HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ nedir NASIL ALINIR

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ nedirNASIL ALINIR

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ nedir NASIL ALINIR
HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ nedir

NASIL ALINIR


Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir  güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Bu sebeple tüm işlem  aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.(haccp belgesi)

HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alinmasi için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar.

İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in  daha sonra 1963 yılında  Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commısıon)  tarafından prensipleri yayınlanmıştır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşımdır.

HACCP sistemi kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine ; gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlamaktadır.
    iso 13001,13001,13001 belgesi,ıso 13001 haccp gıda güvenliği(hijyeni) yönetim sistemi,haccp ne demek,hasip,haccp hazard analysis,haccp nedir,iso 22000 haccp,haccp belgesi,haccp belgesi nasıl alınır,haccp gıda güvenliği,gıda güvenliği,gıda güvenliği nedir,gıda güvenliği yönetim sistemiHACCP 7 ilke ve 12 uygulama aşaması  çerçevesinde inşa edilmiştir:
1- Tehlike analizinin yapılması,
2- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
3- Kritik limitlerin oluşturulması,
4- Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
5- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
6- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
7- Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

HACCP kurulumu iş akış şeması: HACCP belgesi

ıso 13001,haccp belgesi,hasip,gıda güvenliği(hijyeni) yönetim sistemleri,haccp ne demek,haccp nasıl alınır,haccp ne demek?

Etkin uygulanan HACCP ile kuruluşun kazandıkları:

    * Müşteri güveninin artmasını sağlar,
    * Tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar,
    * Önleyici yaklaşım ilkesine uygun çalışarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır,
    * Tüketici sağlığını riske sokabilecek kritik noktaları kontrol altına alarak, ürün kalitesini yükseltir,
    * Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,
    * Tüketici/müşteri, perakendeci ve hükümet organlarının güvenini arttırır,
    * Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir,
    * Düzenleme Makamları / Diger Gözetmenlerce Denetime Maruz Kaldığınızda Yardımcı Olur,
    * Yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
    * Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar,
    * Müşteri talebine uygunluğu sağlar,
    * Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.

HACCP (TS 13001) İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

(H&S) SAĞLIK VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ: Genelikle sağlık ve mesleki sağlık sistemleri için tehlikeli maddelerin kontrolunu içerir.

AKIŞ SEMASI: Belirli bir gıda maddesinin üretiminde uygulanan sıranın ve basamaklar veya işlemler arasındaki ilşikinin şematik gösterimi.

GIDA GÜVENLİĞİ: Gıda ürünlerinin amaçlanan şekilde işlenmesi ve/veya tüketimesi halinde, tüketiciye zarar vermeyeceğinin güvencesi.

GMP(iyi üretim uygulamaları): Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilşkin koruyucu önlemler.

HACCP KONTROLU: Doğru prosedürlerin izlendiği ve kritik sınırların aşılmadığı durum.

HACCP PLANI: HACCP Yönetim Sistemi kapsamındaki ilgili tehlikelerin kontrolünü sağlamak için, HACCP prensiplerine uygun olarak hazırlanan doküman.

KRİTİK SINIR: Kabul edilebilirlik ile kabul edilemezliği birbirinden ayıran değer/ölçüt.

TEHLİKE: Tüketilmesi sırasında gıda maddesinde bulunduğunda, gıda maddesinin güvenli olmamasına sebep olabilen kimyasal, biyolojik veya fiziksel madde/organizma.

KAS ULUSLARASI SERTİFİKASYON'un uzman HACCP tetkikçileri tecrübelerini size aktararak en profesyonel denetimleri sunacak ve gıda güvenliği hedeflerinize ulaşmada işletmenize özel raporlama yapacaklardır.

Not: Gıda Güvenliği alanında Her türlü bilgi ve danışma için e-posta adresimiz food@kascert.com lütfen irtibata geçiniz.
    
All Rights Reserved (KAS International Certification)        


BAŞVURU FORMLARI

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU                                       indir      
 

 

 
CE BAŞVURU FORMU                                           indir           
 

 

 
GLOBALGAP-İTU BAŞVURU-TESCİL FORMU BASKI I  indir    

BRC BAŞVURU FORMU                                         indir

   

EĞİTİM BAŞVURU FORMU                                    

 

 

 
HELAL BAŞVURU FORMU - GENEL                          indir    
HELAL BAŞVURU FORMU - RESTAURANT                indir

 

 

 
HELAL BAŞVURU FORMU - KESİMHANE                  indir


KILAVUZ DÖKÜMANLAR

GLOBALGAP Belge ve Logo Kullanma Talımatı indir
Prosedür 24_R Sertifikaların Yayınlanması Askıya Alınması ve İptali indir


YASA/YÖNETMELİK TEBLİĞ/BAŞVURU FORMU

                                                                          

 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebligin Uygulama Usul ve Esasları basvuru formunu indir
Türkiye’de Kalite Alt yapısının Desteklenmesi Projesi basvuru formunu indir
Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu basvuru formunu indir
Sıhhi Müessese Açma Ruhsat Başvuru Formu basvuru formunu indir

TSE Hizmet Yeterlilik Başvuru Formu

basvuru formunu indir
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik basvuru formunu indir
Garanti Belgesi basvuru formunu indir
İlk Yardım Yönetmeliği basvuru formunu indir
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği basvuru formunu indir
Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi basvuru formunu indir
Marka Başvuru Formu basvuru formunu indir
Patent Başvuru Formu basvuru formunu indir
Entegre Devre Top. Tescil Basvuru Formu basvuru formunu indir
Teşvikli Rüçhan Hakkı Talep Formu basvuru formunu indir
Endüstriyel Tasarım Tescili Başvuru Formu basvuru formunu indir
İş Kanunu(Kanun No: 4857 - Kabul Tarihi : 22.5.2003) basvuru formunu indir
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun basvuru formunu indir
Türk Gıda Kodeksi  Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği basvuru formunu indir
Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik basvuru formunu indir
Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği basvuru formunu indir
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği basvuru formunu indir
Türkiye ve AB Pestisit Kalıntı Limitleri basvuru formunu indir

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2014, 11:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER