İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu” başladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU
 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu” başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi kapsamında finanse ettiği “İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu” başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sempozyumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İBB ve diğer yerel yönetimlerin ilgili kurumları ile üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden yaklaşık 200 uzman 11-12 Aralık tarihlerinde iklim değişikliği ve İstanbul konusunu masaya yatırdılar.


 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Sempozyumun ilk gününde “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı” lansmanı yapıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İBB’nin ilgili şirketi İSKİ ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol’un moderatörlük yaptığı  sempozyumda;

• “Isıtma Derece Günlere Bağlı Doğalgaz Tüketiminin İklim Değişikliği Senaryosu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” - Prof. Dr. Hüseyin TOROS, Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

• “Türkiye’de Atık Yönetimi İle Sera Gazı Azaltımı” - Dr. Tuğba AĞAÇAYAK, Proje Koordinatörü, TEMA Vakfı

• “Yapay Zekâ Yöntemleri ile İstanbul Hava Kirliği Tahmini ve İklim Değişikliği Farkındalık Çalışmalarına Katkısı” - Zeynep Feriha ÜNAL & Umur DİNÇ, Öğrenci, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

• “İstanbul Derelerinde Sediment Yönetiminin İklim Değişikliği Açısından İncelenmesi” - Murat AKSEL, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

• “İklim Değişikliğinin İstanbul Su Kaynaklarına Etkisi” - Ahmet KÖSE, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

• “İklim Finansmanı” - Özlem YAKUT, Finans Kurumları İlişkileri Müdürü, TURSEFF

• “İklim Değişikliği Çerçevesinde Uç Sıcaklık Değişiminin İncelenmesi” - Prof. Dr. Hüseyin TOROS, Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

konularında sunumlarını gerçekleştirdi.Sempozyumun ikinci gününde ise;

“Marmara Havzasında İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkileri Projeksiyonları” -  Hülya SİLKİN, Tarım ve Orman Uzmanı, Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
“İklim Değişikliği Uyum Çerçevesinde Ataşehir Belediyesi Hava Kirliliği Araştırmaları” -  Ayten KARTAL, Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü, Ataşehir Belediyesi
“İklim Değişikliği İle Mücadelede Binalardaki Düşük Karbon Emisyonlarına Yönelik Teknolojik Çalışmalar” -  Aysu HAMZAKADI, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
“İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı: Finansman Konusunda Yeni Trendler ve İstanbul için Yapılabilecekler” -  Erdem ERGİN, İklim Değişikliği Uzmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
“Kentlerde İklim Değişikliği Yönetişimi” - Beyza ÇELEBİ, Raporlama Uzmanı, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü
“Biyobozunur Atıkların Kompostlaştırılmasının İklim Değişikliğine Olumlu Etkileri” -  Aybike HAŞHAŞ MISIR, Ar&Ge Mühendisi, Yön Temizlik A.Ş.
“İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı: İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylemlerinde İstanbul’da ve Önde Gelen Dünya Kentlerinde Yapılanlar” -  Naz BEYKAN, İklim Değişikliği Uzmanı, Vela Tasarım
“İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı: İklim Değişikliği Konusunda Halkla İletişimde İyi Uygulamalar” -  Erdem ERGİN, İklim Değişikliği Uzmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
“İklim Değişikliğinin İstanbul Su Kaynaklarına Etkisi” -  Elif TEZCAN, AB ve Hibe Projeler Proje Koordinatörü, İSKİ
“İstanbul’un Su Kaynaklarının Modellenmesi Ve İklim Değişikliğinin Olası Etkileri – Ömerli Havzası Örneği” -  Gökhan CÜCELOĞLU, Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
“MRV Kapasite Geliştirme Projesi” -  Bülent CİNDİL, Proje Koordinatörü, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
“İklim Değişikliği Hakkında İstanbul’da Toplumsal Bilinci Artırmak İçin Su Kültürü Müzesi” - Gültekin GÜLLÜ, Müdür Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Sistemler Müdürlüğü
“Türkiye’de Tarım Ve Atık Sektörü Kaynaklı N2O Emisyonları” -  Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL, Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
“Kömür Yakıtlı Termik Santraller, Hava Kirliliği Ve İklim Değişikliği İlişkisi” -  Ezgi AKYÜZ, Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
“İklim Değişikliğine Karşı Sektörel Önceliklendirme Analizi: İstanbul Örneği” -  Aysun AYGÜN, Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
“Ulaşımın İklimsel Etkileri Ve Çözüm Önerileri: İstanbul’dan Örnek Uygulamalar” -  Seniye EŞKİN UZUN, Akıllı Şehir Koordinatörü, İSBAK A.Ş.
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Yönetimi” -  Yusuf DURAN & Ahmet UÇAK, Çevre Mühendisi, İstanbul Enerji A.Ş.
“Fosil Yakıtların Küresel Isınma Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Alınabilecek Önlemler” -  Nihal SÖZBİR KARAKUŞ, Genel Müdür, Deha Biodizel
konularında sunumlarını yapacak.

Ayrıca moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün’ün yapacağı “İklim Değişikliğinin Sektörel Etkileri” panelinde Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA-  İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Tüzin BAYCAN - İstanbul Teknik Üniversitesi ve Prof. Dr. Ender MAKİNECİ - İstanbul Üniversitesi görüşlerini dile getirecek.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER