TÜRKİYEDE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR (İBB BURSU)

TÜRKİYEDE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR (İBB BURSU)ataşehirweb rehberi

TÜRKİYEDE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR (İBB BURSU)
TÜRKİYE’DE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR (İBB BURSU)

Milli Eğitim Bakanlığı
Tel : (312) 418 21 89  Faks : (312) 418 45 53
Adres : M.E.Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar-ANKARA

Bakanlık her sene ikili anlaşmalara göre çeşitli ülkelerde ve kuruluşlarda yurtdışı doktora bursları vermektedir.

TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Bursları
Tel : (312) 468 53 00- 22 01 Faks : (312) 427 23 82
Adres: Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere - ANKARA
Yurtiçi bilimsel etkinliklere katılma desteği programı
Başvuru Tarihi : Yıl içinde dört kez açılmaktadır.
Konuk bilim adamı destekleme programı
Başvuru Tarihi : Yıl içinde dört kez açılmaktadır.
Yurtdışı Araştırma Bursları (NATO-Al)
Süre :3 yıl
Sağlanan : 35.000 USD
Türk Eğitim Vakfı Bursları

Amerika’da; Bilgisayar Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri ve İletişim Mühendisliği (ilgili mühendislik alanlarında öğrenim görenler), Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde; İşletme Yönetimi (İşletme, İktisat ve Mühendislik öğrenimini tamamlamış olanlar), Devletler Hukuku, Avrupa Hukuku (Hukuk öğrenimi yapmış olanlar) dallarında mastır yapmak isteyenler,

İngiltere’de; Türk Eğitim Vakfı ile İngiliz Hükümeti’nin müşterek burslusu olarak Elektrik-Elektronik, Endüstri, Bilgisayar ve Çevre Mühendislikleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Şehir ve Bölge Planlama, Uluslararası İlişkiler (Bu dallarda öğrenim yapmış olanlar) ve Toplam Kalite Yönetimi dallarında mastır yapmak isteyenler,

Almanya’da; Türk Eğitim Vakfı ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak, Metalürji, Güç Elektriği, Üretim, İnşaat, Elektrik, Kimya, Proses, Yapı, Çevre, Matematik Mühendislikleri, Bilgisayar Bilimi ve İletişim Mühendisliği, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, Enformasyon ve İletişim Sistemleri, Malzeme Bilimi, Mekatronik, Sayısal Mantık, Matematik, Kimya, Moleküler Biyoloji, Fizik, Yapay Zeka Geliştirme, Nöroloji ve Davranış Bilimleri, Ziraat, Orman Bilimleri, Çevre ve Doğal Kaynaklar Yönetimi, Ekonomi ve İşletme, Psikoloji, Alman Dili ve Edebiyatı dallarında mastır yapmak isteyenler ile Alman Hukuku ve Avrupa Hukuku konularında 2, 3 dönemlik yüksek lisans dersleri (LL.M) almak isteyenler, (Başvurulacak okula göre program dili İngilizce veya Almanca veya iki dilde birden olabilmektedir.)

Danimarka’da; İngilizce eğitimi veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Mikro elektronik, Çevre Mühendisliği (İlgili alanlarda öğrenim yapmış olanlar) dallarında mastır yapmak isteyenler başvurabilirler.

Adaylarda Aranan Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (1969 doğumlular da başvurabilirler.)
Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak (İşletme Yönetimi dışındaki dallarda son sınıf öğrencileri de aday olabilirler).
Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak.
Mastır programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.
Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak.
Önemli Not: Yüksek öğrenimini kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurtdışında yapanlarla aynı şartlarla mastır öğrenimine başlayanların müracaatları kabul edilmez.

Yukarıdaki ön koşulları taşıyan isteklilerin öğrenim gördükleri kurum/bölüm ve mastır yapmak istedikleri dalı ve ülkeyi belirterek son başvuru tarihine kadar Türk Eğitim Vakfı’na şahsen, mektupla veya faksla müracaat etmeleri gerekmektedir. (Birden fazla ülke ve dal seçimi yapanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Adresi:

TÜRK EĞİTİM VAKFI, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat: 8

80300/Gayrettepe / İstanbul
Fax : (0-212) 266 31 80

T.C Üniversiteleri

Her üniversite, bünyesinde 2547 sayılı kanun uyarınca araştırma fonları oluşturmaktadır.
Bununla ilgili bilgiyi kendi üniversitenizden alabilirsiniz.

//www.yok.gov.tr/univbt.html adresinden Türkiye ve dünya genelindeki üniversitelerin linklerine ulaşabilirsiniz.

Diğer Vakıflar

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı           Tel: 0212-258 61 20
Nejat S. Eczacıbaşı Vakfı                 Tel:0212-281 08 80
Finans Vakfı                                     Tel:0212-230 66 18
Galatasaray Eğitim Vakfı                  Tel:0212-293 43 10
Hacı Ömer Sabancı Vakfı- VAKSA     Tel:0322- 351 56 44
Koç Vakfı                                          Tel:0216-341 46 50
Sağlık ve Eğitim Vakfı                       Tel:0212-512 18 78
Sema Yazar Gençlik Vakfı                 Tel:0-312-284 44 00
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu          //www.taek.gov.tr
Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)    //www.tuba.gov.tr Tel :0312-4673213
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)               Tel:0212-245 20 02

YÖK TARAFINDAN GÖNDERİLEN BURSLU STATÜDEKİ ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞINDA ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜNİVERSİTELER

Yükseköğretim Kurulu yurtdışında burslu statüde lisansüstü eğitim için gönderileceklerin eğitim görebilecekleri üniversitelerin listelerini alan bazında düzenlemiştir. Böyle bir listenin düzenlenmesinin amacı, burslu öğrencilerin lisansüstü eğitimlerinin kaliteli üniversitelerde yapmalarını sağlamaktır.

Bu liste Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) diploma denkliği için yurtdışında tanıdığı üniversitelerin listesi değildir. Listede yer almayan birçok yükseköğretim kurumu da YÖK tarafından tanınmaktadır.

Listeler belirli alanlar ve ülkeler için düzenlenmiştir. Günümüzde alanlar arasındaki sınırlar hemen hemen kaybolmuş ve bilim disiplinler arası bir içerik kazanmıştır. Bu nedenle her bir alan ve ülke için liste hazırlamak imkansızdır. Listede belirtilmeyen alanda lisansüstü eğitim yapılacak üniversitenin adı ile birlikte YÖK'e başvurulması gerekmektedir.


TÜRKİYE’DE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR

"Bu toprağın bize verdiklerini bu toprağın insanına geri vermek..."
HACI ÖMER SABANCI (1906-1966)


HACI ÖMER SABANCI VAKFI BURSLARI

ÜNİVERSİTE'YE 2006 YILINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Bugüne kadar 30.000’nin üzerinde burs veren VAKSA her yıl yaklaşık 1000 öğrenciye burs vermeye devam ediyor.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, bu yıl üniversiteye yeni giren öğrencilere karşılıksız ve geri ödemesiz burs verecektir.

VAKSA ayrıca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından özür ve başarı durumuna göre tespit edilecek 15 engelli öğrenci ile, kalkınmada öncelikli iller çapında yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olan 15 öğrenciyi de karşılıksız burs programına alacaktır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME İÇİN ASGARİ KOŞULLAR:

VAKSA bursları aşağıdaki eğitim kurumlarına yerleştirilen öğrencilere verilecektir;
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi  - Hacettepe Üniversitesi
- Ankara Üniversitesi  - Gazi Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi  - Dokuz Eylül Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi - Yıldız Teknik Üniversitesi
- Ege Üniversitesi - Marmara Üniversitesi


Yukarıda isimleri belirtilen Üniversitelerin Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmede, adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınacaktır.
Burs başvurusu için 2006 Yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az, aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir,

* 330 Y-ÖSS-SAY-2 puanı
* 310 Y-ÖSS-EA-2 puanı
* 320 Y-ÖSS-SÖZ-2 puanı
* 320 Y-ÖSS-DİL puanı
Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.
Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 200 -YTL burs ödemesi yapılacak olup, burslar normal öğrenim süresince devam edecektir.


VAKSA bursları karşılıksız olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

Başvuru için Üniversiteniz Öğrenci İşleri Bürosu / Burs Ofisi’ne başvurarak istenen belgeleri en geç 16 Ekim 2006 tarihine kadar üniversitenize teslim etmeniz gerekmektedir. Üniversitenizin Burs Başvuru Formu VAKSA burslarına başvuru için de kullanılabilir.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı  Tel. : (0212) 385 88 00
Sabancı Center  Faks: (0212) 385 88 11
34330 E-posta:burs@vaksa.org.tr  
4.Levent-İSTANBUL Web Sayfası: //www.vaksa.org.tr


 TÜRKİYE’DE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

2205-ÜNİVERSİTE TEMEL BİLİMLER BURS PROGRAMI
2006–2007 öğretim yılında; 2006 yılı ÖSS sonucunda yapılan sıralamada; sayısal ağırlıklı puan türünde ilk 5000 içine giren ve Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji (ve Genetik), sözel ağırlıklı puan türünde ilk 5000 içine giren ve Tarih, eşit ağırlıklı puan türünde ilk 5000 içine giren ve Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden birini kazanarak kayıt yaptıran T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.
Gerekli bilgi ve belgeler, bursiyer seçilenlerin ÖSYM'den sağlanacak adreslerine 2006 yılı Ekim ayında gönderilecektir. Ayrıca başvuru yapılmayacaktır.

2206- ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI TAKIMLARINA GİRENLER İÇİN BURS PROGRAMI
2006–2007 öğretim yılında; orta öğrenimi sırasında, ülkemiz adına TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında (bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik) ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan ve lise öğrenimini bitirdiği yıl gireceği ÖSS sonucunda üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSS Kılavuzu'nda yer almaktadır) T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.

2207- ULUSLARARASI PROJE YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLER İÇİN BURS PROGRAMI
2006–2007 öğretim yılında; TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenmekte olan Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda ödül alan ve daha sonra TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve lise öğrenimini bitirdiği yıl gireceği ÖSS sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSS Kılavuzu'nda yer almaktadır) T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.

2208- ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINDA DERECEYE GİRENLER İÇİN BURS PROGRAMI
2006–2007 öğretim yılında; TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2005 yılı Ulusal Bilim Olimpiyatları'nın İkinci Aşama Sınavları'na, lise öğreniminin son sınıfında katılarak, bu sınavlar sonucunda madalya alan ve 2006 yılı ÖSS sonucunda üniversitelerimizin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji (ve Genetik) bölümlerinden birini kazanarak kayıt yaptıran T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.

2206, 2207, 2208 kodlu programlardan yararlanacak öğrencilerin, 2006 yılı ÖSS sonucunda kazandıkları bölümlere kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Üniversite lisans burslarının başlama tarihi 1 Ekim 2006'dır. Aylık burs miktarı 250 YTL'dır. Burs ödemeleri, 5102 sayılı yasa gereği Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla yapılır. Burslar yabancı dil hazırlık sınıfını da kapsar. Bursun devam edebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması gerekir.


TÜBİTAK – BİDEB
Tunus Cad. No: 80, 06100 Kavaklıdere – ANKARA
Tel: 0-312-468 53 00 / 3813
Internet adresi: //www.tubitak.gov.tr
E-mail adresi: ayse.atas@tubitak.gov.tr


TÜRKİYE’DE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Kültürel ilişkilerimiz çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce 2001-2002 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Bursların ilgililere duyurulmasını arz/rica ederim.

Tolga YAĞIZATLI
Bakan a.
Genel Müdür

1. BURSLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
a) Burslar ilgili ülkede bir üniversite veya araştırma kurumunda kendi konularında bilimsel bir çalışma yapmak isteyen (4) yıl süreli fakülte mezunu (özel şart durumu hariç) T.C. vatandaşlarına verilecektir.
b) Bursu veren ülkeye gidiş-dönüş yol giderleri adaylara veya kurumlarına aittir.
c) Burslar 2001-2002 öğretim yılı için verilmiş olup, bir sonraki akademik yıla ertelenmeyecektir.
d) Burslarla ilgili diğer bilgiler ekli tablolarda belirtilmiştir.

2. BAŞVURACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:

a) Türkçe başvuru formu
b) Herhangi bir yerde görevli olanların ya da herhangi bir kuruluşa mecburi hizmetle yükümlü bulunanların, bursa başvurmalarında sakınca olmadığına ve bursu kazandıkları takdirde izinli sayılacaklarına dair bağlı bulundukları ya da mecburi hizmetle yükümlü oldukları kuruluştan alacakları belge (Türkçe - 1 adet). Söz konusu belge kendilerine yurtdışına çıkışta izin verme yetkisine sahip olan en üst makamdan alınacaktır.
c) Son öğrenim durumunu gösteren belge.
d) Öz geçmiş.
e) "İLGİLİ MAKAMA" hitaben yazılacak en az iki profesör veya amirden alınacak tavsiye mektubu.
f) Başvuranın, ilgili ülkede gerçekleştirmek istediği çalışma programı.
g) Nüfus cüzdanı sureti.

NOT : c, d, e, f ve g' de belirtilen belgeler istenen yabancı dilde ve Türkçe olarak birer adet ( Bağlı bulunduğu kurumu, üniversitesi veya noter tarafından onaylanıp) düzenlenerek başvuruya eklenecektir.

3. BAŞVURU VE SEÇİM ŞEKLİ:

a) Başvuru şartlarını taşıyanlar, başvurularını istenen belgelerle birlikte doğrudan doğruya veya bağlı oldukları kuruluş kanalıyla Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettireceklerdir.

b) Başvurular, gerektiğinde başvuranların duyurudaki şartları taşıyıp taşımadıkları ve önerdikleri çalışma programının bursların amacına uygun olup olmadığı açısından Bakanlığımızda kurulacak bir Alt Komisyonca incelenecektir. Bu nedenle gerekli şartları taşımayan adayların müracaat etmemeleri gerekmektedir. Başvuruları uygun olanlar Bakanlığımızda toplanacak Karma Burs Komisyonu'nca yapılacak mülâkat sınavına alınacaklardır. Bu amaçla Ankara'ya geliş-dönüş giderleri başvuranlara ait olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Söz konusu burslara başvuruda bulunan adaylar ikinci bir çağrı yazısı beklemeden ekli cetvellerde belirtilen tarihlerde Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde (6. Kat, C Blok) hazır bulunacaklar ve mülâkata alınacaklardır. Adayların mülâkat günü saat: 09.00'da belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

d) Asıl ve yedek adaylar, mülâkat sınavında 50 ve üzeri puan alanlar arasından, burs kontenjanına ve başarı sırasına göre belirlenecektir.

e) Mülâkat sınavı sonucunda Karma Burs Komisyonu'nca asıl ve yedek aday olarak belirlenen kişiler hakkındaki nihai karar ilgili ülke makamlarına ait olup, kesin kabulleri gelmeyen adaylar burslardan faydalanamayacaktır.

f) Kabulü geldikten sonra burstan faydalanmaktan vazgeçen adaylar, durumu bir dilekçe ile Bakanlığımıza bildirileceklerdir.

NOT: 1. Mülâkat Türkçe ve ilgili ülkenin istediği yabancı dilde yapılacaktır.

2. Başvuruda bulunan adayların hangi ülkenin ne tür bursuna başvurduklarını müracaat formunda belirtmeleri gerekmektedir.
3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına mensup öğretmen ve personelin burslara adaylığı mümkün görülmemektedir.
4. Başvurunun fazla olması halinde Ankara'dan başvuran adaylar ikinci gün mülâkata alınacaktır.

//www.meb.gov.tr/duyurular/duyurula...ge2001.htmTÜRKİYE’DE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR

Kredi ve Yurtlar Kurumu!

Yurt içinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor.

Öğrenim kredisi üçer aylık ödemeler halinde bankalar aracılığıyla ödeniyor ve miktarı her yıl enflasyon oranında belirleniyor.Daha önce bir yükseköğrenim kurumundan mezun olanlar, kesin hükümle mahkum olanlar, yabancı uyruklular (KKTC dahil), gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, öğrenim kredisi almaktayken tekrar müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmiyor veya kredileri kesiliyor. Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No.61 Cebeci 06590 Ankara Tel: 0312 - 363 87 70 (3 hat) Fax: 0312 - 319 99 37

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu

Her yıl verilen burstan, üniversitelerin herhangi bir bölümünde okuyan ve dar gelirli olduğunu belgeleyen öğrenciler yaralanabiliyor. Lisansüstü öğretim görenler, ekstern öğrenciler, daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olan, çalışan, vakıf üniversitelerinde ya da ikinci öğretimde okuyan, başarısızlık nedeniyle sene kaybı olanlar, yabancı uyruklular ve başka bir kurumdan burs alan öğrenciler Başbakanlık burslarından yararlanamıyorlar. Başvurular Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılıyor. Başvuru formları YURTKUR'a bağlı bölge ya da yurt müdürlüklerinden ve fakülte dekanlıklarından alınabiliyor. Gerekli bilgiler üniversitelerde ve YURTKUR'a bağlı yurtlarda ilan edilerek duyuruluyor. Başvuru Adresi: Başbakanlık SYDT Fonu Karanfil Sok. No.67 Kat.3 06640 Bakanlıklar-Ankara Tel: 0312-419 13 93 - 419 13 94

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu: Üniversite Temel Bilimler Burs Programı (A): ÖSS sonucuyla yerleştirildiği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak üzere sayısal ağırlıklı (Matematik ve Fen) puanına göre yapılan sıralamada ilk 1.000 öğrenci arasına girenlerden, üniversitelerin temel bilimler bölümlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik) kayıt yaptıran öğrencilere sınavsız ve karşılıksız burs veriliyor. Burs aylık ödemelerle birlikte yılda iki kez Kasım ve Mart aylarında kitap desteğini kapsıyor ve miktarları her yıl yeniden hesaplanıyor. Başvuru Adresi: TÜBİTAK Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:221 06 100 Kavaklıdere ANKARA Tel: 0312- 468 53 00 Fax:0312-427 23 82 web: //www.tubitak.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek öğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriliyor. Başvuru Adresi: MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 06573 Bakanlıklar-ANKARA Tel: 0312-418 21 79 Fax: 0312-418 45 53

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)

İstanbul Sanayi Odası Vakfı; sağlam karakterli, güvenilir ve milli duygulara sahip, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere burs vermektedir. İSOV'un sağladığı burslar yüksek öğrenim kademesinde birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Bursun dağıtımında sınıfın önemi yoktur; maddi imkandan yoksun olan daha başarılı öğrencilere öncelik tanınır. Başvuru Adresi İstiklal cad. Oda Kule İş Merkezi No : 286 Kat :2 Beyoğlu / İstanbul Tel : 0212 293 54 18 – 19 Fax : 0212 251 46 35 Web : //www.isov.org.tr E-mail : irtibat@isov.org.tr .

Türk Eğitim Vakfı

(TEV) Vakıf her yıl yurt içindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV bursları ile ilgili bilgiler okullarda ilân ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor. Başvuru Adresi: Türk Eğitim Vakfı Büyükdere Cad. No.111 Kocabaş İşhanı Kat.8 Gayrettepe/İSTANBUL Tel: 0212-217 56 90 (10 hat) Fax: 0212-266 31 80 Web: Ankara Şubesi: 0312-417 41 90 (4 hat) İzmir Şubesi: 0232-464 50 01 (4 hat)

VAKSA

Hacı Ömer Sabancı Vakfı 1974 yılında kurulan vakıf üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 1000 öğrenciye burs vermekte. Her yıl talebe göre belirlenen sayıda öğrenciye faizsiz, karşılıklı burs veriliyor. Bursa hak kazanmak için alınması gereken ÖSS taban puanları 1999 yılı için sayısal:219, sözel: 203, dil:181 olarak belirlenmişti. Başvuru Adresi: Hacı Ömer Sabancı Vakfı Atatürk Cad. No.1/2 01060-ADANA Tel: 0322-363 09 88 Web: E-mail:burs@vaksa.org.tr

Koç Vakfı

Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Gerekli bilgileri dekanlıklardan ya da vakfın (0216-341 46 50) nolu telefonundan alabilirsiniz.

Finans Vakfı

Özellikle son 10 yılda burs vermeye yönelik önemli adımlar atan Finans Vakfı 2001 yılında da sosyal bilimlerde yurtdışında lisansüstü programlardan birine devam etmek isteyenlere burs ve araştırma ödülleri verecek. Finans Vakfı yurtiçinde öğrenimine devam edenlere de burs veriyor. Tel: 0212-230 66 18 Fax: 0212-296 35 84

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Vakfı

Üniversitelerde öğrenim gören başarılı, maddi yönden desteğe muhtaç durumda bulunan ve Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş gençlere burs veriliyor. Herhangi bir fakülte ayrımı yapılmadan seçilen öğrenciler okullardaki koordinatör danışmanlar aracılığı ile seçiliyor. ÇYDD Genel Merkezi Şimal Sk. No.10 Şişhane-İstanbul Tel : 0212-252 44 33 Fax: 0212-252 65 95 / 293 97 73

Yurtdışı bursları..

Dış kaynaklı bursların hemen hepsi karşılıksız olup çoğunluğu kurumların ya da hükümetlerin karşılıklı anlaşmaları çerçevesinde verildiğinden herhangi bir mecburi hizmet zorunluluğu da yoktur. Burslara erken bir tarihte müracaat etmekte fayda vardır. Çünkü öğrencinin bursu kazandığı tarih ile öğrenime başlayacağı tarih arasında yapılacak işlemler bazen oldukça uzun bir zaman alabilmektedir. Ayrıca erken yapılan başvurulara olumlu yanıt alınması olasılığı daha fazladır.

Yabancı hükümet bursları hakkında bilgi alabileceğiniz adres: Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 06448-Bakanlıklar-Ankara Tel: 0312-418 21 89 Fax: 0312-418 45 53
Kaynak: imedya.comTÜRKİYE’DE BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR (İBB BURSU)

Burs Veren Kuruluşlar.
 
Üniversitelerde veya ortaöğretim kurumlarunda okuyan öğrencilerin en önemli kaynaklarından biri burslardır. Özellikle yüksek öğrenim döneminde evi ile bağları koparan ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan gençler için bulunmaz bir hazinedir burslar.

Evden paraistemenin zorlaştığı ve eziklik duyulduğu bu zamanlarda gelen burslar hem öğrencileri rahatlatmakta hemde ailelerin yükünü bir nebze olsun azaltmaktadır.

Eylül ayı içinde öğrenciler için burs başvuruları büyük önem arzeder. Kimileri yakın ve tanıdıkları araya koyar kimileri her bulduğu yere başvurur. Sonra da bitmek bilmeyen bekleme süresi başlar. Burs kazananlar öss yi tekrar kazanmış gibi sevinir kaybedenler ise zaten torpilim yoktu ki diye gerekçelere sığınır.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı: 31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek... Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 363 09 88

Kurtsan Bilim Sanat ve Eğitim Vakfı: Her yıl çalışkan kız öğrencilere burs veriyor. Başarılı kız öğrencilere karşılıksız ayda 100 milyon lira olarak verilen bursa başvurmak için sadece yoksul ama başarılı olma şartı aranıyor. //www.kurbilsev@ kurtsan.com adresine başvurabilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı: Birçok öğrenciye burs imkanı yaratan TEV, 1967'den beri 135 bin 436 öğrenciye burs vermiş. TEV burslarından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 1-31 Ekim tarihleri arasında //www.tev.org. tr adresinden online başvuru yapmaları ve üniversitelerine teslim etmeleri gerekiyor. Burs alacak öğrencileri TEV adına üniversiteler belirliyor. Öğrencilerin başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olması en önemli kriterlerden biri. TEV bursu almak isteyen öğrencinin başka yerden kesinlikle burs veya kredi almaması gerekiyor. Ama harç kredisi bunun dışında tutuluyor. Bursta geri ödeme zorunluluğu yok. Ancak bu durum vicdani sorumluluğa bırakılıyor. İsteyen, kendisi gibi zor koşullarda okuyanlara destek olmak için geri ödeme yapabiliyor.

Tel: (0212) 217 58 58

Toplum Gönüllüleri Vakfı: TOG'un koşulları diğer vakıflardan oldukça ilginç... En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak... Türkiye'deki 60 üniversitede ağ kuran TOG'un diğer kriteri akademik başarı... Bursun devamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok. Tel: (0216) 321 89 88

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı: Burs koşulları Eylül ayında ilan ediliyor. Başarılı, maddi durumu iyi olmayan, Anadolu'dan İstanbul'a okumaya gelen öğrencilere öncelik tanınıyor. Vakıf, özellikle kız çocuklarına, anne-babası olmayan öğrencilere burs vermeye özen gösteriyor. Vakıftan burs alabilmek için öğrencinin bir mülakattan geçmesi gerekiyor. Burs geri ödemeli değil. 1992'de kurulan vakıf bugüne kadar 10 binin üzerinde çocuğu burs vermiş. Tel: (0212) 274 15 02

İstanbul Sanayi Odası Vakfı: Eylül'de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

Sema Yazar Gençlik Vakfı: Maddi durumu yetersiz ve ÖSS puanına göre başarılı öğrencilere aylık 130 YTL burs veriyor. Başvurular Eylül'de başlıyor. Öğrencinin burs alabilmesi için ilk girdiğinde üniversiteyi kazanmış olması koşulu aranıyor. Henüz belli değil ama vakfın her yıl belirlediği bir taban puanı var. Başka bir yerden burs almamak da aranan diğer bir koşul. Bursun devamlılığı öğrencinin her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Geri ödemesi yok. Tel: (0312) 284 44 00

İstanbul Ticaret Odası: İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52

Sabancı Üniversitesi Yüksek Onur Bursu: İlk 200'e giren adaylara verilen büyük bir burs. Burs hakkı kazanan öğrenci şu imkanlardan yararlanıyor: Yıllık Öğrenim Ücreti'nin tamamından muafiyet, Yeni Teknoloji Kullanım ücretinden muafiyet (Yıllık 500 YTL), 4 kişilik yurt ücretinden muafiyet (Yurtta kalmak istemeyen öğrenciye güz ve bahar dönemlerinde 500 YTL ödeme), 9 ay boyunca ayda 250 YTL nakit ödeme, bursun devamı için yıl sonu genel ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekiyor. Ayrıca her öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.

Koç Üniversitesi Yüksek Başarı Bursu: ÖSS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinden burslu olarak yerleştirilen öğrencileri kapsar. Bu öğrencilere sağlanan burs öğretim ücretini, masraflarına katkı olarak 9 ay süreyle ayda 150 dolar karşılığı YTL burs desteğini, öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar. Bu öğrencilerden yurtta kalmayı tercih etmeyenlere 9 ay süreyle ayda 100 ABD doları karşılığı YTL ayrıca ödenir. Bütün bunlara ek olarak Yüksek Başarı Burslu öğrenciler, üniversitenin Çalışma Bursu programından da faydalanabilirler.

Kadir Has Üniversitesi Başarı Bursu: Bu burs, ÖSS sınavında puan türlerinin ilk 2000 kişi arasına giren SAY, EA, SÖZ tercihlerinde Kadir Has'la ilgili eğitim-öğretim biriminin kontenjanının % 20'si oranında öğrencilere verilir. Bu burs öğretim ücretinin tamamının alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca bu öğrencilere, kitap giderlerini karşılamak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen miktarda bir ek ödeme yapılabilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi: Öğrencilerinin yüzde 25'i ÖSYM tarafından yerleşiyor ve öğrenim hayatı boyunca kesintisiz burs olanaklarından yararlanıyor. Öğrencilerin toplam yüzde 44'ü yani her 3 öğrenciden 2'si burslu okuyor. Burslar başarı ve ihtiyaç bursu olarak ikiye ayrılıyor.

Fatih Üniversitesi Maaş Bursu veriyor: 2005 ÖSS sıralamasında üniversitenin burslu programlarını tercih eden adaylardan ilk 100'e girenlere aylık 750 YTL, ilk 500'e girenlere aylık 600 YTL, ilk bine girenlere aylık 450 ve ilk 3 bine girenlere ise aylık 150 YTL karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca kitap masrafları da karşılanıyor.

Okan Üniversitesi Onur Bursu: Okan Üniversitesi' ne yerleştirilen ve yerleştirildiğ i puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere öğrenim ücretinden muafiyet yanında 9 ay süreyle aylık 500 YTL., ilk 101-500'e giren öğrencilere 400 YTL., 501-1000 arasına girenlere 300 YTL burs veriliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi: Öğrencilerine en fazla burs imkanı sağlayan kurum... Mütevelli Heyeti Yüksek Onur Bursu; Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrencilere 9 ay süreyle öğrenim ücretine ek olarak 500 milyon lira burs veriliyor. Rektörlük Onur Bursu; Y-ÖSS sonuçlarına göre Bahçeşehir Üniversitesi' nin herhangi bir programına yerleştirildiğ i puan türünde Türkiye genelinde ilk 101-500'e giren öğrencilere 9 ay sürece öğrenim ücretine ilaveten 400 milyon liralık burs veriliyor. Mütevelli Heyeti ÖSS Onur Bursu; Türkiye genelinde 501-1000'e giren öğrencilere 9 ay sürece öğrenim ücretine ek olarak verilen 300 milyon lira burs veriliyor. Rektörlük ÖSS Onur Bursu; Türkiye genelinde ilk 1001-2000'e giren öğrencilere dokuz ay süreyle öğrenim ücretine ilave olarak verilen 200 milyon lira veriliyor. ÖSS Onur Bursu ise Türkiye genelinde ilk 2001-3000'e giren öğrencilere 9 ay süreyle öğrenim ücretine ilave olarak 100 milyon lira veriliyor.

Haliç Üniversitesi Başarı Bursu: Üniversite, ilk 1000 arasında yer alan başarılı öğrencilerin 4 yıllık tüm eğitim ve öğretim masraflarını karşılıyor. Eğer öğrencinin ihtiyacı varsa yurt, yemek ve kitap bursundan da faydalanması söz konusu olabilir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi: 1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor.


BURS VEREN ÖZEL KURULUŞLAR

Adana Ticaret Odası Sosyal Eğitim Vakfı, Adana'da ikamet eden, başarılı 1125 öğrenciye burs veriyor.

Adıyaman Eğitim Vakfı, Ankara'da okuyan Adıyamanlı 40 öğrenciye burs veriyor.
Afyon doğumlu öğrencilere burs veren Afyon Eğitim Vakfı maddi durumu yetersiz, başarılı ve okul masrafı ağır olan öğrencilere öncelik tanıyor.
Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı, Türkiye'nin her yerinden yapılan başvuruları değerlendirerek, başka kuruluştan burs almayan 85 öğrenciye burs verecek.
Ali Osman Sönmez Vakfı, tekstil ve mühendislik bölümlerde okuyan Bursa doğumlu 52 öğrenciye burs veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara ili sınırlarında oturan maddi durumu yetersiz 7500 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 25 YTL eğitim yardımı yapıyor.
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı ağırlıklı olarak işletme, iktisat ve mühendislik bölümlerinde okuyan 100 öğrenciye aylık 125 YTL veriyor.
Atatürk Vakfı İstanbul'daki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriyor.
Avni Akyol Vakfı maddi durumu yetersiz ve tercihen Düzceli üniversite öğrencilerine burs veriyor.
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, B.Ü. öğrencilerine başarı, gereksinim, özel burs ve yüksek lisans bursu veriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa'da okuyan veya Bursalı 1500 lisans öğrencisine burs veriyor.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, her yıl 5 bin maddi durumu yetersiz lisans öğrencisine burs veriyor. GAP Bölgesi'nde hizmet veren ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) maddi durumu yetersiz 27 üniversite öğrencisine burs verecek.
Ciner Grubu, şehit polis ve asker çocuklarına burs veriyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maddi durumu yetersiz 100 üniversite öğrencisine dokuz ay boyunca 100 YTL burs verecek.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı, ailesi Ege Bölgesi'nde ikamet eden veya Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerde öğrenim gören 400 öğrencisine burs veriyor.
Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir ve Bilecik doğumlu işletme, iktisat ve mühendislik öğrencilerine burs veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 42 bin 500 öğrenciye 7 ay boyunca burs verecek.
İstanbul Ticaret Borsası Vakfı, İstanbul ve Marmara Üniversitesi' nin İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan 450 lisans öğrencisine 9 ay boyunca burs verecek.
İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Vakfı, İTÜ öğrencilerine burs veriyor.
Lions Kulüp, başarılı, maddi durumu yetersiz 230 öğrenciye burs veriyor.
Malatya Eğitim Vakfı 800 öğrenciye burs veriyor. Bursiyerlerin yüzde 80'ini Malatya doğumlu, yüzde 20'sini Malatya'da okuyan öğrenciler oluşturuyor.
19 Mayıs Üniversitesi Vakfı, 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Sani Konukoğlu Vakfı her yıl 1118 üniversite öğrencisine burs veriyor. Bu yıl 280 kontenjanı var. Gaziantepli şehit çocukları hiçbir koşul olmadan, bedensel sakatlığı olan çocuklarsa raporla belgeleyerek bursa hak kazanıyor.
TÜBİTAK, ÖSS'de ilk 5 bin arasına giren ve fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, matematik, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe, tarih bölümlerinde okuyan öğrencilere aylık 250 YTL burs veriyor.
Türk Anadolu Vakfı, Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Türk Eğitim Vakfı, ÖSS'de başarılı lisans öğrencilerine burs veriliyor.
Kanserle Savaş Vakfı, İstanbul'daki tıp fakültelerinde okuyan ikinci sınıf ve üstü öğrencilere 12 ay boyunca burs veriyor.

BURS VEREN ÖNEMLİ VAKIFLAR

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı: 0212 227 52 00

ODTÜ Geliştirme Vakfı: 0312 286 29 54

Türk Anadolu Vakfı: 0332 236 07 97

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı: 0212 257 86 79

Galatasaray Eğitim Vakfı: 0212 293 43 10

TED Ankara Koleji Vakfı: 0312 430 31 41
Haber: (SULTAN UÇAR-Star Gazetesi)


YORUM EKLE
YORUMLAR
markrichardloanservice@gmail.co
markrichardloanservice@gmail.co - 5 yıl Önce

% 2 kredili sertifikalı ve kayıtlı kredi verenler için şimdi% 2 kredi alın. Başvuru sırasında kredi almanız garanti edilen hizmetlerimiz hızlı ve çok güvenilirdir, krediler başvurudan sonra 30 dakika içinde onaylanır. Şimdi bize ulaşın (markrichardloanservice@gmail.com) ve bugün kredi alın.

Sky Finance Firm
Sky Finance Firm - 7 yıl Önce

Eğer şirketler, işletmeler ve kuruluşlar için proje finansmanı ihtiyacı var mı?
Eğer bir iş başlatmak için bir kredi gerekiyor mu?
Eğer faturalarınızı ödemek için bir kredi gerekiyor mu?
Tıbbi kredi ihtiyacınız var mı?
Eğer kişisel kredi ihtiyacınız var mı?
Eğer kredi ile herhangi bir mali yardım ihtiyacınız var mı?
Eğer en güvenilir ve güvenilir bir şirket bir kredi gerekiyor
Dünyada? Hepimizin kredi sunmak için evet o zaman şimdi bize eğer
arayanların kategorileri bu şirketlerin veya kendi kendine kullanım için olacak. sunduğumuz
% 2 faiz oranıyla kredi, e-posta yoluyla bize ulaşın:
stone.b.f.ltd@gmail.com

(1) Tam adı
(2) Tüm Adres
(3) Ülke
(4) Yaş
(5) Meslek
(6) telefon numarasını söyleyin
(7) Cinsiyet:
(8) Kredi Tutarı gerekli:
(9) Kredi Süresi

Stone.b.f.ltd@gmail.com: Bize e-posta

Christo Salam
Christo Salam - 7 yıl Önce

Merhaba Sevgili Başvuru ........
Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bir banka veya finansal hizmetler şirketi bir kredi reddetti? Eğer herhangi bir mali yardıma ihtiyacınız varsa? I Need bir ev satın almak faturaları veya kredi ödemek? Kendi işimi istiyorum ve yardıma ihtiyacım var? Bir öğrenci kredi ihtiyacınız var mı? christofinancialhome@hotmail.com: mali yardım% 3 düşük faiz oranı almak için bizimle irtibata

Adı: Christo Salam
Şirket adı: Christo Finansal ev
E-posta: christofinancialhome@hotmail.com

HIZLI KREDİ BUGÜN İÇİN GEÇERLİ

Saygılarımla,


    © 2016 TELİF HAKKI

Alex Jean Senekal
Alex Jean Senekal - 7 yıl Önce

Bir kredi ihtiyacınız var? Yardım için e-posta bugün bize: jean.senekal40@gmail.com

Garry
Garry - 7 yıl Önce

Eğer her türlü mali yardıma ihtiyacınız var mı?
Bireysel krediler?
İşletme Kredileri?
Mortgage kredileri?
Tarım ve proje finansmanı?

Biz 3 yıllık% faiz oranıyla kredi vermek! Eğer bir kredi ihtiyacınız ve aşağıdaki kredi başvuru formu doldurun, eğer benim e-posta adresine geri Cevap.
(garryColeman_loanoffice@yahoo.com)
(garrycoleman_loanoffice@yahoo.com)

    
            KREDİ BAŞVURU FORMU

Tutar gerekli:
Payback Süre:
Kredinin Amacı:
İsim:
İkinci ad:
Soyadı:
Doğum Tarihi (GG-AA-YYYY):
Cinsiyet:
Medeni hal:
Ev adresi:
Şehir:
Devlet ülke:
ZIP / Posta Kodu:
Kiralamak veya bir ev sahibi?
Orada ne kadar yaşadın?
İşveren:
Görevi:
Aylık gelir:
Cep numarası:
Ev telefonu:
E-mail:
Skype:
En iyi zaman sizinle iletişim için:
Bu ortak bir uygulama mıdır?

Bayan Elena
Bayan Elena - 7 yıl Önce

Faturaları, iş genişletme, kurumlar veya kişisel borç ödemek için acil kredi ihtiyacınız var mı? Bugün hızlı, verimli ve güvenilir kredi için bugün e-posta yoluyla bize ulaşın: elenanino03@gmail.com

Saygılar
Bayan Elena

Bayan Marius
Bayan Marius - 7 yıl Önce

Eğer bir iş başlatmak için bir acil durum kredisi ihtiyaç ya da borcunu ödemek için bir kredi gerekiyorsa, sen yeniden finanse etmek bir kredi gerekiyor? Eğer bir araba ya da bir ev satın almak için kredi gerekiyor? Eğer evet ise, her türlü kredi kontrolü teklif olmadan olumlu faizli krediler ile, artık endişe !!! e-posta: g.marius95@hotmail.com

Sağol.

scott
scott - 6 yıl Önce

Merhaba,
  Biz mali zorluk geçiyor ya da herhangi bir finansal karmaşa içinde ise finansal help.So olarak, yardımcı Hıristiyan Örgütü ihtiyaçları insanlara yardım etmek için oluşturulmuş olan, ve kendi işinizi kurmak için para gerekiyor, ya da krediyi ihtiyaç borcunu yerleşmek ya da faturalarınızı ödemek, güzel bir iş başlatmak, ya da bunu sert yerel bankalardan sermaye kredi almak için bulgu vardır, İncil için e-posta larsson_investment@outlook.com yoluyla bugün bize Luke 11:10 Herkes kim sorar "diyor alır; kapı "açılacak bayıltır kim ve ona, o bulur istiyor kim. Peki bu fırsat İsa aynı dün, bugün ve sonsuza kadar daha fazla olduğu için sizi geçmesine izin vermeyin. bunlar sadece fikirli ciddi ve Allah korkusu insanlar için olduğunu lütfen unutmayınız.

Bizden bir kredi almak ilgilenen varsa biz benim şirket sizin için bir kredi işleme profili açabilirsiniz tamamen böylece aşağıdaki başvuru formunu doldurunuz

  GEREKLİ İLK BİLGİLER

Ad Soyad:........
Kişisel telefon numarası:


SIRADAKİ HABER