Devlet Bahçeli 'Hayır' demelerinin sebeplerini açıkladı

Devlet Bahçeli 'Hayır' demelerinin sebeplerini açıkladı

Devlet Bahçeli 'Hayır' demelerinin sebeplerini açıkladı
MHP Lideri Bahçeli, Referanduma "Hayır" Demelerinin Nedenlerini Sıraladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balgat Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla, partisi'nin referandumda izleyeceği yol haritasını açıkladı. Toplantı başlangıcında salonda, Barış Manço'nun "Yüzbin kere hayır" şarkısı çalarken, kürsünün arkasında "Ülkem için bir hayır yeter" sloganı yer aldı. Bahçeli, hayır gerekçesi olarak madderi sıralarken, anayasa paketinin devlet ve millet bütünlüğünü zedelemeye yönelik bir çalışma olarak nitelendirdi. Hükümetin yargıyı ele geçirmeye çalıştığını söyleyen MHP lideri, ?AKP?nin amacı, yedi buçuk yıllık vurgun, soygun, yolsuzluk ve talan döneminin hesabından kurtulmak için lekeli geçmişine uyarlanmış güdümlü bir yargı yapılanmasını oluşturmaktır? dedi.

MHP referandumda izleyeceği yolu, milletvekilleri, il ve belediye başkanlarının da katılıdığı bir toplantıyla Balgat Anadolu Gösteri Merkezi'nde yapıyor. Toplantıda konuşan MHP lideri Bahçeli, Bahçeli parti olarak hayır oyu kullanacaklarını yinelerken, ?hayır? Oyunun gerekçelerini maddeler halinde şöyle açıkladı:

?1.Geniş toplumsal mutabakatla hazırlanıp doğru zemine oturtulmadıkları zaman, anayasaların kalıcı, kapsayıcı ve etkili olması beklenmemelidir. Bugüne kadar toplumsal zemine dayanmayan anayasaların yaşadığı sorunlar da ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin önceliklerine ve taleplerine cevap vermeyen ve dışarıdan sipariş edilen ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

2. TBMM?de çoğunluğa sahip AKP Grubunun gerek Komisyonlarda ve gerekse Genel Kurulda tek taraflı kararı, sonucu belirlemiştir.

?Tek başımıza bir metin hazırlayıp bunu herkesle paylaştık. Beğenen beğendi, beğenmeyen beğenmedi, ne yapalım...? yaklaşımı Anayasa Değişikliği konusundaki art niyeti ve kafalarda başka hesapların olduğunu göstermiştir. Partimizin önerileri de bu çerçevede kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, olgunlaşırken katkısının sorulmadığı ve başkası tarafından dayatılmış kararlara katılmayarak ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

3. Devlet kurumları arasında ağır suçlamalar ve çatışmalar vardır.

Yasama, yürütme ve yargı arasında birbirinin görev alanına giren müdahaleler ve gerilimler mevcuttur.

Toplum özellikle hükümet eliyle etnik tahriklere maruz kalmış, kutuplaşma ve cepheleşme sürecini yaşamaktadır.

Siyasi normalleşme süreci başlatılmadan ve Türkiye?yi yönetme kabiliyetini kaybetmiş bugünkü hükümete dayalı siyasi tablo değişmeden, yeni anayasa hazırlanması doğru değildir.

Anayasa değişikliklerinin 24. dönem TBMM?ne bırakılmasına yönelik haklı talebimizin gerekçesi de budur.

Ülkemizin devlet ve millet olarak bu derece kargaşa yaşadığı bir dönemde sağlıklı bir karara varılması, uzun ömürlü bir sonuca ulaşılması için asgari huzur ve moral ortamı bulunmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi toplumun huzursuz, devletin gergin, Anayasal kurumların kavgalı olduğu bu süreçte sağlıklı sonuç alınmayacağı için ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

4. Yıllardan beri her vesile ile toplumsal çatışma dinamiklerinin kışkırtıldığı, toplumun yapay kamplara bölünerek siyasi rant sağlanmaya çalışıldığı ve acımasızca cepheleştirildiği de vakidir.

Bu haliyle bile aslında toplumsal uzlaşmayı temsil etmesi gereken Anayasa, şimdiden kavganın, ayrışmanın ve kutuplaşmanın odağı haline gelmiş, üzerinde ittifak sağlanacak bir metin olmaktan uzaklara düşmüştür.

Bu ortamda yapılacak bir değişiklikte anayasa üzerindeki tartışmalar barışa değil kavgaya, uzlaşmaya değil çatışmaya kapı aralayacaktır. Daha şimdiden toplumu ayırmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, adına anayasa yapılan, üzerine sözleşme yazılan milletimizin yeni kutuplaşmaların içine girmesine engel olmak ve mevcutların derinleşmesini önlemek için ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

5.Anayasa, sicili bozuk, sabıkası kabarık, lekelenmiş zihniyetlerin değiştireceği bir metin değildir. Köhnemiş, çürümüş, tükenmiş ve teslim olmuş anlayışlardan tertemiz ve yeni bir toplum sözleşmesi beklemek abesle iştigaldir, beyhude bir hevestir ve eşyanın tabiatına da aykırıdır. Bu tür bir düşünce yapısının, bu tarz bir ahlak zafiyetinin imzalayacağı bir belge de mutlaka karşılıksız çıkacaktır.

Yeni bir anayasayı hazırlamak, ancak yenilenmiş bir vicdan, aklanmış ahlak ve tertemiz siyasi erdemin yapacağı ve sonuç alacağı bir girişim olmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, sekiz yıla yaklaşan icraatlarıyla şaibeli ilişkiler ve istismarın odağı olmuş, karanlık işbirliklerinde çare aramış zihniyetin zorladığı ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

6. Partimiz Bir yerlerde hazırlanmış metinlerin ?ya üç günde okursun ya da keyfin bilir? dayatmalarına teslim olmayacaktır. Oluşumunda bulunmadığı hiçbir siyasi fikre veya hazırlığa asla açıktan destek vermeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, demokratik yöntemlerle olgunlaşmamış, farklı seslere kulak vermemişlerin hazırladığı tek taraflı ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

7. Bugün anayasanın değişmesi için gerekli olan uzlaşma zemini ile bu değişimi gerçekleştirecek olanların arasında uyum ve işbirliği arzusu bulunmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, toplumsal kırılganlığı ve farklılaşmayı daha da artıracağını düşündüğünden ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

8.Mevcut Anayasa değişiklikleri tamamen ?AKP Anayasası? niteliğindedir, tümüyle dayatmadır.

AKP içinde yandaşların işbirliği ile hazırlanan bir metin son dakikada karşımıza çıkartılmış ve sözde randevu talep edilerek işbirliği adı altında onayımız istenmiştir.

Bu yöntem, her şeyden önce anayasanın maksadının ruhuna aykırı olduğu gibi, aynı zamanda Milliyetçi Hareket?in siyaset ahlakına da aykırıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, geride kalan yıllarda partimizin uyarı ve önerilerine kulaklarını kapatmış bir zihniyetin hazırladığı ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

9.Demokrasilerde her siyasal partinin bir toplumsal karşılığı vardır ve saygıdeğerdir. Siyasette aktörler arasındaki ilişkilerde samimiyet ve güvenirlik son derece önemli ve kaçınılmazdır.

Ancak AKP zihniyetinin, Türk milletinin temsilcisi olan partimize bakışı ve partililerimize yaklaşımı bilinmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini ve muhterem kadrolarını iftira, gıybet ve hakaretlerle aşağılayan bir anlayışın yaptığı ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

10.Anayasalar değişen toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek veya değişme ve ilerleme istikametlerinde ön almak üzere hazırlanan ve mümkün olduğunca uzun süre toplumu taşıyabilecek köklü metinler olmalıdır.

Bu kalıcılığı sağlayacak olan da yasa yapıcılarda toplumsal dinamikleri hesaba katan bir vizyon derinliğinin bulunmasıdır.

Zira yalnızca bugün yaşayanları değil, yarın doğacak kuşakları da etkileyecek, siyasetin ve zamanın üstünde ve ötesinde metinlerdir.

Anayasayı değiştirenlerin siyasetten çekilmiş oldukları dönemlerde bile ürettikleri anayasalar toplumu yönlendirmeye devam edeceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi, tamamen tükenmiş, başarısız, kabiliyetini kaybetmiş, iflasına bahane arayan hükümetin oluşturduğu ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

11. Özellikle bölücülüğün aldığı yeni boyut ve ülkemizin önüne konulan ayrışma tehdidi Başbakan Erdoğan?ın geride kalan icraatlarının eseridir. Gizli gündeminin olduğu ise ?hazmedecekler? beyanıyla sabittir. Hazım bir süreçtir, sindirilmesini müteakip yeni bir lokma gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizi ve milletimizi bölünmeye doğru götüreceği anlaşılan hazmettirme sürecinin ilk adımı olan ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

12.AKP anayasası daha işin başından yasayı çıkartan AKP milletvekilleri tarafından sulandırılmış, sahte imzalarla, düzmece metinlerle TBMM iradesine sokulmak istenirken suçüstü yapılmıştır.

Bu, Anayasa gibi önemli değişimi hedefleyenlerin ne derece ahlak ve ilkeden mahrum olduklarını da herkese göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi namustan uzak bir anlayışın zorladığı çalışmanın ürünü olan ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

13. Nihai amaç, etnik bölücülüğü Anayasal suç olmaktan çıkararak önünü açmak, PKK açılımının ilerletilmesinin Anayasal alt yapısını ve kılıfını hazırlamaktır. Bu kapsamda, Başbakan Erdoğan?ın hayali olan otuzaltıya bölünmüş Türkiye?yi gerçekleştirmek için kendisini önleyecek hukuki engellerin ?birinci Anayasa paketiyle? ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.Milliyetçi Hareket Partisi, teröristle kucaklaşan ve milleti bölmek isteyen bir zihniyetin önünü açmamak, milletin kardeşliğini ısrarla sürdürmek için ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

14.Anayasaların değişimi, ilkeli ve dürüst zihniyetlerin göstereceği içtenlik, berrak tutum, şeffaf ilişkilerin varlığına da ihtiyaç gösterir. AKP?nin demokrasiden ne anladığı, sekiz yıla yaklaşan zorbalıkları ve icraatıyla açığa çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, bölünmeyi mazur gören özürlü demokrasi zihniyetinin tuzağına düşmeyecek ve ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

15.Anayasaların gerçek anlamda ferdi özgürleşmeyi sağlaması, temel insan haklarının gelişmesine katkı sağlaması kaçınılmazdır. Ancak bu çabaların da ciddiyet ve içtenlik taşıması şarttır. Milliyetçi Hareket Partisi, milleti bölmek gibi bir özgürlük alanı olmayacağından hareketle ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

16.AKP?nin amacı, yedi buçuk yıllık vurgun, soygun, yolsuzluk ve talan döneminin hesabından kurtulmak için lekeli geçmişine uyarlanmış güdümlü bir yargı yapılanmasını oluşturmaktır.Milliyetçi Hareket Partisi, hukuku emrine almak isteyen siyaset tüccarlarına ve dokunulmazlık kaçkınlarına fırsat vermemek için ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

17. Başbakan?ın maksadı; kafasındaki bölünmüş Türkiye?yi gerçekleştirmek için kendisini önleyecek hukuki engellerin ?birinci Anayasa paketiyle? ortadan kaldırılmasıdır.

Açılımla amaçladığı bütün yıkım çalışmaları ve projeleri, şayet birincisini aşabilirse ikinci anayasa paketi ile gerçekleşecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizi yıkıma, milletimizi bölünmeye götürecek aşamalı Oyunu bozarak ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

18.İktidar partisinin, TBMM?deki görüşmeler esnasında geliştirdiği söylemler ve uyguladığı taktik; ülkemizdeki bütün sorunların kaynağının AKP hükümeti değil, anayasa olduğu yönündedir.Oysa, yokluğun, yoksulluğun, açlığın ve yolsuzluğun gerekçesi anayasa değil, işbaşındaki AKP hükümetidir. Anayasa değişince, işten atılanlar geri dönmeyecek, aşsız tencereler kaynamayacak, milletimiz fukaralıktan kurtulamayacak, terör bitmeyecek, bölücülük sona ermeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizi yokluğa mahkum etmiş müflis zihniyetin rezaletlerini örtme arayışlarının, gündemi değiştirme çabalarının maskesi olan ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.

19. Sözde yargı reformu adı altında referanduma verilecek ?evet? ya da ?hayır? kararlarının anlamını değiştirerek ve içini boşaltarak; Demokrasiye evet, darbeye hayır; Hukuka evet, vesayete hayır; Özgürlüğe evet, baskılara hayır, adalete evet, çetelere hayır şekline büründürecektir. Anlamlarını çarpıtacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, ağır istismarlara karşı milletimizi korumak, yeni çatışma alanlarının doğmasını önlemek için ?Anayasa Değişikliklerine Hayır? oyu verecektir.?

REFERANDUMA, BARIŞ MANÇOLU ?HAYIR?

Toplantı başlangıcında salonda, Barış Manço'nun "Yüzbin kere hayır" şarkısı çalarken, kürsünün arkasında "Ülkem için bir hayır yeter" sloganı yer aldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER