İMAR BARIŞI YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulunda, “Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, kanun tasarısı yasalaştı.

İMAR BARIŞI YASALAŞTI
İMAR BARIŞI YASALAŞTI
TBMM Genel Kurulunda, “Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, kanun tasarısı yasalaştı.

Torba yasası ile tasarlanan ve kanun olarak yürürlüğe giren, imar barışına ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Kanuna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

Arsanın mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek İmar Barışı artık yasalaştı. Haberin detayları Anadolu Ajansı’ndan sunuldu. İmar barışı kapsamı ve geçerli olacak bölgeler Bakanlık tarafından belirtildi.


İmar Barışı Yasa Kapsamları
Yapılacak olan tespit işleminin sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda % 5 oranında alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.

İmar Affı Yıkım Kararları İptal Edilecek
Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olarak verilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen taşınmazlarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

Kat mülkiyetine geçilmiş olması Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ek 1. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek. Belirtilen yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacağını belirten imar barışı artık yasalaştı.


Bütçeye Gelir Kaydedilecek
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsisi yapılacak.  Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli sayılacak. Bu belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

“İmar barışı” düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak. Genel Kurul’da verilen önergeyle, Gelibolu Yarımadasındaki Tarihi Alan da bu kapsam içine alındı.
İmar Affı, Resmi Gazete’nin ilgili sayısındaki metn
i

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2018, 15:30

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER