isteklerine yer verilecek(20-25 dakika).

 İkinci Bölüm: Kürdili Faslı
İlk şarkı Şekip Ayhan Özışık'ın muhayyer kürdi şarkısı, Rüzgar Söylüyor Şimdi O Yerlerde Bizim Eski Şarkımızı,
Ardından Amir Ateş'in Bir Kızıl Goncaya Benzer,
İsmail Hakkı Bey'in Fikrimin İnce Gülü,
Avni Anıl'In Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun gelecek.
Bundan sonra salondan gelen kürdili şarkı isteklerine yer verilecek(20-25 dakika).
 
Üçüncü Bölüm: Hüzzam-Segâh Faslı
Bu bölümün ilk şarkısı Yusuf Narkesen'in Madem Küstün Dargındın,
İkinci şarkı Sadettin Kaynak'ın Leyla Bir Özge Candır,
Üçüncü şarkı Amir Ateş'in Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim,
Dördüncü şarkı Selahattin İnal'ın Sesimde Şarkısı Aşkın olacak.
Bundan sonra salondan gelen hüzzam-segâh şarkı isteklerine yer verilecektir(20-25 dakika).

Engin Özdeş
Müziğe sekiz yaşında bağlama çalarak başladı. On üç yaşında solist olarak ilk konserini verdi. Lise yıllarında çeşitli üstadlardan Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve kanun eğitimi aldı. Liseden sonra İ.T.Ü. Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı’na girdi. Mezun olduktan sonra çeşitli radyo ve televizyon kanallarında müzik programları yaptı. Birçok belediyenin festival ve kültür programlarına sanatçı olarak katıldı. Yurt dışında İsviçre, Almanya, Belçika Ülkelerinde konser programlarına iştirak etti. 1997 yılında kendi bestelerinden oluşan "Eflatun Geceler" isimli albümü piyasaya sürdü. Halen belediyelerin, çeşitli sosyal kuruluş ve derneklerin kültür programlarına iştirak etmektedir.
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Tasavvuf Müziği alanlarında 3000'e yakın eseri repertuarında bulundurmaktadır.
Kanun, piyano, bağlama ve, ritm sazların icrasını yapabilmektedir.


KONSER
25 Mart Cuma Saat: 20.00
RECEP ERGÜL KONSERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

Halk Müziği Sanatçısı ve Halk Edebiyatı Araştırmacısı olan Recep Ergül müziğinin tarihimizle doğrudan ilişkisi var. Yemen, Sarıkamış, Çanakkale başta olmak üzere adeta bir tarihçi kadar bilgi ve birikime sahip olan sanatçı, zengin repertuarı ve arşivinden okuduğu her türkünün hikayesini dinleyenlerle paylaşıyor. Yurdumuzun her yöresinden okuduğu türkülerin arasına şiirler ve tarihi anektodlar serpiştiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ve tümü Sarıkamış Harekatı üstüne söylenmiş türkülerden oluşan albümleri de dahil olmak üzere, arşiv niteliği olan 7 albümü bulunuyor.

KONSER
25 Mart Cuma Saat: 20.00
EYLEM ÖZTAŞ THM KONSERİ
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi

Eylem Öztaş
2008 yılında Eylem Öztaş ve Erdal Küçükkaya olarak, birlikte çıkardığımız Hemhâl adlı albümümüzle dünya ve ülkemiz için çok önemli bir değer olan türkülerimizi özünü değiştirmeden zenginleştirerek özellikle yeni nesle tanıtmayı, sevdirmeyi istedik. Yüzyıllar boyu birçok uygarlıkların üzerinde yaşadığı bu topraklarda derdini, sevincini, özlemlerini, felsefesini, inançlarını, kültürünü sazıyla söze dökmüş halkımız, zaman geçtikçe bu güzel değerlerine yabancılaşmış, yalnızlaşmıştır. Amacımız zengin geçmişimizden gelen, bizi bize anlatan türkülerimizi yeniden hatırlatmak, söylemek ve söyletmek, daha da zenginleştirerek geleceğe aktarmak; böylece geçmiş ile gelecek arasında yıkılmaz bir köprü kurmak. Bu amaçla albümümüzde mümkün olduğunca geniş bir repertuvara, farklı yörelerin ozanları ve türkülerine, çeşitli enstrümanlara ve çok sesliliğe yer vererek albümümüzü zengin bir alt yapı üzerine kurduk. Çalışmalarımızı yürütürken THM dalında emek vermiş, ciddi çalışmalara imza atmış, Erol Parlak, Şeyhmus Fidan, Sebahat Akkiraz gibi başarılı sanatçılarımızın bilgi ve birikimlerinden yararlandık Türk Halk Müziği dalında başarılı çalışmaları olan müzisyenlerden oluşan Devr-i Âlem Çok Sesli Müzik Topluluğu üyelerinden destek aldık. Erol Parlak Müzik Okulu bünyesinde kurulan Devr-i Âlem Çok Sesli Müzik Topluluğu’ndaki çalışmalarımız ile de Anadolu müziğini temel alıp bu müziği çeşitli kültürlerin müzikal üretimleri ve klasik batı müziğiyle harmanlayarak; Türk sazlarının geleneksel kullanımının yanı sıra çağdaş denemelerle zenginleştirip evrensel bir boyut kazandırmayı hedefledik.
Büyük bir değer olan türkülerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

KONSER
25 Mart Cuma Saat: 20.00
TASAVVUF MÜZİĞİ
Düzenleyen: Veysel Dalsaldı
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

1968'de İstanbul'da doğan sanatçı, dini musiki meşklerine Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nda; Hüseyin Sebilci, Hafız Ali Gülses, Hafız Kemal Tezergil ve Hafız Zeki Altun ile başladı. Daha sonra Cüneyt Koşal ile lâdini ve dini müzikler üzerine çalışmalar yapan sanatçının, "Can Elleri", "Görene" ve “Dervişane” isimli albüm çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal kanallarda birçok programa konuk olan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok konsere katılmıştır. 1991 yılında girdiği T.C. Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda halen görev yapmaktadır.

KONSER
25 Mart Cuma Saat: 20.00
FATİH YAMAN KONSERİ
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi


ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat: 12.00
PUFUN SİHİRLİ ELBİSESİ
Düzenleyen: Sarıyer Sanat Tiyatrosu
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi

Arkadaşları Ayı Puf, eşekarısı Pat ve Aliş hiç doğum günü kutlamadığını öğrendikleri Süslüye sürpriz bir parti yapmaya karar verirler. Ancak işler istedikleri gibi gitmez. Çünkü terzi kılığına giren tilki onlara sadece zeki hayvanların görebildiği bir elbise diktiğini söyler. Tüm orman bu işe aldanır. Ama Süslü inanmamıştır ve gerçeği söyler.
Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer
Oynayanlar: Bülent Bayrak, Mustafa Kemal Bayrak, Özgün Gülseven, İrem Dilaver, Deniz Karataş, Ali Yalçıner, Gülistan Çelik, Cengiz Çevik


ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat: 12.00
BU DÜNYA HEPİMİZİN
Düzenleyen: Uygur Çocuk Tiyatrosu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

Bu dünyayı çocuklarımız bize emanet etti. Peki, biz gönül rahatlığıyla“emanete hıyanet etmedik” diyebiliyor muyuz? Çocuklarımızın da kendi çocukları tarafından “hıyanet etmekle” suçlanmaması için; onları uyarmalı, bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Tiyatro bu iş için etkili araçlardan biri. Çünkü onlara “parmak sallayarak” değil; göstererek, eğlendirerek, düşünmelerini sağlayarak ulaşmanın en kolay yolu. Birileri; iyi ve yaşanası bir dünya için bir şeyler yapmalı… Biz bunun için en iyi bildiğimiz şeyi, tiyatroyu seçtik. Çocuklarımızın yüzüne daha rahat bakabilmek için… “İstediğimi yaparım” diyenlere, dünyayı kendi malı gibi görenlere “Bu dünya hepimizin” diyebilmek için… Ya siz?  Süha UYGUR

ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat:12.00
KUKLA SHOW
Düzenleyen: Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi

3-12 Yaş grubu çocuklar için hazırlanmış kukla oyunumuzdan velilerinde sıkılmadan izleyebilecekleri, anne ve babaların çocukları ile birlikte keyif alacakları bir oyundur.

Oyunumuzun içinde çocuklarımızı sıkmadan sağlık-hijyen-beslenme ve dikkat üzerine bilgilendirmeler verilmektedir.

Blacklıght Kukla Tiyatrodan örnek sunduğumuz oyunda sahne önü Kuklacı amca interaktif performans sunmaktadır.


ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat: 12.00
VIZ VIZ ARI BAZİ
Düzenleyen: İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Yaşadıkları ormanı ellerinden almak isteyen kötü kalpli Kerkelet’e karşı küçük arı Bazi ve arkadaşlarının mücadelesi komik bir dille anlatılmaktadır.

Oyunumuzun kötü karakteri Kerkelet her şeyi eline yüzüne bulaştıran, sakar, asla korkutucu olmayan komik bir tiptir. Oyunumuzdaki diğer tipler de yine aynı anlayışla komik tipler olarak hazırlanmışlardır.

Oyunumuz, çevre bilincinin yerleştirilmesi ve yaşam alanlarının korunmasının gerekliliği gibi ana mesajlar içermektedir. Ayrıca arkadaşlık duygusunun ve paylaşmanın önemi de anlatılmaktadır.ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat: 12.00
HEİDİ
Düzenleyen: Masal Gerçek Tiyatrosu
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

Heidi, Büyükbabasıyla Alp Dağları’nda yaşayan çok sevimli küçük bir kızdır. Peter ve Peter’in keçileri de onun en iyi arkadaşlarıdır. Heidi Peter’le oyunlar oynayıp dağlarda keçileri otlatarak çok eğlenmektedir. Ancak bir gün beklenmedik bir şey olur. Bir mektup gelir. Mektup Heidi’nin büyük şehirde yaşayan büyükannesindendir.
Büyükanne mektubunda Heidi’yi çok özlediğini, Heidi’nin onun yanına gidip okuma-yazmayı öğrenmesi gerektiğini yazmıştır. Heidi ilk başta hiç istemediği bu öneriyi kabul edip büyükannesinin yanına gitmeye karar verir ve gider. Orada Klara ile tanışır. Klara, hastalığı nedeniyle tekerlekli iskemlede yaşamak zorundadır. Heidi ve Klara kısa zamanda çok iyi arkadaş olurlar. Ancak Heidi, Dağları, Peter’i ve Alp Dede’yi çok özlemektedir. Heidi Klara’nın da yardımıyla okuma-yazmayı öğrenir. Artık tek isteği bir an önce dağlara kavuşmaktır. Bir gün büyükanne Heidi’ye müjdeli haberi verir. Ona dağlara döneceğini söyler. Heidi bu habere çok sevinir. Klara’nın tekerlekli iskemle olmadan yürüyebilmesi için onun da dağlara kendisiyle birlikte gelmesini ister. Çünkü Heidi, dağların havasının Klara’ya iyi geleceğini düşünmektedir. Sonunda Heidi, dağlara, Alp Dede’ye ve Peter’e kavuşmuştur. Onlara büyük şehirde yaptıklarını ve Klara’yı anlatır. Bir süre sonra Klara da onlara katılır. Heidi ve Peter, Klara’yı her gün dağlara götürüp yürüme egzersizleri yaptırmaya başlarlar.
Onların bu çabalarına karşılık Klara da artık yürüyebileceğine inanır ve gayret eder. Sonunda bir gün Klara tekerlekli iskemlesinden kendi başına kalkar ve yürümeye başlar.
Temiz hava, doğanın iyileştirici gücü ve dostluk bir mucize gerçekleştirmiştir. Klara da artık Heidi ve Peter’le birlikte dağlarda koşturup oyunlar oynayabilecektir.


ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat:12.00
GÖKKUŞAĞININ SİHRİ
Düzenleyen: Altınok Tiyatrosu
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Sevginin ve barışın hüküm sürdüğü periler ülkesinde mutluluk; büyücü Albazar’ın yapmış olduğu kötü bir büyü ile yerini zamana karşı büyük bir yarışa ve endişeye bırakır. Albazar’ı yenebilmek için gerekli olan tek sihir Gökkuşağının Sihri’dir. Yarı insan yarı peri olan güzel Emily’nin, aslında sihirli güçleri olan bir peri olduğunu öğrenmesi uzun sürmez. Periler Ülkesi ve dünyayı ele geçirmek için kendisiyle evlenmek isteyen Albazar’a karşı girdiği mücadele; perilerle işbirliği yaparak periler ülkesine doğru maceralarla dolu bir yolculuğa çıkmasını sağlar. Periler’in yardımıyla geçen bu yolculukta Emily, cesaretin, fedakarlığın, aklın, arkadaşlığın ve en önemlisi sevginin ne denli önemli olduğunu yaşayarak öğrenecektir.
Oyunun Amacı:
Büyük küçük herkese, gerçek sihrin sevgi olduğu anlatılırken. Dostluğun, arkadaşlığın, fedakarlığın önemi vurgulanıyor.
Yazarı & Yönetmeni: Murat Altınok
Müzik Yönetmeni: Emre Önbayraktar
Kostüm ve Dekor Tasarım: Tuba Altınok
Teknik Sorumlular: Fatih Ermiş, Mert Ay, Murat Develioğlu
Oynayanlar: Önder Keskin, Barış ÇelikkoL, Yeşim Çapanoğlu, Burcu Tuna, Emre Yetim, Merve Artan, Sercan Badur

ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat: 12.00
ÇİZMEDEN KRAL ÇIKTI
Düzenleyen: Tiyatro Alkış
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
Oyun, Yeşil Ada’nın sahilinde hummalı bir çalışmayla başlar. Çizme Faresi, çizmeyi denizde yüzdürmeye hazırlanmaktadır. Adayı duman sarmıştır. Hayvanların çoğu adadan göç etmiştir. Aslan Kral, Şebek Bambu ve Çizme Faresi karşı adadan yardım istemek için çizme ile denize açılacaklardır. O sırada karşı adada yaşayan Mamuk ile Yamuk adadaki dumanı farkeder, anlam veremedikleri yanık pet şişeleri kıyılarında bulurlar. Mamuk ile Yamuk’un çok önemli bir hayalleri vardır, o da karşıdaki yeşil adaya gidebilmek.
Çizme Faresi, Bambu ve Kral çizme ile yapılan zor bir yolculuktan sonra Mamuk ile Yamuk’un adasına varırlar. Yeşil Adadaki duman sorununu anlatırlarken Mamuk, kendi sahillerine vuran yanık pet şişeleri gösterir. Sorunun bundan kaynaklanacağını tahmin ederek, tekrar hep beraber Yeşil Ada’ya gitmek üzere çizme ile denize açılırlar. Bu yolculuk esnasında büyük bir fırtınaya kapılırlar ve zor bir macera yaşarlar, çizmeleri alabora olur ama sonunda Yeşil Ada’ya ulaşmayı başarırlar.
Adanın arkasına atılan çöplerden dolayı adada bir yangın çıkmıştır. Tam kendilerine geldiklerinde bu yangınla boğuşmak zorunda kalırlar. Yangının sebebi, pet şişelerdir. Sonunda yangını söndürürler.
Yazan ve Yöneten    : Oktay Şenol
Dekor ve Tasarım    : İ. Ümit Erzurumlu
Animasyon Tasarım    : Mesut Ataş
Müzik    ve Koreograf    : Oktay Şenol
Aranjör        : Ayhan Yavaş
Psikolog        : Banu Akman
Işık-Ses Teknisyeni    : Samet Terekli
Sahne Teknisyeni    : Ömer Faruk Şahin, Ayşegül Akbulut
Oynayanlar          : Tuncay Kaynak, Aykut Taşkın, Ülker Reyhan, Ahu Cesur, İnci Bademsoy

ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat:12.00
FARELİ KÖYÜN KAVALCISI
Düzenleyen: Tiyatro Mie
Yer: Bakırköy Cem Karaca KültürMerkezi

18 yıldır perde açan,  ülkemizin önde gelen çocuk tiyatrosu Tiyatro Mie her zaman ilke edindiği titiz ve özenli çalışması ile unutulmayacak bir eser ortaya çıkardı...
“ Fareli Köyün Kavalcısı”
Fareli Köyün Kavalcısı oyununda fırıncı, manav, bakkal, sevimli farelerle karşılaşır. Fareler şehri ele geçirmek için komik bir yol bulurlar, halkı şakalar yaparak şehirden uzaklaştırırlar. İnteraktif sahnelerle çocukları oyuna katarlar, çocukların kahkahaya doyacakları oyunda, farelerin şehri ele geçirmesi ile eğlence ve heyecan doruğa çıkar. Sevimli fareler, Şakacı, Uzun kuyruk, Ponpon, Uykucu bir gün kaval sesi duyarlar. Kavalcı ve sevimli fareler arasında heyecanlı serüven başlar.
Tiyatro Mie göz alıcı kostümleri, muhteşem dansları, dekor ve müzikleri ile Çocuklar Tiyatro ziyafeti sunar.
Yazan Yöneten: Salim Dörtcan
Yönetmen Yardımcısı: Merve Durgun
Müzik: Tuğrul Aray
Dekor: Sinem Karabiber
Kostüm: Aygül Güntav
Oynayanlar: Merve Durgun,  Rabia Tutal, Fatoş Baş, Gamze Tanrıvermiş, Eyüp Bayşi, Özgür Yetkinoğlu, Nurhayat Yıldırım, Özgün Akakça


ÇOCUK OYUNU

26 Mart Cumartesi Saat: 12.30
YAŞASIN DÜNYAMIZ
Düzenleyen: Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi

Yazan- Yöneten: Yalçın Özden
Kukla ile gösteri başlıyor. Hemen arkasından çocuk oyunumuz “ Yaşasın Dünyamız”
Doğa sevgisi, ekolojik denge, kirlenen dünyamız ve ağacın önemi vurgulanıyor.
 Komedi biçimi ile güldürürken öğreten çok eğlenceli bir oyun.


SEMİNER
26 Mart Cumartesi Saat: 14.00
MEDENİYETLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜ OKUMALARI
Düzenleyen: İsmail Çağlar
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar geçirdiği serüveni tarih, felsefe, sanat bağlamında ele alan metinler üzerinden yapılacak olan okumaları içermektedir.
Program kapsamında Yunan, Mısır, Çin, İran, Hind medeniyetleri Ortaçağ, Aydınlanma, Rönesans, Sanayi devrimi ve sonrası Modern dönem ve Postmodern zamanlar incelenecektir.
Program Sosyolog İsmail Çağlar tarafından yürütülecektir.


SEMİNER

26 Mart Cumartesi Saat: 14.00
EDEBİYAT ATÖLYESİ
Düzenleyen: Âlim Kahraman
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

"Tarif"ten Tasvir’e”
Türk edebiyatında "tasvir" konusu Divan şiirinden başlanarak günümüz nesrinde ulaştığı noktaya kadar, aşamalarıyla ve örnekleriyle ele alınacaktır.
Eski Edebiyatımızda tasvir var mıydı? Yoksa modern edebiyat türleriyle (roman, hikaye gibi) Batı edebiyatından mı geldi? Namık Kemal eski şiirin hayal sistemine (güzel tasvirine) hücum ederken neyi amaçlamıştı? gibi sorulara cevap aranacaktır.


SEMİNER
26 Mart Cumartesi Saat: 14.30
YAZARLIĞIN SAKLI BAHÇESİ
Düzenleyen: Ali Ural
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

Programımızda Orhan Pamuk'un Kara Kitap’ı ve geleneği işlenecektir.


SEMİNER
26 Mart Cumartesi Saat: 16.00
HAYAT ÜZERİNE YARENLİK
Düzenleyen: Hasan Fehmi Ulus
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği


KONSER

26 Mart Cumartesi Saat: 19.00
YEREBATAN ŞİİR AKŞAMI
Düzenleyen: M. Lütfi Şen
Yer: Yerebatan Sarnıcı

“Guillauame Apollınaıre Şiirleriyle Yerebatan’da”

KONSER

26 Mart Cumartesi Saat:20.00
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU ROCK
Düzenleyen: Şener Aytaş
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

1996 yılında gitarda Yaren Karahasan, solist Mutlu Arı, basgitarda Ertan Subaşat ve davulda Şenel Aytaş ile kuruldu Yırtık Uçurtma.
Anadolu rock müziğini icra eden ustalardan feyz alırken, modern rock müziğin sesleriyle, yaşadığımız topraklara özgü kültürel ve müzikal motifleri başarılı bir şekilde sentezleyerek kendi besteleri, başarılı coverları ve kendine has yorumu ve duruşu ile de kendi tarzını yarattı. İlk yıllarda birçok bar programı ve festivallerde sahne alarak, kendilerini uzun yıllar takip edecek dinleyici kitlesini oluşturmaya başladı. Konserlerinde dinleyici ile samimi diyalogları ve içtenliği ile de kendini sevdiren Yırtık Uçurtma, coşkulu ve enerjik sahne performansı ile konserlerinde gerek kendi şarkıları, gerekse coverları ile beğeni topladı.

2001 yılında çoğunluğu kendisine ait olan parçalardan oluşan "Yırtık Uçurtma" isimli albümünü yayınladı. Bu albümde en çok öne çıkan "Yalnız Sen", "Deli Oğlan", "Çığlık" gibi söz ve müziği kendisine ait parçalarla kendi tarzını ifade ederken, Karacağolan'a ait "Alagözlü Benli Dilber" şiirini besteleyerek ve "Çanakkale" türküsünün rock formatındaki özgün coverını sunarak sahnelerdeki başarısını albümde de kanıtladı. Bu albümle birçok müzisyenin de dikkatini çeken ve desteğini alan Yırtık Uçurtma, Yavuz Çetin anısına yayınlanan "Gitarın Asi Çocukları" albümünde aynı sahneyi de paylaştıkları Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Cahit Berkay ve Serdar Öztop gibi ustalarla birlikte "Çığlık" isimli parçası ile yer aldı. Yine birçok etkinlikte Cem Karaca, Moğollar, Erkin Koray, Haluk Levent, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi gibi ülkemizin önemli isimleriyle ve guruplarıyla aynı sahneyi paylaştı.

2005 yılına gelindiğinde Yırtık Uçurtma yeni şarkılarını "İki" isimli albümü ile Serdar Öztop işbirliğinde Öztop Müzik'ten yayınladı. Bu yılllarda Yırtık Uçurtma, artık bazı kişilerin bittiğini sandığı Anadolu rock müziği ile hem geleneksel orta yaş, hem de yenilikçi genç yaşlardaki dinleyici kitlesine hitab ederken, kazandırdığı yeni şarkılarla da bu tarzın günümüzdeki bayrağını taşıyan tek grup olduğunu gösterdi. Bu dönemde grup, yoluna yeni solistleri Alper Yazıcı ile devam etme kararı alarak, bu dönem sonrasında daha yoğun çalışmalar içine girdi.
2009 yılında Yırtık Uçurtma, ilk albümde akustik versiyonu ile yer alan "Yalnız Sen" şarkısının rock ballad tarzındaki yeni düzenlemesi ile "Hâlâ Yalnız Sen" isimli single’ın ismini taşıyan Türkiye turnesine çıktı. Birçok ilde verdiği konserlerde büyük ilgi ile karşılanırken, bu turne Yırtık Uçurtma için yeni projelere ve yeni çalışmalara zemin hazırlayarak Türkiye çapında büyük bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Solist Alper Yazıcı, elektro gitarda Yaren Karahasan, davulda Şenel Aytaş ve bas gitarda Alper Akın ile yeni konserlerde yeni şarkılarla sevenleriyle daha fazla birlikte olmaya devam edecek olan Yırtık Uçurtma hakkındaki tüm güncel haberler //www.yirtikucurtma.com resmi sitesinden takip edilerek, konuk defteri aracılığı ile gruba mesaj ulaştırılabilir.


KONSER

26 Mart Cumartesi Saat: 20.00
HALK OZANLARI BULUŞMASI
Düzenleyen: Ahmet Poyrazoğlu
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi


KONSER

26 Mart Cumartesi Saat:20.00
İSTANBUL’DA MEVLEVİLİĞE DAİR
Düzenleyen: İlknur Sisnelioğlu
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Sözün zarafetini, kalbin evrenselliğini ve ruhun yüceliğini temsil eden İstanbul Mevlevileri; Mevlevi sembolizmini, gündelik hayatın dokusuna yayarak maddeye ruh veren bir çabayla, giyim kuşamdan eşyaya, sanat eserinden konuşma diline kadar geniş bir kültür yelpazesinin mimarları olmuşlardır. “İstanbul Mevleviliği” merkezli olarak sürdürülecek bu konserler dizisi, bu şehirde yetişmiş meşhur bestekârlarımızın tasavvufi anlamda Mevlevilik’le bağlantılarını ortaya koyarak yeni bir coşku sağlayacak ve Mevlevi kültürün İstanbul’a tuttuğu ışıkla İstanbul’un Mevleviliğe ve Mevleviliğin İstanbul’a kazandırdıklarını ortaya koyacaktır.

KONSER

26 Mart Cumartesi Saat: 20.00
ZÜLFÜ DEMİRTAŞ KONSERİ
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi

Zülfü Demirtaş
01 Ocak 1959 yılında Elazığ’da doğdum. İlk, orta, lise ve yüksek okul tahsilimi Elazığ’da tamamladım. Babam çok güzel kaval çalardı, Rahmetli dayımın sesi de çok güzeldi. Gramofonun yoğun olduğu yıllarda evimizde gramofonun olması benim için büyük bir şanstı. Celal Güzelses, Malatyalı Fahri, Urfalı Hacı Baki gibi sanatçıları dinlememe sebep olmuştur. Elazığ’da sanat okulu radyosunun olması nedeniyle Elazığ’ın ünlü seslerinden Enver ve Paşa Demirbağ kardeşler ve diğer sanatçılarımızı dinlerdim. Ulusal Radyo’muzdan Yurttan Sesler programını hiç kaçırmazdım bu sebeple kulağım türkülerle dolmuştu.
1980 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdim. Üniversitenin Halk Oyunları’nı bir kaç arkadaşla birlikte kurduk. Aynı yılda dayımın ısrarı ile Elazığ Folklor ve Turizm Derneği’ne üye oldum. Halk oyunları ve Harput Musikisi çalışmalarına başladım.1982 yılında Harput’a hasret adlı gecede Enver ve Paşa Demirbağ’la tanıştım. Tanıştıktan sonra Paşa Demirbağ’dan dersler almaya başladım. Enver Demirbağ Elazığ dışında yaşadığı için Elazığ’da sık kalmıyordu Elazığ’a geldiğinde dernekte yaptığımız çalışmalarda benimle birlikte olurdu ve onların sayesinde ve kendimin çabalarına ile buralara kadar geldim.
1980-1990 yılları arasında Elazığ ve Türkiye’nin birçok illerinde hazırlanan Elazığ geceleri ve TRT’nin Programlarına katıldım.
1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açmış olduğu Türk Halk Müziği Korosu sınavını kazandım. 1991 yılında da Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nda göreve başladım.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı olarak Türkiye’nin her ilinde konserlere katıldım. Ayrıca 1999 ve 2000 yıllarında Almanya’da iki kez Elazığ gecelerinde görev aldım.
Halen Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu’nda ses sanatçısı olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk  babasıyım.

KONSER

26 Mart Cumartesi Saat: 20.00
TULUYHAN UĞURLU & MEHTER KONSERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

KONSER

26 Mart Cumartesi Saat: 20.00
SES VE NEFES
Düzenleyen: Sacit Şişman
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

KONSER

26 Mart Cumartesi Saat:20.00
İLTER BURAK KALAY KONSERİ
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

İlter Burak Kalay
Müziğe küçük yaşlarda başlayan; ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan İlter Burak Kalay 1999 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’na girdi. Öğrenim hayatı boyunca birbirinden kıymetli hocalarla çalıştı. (Alaeddin Yavaşça, Nevzat Atlığ, Selahattin İçli, Erol Sayan, Tülun Korman)2003 yılnda başarıyla mezun oldu. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) düzenlemiş olduğu Safiye Ayla ve Zeki Müren Ses Yarışmasında Zeki Müren dalında 1.oldu. Bir süre İstanbul Radyosu’nda sözleşmeli Ses Sanatçısı olarak görev yaptı. Vatani görevi sonrasında İBB Özürlüler Müdürlüğü’nde eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara müzikle terapi dersleri vermeye başladı. Birçok Amatör Türk Müziği Korosu’nda şeflik yapan İlter Burak Kalay bunun yanısıra özel bir radyoda Türk müziği istek programı da yapmaktadır.   

SEMİNER
28 Mart Pazartesi Saat: 18.30
DÜNYADA NELER OLUYOR
Düzenleyen: Mustafa Özcan
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

SEMİNER
28 Mart Pazartesi Saat:18.30
DOĞU’NUN BATI’SI
Düzenleyen: Ali Şükrü Çoruk
Yer: Atatürk Kitaplığı

SEMİNER
28 Mart Pazartesi Saat: 18.30
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E PORTRELER
Düzenleyen: Ahmed Güner Sayar
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Türkiye'de 1960 ertesinde başlayan rejim tartışmalarından ve gençliğin kültürsüzlüğe ve tarihsizliğe sürüklenişinden tedirginlik duyan sorumlu insanlar arasından bir aile, düşünceleri ve icraatlarıyla, dikkat çekmişti. Ayverdiler olarak bilinen bu ailenin önde giden üyeleri, Ekrem hakkı Ayverdi, Samiha Ayverdi ve İlhan Ayverdi, yüksek bir şuurla Türk tarihinde sürekliliğin devamı için gayret sarf ettiler; vakıf kurdular, Türk sanatına ilişkin kurslar tertip ettiler, mecmua çıkarttılar, kitap çalışmalarını yayınladılar. Bu ayki sohbetimizde Ayverdileri dinleyenlerle tanıştırmak imkânına kavuşacağız.


SEMİNER

29 Mart Salı Saat: 18.30
İSTANBUL KONUŞMALARI / İSTANBUL’UN KULELERİ
Düzenleyen: Selma Zarifoğlu
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

Kule ve Zindan fotoğrafları sergisi Özel Koleksiyon
İkram

Konferans İstanbul Kule ve Zindanları
Konuşmacı: İzzet Umut Çelik
Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Gör.

Ney Dinletisi
Neyzen: Hüseyin Özkılıç

Kapanış
20.30

SEMİNER
29 Mart Salı Saat: 18.30
SEDAT UMRAN’LA EDEBİYAT ORTAMI
Düzenleyen: Lütfi Şen
Yer: Atatürk Kitaplığı

SEMİNER
29 Mart Salı Saat: 18.30
FELSEFE VE SANAT
BİR RESSAM BİR TABLO
Düzenleyen: Dücane Cündioğlu
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

SEMİNER
30 Mart Çarşamba Saat:18.30
İSLAM VE AYDINLANMANIN KAVRAMLAR VE OLGULAR ÜZERİNDEN MUKAYESESİ
Düzenleyen: Ali Bulaç
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

“Modernitenin üçüncü sac ayağı: Modern Ulus Devlet”


KONSER

30 Mart Çarşamba Saat: 20.00
TÜRKÜLERDEN SEÇMELER
Düzenleyen: Vedat Erenoğlu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi                       

“Bülent Nurcan Musiki Topluluğu”

Konserin Teması:
Türkülerden seçmeler.

Repertuvar:
Türk Halk müziğinin sevilen türkuülerinden örneklemeler.

Enstrümanlar:
Ud, Kanun, Kemençe, Ney, Ritim.

Koro:
5 Kişilik koro ekibinden oluşmaktadır.


SEMİNER
31 Mart Perşembe Saat: 18.00
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ DERSLERİ
Düzenleyen: İsmail Kara
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Said Halim Paşa’nın kitapları Türk modernleşmesinin erken ve farklı tenkitlerinden biri olmak bakımından çağdaşı diğer metinlerden ayrılır. Bunu göstermek için, derste Meşrutiyet risâlesi orijinalinden okunup tahlil edilmektedir. İslâm siyasi düşüncesinin nereye doğru evrildiği ve bu dönüşümün günümüze etkileri Meşrutiyet kitapçığı üzerinden anlaşılabilir.


SEMİNER
31 Mart Perşembe Saat: 18.30
OSMANLI TARİHİNDEN AYRINTILAR
Düzenleyen: Ali Akyıldız
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Şirket-i Hayriyye’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”
Bu konuşmada, Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk anonim şirket olan ve İstanbul şehiriçi ulaşımında unutulmaz izler bırakan Şirket-i Hayriyye’nin kuruluşu, kuruluş tarihi etrafındaki problemler ve şirketin faaliyetleri ele alınacaktır.  

SEMİNER
31 Mart Perşembe Saat: 18.30
MİMAR SİNAN GENİM İLE İSTANBUL MACERASI
Düzenleyen: Özgenur Reyhan Güler
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Konuşmacı: Dr. Mimar Sinan Genim
Tarihi boyunca üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış İstanbul’un tüm değerlerini içeren tarih yolculuğumuzda Dr. Mimar Sinan Genim ile bin yıllardır değişen bu şehrin tarih boyunca süregeldiği macerasını anlatacağız.
Dr. M. Sinan Genim
1945 Kuzguncuk’ta doğdu. İlköğrenimini Kuzguncuk İlkokulu, ortaöğrenimini Haydarpaşa Lisesi, yüksek öğrenimini DGSA Mimarlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. DMMA Mimarlık Bölümü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan Restorasyon uzmanı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü’nden “Fethinden Lale Devrine Kadar İstanbul’un İskânı, İskân Özellikleri ve Mesken Tipleri” konulu tez ile “Edebiyat Doktoru” (Ph. D) unvanını aldı.
1970-1976 İDGSA’da asistanlık yaptı. 1974-1981 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, 1976-1983 İDGSA’da 1983-1991 MSÜ’de, 1991-2007 MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1989-1992 İstanbul II Numaralı Koruma Bölge Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1989-2009 Beşiktaş Belediyesi, 1994-1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği, 1999-2004 Beşiktaş Belediyesi meclis başkanlığı, 1997-2007 Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. Konut - Müze - Otomobil Showroom - Depo - Yönetim Binası - Fabrika Binası gibi proje ve uygulamalar ile pek çok restorasyon gerçekleştirdi. Antalya Kaleiçi’nde Sevgi Gönül Evi Restorasyonu ile IV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Yapı Dalı, Koruma Sanatı Başarı Ödülü’nü aldı.
Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayınlanmış olup, radyo ve televizyon konuşmaları da bulunmaktadır. “Konstantiniyye’den İstanbul’a, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları” adlı kitabı 2006’da yayınlandı. Hâlen serbest mimarlık faaliyetlerinin yanı sıra, İstanbul SMD, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu üyeliği, İstanbul III Numaralı Koruma Bölge Kurulu başkanlığı ve Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

SEMİNER
31 Mart Perşembe Saat: 18.30
DİN VE EDEBİYAT
Düzenleyen: Ali Nar
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

Çanakkale Zaferi ve Şehitler Marşı:
a) Mehmed Âkif Ersoy’un kimliği.
b) Sanat yönünden şiirin incelenmesi
c) Dini içerik yönünden şiirin tahlili

KONSER

31 Mart Perşembe Saat: 20.00
CAZ VE ETNİK
Düzenleyen: Arp Sanatı Derneği
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür MerkeziYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER