Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2013

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2013
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2013

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Geçici sonuçlara göre 2013 yılında faal olan girişimlerin %41,3’ü hizmet sektöründe, %39,9’u ise ticaret sektöründedir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ise ilk üç sıraya göre Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra %15,6 ile Ulaştırma ve depolama ve %12,6 ile İmalat sanayi sektörleri yer aldı.

Girişim sayıları, istihdam ve katma değerin sektörlere göre oransal dağılımı, 2013

Hizmet sektörü toplam istihdamın %35,8’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,5 oldu. NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında ise %27,1’lik pay ile İmalat sanayi, %24,3 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %10,3 ile İnşaat sektörü izledi.

Faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek pay sanayi sektöründe oluştu

Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %42,5’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,7 iken, ticaret sektörünün katma değer payı %19,8 oldu.

Katma değerin İmalat sanayi bölümlerine göre oransal dağılımı, 2013

NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre İmalat sanayi sektörü %34,8 paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek paya sahip bölümler ise sırasıyla %11,6 ile Gıda ürünlerinin imalatı, %9,7 ile Tekstil ürünlerinin imalatı ve %8,1 ile Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.

Hizmet sektörlerinde ciroda en yüksek payı Ulaştırma ve depolama sektörü aldı

Ulaştırma ve depolama sektörü ciroda %40,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en yüksek paya sahip diğer kısımları ise sırasıyla %12,2 ile İdari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,1 ile Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %11,8 ile Bilgi ve iletişim ve %11,1 ile Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.

Cironun hizmetlerde kısımlara göre oransal dağılımı, 2013

İmalat sanayindeki girişimlerin %60,8’i düşük teknoloji ile çalıştı

Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın %53,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %39,1’ini oluşturdu.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı,2013

Orta-düşük teknoloji ve orta-yüksek teknoloji düzeylerinde girişim sayısı ve istihdam oranları farklı iken, yaratılan faktör maliyetiyle katma değer açısından büyük bir faklılık göstermedi.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Aralık 2015’tir.

______________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR


Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin derlenmesinde tamsayım ve örnekleme yöntemleri bir arada kullanılmıştır. 20+ çalışanı olan girişimlerde tamsayım, 1-19 çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 192 500 girişim ziyaret edilmiştir. Araştırmada faaliyet sınıflaması olarak NACE Rev.2 kullanılmıştır.

Haber bülteninde Sanayi; Madencilik ve taşocakçılığı, İmalat, Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörleri olarak gruplandırılmıştır.

Haber bülteninde Hizmet; Ulaştırma ve depolama, Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, Bilgi ve iletişim, Gayrimenkul faaliyetleri, Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, İdari ve destek hizmet faaliyetleri, Eğitim, İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile Diğer hizmet faaliyetleri olarak gruplandırılmıştır.
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2015, 17:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109