Rusya Tarihi Turistik Yerleri

Rusya, Tarihi, Rusya Turistik Yerleri, Rusya Ekonomisi, Rusya Yüzölçümü, Rusyanın Önemli Yerleri

Rusya Tarihi Turistik Yerleri
Rusya Tarihi Turistik Yerleri

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE KİMLİĞİ

Yüzölçümü : 17.075.000 km2
Nüfus : 143,7 milyon (Ağustos 2004 itibarıyla) Kentlerde yaşayanlar (%27), kırsal kesimde yaşayanlar (%73).Nüfusun Kompozisyonu: 160 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu'nda başlıca etnik gruplar; 116 milyon Rus, 5,6 milyon Tatar, 2,9 milyon Ukraynalı, 1,7 milyon Çuvaş, 1,6 milyon Başkırt, 1,4 milyon Çeçen, 1,2 milyon Belorus, 1,1 milyon Mordavyalı, 1,1 milyon Ermeni, 0,7 milyon Udmurt, 0,6 milyon Azeri, 0,4 milyon Alman. Nüfusu 400 binin üzerinde olan diğer etnik gruplar: Avarlar, Kazaklar, Yahudiler (230 bin).
Yaş Ortalaması (Yıl): Erkekler:24 Kadınlar:40
Ortalama Ömür (Yıl): Erkekler:59,0 Kadınlar:71,3
Resmi Dili : Rusça

Döviz Rezervi: 128,7 milyar ABD Doları (29 Ocak 2005 tarihi itibarıyla) Rusya döviz rezervlerinin sadece %10'unu Euro cinsinden tutarken bugün bu oran %25-30 civarında olup, Rusya Merkez Bankası Euro cinsinden tutulan döviz miktarının daha da artırılacağı yönünde açıklama yaptı.

Sınır Komşuları : Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (3,645 km), Estonya (294 km), Finlandiya (1,313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan (6,846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya -Kaliningrad Bölgesi (227 km), Moğolistan (3,485 km), Norveç (196 km), Polonya- Kaliningrad Bölgesi (206 km), Ukrayna (1,576 km)


Üye Olduğu Uluslararası İktisadi Kuruluşlar : UN (Birleşmiş Milletler) BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), BDT(Bağımsız Devletler Topluluğu), EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) , ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), IFC (Uluslararası Finans Kurumu), ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı), IMF (Uluslararası Para Fonu), ISO , BM Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletlet Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri haklar Teşkilatı), WTO (Dünya Ticaret Örgütü) Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine 1994 yılında başvuruda bulunmuş olan R.F.'nin üyeliği konusundaki müzakereler halen devam etmektedir. Rusya Federasyonu'nun Dünya Ticaret Örgütüne üyeliğinin 2007-2010 yılları arasında gerçekleşmesi beklenilmektedir.
İşsizlik Oranı (ILO Normlarına göre): %7,4 (Toplam işsiz sayısı 5 milyon 455 bin. Çalışabilir nüfus:72,2 milyon kişi (1 Eylül 2004 tarihi itibarıyla)
Dış Ticaret Hacmi (2002) : 152,4 milyar dolar. İthalatı : 46,23 milyar dolar, ihracatı: 106,2 milyar dolar (bavul/kargo ticareti hariç)
Dış Ticaret Hacmi (2003) : Hacim: 191,1 milyar dolar. İthalatı : 57,4 milyar dolar, İhracatı: 133,7 milyar dolar

Rusya'nın ihracatında %57,3 oranı ile yakıt-enerji ilk sırada yer alırken, metal (%19,1), kimyasal ürünler (%6,4), makine ve teçhizat (%5,8) diğer önemli ihracat kalemlerini oluşturuyor.

Rusya'nın ithalatında ise, makine ve teçhizat % 45,1 ile ilk sırada yer alırken, gıda ürünleri (%17,9), kimyasal ürünler (%17,8) diğer önemli ithalat kalemleri.

Dış Ticaretindeki Önemli Ülkeler: Rusya Federasyonu'nun en önemli dış ticaret partnerleri yüzde itibarıyla, Almanya (%9,7), Beyaz Rusya (%6,5), Ukrayna (%6,3), Çin (%6,1), İtalya (%5,7), Hollanda (%5,2), ABD (%3,7) Polanya (%3,3), İngiltere (%3,3), Kazakistan (%3,3), Finlandiya (%3,2), Fransa (%3,0), Türkiye (%3,0).
Başlıca İhraç Ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, ağaç ve ağaç ürünleri, metaller, kimyasal maddeler, çeşitli sivil ve askeri malzeme ve ekipmanlar.
Başlıca İthal Ürünleri: Çeşitli makina ve ekipman, temel tüketim malları, ilaç, tahıl, şeker ve yarı işlenmiş metal ürünler.
Rating Notu: (Yabancı Para Uzun Vade / Kısa Vade)
Standard - Poors: B+ / B
Fitch: BB+ / B
Moody's: Ba2

İDARİ YAPI: İdari bakımdan Rusya Federasyonu, illere ( oblast ve krai ), Moskova ve St.Petersburg gibi metropol şehirlere, otonom cumhuriyetlere, otonom bölgelere ve ulusal bölgelere ayrılmaktadır. Sayıları 16 olan otonom cumhuriyetler; Başkırdistan, Buryat, Çeçen-İnguş, Çuvaşistan, Dağıstan, Kabardino-Balkar, Kalmukya, Karelin, Komi, Mari-El, Mordova, Kuzey Osetya, Tataristan, Tuva, Udmurt ve Yakutistan'dır. Bu cumhuriyetlerin geniş çapta bağımsızlığa sahip olan kendi hükümetleri mevcuttur. Ayrıca Rusya Federasyonu'nda 5 adet otonom bölge mevcuttur. Bu otonom bölgeler: 1-Adıgey 2-Gorno Altay 3-Yahudi 4-Karaçay/Çerkes 5-Kafkasya

Bunların dışında, daha sınırlı bağımsızlığa sahip olan 10 adet ulusal bölge vardır. Bunlar: Alginsky-Buryat, Çukot, Evenki, Hanti-Mansi, Komi-Permyak, Koryak, Nenetz, Taymir, Üst-Ordynsky-Buryat, Yamalo-Nenets'tir. Ayrıca, şimdiki Devlet Başkanı Putin döneminde uygulamaya konulan tüm birimler 7 ayrı federal bölgeye ayrılmıştır. Anılan federal bölgelerinde herbirinde Devlet Başkanı Putin'e doğrudan bağlı olarak çalışan federal bölge valileri bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu cumhuriyet idaresi ile yönetilir. Halk oylaması yapılarak 12 Aralık 1993'de yeni anayasa uygulamaya konulmuştur. Yasama Meclisi iki aşamalı olup ; Alt Meclis ( Duma ), yerleşim esasına göre seçilen 450 üyeden, Üst Meclis ise ( Federal Kurul ) Rusya'nın 89 Cumhuriyet ve bölgesinde ikişer kişi olmak üzere 178 üyeden oluşmaktadır. Mevcut şeçim sistemine göre, 18 yaşından büyük herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Duma Meclisi adaylarının yarısı parti listelerinden, yarısı da basit çoğunluk oyuyla seçilir. 1993 aralık ayında kabul edilen Anayasa, ülkenin güçlü bir başkanlık altında Federal Cumhuriyet düzeninde idare edilmesini öngörmektedir. Yasama, yürütme ve yargı dallarıyla, karmaşık bir hükümet yapısı vardır. En son Alt Meclis Duma seçimleri 7 Aralık 2003 tarihinde yapılmıştır.

Not:(Rusya Devlet Başkanı Putin, Eylül 2004'te Kuzey Osetya'da meydana gelen okul baskını sonrası 'Terörizmle Daha Etkili Mücadele'' etmek bahanesiyle, Rusya'nın son yıllardaki en radikal politik reformu gündeme getirdi. Söz konusu reform ana hatlarıyla; yönetimi merkezileştirmek ve iktidarı tek elde toplamayı teminen, federasyonu oluşturan 89 özerk cumhuriyet, bölge ve birimin valileri de dahil olmak üzere, bölge yöneticilerinin halkın oylarıyla seçilmelerinin yerine merkezden atanmasını ve parlamentonun nispi seçim sistemiyle belirlenmesini ön görüyor.)
Rusya Federasyonu'nun yasama kolu içiçe geçmiş birçok düzeyden oluşur;
- 21 adet Cumhuriyet Parlamentoları
- Kraylar, Oblast, Okrug, Rayon, kent ve kasabalarda yerleşmiş yerel temsilcilerin kurulları bulunmaktadır.


RUSYA FEDERASYONU FEDERAL BÖLGELERİ

Merkez Federal Bölgesi:Belgorod Bölgesi, Bryan Bölgesi, Vladimir Bölgesi. Voronej Bölgesi, İvanov Bölgesi, Kaluj Bölgesi, Kostrom Bölgesi, Kursk Bölgesi, Lipets Bölgesi, Moskova Bölgesi, ?rlov Bölgesi, Ryazan Bölgesi, Smolensk Bölgesi, ??bov Bölgesi, ?ver Bölgesi, Tulsk Bölgesi, Yaroslav Bölgesi. (Federal Bölge Merkezi - Moskova)

Kuzey-Batı Federal Bölgesi:Karelya ?umhuriyeti, Komi ?umhuriyeti, Arhangelsk Bölgesi, Vologorod Bölgesi, Kalininrad Bölgesi, Leningrad Bölgesi, Murmansk Bölgesi, Novgorod Bölgesi, Pskov Bölgesi, S.Petersburg, Nenets ?tonom Bölgesi. (Merkez - S. Petersburg)

Güney Federal Bölgesi:Adıgey ?umhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kabardin-Balkar ?umhuriyeti, Kalmıkya ?umhuriyeti, Karaçay-Çerkez ?umhuriyeti, Kuzey Osetya (Alaniya) Cumhuriyeti, Çeçenistan ?umhuriyeti, Krasnodar Bölgesi, Stavropol Bölgesi, Astrahan Bölgesi, Volgograd Bölgesi, Rostov Bölgesi. (Merkez - Rostov Na Donu)

Volga (Privoljsk) Federal Bölgesi:Başkırdistan ?umhuriyeti, Mari El ?umhuriyeti, Mordovya Cumhuriyeti, Tataristan ?umhuriyeti, Udmurt ?umhuriyeti, Çuvaş ?umhuriyeti, Kirov Bölgesi, Nijegorod Bölgesi, ?renburg Bölgesi, Penzen Bölgesi, Perm Bölgesi, Samara Bölgesi. Saratov Bölgesi, Ulyanov Bölgesi, Komi-Permyats ?tonom Bölgesi. (Merkez - Nijniy Novgorod)

Ural Federal Bölgesi:Kurgan Bölgesi, Sverdlovsk Bölgesi, Tyumen Bölgesi, Çelyabinsk Bölgesi, Hantı-Mansi ?tonom Bölgesi, Yamalo-Nenets ?tonom Bölgesi.(Merkez - Yekaterinburg)

Sibirya Federal Bölgesi:Altay ?umhuriyeti, Buryatin Cumhuriyeti, Tıva ?umhuriyeti, Hakasya ?umhuriyeti, Altay Bölgesi, Krasnoyarsk Bölgesi, İrkut Bölgesi, Kemerova Bölgesi, Novosibirsk Bölgesi. ?msk Bölgesi. ??msk Bölgesi, Çitin Bölgesi, Agin-Buryatin ?tonom Bölgesi, Taymır (D?lgano-Nenets) ?tonom Bölgesi, Ust-?rdın Buryatin ?tonom Bölgesi, Evenkiy Otonom Bölgesi. (Merkez - Novosibirsk)

Uzak-Doğu Federal Bölgesi:Saha ?umhuriyeti (Yakutistan), Primor Bölgesi, Haborov Bölgesi, Amur Bölgesi, Kamçatya Bölgesi, Magadan Bölgesi, Sahalin Bölgesi, Yevrey Otonom Bölgesi, Koryak Otonom Bölgesi, Çukot ?tonom Bölgesi.


RUSYA,  Coğrafya ve İklim

Rusya Federasyonu Avrasya kıta sahanlığının kuzeyinde bulunur. Arktik (Kuzey Kutup dairesi) ve çevresindeki (sub-Arktik) bölgelerin büyük bir oranı sınırları içinde olduğundan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, metrekareye daha düşük kişi yoğunluğuna, ekonomik faaliyet ve coğrafi (fiziki) çeşitlik görülür. Bu bölgelerden daha güneye gelindiğinde coğrafi ve bitki örtüsü çeşitliliği artar. Rusya dünyanın en soğuk ülkesidir.diğer iklimlere göre kış aylarında 3 kat fazla soğuk hissedilir.[4] Ortalama yıllık sıcaklık -5.5 °C (22 °F)dir. Karşılaştırma için İzlanda'nın ortalama yıllık sıcaklığı 1.2 °C (34 °F) ve İsveç'in ortalama yıllık sıcaklığı 4 °C (39 °F)'dir. Lakin bu karşılaştırma, ülke genelini gösterdiğinden geniş yüzölçümde değişken ve ılıman iklim çeşitliliğine sahip Rusya için yanıltıcıdır.
Zaman Dilimi

Rusya Federasyonu toprakları 11 zaman dilimi boyunca uzanır. Bu kadar farklı zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir.Bunun nedeni diğer ülkelere göre toprak yüzölçümünün fazla olmasıdır.Rusya dünyanın yüz ölçümü bakımından en geniş ülkesidir bu yüzden zaman dilimleri uzantısı 11 dilimdir.
Nüfus

141 milyonluk Rusya nüfusunun %73'ünü kentlerde yaşayanlar, %27'sini ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır.Ayrıca Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi konumundadır(sırayla diğer ülkeler:çin,hindistan,amerika birleşik devletleri,endonezya,brezilya,pakistan,bangladeş)

Rusya nüfusunun yaklaşık %20'sini Türk halkları oluşturmaktadır.

60 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu'nda başlıca etnik gruplar şunlardır; 100 milyon Rus, 3,8 milyon Tatar, 2,2 milyon Ukraynalı, 1 milyon Yakut Türkü, 1 milyon Karaçay-Çerkes, 1,2 milyon Çeçen, 1,2 milyon Beyaz Rus, 1,1 milyon Moldovalı, 1,1 milyon Türk, 950 bin Udmurt, 1 milyon Azeri, 400 bin Alman.[kaynak belirtilmeli]

Dünyada en fazla etnik grubun yaşadığı ülkedir[kaynak belirtilmeli]Yaş ortalaması erkeklerde 35, kadınlarda ise 41 dir. Ortalama ömür ise sırasıyla, 59 ve 71 yıldır.

Rusya'da yaşayan Türk halkları için ayrıca bakınız. Rusya Türkleri
İdari Bölümler

Bu alt başlığın ana maddesi: Rusya'nın Federal Yapılanması Rusya Federasyonu, 83 federal yapıya (birime) bölünmektedir. Bunlar Rusça '???????' (birim) olarak adlandırılmaktadır. Bu federal yapılar hukuki açıdan eşit birimler sayılmakta olup aşağıdaki gibi sıralanabilir: 21 Cumhuriyet (ya da Federe Cumhuriyet: eskiden bunların çoğu özerk cumhuriyet olarak adlandırılmaktaydı. Şimdi de halen birçok yerde yanlış olarak özerk cumhuriyet deyimi kullanılmaktadır.) 46 Oblast (Rusya'nın bölgeleri;il), 9 Kray (büyük il), 2 Federal kent yönetimi (Moskova ve St. Petersburg),1 Özerk Oblast (özerk il/Yahudi Özerk Oblastı),4 Özerk Okrug (küçük özerk İl).Bütün bu federal birimler 7 büyük Federal Okrug (çevre) birimi içine alınıp,bu yerlere bağlanmışlardır.


Rusya Federasyonu'na bağlı 21 Cumhuriyet'in her birinin kendi ayrı Anayasası ve Devlet Başkanı (Prezident) vardır. Bu anayasalar Rusya Federasyonu Anayasası'na uyumlu olmak ve onunla çelişmemek zorundadır.
Askeri

SSCB dağıldıktan sonra kurulan Rusya eski SSCB silah ve araçlarını kullanıyordu. Ancak 1998 de hız kazanan Rus Ar-Gesi yeni silahlar üretti. Bilhassa Savunma Sistemlerinde dünyada ki en kalite füze sistemini kurdular.

Savunma Füze Sistemindeki Başlıca Araç ve gereçler;


bu başlıca araçlar ilk akla gelenler. Rusya bu savunma sistemiyle dünyanın en iyisi. Bilhassa S-400 füzeleri, Nato'nun savunma sistemi olan Partiot füzelerine rakip olarak seçilmiştir.

Rusya Silahlı Kuvvetleri; Kıtalararası-Uzun ve Orta Menzilli füzeler ilede son günlerde gündeme gelmiştir. Geçen yaz aylarında Rusya yeni bir Füze testinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı ancak bu füzenin adını ve bilgileri vermemiştir.

İnİngiliz istihbaratı tarafından sonradan öğrenilen bilgilere göre bu füze Atom Bombasından çok daha güçlü bir kıtalararası füze.

füze sistemleriyle devasa bir güce sahip olan Rusya'nın Hava kuvvetleri ise Nato'dan biraz geride.

Rusya Hava kuvvetlerindeki zayıflığını dünyadaki en gelişmiş nükleer denizaltılarıyla kapatıyor Rusya'nın bir çok nükleer denizaltıları dünyanın çeşitli yerlerinde faliyettedirler.


Rusya'nın Sermaye Bakımından En Büyük 200 Şirketi Sıralaması


RUSYA,  2003 2002 Şirket Bölge Faaliyet Alanı

?apitalizasyon (Milyon Ruble)
?apitalizasyon (Milyon Dolar)
1 1 YUKOS * Petrol ve Gaz Sanayii 1.001.153,5 32.820,8
2 2 GAZPROM * Petrol ve Gaz Sanayii 858.638,3 28.148,8
3 3 LUKOIL * Petrol ve Gaz Sanayii 511.273,6 16.761,1
4 4 SURGUTNEFTEGAZ * Petrol ve Gaz Sanayii 473.548,1 15.524,3
5 5 SİBNEFT * Petrol ve Gaz Sanayii 401.208,8 13.152,8
6 7 YEES * Elektrik Enerjisi 397.530,4 13.032,2
7 6 GMK Noril Nikel * Demir Dışı Metaller 260.156,6 8 528,7
8 8 MTS * Telekomünikasyon 220.874,8 7.230,9
9 --- Tyumen Petrol Şirketi * Petrol ve Gaz Sanayii 178.992,1 5.867,9
10 9 SBERBANK * Bankacılık 149.820,5 4.911,6
11 --- SİDANKO * Petrol ve Gaz Sanayii 109.887,2 3.602,4
12 13 VIMPELKOM * Telekomünikasyon 90.985,5 2.978,7
13 11 TATNEFT Tataristan Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 76.254,2 2.499,8
14 12 SEVERSTAL Vologodsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 65.650,9 2.152,2
15 --- SLAVNEFT --- Petrol ve Gaz Sanayii 65.259,6 2.139,4
16 17 MOSENERGO Moskova Elektrik Enerjisi 60.422,3 1.980,8
17 10 BALTİKA St.Petersburg Gıda Sanayii 46.728,8 1.531,9
18 21 MEGİONNNEFTEGAZ Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 41.948,5 1.375,2
19 15 ROSTELEKOM * Telekomünikasyon 39.254,9 1.286,9
20 --- TUPOLEV Moskova Makina Sanayii 36.146,8 1.185,0
21 18 ORENBURGNEFT Orenburg Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 28.738,1 942,1
22 14 VİMM-BİLL DANN * Gıda Sanayii 28.385,7 929,3
23 23 MOSKOVA TELEFON ŞİRKETİ Moskova Telekomünikasyon 26.666,9 874,2
24 45 URALSVYAZİNFORM * Telekomünikasyon 24.740,9 811,1
25 16 AVTOVAZ Samara Bölgesi Makina Sanayii 21.137,3 692,9
26 22 BAŞNEFT Başkırdistan Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 17.047,8 558,9
27 --- SUAL * Demir Dışı Metaller 17.039,3 558,6
28 --- TOLYATTİAZOT Samara Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 16.322,7 535,1
29 48 VOLGATELEKOM * Telekomünikasyon 15.449,5 506,5
30 42 TSENTRTELEKOM * Telekomünikasyon 15.379,1 504,2
31 25 AEROFLOT * Ulaştırma 15.015,5 492,3
32 26 İRKUTSKENERGO İrkutsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 14.314,7 469,3
33 30 UDMURTNEFT Udmurt Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 12.968,0 425,1
34 27 ROSTNEFT Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 12.233,0 401,0
35 29 LENENERGO St.Petersburg Elektrik Enerjisi 11.489,0 376,6
36 47 NİJETAGİL METALURJİ Sverdlovsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 11.048,9 362,2
37 24 RUSİA PETROLIUM İrkutsk Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 10.630,3 348,5
38 72 SİBİRTELEKOM * Telekomünikasyon 10.486,8 343,8
39 37 NİŞEKAMSKNEFTEHİM Tataristan Cumhuriyeti Kimya ve Petro Kimya Sanayii 9.451,4 309,8
40 --- İRKUT İrkutsk Bölgesi Makina Sanayii 8.928,1 292,7
41 35 GRES Kostromsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 8.924,1 292,6
42 56 YUJNIYTELEKOM * Telekomünikasyon 8.430,1 276,4
43 --- BATI SİBİRYA METALURJİ Kemerovo Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 8.188,3 268,4
44 36 URALO SİBİRSKİY BANK * Bankacılık 7.980,0 261,6
45 31 SEVERO-ZAPADNIY TELEKOM * Telekomünikasyon 7.852,9 257,4
46 33 BİRLEŞİK MAKİNE FABRİKA * Makina Sanayii 7.709,9 252,8
47 28 KAMAZ Tataristan Cumhuriyeti Makina Sanayii 7.635,2 250,3
48 --- SAYANO-ŞUŞENSKİY GES Hakasya Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 7.372,5 241,7
49 34 SAHALİNMORNEFTEGAZ Sahalin Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 7.296,6 239,2
50 51 VSMPO Sverdlovsk Bölgesi Demir Dışı Metaller 7.166,3 234,9
51 38 ÇAŞKİRENER Başkırdistan Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 7.123,3 233,5
52 --- YARPİVO Yaroslav Bölgesi Gıda Sanayii 7.027,8 230,4
53 32 KRASNOYARSKENERGO Krasnoyarsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 6.819,9 223,6
54 41 KUZBASENERGO Kemerovo Bölgesi Elektrik Enerjisi 6.483,2 212,5
55 43 VARYEGANNEFTEGAZ Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 5.656,4 185,4
56 39 SAMARAENERGO Samara Bölgesi Elektrik Enerjisi 5.611,0 183,9
57 --- SALAVATNEFTEORGSİNTEZ Başkırdistan Cumhuriyeti Kimya ve Petro Kimya Sanayii 5.177,7 169,7
58 --- VIKSUNSKİ METALURJİ Nijegorod Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 4.995,0 163,8
59 44 RİTEK Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 4.949,5 162,3
60 64 RBK Moskova ?????????????? ?????????? 4.947,0 162,2
61 59 STAVROPOL GRES Stavrapol Bölgesi Elektrik Enerjisi 4.945,9 162,1
62 55 YAROSLAVNEFTEORGSİNTEZ Yaroslav Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 4.836,4 158,6
63 49 URALKALİY Perm Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 4.613,6 151,2
64 50 SVERDLOVENERGO Sverdlovsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 4.529,5 148,5
65 79 MEÇEL Çelyabinsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 4.351,0 142,6
66 --- KONDOPOGA Karelya Cumhuriyeti Oramncılık Ürünleri-Selüloz 4.215,7 138,2
67 107 SİLVİNİT Perm Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 4.058,1 133,0
68 53 LENİNGRAD METALURJİ FABRİKASI St.Petersburg Makina Sanayii 4.023,9 131,9
69 --- KALİNA Sverdlovsk Bölgesi Parfümeri ve Kozmetik Ürünler 4.018,8 131,7
70 --- KONAKOVSKİY GRES Tver Bölgesi Elektrik Enerjisi 3.906,8 128,1
71 --- SAYANOGORSKİY Aluminyum Fabrikası Hakasya Cumhuriyeti Demir Dışı Metaller 3.654,5 119,8
72 76 KOLENERGO Murmansk Bölgesi Elektrik Enerjisi 3.583,5 117,5
73 --- OSKOL METALURJİ FABRİKASI Belgorod Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 3 383,3 110,9
74 46 GUM Moskova Ticaret 3.367,4 110,4
75 88 ÇELYABENERGO Çelyabinsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 3.352,3 109,9
76 --- MOSKOVA PETROL RAFİNERİSİ Moskova Petrol ve Gaz Sanayii 3.246,3 106,4
77 67 ÇELYABİNSK BORU FABRİKASI Çelyabinsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 3.203,8 105,0
78 60 DALNOVOSTOÇNIY GEMİCİLİK Primorsk Bölgesi Ulaştırma 3 042,6 99,7
79 68 PERMENERGO Perm Bölgesi Elektrik Enerjisi 3.037,6 99,6
80 92 NİJNOVENERGO Nijegorod Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.913,2 95,5
81 40 GAZ Nijegorod Bölgesi Makina Sanayii 2.898,3 95,0
82 62 BURYATZOLOTO Buryatin Cumhuriyeti Elmas ve Değerli Taşlar Sanayii 2.880,4 94,4
83 118 DALSYAZ --- Telekomünikasyon 2.737,8 89,8
84 --- ORSKNEFTEORGSİNTEZ Orenburg Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 2.726,7 89,4
85 --- URALELEKTROMED Sverdlovsk Bölgesi Demir Dışı Metaller 2.668,5 87,5
86 --- YAKUTSKENERGO Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Elektrik Enerjisi 2.590,4 84,9
87 52 KRASNOYARSKİY GES Krasnoyarsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.554,1 83,7
88 57 VOLJSKİY GES Volgograd Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.504,6 82,1
89 --- "SARATOVNEFTEGAZ Saratov Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 2.465,4 80,8
90 87 TILENERGO Tulsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.446,7 80,2
91 --- NOVOSİBİRSKENERGO Novosibirsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.392,7 78,4
92 83 SARATOVENERGO Saratov Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.374,2 77,8
93 78 BAŞİNFORMSYAZ Başkırdistan Cumhuriyeti Telekomünikasyon 2.371,0 77,7
94 --- OMSKENERGO Omsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.361,7 77,4
95 --- RKK Moskova Bölgesi Makina Sanayii 2.330,9 76,4
96 --- UFA PETROL RAFİNERİSİ Başkırdistan Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 2.327,8 76,3
97 146 HABAROVSKENERGO Habarovsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.325,8 76,2
98 --- HABAROVSK GEMİCİLİK Krasnodar Bölgesi Ulaştırma 2.292,9 75,2
99 77 ROSTOVENERGO Rostov Bölgesi Elektrik Enerjisi 2.271,5 74,5
100 93 KOMİENERGO Komi Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 2.219,9 72,8
101 --- "NOVO-UFİMSKİY PETROL RAFİNERİSİ Başkırdistan Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 2.108,2 69,1
102 65 SAHANNEFTEGAZ Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Petrol ve Gaz Sanayii 2.067,2 67,8
103 73 UFANEFTEHİM Başkırdistan Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 2.060,0 67,5
104 71 ZAVOLJSKİY MOTOR FABRİSKASI Nijegorod Bölgesi Makina Sanayii 2.046,6 67,1
105 123 PEÇORSK GRES Komi Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 2.039,6 66,9
106 86 UFA MOTOR FABRİSKASI Başkırdistan Cumhuriyeti Makina Sanayii 2 033,2 66,7
107 126 VOLGOENERGO Volgograd Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.980,7 64,9
108 70 MANEJNAYA PLOŞÇAD Moskova Ticaret 1.960,9 64,3
109 82 ELEKTROSİLA St.Petersburg Makina Sanayii 1.954,8 64,1
110 --- MİHAYLOVSKİY GOK Kursk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 1.903,7 62,4
111 61 KAZANORGSİNTEZ Tataristan Cumhuriyeti Kimya ve Petro Kimya Sanayii 1.796,9 58,9
112 109 VOLJSKİY GES Samara Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.780,6 58,4
113 81 KUBANENERGO Krasnodar Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.772,8 58,1
114 96 SEVER BORU FABRİKASI Sverdlovsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 1.710,0 56,1
115 117 ARHENERGO Arhangelsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.619,0 53,1
116 --- TEBUKNEFT Komi Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii 1.520,1 49,8
117 94 PRİMOR GEMİCİLİK Primorsk Bölgesi Ulaştırma 1.518,3 49,8
118 --- OKB Moskova Makina Sanayii 1.449,2 47,5
119 --- UAZ Ulyanov Bölgesi Makina Sanayii 1.373,2 45,0
120 142 YARENERGO Yaroslav Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.351,3 44,3
121 --- NİİME Moskova Makina Sanayii 1.343,1 44,0
122 74 KRASNİIY OKTYABR Moskova Gıda Sanayii 1.328,5 43,6
123 --- ROSTVERTOL Rostov Bölgesi Makina Sanayii 1.307,3 42,9
124 95 KAZAN HELİKOPTER FABRİKASI Tataristan Cumhuriyeti Makina Sanayii 1.292,6 42,4
125 84 YUTAIR Tyumen Bölgesi Ulaştırma 1.258,6 41,3
126 --- SAHALİNENERGO Sahalin Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.256,3 41,2
127 138 ÇEREPET GRES Tulsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.171,1 38,4
128 --- SMOLENSKENERGO Smolensk Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.125,0 36,9
129 141 UDMURTENERGO Udmurt Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 1.124,5 36,9
130 89 DAGENERGO Dağıstan Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 1.119,0 36,7
131 --- PİKRA Krasnoyarsk Bölgesi Gıda Sanayii 1.114,6 36,5
132 --- BRATSKİY Alüminyum Fabrikası İrkutsk Bölgesi Demir Dışı Metaller 1.049,6 34,4
133 --- NEVİNNOMISSKİY AZOT Stavrapol Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 1.048,1 34,4
134 125 ZEYSK GES Amursk Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.042,4 34,2
135 103 PERVOURALKİY Sverdlovsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 1.040,0 34,1
136 145 KİROVENERGO Kirov Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.010,3 33,1
137 --- İVENERGO İvanov Bölgesi Elektrik Enerjisi 1.004,2 32,9
138 173 ASTRAGANENERGO Astrahan Bölgesi Elektrik Enerjisi 979,9 32,1
139 --- ALTAYENERGO Altay Bölgesi Elektrik Enerjisi 956,8 31,4
140 104 TMSKENERGO Tomsk Bölgesi Bölgesi Elektrik Enerjisi 908,7 29,8
141 149 VOTKİNSK GES Perm Bölgesi Elektrik Enerjisi 852,7 28,0
142 --- NOVOSİBİRSKİY ZAVOD Novosibirsk Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 852,5 27,9
143 --- SREDNEURAL Sverdlovsk Bölgesi Demir Dışı Metaller 847,2 27,8
144 158 ÇİTAENERGO Çitinsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 828,1 27,1
145 90 KIROVSKİY ZAVOD St.Petersburg Makina Sanayii 824,1 27,0
146 63 ÇERNOGORNEFT Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 812,2 26,6
147 --- AZOT Tulsk Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 812,2 26,6
148 --- AMMOFOS Vologodsk Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 793,4 26,0
149 --- KRASNODARNEFTEGAZ Krasnodar Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 762,8 25,0
150 --- ULYANOVSKENERGO Ulyanov Bölgesi Elektrik Enerjisi 759,6 24,9
151 170 NOSTA Orenburg Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 756,0 24,8
152 54 TAGANROG METALURJİ FABRİKASI Rostov Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 705,3 23,1
153 132 UFAARSİNTEZ Başkırdistan Cumhuriyeti Kimya ve Petro Kimya Sanayii 697,0 22,9
154 101 YAKUTGAZPROM Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Petrol ve Gaz Sanayii 688,0 22,6
155 129 SYAZ Komi Cumhuriyeti Telekomünikasyon 649,7 21,3
156 --- VLADİMİRENERGO Vladimir Bölgesi Elektrik Enerjisi 645,0 21,1
157 160 SATAVRAPOLENERGO Stavrapol Bölgesi Elektrik Enerjisi 615,8 20,2
158 --- İJMAŞ Udmurt Cumhuriyeti Makina Sanayii 615,4 20,2
159 115 LENSYAZ Leningrad Bölgesi Telekomünikasyon 606,7 19,9
160 150 TSENRALNİY TELEGRAF Moskova Telekomünikasyon 572,5 18,8
161 --- SARATOVNEFTEPRODUK Saratov Bölgesi Ticaret 554,4 18,2
162 --- ULAN-UDENSKİY HAVACILIK FAB. Buryatin Cumhuriyeti Makina Sanayii 534,0 17,5
163 182 TAMBOVENERGO Tambov Bölgesi Elektrik Enerjisi 532,5 17,5
164 148 ROSTSELMAŞ Rostov Bölgesi Makina Sanayii 527,7 17,3
165 161 PENZAENERGO Penzensk Bölgesi Elektrik Enerjisi 520,5 17,1
166 58 SİNARSKİY BORU FABRİKASI Sverdlovsk Bölgesi Demir-Çelik Sanayii 518,5 17,0
167 131 LİSMA Mordovya Cumhuriyeti Makina Sanayii 513,9 16,8
168 --- KURGANENERGO Kurgansk Bölgesi Elektrik Enerjisi 500,9 16,4
169 178 AMURENERGO Amursk Bölgesi Elektrik Enerjisi 490,6 16,1
170 167 KALUGAENERGO Kalujsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 489,2 16,0
171 --- ELEKTROSTAL Moskova Bölgesi Makina Sanayii 486,6 16,0
172 189 TVERENERGO Tver Bölgesi Elektrik Enerjisi 472,6 15,5
173 --- MORDOVENERGO Mordovya Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi 468,2 15,3
174 --- YAROSLAV LASTİK FABRİKASI Yaroslav Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 463,3 15,2
175 163 PETMOL St.Petersburg Gıda Sanayii 462,9 15,2
176 80 TSUM Moskova Ticaret 462,2 15,2
177 --- PERM MOTOR FABRİKASI Perm Bölgesi Makina Sanayii 457,6 15,0
178 --- KUESKENERGO Kursk Bölgesi Elektrik Enerjisi 452,6 14,8
179 130 NİJNEKAMSKŞİNA Tataristan Cumhuriyeti Kimya ve Petro Kimya Sanayii 449,1 14,7
180 --- AVİSMA Perm Bölgesi Demir Dışı Metaller 448,6 14,7
181 --- BELGORODENERGO Belgorod Bölgesi Elektrik Enerjisi 432,9 14,2
182 --- ORENBURGGEOLOGIYA Orenburg Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 427,2 14,0
183 --- ZİD Vladimir Bölgesi Makina Sanayii 426,7 14,0
184 --- ORELENERGO Orlov Bölgesi Elektrik Enerjisi 411,1 13,5
185 164 ???? St.Petersburg Makina Sanayii 410,2 13,4
186 --- TAGANROG MAKİNA Rostov Bölgesi Makina Sanayii 397,3 13,0
187 124 PAVLOVSKİY AVTOBUS Nijegorod Bölgesi Makina Sanayii 368,3 12,1
188 --- KALUJK BORU FABRİKASI Kalujsk Bölgesi Makina Sanayii 347,0 11,4
189 --- VORONEJENERGO Voronej Bölgesi Elektrik Enerjisi 344,3 11,3
190 183 SARATOV PETROL RAFİNERİSİ Saratov Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 335,4 11,0
191 --- VARYEGANNEFT Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 333,1 10,9
192 --- KOSTROMAENERGO Kostromsk Bölgesi Elektrik Enerjisi 330,6 10,8
193 --- ORENBURGNEFTEPRODUK Orenburg Bölgesi Ticaret 318,6 10,4
194 --- ZAPSİBGAZPROM Tyumen Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 311,3 10,2
195 199 KAMÇATENERGO Kamçatya Bölgesi Elektrik Enerjisi 297,2 9,7
196 --- SOKOL Nijegorod Bölgesi Makina Sanayii 296,7 9,7
197 196 RYAZANENERGO Ryazan Bölgesi Elektrik Enerjisi 290,4 9,5
198 --- RYAZAN Petrol Rafinerisi Ryazan Bölgesi Petrol ve Gaz Sanayii 289,6 9,5
199 --- APATİT Murmansk Bölgesi Kimya ve Petro Kimya Sanayii 285,4 9,4
200 --- MAGADANENERGO Magadan Bölgesi Elektrik Enerjisi


RUSYA,  KREMLİN
Moskova'nın kalesi ve tarihi merkezi. Çoğu şehir 16. yy'a kadar Kremlin'in duvarlarının içindeydi. Daha sonra Kremlin, Çar'ın bazı en güçlü soylularla beraber yaşadığı resmi rezidansı ve Ortodoks Kilisesi'nin merkezi haline geldi. 15. yy sonunda İtalyan mimarlar şimdi ki Kremlin tahkimatını yaptılar. Moskova Kremlin, Avrupa'daki en büyük kalelerden biri hatta Milan ve Krakow'da bulunanlardan da daha büyük. 20 kuleli Kırmızı tuğla duvarları hiçbir zaman düşmanlarca ele geçirilememiştir.
Kremlin sadece 'Güç' anlamına gelmez, Kremlin'in duvarlarının içindeki tüm şehir alanını da temsil eder. İçinde ziyaretçilere açık olan 3 tane ana antika, Moskova Kathadrali bulunmaktadır: Archangel Kathadreli, Assumption Kathadrali, Annunciation Kathadrali.

Ayrıca Kremlinin içinde Başkanın Sarayı da bulunmaktadır- Klasik 19.yy beyaz ve sarı- saray ziyaretçilere kapalıdır. Bunların yanında eski Rus tarzı Çar Sarayı, Rus tarzı Patrik Sarayı (Rus Kilisesi'nin en üst düzeyi), Armory Müzesi'de bulunmaktadır. Ayrıca Çar-Topu (dev top) ve Çar-Çanı (dev çan) da dışarıda sergilenmektedir.
Şimdilerde Kremlin Sarayı, Rusya Federasyonu Başkanı'nın resmi rezidansıdır. Bu nedenle sadece Sarayın belirli bir bölümü ziyarete açıktır. Sarayın belirli bir bölümünü ziyaret etmek için Kremlin'in batısında bulunan Alexander Garden'dan bilet almanız gerekiyor.

RUSYA,  Kızıl Meydan
Lenin'in Anıtı'nın bulunduğu Kremlin'in yanındaki büyük meydandır. Orta çağ döneminde bu meydan birçok olaya şahitlik etmiştir ve Rusya'nın ana yeri olarak kullanılmıştır; Çarların taç giyme töreninden, düşman saldırılarına kadar. Ayrıca Moskova'nın ana ticaret yeri ve Çarların halka hitap ettiği de yerdi. Sovyet zamanlarında da Sovyet Devleti'nin halka hitap ettiği, Sovyet Ordusu'nun Zafer Günü geçit törenlerinde güç ve kuvvet gösterisi yaptığı yerdi. Şimdilerde ise Moskova'nın en ilgi çeken yeridir.
Kızıl Meydan'ın ortasında Rus mimarisinin nadide parçası olarak bilinen St. Basil Kathadreli (St. Vasili)bulunmaktadır. Kathadral, 1561' de Kazan Krallığı'ndan Rusların kurtuluşunun kutlamalarında Pokrovsky Kathadralı olarak adlandırılıyordu. Daha sonra Korkunç Ivan'a yakın olan Aziz Basil'in adı verildi.(Bu nedenle St. Basıl olarak adlandırılır)

St. Basil nadir bir kathedraldi ve hala öyledir. Mimar ana kubbenin etrafına 8 tane küçük kilise yapmıştır ve bir kiliseden diğerine geçiş yolları yapmıştır. Her kilise ayrı bir azize adanmıştır. Kathadrel yeniden ve yeniden tekrar inşaa edilmiştir, bu nedenle göreceğiniz aslında 200 yıllıktır. Bu kadar kaotik bir mimari karşısında renklerin bu kadar güzel durması aslında gariptir.

RUSYA,  Mının ve Pozharskı Anıtı
1818 de inşaa edilen anıt 1612 de Polonya'lı istilacılara karşı Yurtsever Savaşı'nda liderlik yapan Prens Pozharsky ve Minin vatandaşlarına adanmıştır.

RUSYA,  Spasskaya Kulesi
Çan seslerinin olduğu Kremlin'in ana kulesidir. (Hemen St. Basis Kathadreli'nin yanında bulunmaktadır)

RUSYA,  Lenin Mozalesi
1930'da Lenin'in cansız bedenini içine yerleştirmek için yapılmıştır. (Mısır'da yapılanlar gibi) Lenin'in bedeni burada bulunmaktadır, çok sayıda insan, özellikle turistler tarafından ziyaret edilen mozaleyle ilgili olarak Lenin'in yakında buraya gömüleceğine dair konuşmalar da vardır. Ayrıca, diğer bir hikayeye göre herhangi bir nükleer savaş durumunda Bolşevik liderlerin bedenini uzaklaştıracak, mozalenin altında gizli bir yer altı demiryolu bulunmaktadır.
Mozale Salı-Pazar saat 9:30-13:00 ziyaret edilebilir.

RUSYA,  Tarih Müzesi
1881 yılında inşaa edilen müze Rusya'nın en büyük müzelerinden sayılabilir. Mimarlar Geleneksel Rus Mimarisinin en iyi örneklerini bu binada sembolize etmek istemişlerdir.

RUSYA,  GUM
Kremlin duvarlarının hemen önünde, uzunca GUM binası bulunmaktadır. GUM kısaltması 'Devlet Kısım Mağazası'nı ifade eder. Aslında 1893'de inşaa edilen mağaza Yüksek Ticaret Çizgisi olarak adlandırılmıştı. Devrimden önce en büyük mağaza olma özelliğine sahip bina devrimden sonra da en popüler olma özelliğine sahip olmuştur.

RUSYA,  Eski KGB Binası
Eski KGB Binası şimdiki FSB Binası, Kızıl Meydan'dan Lubyankaya doğru gelirseniz hemen önünüzde olacaktır. Ana bina Stalin tarzı gri ve kahverengidir. Artık KGB olmadığı için FSB olarak adlandırılmıştır. (Federal Koruma Servisi). Söylentilere göre günümüzde FSB yöneticilerinin bulunduğu binaların birinin altında özel bir hapishane de bulunmaktaymış.

RUSYA,  Teknik Müze
Meydanın güney doğusunda bulunan dev bina Teknik Müzedir. Yaklaşık 30 yılda inşaa edilen bina 1874 eski Rus tarzına sahiptir. Çok sayıda sergiye ve ücretsiz konferanslara ev sahipliği yapan bina, fakir insanlar için enstitüt niteliği taşıyor.

RUSYA,  Askerler Anıtı
Eğer Teknik Müzesi'nden Lubyanka meydanına yürürseniz küçük bir meydanın ortasında nadide bir bina göreceksiniz. Bu Bulgaristan'daki Türk-Rus Savaşı'nda ölen askerler için yapılan kilise anıtıdır. Burası Moskova eşcinselleri arasında çok popülerdir ve buluşma noktalarıdır.

RUSYA,  Yuri Golgoruki anıtı
Eğer Kremlinden Tverskaya sokağına doğru yürürseniz, solunuzda 1954 yılında Moskova'nın 800. yıldönümünü kutlamak için yapılan, Moskova'nın bulucusu olan Prens Yury Dolgoruky'ya adanmış alışılagelmiş atlı heykeli göreceksiniz. Prensin herhangi bir fotografı olmadığı için mimar sadece klasik orta çağ Rus Şövalyelerinden esinlenerek heykeli yapmıştır.

RUSYA,  Moskova Belediye Binası
Yury Dolgoruky heykelinin hemen önünde Moskova Belediye Binası bulunmaktadır. Buradaki ilk saray 1782'de General Chernichev tarafından kendi için inşaa ettirilmiştir. Daha sonra bu bina, İmparatorluk tarafından satın alınarak, Moskova Valisi'nin resmi rezidansı haline getirilmiştir. Bütün Moskova Valileri burada yaşadığı için Vali Sarayı olarak da bilinir.
1917 devriminden sonra, Moskova Sovyet Devleti burayı kullanmış ve binaya 'MosSoviet' denilmiştir. Tverskaya Sokağı yeniden yapılandırılırken (sokağı genişletme çalışmaları) MosSoviet 14 metre geriye gitmiştir ve üstüne 2 kat daha eklenmiştir. Şimdi Moskova Belediye Başkanı'nın yönetim ve çalışma yeri olarak kullanılmaktadır.

RUSYA,  Puşkin Anıtı
Puşkin Rusya'nın en iyi şairi olarak düşünülebilir. Bu nedenle Moskova'da, McDonald's'ın ters tarafında, Puşkin Anıtı'nın bulunduğu Puşkin Meydanı da bulunmaktadır. Binlerce Rus'un bağışlarıyla inşaa edilen anıt, 1880 yılında yapılmıştır. Rusya'da bir şair için yapılan ilk anıttır.

RUSYA,  İngiliz Kulübü (Rusya Modern Tarih Müzesi)
1780'de klasik saray renkleri olan kırmızı ve beyaz olarak inşaa edilmiştir. 1812 yılında Napolyon Moskova'yı ele geçirdiğinde tüm şehri ateşe verip yıkmıştı ve bu binada aynı şekilde yıkılmıştı fakat aynı yıl saray tekrar inşaa edildi. Bu imparatorluk tarzı saray şehrin en güzel binaları arasında yer alır. Yıllarca soyluların sahip olduğu saray daha sonra yabancı zenginler (Moskova'da yaşayan yabancılar) tarafından satın alındı ve yabancılar İngiliz Kulübü haline getirdiler. Daha sonra Rus soyluları arasında da çok popüler hale gelen Kulüp yabancıların kendi ana dillerini konuşabilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer olarak kullanılmaya başlandı.
29. yy. sonlarında İngiliz Kulübüne sadece doğuştan soylular üye olabildiler.
Devrimden sonra Komunistler burayı 'Devrim Müzesi'olarak adlandırdılar. Şimdilerde ise (Rusya Modern Tarih Müzesi) olarak kullanılıyor.
Müze Salı-Cumartesi 10:00-18:00 arası, Pazar günleri 10:00-16:30 arası ziyaret edilebilir.

RUSYA,  Belorusski Tren İstasyonu:
Bu istasyon 1909'da inşaa edildi ve Moskova'nın en güzel tren istasyanu olarak düşünülebilir. (Toplam 9 tane var) 1945'de Berlin'i ele geçiren Rus Ordusu bu istasyona gelerek Rusya'ya geri dönüş yapmışlardı. Şimdilerde çoğu Avrupa'ya giden tren Belorusski istasyonundan kalkmaktadır.

RUSYA,  Bolşoy Tiyatro
Bolşoy büyük anlamına geldiği için Büyük Tiyatro denilebilir. 1824'de inşaa edilen tiyatro, Milano'daki 'La Scala' dan sonra dünyadaki en büyük tiyatrodur. Bunun yanında dünyadaki en iyi opera tiyatrosudur. Bilet alması her ne kadar zor da olsa eğer ayarlayabilirseniz gösteriyi kesinlikle beğeneceksiniz.

RUSYA,  Malıy Tiyatro:
Büyük Tiyatro'yla aynı yılda inşaa edilmiştir. İkinci olarak inşaa edilen tiyatro, meydanda büyük tiyatro varsa diğeri de küçük olamalıdır diye düşünülmüş ve adına 'küçük' anlamına gelen 'Maliy' denmiştir.Bu dramatik tiyatro Rus kültürü için çok önemli bir yere sahiptir, en önemli Rus sanatçıları ve Rus editörleri en iyi oyunlarını burada başarıyla sergilemişlerdir. Maly Tiayatro'nun önünde 19. yy. Rus oyun yazarı Ostrovsky'nun anıtı bulunmaktadır.

RUSYA,  Kurtarıcı İsa Kathadrali:
Moskova'daki ana kilisedir. Rusya'daki en büyük Kathadral olan Kurtarıcı İsa Kathadrali, 1883'de, 1812'de kazanılan Rusların Napolyon zaferi için inşaa edilmiştir. Fakat Komunistler beğenmemişlerdir, yerine Sovyet Sarayı yapmaya karar vermişlerdir ve yıkmışlardır. Bu arada Komunistler saray yapımını becerememiş ve yerine açık yüzme havuzu yapmışlardır.
Şimdilerde Moskova Mayer'i Kathadrali tekrar inşaa etmeye karar vermiş ve bunun için bir servet harcamıştır.

RUSYA,  "Beliy Dom" Beyaz Ev:
Rus "beyaz sarayı" bugün hükümet merkezidir ve 1981'de sıradan ofis binası olarak inşaa edilmiştir. 1993'te Yeltsin ile Dum arasındaki siyasi çekişme ve iç savaşa benzeyen çatışmalar sırasında bombalanmış, Türk şirketlerinden ENKA tarafından rekor sürede restore edilmiştir.

RUSYA,  Büyük Pyotr Anıtı:
90'ların ortalarında yaşayan ünlü Gürcü kökenli mimar Tseretelli tarafından inşaa edilen anıt sert tartışmalar yaratmaya devam ediyor. Halkın çoğunluğu bu devasa anıtın çirkin olduğunu söyler ve beğenmediklerini ifade ederler. Moskova belediye yetkilileri ise bu görüşe karşı direnir, çünkü anıtın mimarı Mayor'un yakın arkadaşıdır. Bizde "Deli Petro" olarak bilinen "Büyük Pyotr" başkenti Moskova'dan Petersburg'a taşıyan isim olduğu için, anıtın Moskova'da değil St. Petersburg'ta olması gerektiğini savunanlar da az değildir.


Rusya'nın turizm başkenti: St. PetersburgSt. PetersburgBaltık Denizi kıyısında bundan 307 yıl önce kurulan Petersburg, birçok romana konu oldu, birçok ünlüyü barındırdı. I. Petro bu kentle birlikte ülkesinin batılılaşma yolundaki yolculuğunu başlattı.

Ne var ki hesaplar tutmadı, bu biblo kentte ayaklanan Bolşevikler, Çarlık rejimini yıkıp yerine Sovyetler Birliği'ni kurdu. 74 yıl sonra Sovyetler dağılınca şehir tekrar eski kimliğine kavuştu. Ocak, şubat aylarında karla kaplanan St.Petersburg'da gündüz sıcaklıkları ? 5 dereceyi nadiren aşıyor. Kış aylarında şehre yapacağınız bir kış yolculuğunda, şairlerin, romancıların, bestecilerin ve tarihi değiştiren politikacıların ayak izlerinden yürüyebilir, müzelerinde sanat tarihinde gezintiye çıkabilir, St. Petersburg'un dünyaca ünlü orkestralarını, balelerini
evlerinde izleyebilirsiniz.

Böylesine güzel bir kenti kurabilmek için, belki de biraz 'Deli' olmak gerekirdi. Akıllı bir yönetici, yeni bir kent oluşturmak uğruna hazinenin büyük bir bölümünü harcayıp yüz binlerce kişiyi burada çalıştırır mıydı acaba?

Türkler, Rus Çarı I. Petro'ya bunun için mi 'Deli' lakabını uygun görmüşlerdi? Bizim deli dediğimiz Petro'ya, halkı ve bütün Avrupa neden 'Büyük Petro' diye hitap etmişlerdi? Konumuz bu soruların yanıtını aramak olmadığı için, St. Petersburg'un öyküsüne geçebiliriz.

Rus Çarı I. Petro, Neva Deltası'nın üstündeki bataklık bölgede yeni bir kent kurulmasını buyurduğunda, takvimler 1703 tarihini gösteriyordu. Çar, kenti şekillendirme görevini, İtalyan mimar Domenico Trezzinye'ye verdi. İnşaatlarda çalıştırılmak için yüz binlerce işçi, zanaatkâr, İsveçli savaş esiri, köle, taş ve tuğla ustası görevlendirildi. İşe bataklığın üstüne milyonlarca kazık çakarak başlandı. Bir süre sonra, bu kazıkların üstünde saraylar, evler, köprüler, caddeler yükselecekti.

St. PetersburgÇok eza çekildi ama, sonunda ortaya Baltık'ın 'Prensesi' çıktı.
Şehrin caddeleri cetvelle çizilmiş, saraylarla süslenmiş, rıhtımları granitle döşenmiş, mahallelerine Rococo, barok, ve neoklasik tarzda yapılmış binalar sıralanmış, meydanları heykellerle bezenmişti.
Bu kent, solgun ışıklarıyla Çaykovski'ye, Korsakov'a, Mussorgski'ye besteleri için ilham verdi. Gogol bu kentte Müfettiş'i ve Ölü Canları yazdı. Tüm ülkenin şairi Puşkin, kentin en güzel kadını olan karısının onurunu korumak için burada düello yaptı ve öldü. Lolita'nın yazarı Nabakov'un çocukluğu burada geçti. Dostoyevski, Yer Altından Notlar ve Suç ve Ceza'da buradan bahsetti.
Hepsi Petersburg'u çok sevdi. Dostoyevski hariç. Suç ve Ceza'daki kahramanı Svidrigaylov'un ağzından kent için şunları söyledi: 'Burası yarı deliler kenti azizim! Yeryüzünde insan ruhları üzerinde Petersburg kadar karanlık, keskin, ve garip etkiler yapan bir başka kente çok az rastlanır.'
Puşkin ise Dostoyevski'nin aksine Petersburg'u nazlı bir kadın gibi seviyordu. Ünlü şair uzaklardayken özlemiyle kahrolduğu kente olan aşkını şu dizelerde anlattı: 'Ey kent hayranım sana/ Petro'nun şaheseri seni seviyorum/ Yapıların uyumuyla ırmağın akışını/ granit taşından rıhtımlarını/ dövme demirden parmaklıkları/ aysız ama aydınlık gecelerinde gördüğüm düşleri/ gece lambamı yakmadan okuyup yazdığım odamı/ ve penceremden görülen ıssız sokaklarla Amirallik Binası'nın altın okunu seviyorum.'

RUSYA,  İLİKLERİ DONDURAN AYAZ

Aralık sonunda, Petersburg'a vardığımda hava buz gibiydi. Kar atıştırıyor, kanalları yalayıp gelen ayaz, iliklerimi donduruyordu adeta. Kış aylarında hep böyle soğuktu kent. İnsanlar kürklü şapkalarını giymeden, kalın paltolarına sarınmadan sokağa çıkamıyordu. Ayaz, 300 yıldan fazla bir süreden beri Petersburgluları donduruyordu. Ayazın dondurduğu insanlardan biri de Gogol'dü. Ünlü yazar, kente ilk gelişinde tüm hücrelerine işleyen soğuğu 'Palto' adlı öyküsünde şöyle anlatmıştı: 'Petersburg'da yılda eline aşağı yukarı 400 yüz ruble geçenlerin amansız bir düşmanı vardır. Vücuda çok yaradığı söylenmesine karşın bu düşman, bizim kuzey ayazımızdır. Bu ayaz, sabahleyin saat dokuzda, sokakların bakanlıklara gidenlerle dolu olduğu bir sırada, kimseyi gözetmeden, herkesin burnuna öyle güçlü, öyle kavurucu fiskeler vurur ki, zavallı memurlar, burunlarını nereye sokacaklarını şaşırır.'

RUSYA,  DEVRİMİN KALESİ

Dondurucu ayaza rağmen gezmem lazımdı. Baltık'ın nazlı prensesini tanımak için sadece iki günüm vardı. Kentle ilgili öylesine çok şey okumuştum ki, nereden başlayacağım konusunda kararsızdım.
Sonunda herkesin yaptığı gibi yaptım. Kışlık Saray'ın önündeki caddede, Neva Nehri'nin kıyısında yürüdüm. Nehrin suları yer yer ince buz tabakası ile kaplanmıştı. Bu soğuk sular, Nâzım Hikmet'in ezberlediğim ilk şiirini aklıma düşürdü:
'Neva Nehri'nde buzlar kızarırken/ onlar çocuklar gibi iştahlı/ rüzgâr gibi cesur/ Kışlık Saray'a gidecekler/ ve demir, kömür ve şeker/ ve kırmızı bakır/ ve mensucat/ ve sevda ve zulüm ve hayat/ ve bilcümle sanayi kollarının/ ve küçük ve büyük/ ve Beyaz Rusya ve Kafkasya ve Sibirya ve Türki stan/ ve kederli Volga boylarının/ ve şehirlerin bahtı/ bir şafak vakti değişmiş olacak/ Bir şafak vakti karanlığın kenarından/ karlı çizmelerini onlar/ mermer merdivenlere bastığı zaman...'
Şiir, tüm satırlarıyla karşımda duruyordu. Neva Nehri, buzlu sular, Kışlık Saray, mermer merdivenler...
Şiiri okuduktan sonra köprüyü geçip, soğuk esen rüzgâra karşı yürüdüm. Petropavlovsk Kalesi'ne gidiyordum. Sovyet devrimi sırasında stratejik bir rol oynayan kalede, Çarlık döneminde 'devlet düşmanları' karanlık zindanlarda misafir edilmişti. Kimdi bu düşmanlar: Lenin'in ağabeyi Aleksandr Ulyanov, Maksim Gorki, Kropotkin, Troçki, Parvus... 1917 Ekim Devrimi'nde ise bu sefer Bolşevikler, Çar'ın adamlarını aynı zindanlara atmıştı. Bolşevikler devrim süresince burada üslenmiş, kışlık sarayı buradan bombalamıştı.
Kale duvarlarının arasında, paslanmış toplara yaslanarak devrimi düşündüm. Çarlık Rusyası'nın Komünist Rusya'ya dönüşmesinde önemli rol oynayan bu mekândan çok etkilenmiştim.
Aslında 300 yıllık geçmişle ilgili bir bilginiz yoksa, Petersburg size 'güzel bir şehir' nitelemesinden başka bir şey ifade etmezdi. Ama geçmişini biliyorsanız, her adımda bir durup uzun uzun düşünmeniz gerekirdi. Örneğin Puşkin'in yaşamıyla ilgili bilgi noksanınız varsa, Nevski Caddesi üstündeki 'Literatur Noe' kahvesinde içki içmek ve yemek yemek sizi pek etkilemezdi. Ama Petersburg'un en güzel kadınıyla evli olan Puşkin'in, eşine kur yapan Fransız subayını burada düelloya davet ettiğini biliyorsanız, mekânın değeri gözünüzde bir başka boyuta geçiverirdi hemen. Puşkin'in bu salonu terk ettikten sonra, Moyka Kanalı'nın kenarına gittiği, oradaki köprü üstünde rakibi ile düelloya girdiği ve 38 yaşında öldüğü gözünüzün önünden film şeridi gibi akıp giderdi. İşte o an, piyanonun eşliğinde şarkı söyleyen şarkıcının sesi, sizi sarmalar ve geçmişe götürürdü.
Her binanın önünde, bugünle geçmiş arasında gide gele yürüyordum. Vücudum artık hissizleşmiş, soğuğu hissetmiyordu. Dört ucu bronzdan heykellerle süslü Aniçkov Köprüsü'nden geçtim. Dikkatimi sadece binalar değil, ayaza rağmen minicik etekleriyle yürüyen güzel kızlar da çekiyordu. Petersburg'un binaları kadar kadınları da çok güzeldi.

RUSYA,  YASAK AŞKLAR SARAYI
Aniçkov Sarayı'nın önüne geldiğimde ilk gözüme çarpan, yaşlı, şişman çöpçü kadınlar oldu. Sanki devrimden beri orayı süpürüyorlardı. Bu sarayı İmparatoriçe Elizabeth, gizli sevgilisi için yaptırmıştı. Sonra ünlü Katerina, sarayı kendi sevgilisi Grigori Potemkin'e armağan etmişti. Yani burası 'Yasak Aşklar Sarayıydı'.
Nereye gidersem gideyim, dönüp dolaşıp kenti boydan boya yarıp geçen Nevski Bulvarı'na çıkıyordum. Bir zamanlar kanlı çarpışmaların yaşandığı bu caddede, şimdi lüks malların satıldığı mağazalar yer alıyordu.
Kent her adımda beni daha sıkı sarmalıyor, kollarıyla içine doğru çekiyordu. Adı bana en sevdiğim et yemeğini hatırlatan Stragonov Sarayı, Gosting Dvar mağazasının sütunlu galerileri, Kazan Kilisesi'nin kararmış dev sütunları, Lenin'in
karargâhı Smolnıy Enstitüsü, II. Aleksandr'ın suikast sonucu öldürüldüğü yere dikilen Yeniden Diriliş Katedrali ve tüm diğer binalar...
Tüm bu yapıların duvarlarının arkasında nice anıların gizlendiğini bilseydiniz, Petersburg'un bir kent değil de, bir anılar müzesi olduğu hissine kapılırdınız.
Petersburg'u anlatmak zordur.
Onu anlamak için, onunla kucaklaşmanız gerekir.

HermitagePetersburg'a gidince, dünyanın en büyük ve zengin müzelerinden Hermitaj'ı gezmeden dönmek olmaz. Kışlık saraydaki bu müze, öyle birkaç saatte gezip görülecek cinsten değil. Ona birkaç gün ayırmak gerekir.

Beş binadan oluşan müzede, 3 milyon eser sergileniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından ağır bombardımana uğrayan kent büyük oranda yıkılırken, müzedeki kıymetli eserler trenle Sibirya'ya taşındı. Heykeller ise toprak altına gömüldü. 1057 oda 400 salondan oluşan müzede tarih öncesi Rus eserleri, eski Mısır, eski Yunan ve Roma heykelleri, Avrupalı sanatçıların eserleri, dünyanın en ünlü ressamlarının tabloları sergileniyor. Kısıtlı bir zaman diliminde bunca eseri görmenin olanağı yok. Onun için bir müze planı alıp önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Müzenin pazartesi günleri kapalı olduğunu aman unutmayın.

Eğer cepheleri yenilenip, pembeye, fıstıkyeşiline, vişneçürüğüne, açık sarıya, maviye boyanan sarayların geçmişini bilmiyorsanız, onların önünden bir acele geçip gidebilirdiniz. Ama o saraylarda yaşananlar hakkında bilginiz varsa, ayaza aldırmadan bu yapıları uzun uzun incelerdiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Örneğin, mavi kontürlü ve sarı boyalı Yusupov Sarayı'nın önünden geçerken, o zamanlar çılgın seks partilerinin kahramanı, aristokrasinin fantezi yaratıcısı, büyücü, medyum, papaz Rasputin'i düşünmeden edemezdiniz. Rasputin'i düşününce de, soyluların yöneticilerin bu kentte bütün sınırları aştığı, şehvetten sarhoş olduğu, seks için her türlü çılgınlığı yaptığı tüm bunların yoksulların tüm hiddetini kamçıladığı ve Sovyet Devrimi'nin bu nedenle bu kentte başladığı aklınıza geliverirdi.

RUSYA, 


Katedralleri, renkli binaları, sanata düşkünlükleri, votka, havyar ve daha bir çok özelliği ile Rusya...
Önemli şehirleri : Moskova, St. Petersburg
Uçuş süresi : 3 saat (İyi uçuşlar )
Para birimi : Ruble
Yüzölçümü : 17 075 200 kilometrekare
Saat farkı : Saatlerinizi 1 saat ileri almayı unutmayın!
Resmi dil : Rusça
Başkenti : Moskova
Sıcaklık : Kışları oldukça soğuk, yazları sıcak olur. Yaz ortalama sıcaklık: 17-22 C0 Kış Ortalama Sıcaklık: (-)10 -(-15) derecedir .
Nüfus : Yaklaşık 144 978 573
Vize : Rusya'ya gidecek Türk vatandaşlarının Rusya vizesi alması gerekiyor

RUSYA,  ÖNEMLİ TELEFONLAR
Nasıl telefon edilir : 00+90+alan kodu+telefon numarası Cep telefonlar çalışmaktadır
Türk büyükelçiliği : Moscow ( Moskova ) Adres:7. ROSTOVSKIY PEREULOK 12 MOSCOW Telefon:( 7-095 ) 246 00 09 - 246 00 10 - 246 19 89 Faks:( 7-095 ) 245 63 48 - 245 65 02
Telefon kodu : 7 (Moscova:095, St. Petersburg: 812, Kazan: 8432 )
Ambulans : 020/555-55-55
Polis : 900

Rusya; çok soğuk olmasından dolayı yaşamak için çok tercih edilebilecek bir ülke olmasa da, en azından herkesin bir kez bile olsa, görmesi gereken bir ülke.

Buz gibi bir soğuk ama bu soğuğu hissettirmeyen insanın içini ısıtan büyüleyici yapıları, geniş caddeleri, bu caddelerin iki tarafında bulunan heykelleri, müzeleri, sıra sıra sıralanmış olan dünyanın önde gelen markalarından oluşan mağazaları, votkası, havyarı, özel Rus porseleni, matruşkası, liderleri kısacası Rusya'nın dünü ve bugünü bir arada ...

RUSYA,  BAŞKENT:MOSKOVA

Moskova için Rusya'yı anlatan bir şehir denebilir. Geçmişini, tarihini, yaşanan olaylarının izlerini görebileceğiniz tek yer Moskova'nın büyüleyici yapıları olacaktır.

Moskova'da son yıllarda açılan lüks mağazaların, restoranların ışıltısı bile tarihi yapılarının büyüsünü gölgeleyememiş bir şehirdir. Moskova'yı Moskova yapan eserler genel olarak tarihi Kızıl Meydan'da bulunur. Bakmayın adının kızıl olduğuna bu meydanın rengi kızıl olduğundan değil, kızıl rengi, kırmızı ve güzel anlamına geldiği için böyle bir ismi vardır.

Kremlin Sarayı: Kızıl Meydan'a gittiğinizde sizi ilk karşılayacak olan Kremlin Sarayı olacaktır. Uzun kubbeleri ve bu sarayın içinde bulunan kiliseleri, sarayın etrafını çevreleyen surları ile Moskova'da ilk görülecek yerler arasındadır.

Saint-Basile Katedrali: Kremlin Sarayı'nın ardından sizi bekleyen bir diğer şaheser ise Saint-Basile Katedrali'dir. 8 tane kulesi, kulelerin büyüklü küçüklü dizaynı ve bu kulelerin hepsinin ayrı ismi ve ayrı ayrı yapılış nedeninin olması ile ilgi çekici bir yapıdır. Yapımında kullanılan çinilerin farklı renkleri en yüksek kubbesinin altın kaplama görüntüsü ile gece ışıklandırıldığında, masallar diyarına benzeyen görüntüsüyle hayran kalacağınız bir yapı.

Moskova'yı tepeden seyretmek için, Poklonnoya ve Lenin tepelerine çıkabilirsiniz. Buradan kuşbakışı Moskova'yı seyredebilirsiniz. Ya da nehir turuyla Moskova'nın bütün güzelliklerine hayran kalabilirsiniz.

Rus lider Lenin'in Mozolesini görebilir, Gorki Parkı'nda yapılan buzdan heykelleri hayretle seyredebilir, sokaklarında gezerken göreceğiniz birçok katedral, müze, tiyatro, sanata dair olan birçok yapı ve hatta en sıradan görünen evlerin bile büyüleyici atmosferinde, Moskova'nın soğuğunu bile unutabilirsiniz.

RUSYA,  ŞEHİR: ST PETERSBURG

St. Petersburg her köşesinden tarih fışkıran bir şehir, her caddesinde bir heykel, her sokağında tarihi bir bina görebileceğiniz bu yer, evet soğuk! evet karlar ülkesi ama her güzel şeyin bir bedeli yok mudur? İşte bu bedellerin en keyiflisini St. Petersburg'da yaşayacaksınız. Gezdikçe gördükçe bu soğuğa zamanla aldırmadan bütün bir şehri keşfetmek isteyeceksiniz.

St Petersburg ya da eski adıyla Leningrad, Rusya'nın liman şehridir. Finlandiya körfezine dökülen Neva deltasının üzerinde 42 ada üzerine kurulan şehirde en etkileyici olan iki yakayı birbirine bağlayan sayısız köprüleri olsa gerek. Bu köprüler bir kıyıdan öbürüne geçiş sağlamanın dışına çoktan çıkmış köprülerdir.

Uzaktan, köprülerin görünüşleri mi? Köprülerin üzerinden gördüğünüz, Petersburg manzarası mı?Hangisinin daha etkileyici olduğuna karara veremezsiniz. Haziran ayı sonlarında başlayan ve günün kararmaya başladığı saatlerde, yaklaşık iki saat süren alacakaranlığı ile yaşayacağınız görüntü; Petersburg'un meşhur 'Beyaz Geceleri'...

St. Petersburg ünlü yapan o kadar çok neden var ki. Bunların en başında geçmiş yıllara ve bir çok olaylara tanıklık etmiş olan mimari eserlerdir.

Hermitage Müzesi: Kışlık Saray, Küçük Hermitaj, Büyük Hermitaj ve Hermitaj Tiyatrosu ile beş binadan oluşan müze, dünyada en çok dikkat çeken müzelerden biridir. Müzede Leonardo Da Vinci, Michelangelo gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini görmeniz mümkün. Ayrıca müzede 3.000 üzerinde eser bulunmaktadır. Müzenin içindeki eserler kadar, dış güzelliğiyle de etkileyicidir. Dış mimarisi bahçe düzeni ve kapı girişlerinde bulunan heykelleriyle de etkileyici bir müzedir.

Rus Müzesi: Bu müzede sadece Rus sanatçıların eserleri sergileniyor. Dünyanın en geniş binalarından biri olan bu bina, Rusların sanata ne kadar düşkün olduklarının bir simgesidir adeta...

St. Petersburg da Kazan Katedrali, Aziz İsaak Katedrali, Yeniden Diriliş Katedrali gibi birçok katedralin içinde, bu saydıklarımız sadece birkaçıdır. Katedraller dış görünüş olarak Kızıl Meydan'da bulunan katedrallerden esinlenerek yapılmıştır. Ancak ne kadar birbirine benziyor olsa da bütün yapıların geçmişe ait birer hikayelerinin olması, ve bu hikayeleri yapıları görerek dinleyebiliyor olmak büyük bir keyif olacaktır.

Petersburg şehri 'onlar ölmedi kalbimizde yaşıyor' dedikleri ve Petersburg'u meşhurlaştıran dünyaca ünlü eserleri ile Puşkin ve Dostoyevski gibi sanatçıların, eserlerine ilham veren sokakları ve yaşadıkları evlerini şu anda birer müze haline çevirmiştir. Bu müzelerde ünü sanatçıların kişisel eşyalarından, el yazması eserlerine kadar bir çok eseri gözler önüne sermekten hiç çekinmemişlerdir.

Petersburg'un bütün ihtişamına kapılmak için kesinlikle botla bir nehir turu yapmalısınız. Bu nehir turunda göreceğiniz kanallar, sayısız köprüler, şehrin binalarının etkileyici görüntüsü eşliğinde bir kez de kendi gözlerinizle görün. O zaman, neden bu şehrin adını etrafınızdaki insanlardan bu kadar sık bir şekilde duyduğunuzu anlayacaksınız.

Rusya, genel anlamda yemek kültürü olarak Gürcü ve Ermeni mutfaklarından esinlenmiştir. Av eti ve deniz ürünlerine düşkünlüğü ile bilinen Ruslar, havyar, lakerda gibi deniz ürünlerini sofralarından eksik etmezler.

Rus mutfağının en belirgin özelliği havyar ve votkadır. Ancak yemeklerine lezzet veren, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan değişik lezzetlerdeki baharatlardır. Anason, dereotu, soğan, tarçın, karabiber gibi çeşitli baharatları, yemeklerinin içine katmalarıyla da farklı tatlar ortaya çıkartmışlardır.

Rusya'nın iki özel tadı havyar ve votka... Tatlı, limonlu, sert votkalar en meşhur olanlarıdır. Havyar; dişi mersinbalığının döllenmemiş yumurtasından elde edilmektedir. Ve Rusya'da birçok havyar çeşidini bulmanız mümkün. Taze havyar yani Malossol ve Beluga gibi çok nadir bulunan havyar çeşitlerinin tadına Rusya'da bakmalısınız. 'Birinciki' adı verilen krepin içine sarılarak yenen kırmızı havyar ise Rusya da tadına bakacağınız bir diğer lezzettir.

Başkent Moskova'da şehir merkezinde rahatlıkla bulabileceğiniz, Rus mutfağına özel olan yemeklerin dışında, dünya mutfaklarına ait olan yemekleri de bulabilirsiniz. Russkoe Bistro Rusya'nın fast food zinciri olan bu mekanda aperatif bir şeyler atıştırabilirsiniz. Kızıl Meydan'da bulabileceğiniz lüks restoranlarda keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

St. Petersburg da ise, Rus yemeklerinin tadına bakıp aynı zamanda eğleneceğiniz bir mekan; Saint Petersburg tur. Ayrıca bir kahve içmek için özel bir yer arıyorsanız, Puşkin gibi birçok ünlü sanatçının uğrak yeri olan 'Edebiyatçılar Kahvesi' tam aradığınız yer olabilir.

RUSYA,  NE ALSAK?

Rusya'da alışveriş yapabileceğiniz birçok mağaza bulabilmeniz mümkün. Dünyaca ünlü markalar son yıllarda, Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere Rusya'nın bütün şehirlerinde, en lüks mağazalarının birer şubelerini açmıştırlar. Özellikle Moskova da trafiğe kapalı olan 'Ulista Arbat' caddesi bu konuda tam aradığınız yer, Rusya'nın simgesi olan matruşkayı ise, sokak satıcılarından tutunda en lüks mağazalarda bile bulabilirsiniz. Alışveriş için Rusya'ya özel bir diğer şey ise; GUM (Evrensel Devlet Mağazaları) adı altında bulunan kapalı çarşı tadında olan alışveriş mekanıdır. Burada takılar, saatler, oyuncaklar gibi birçok şeyi bir arada bulabilirsiniz.

Rusya sanata değer veren bir millet olduğu için, Rus halkı el sanatlarını da yıllarca yaşatmayı başarmışlardır. Matruşkalar, tahta boyamacılığı, el işi boyama aksesuarlar, mineli takılar, semaverler, ahşap oyuncaklar ülkede oyunu çok sevilen satranç takımları, Paleh kutuları adı verilen; üzerine boyama sanatı ile yapılmış kutular, alabileceğiniz ürünlerden bir kaçıdır sadece.

St Petersburg dan alabileceğiniz en özel şey Rus porselenleri olmalıdır. Dünyaca ünlü olan bu porselenleri, kraliyet saraylarında görebilirsiniz. Lomonosov Porselen Fabrikası Petersbug da bulunuyor ve bu fabrikanın satış mağazasında, bir çok güzel ve özel Rus porselenleri almanız mümkün.

Rusya'da eğlence büyük şehirlerinde dolu dizgin yaşanır. İlk olarak Moskova'yı örnek verebiliriz. Kızıl Meydan ve çevresinde bulunan bir çok bar, restoran ve gece kulübünde eğlence anlayışınıza dair güzel mekanlar bulabilirsiniz. Eğlence hayatlarının bu kadar gelişmiş olmasının belki de votkanın kenti olmasının da büyük bir etkisi vardır.
Rusya'da eğlence sadece barlarla sınırlı değil. Bir çok kültürel aktivite sayesinde çok eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz. Dünyaca ünlü Rus Sirkinde ya da balesinde, konser salonlarında verilen birçok konser eşliğinde ya da tiyatrolarında güzel saatler geçirebilirsiniz. Tiyatro ya da konser salonlarının girişinde, göreceğiniz ufak çocuklar sizi şaşırtmasın, Ruslar daha küçük yaştan çocuklarına sanatı aşılamaya çalışan bir millet. Özendirici değil mi?


Ülkelerin Telefon Kodları

Afganistan     93           Kenya     254

Alaska     1907           Kırgızistan     996

Almanya     49           Kiribati     686

Amerika Birleşik Devletleri     1           Komor Adaları     269

Amerikan Samoa     684           Kongo Halk Cumhuriyeti     242

Andorra     376           Kostarika     506

Angola     244           Kuveyt     965

Anguilla     1264           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti     392

Antigua     1268           Kuzey Kore     850

Arjantin     54           Küba     53

Arnavutluk     355           Lao Dem Halk Cumhuriyeti     856

Aruba     297           Lesotho     266

Asension     247           Letonya     371

Avustralya     61           Liberya     231

Avusturya     43           Libya     218

Azer Mader Adaları     351           Lichtenstein     41

Azerbeycan     994           Litvanya     370

Bahama     1242           Lìbnan     961

Bahreyn     973           Lìksemburg     352

Bangladeş     880           Macaristan     36

Barbados     1246           Madagaskar     261

Batı Samoa     685           Makao     853

Belçika     32           Makedonya     389

Belize     501           Malavi     265

Benin     229           Maldiv Adalarİ     960

Bermuda     1441           Malezya     60

Beyaz Rusya     375           Mali     223

Bhutan     975           Malsar Adaları     692

Birleşik Arap Emirlikleri     971           Malta     356

Birmanya     95           Mariyan Adaları     1670

Bolivya     591           Martinik     596

Bosna Hersek     387    

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2014, 17:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER