FİKİRTEPE HALKI TAHLİYE TEBLİGATINDAN TEDİRGİN

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm 1.Etap tahliye tebligatı pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının olduğu bir zaman diliminde bina girişlerine asılması vatandaşları tedirgin etti!

FİKİRTEPE HALKI TAHLİYE TEBLİGATINDAN TEDİRGİN
FİKİRTEPE HALKI TAHLİYE TEBLİGATINDAN TEDİRGİN

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm 1.Etap tahliye tebligatı pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının olduğu bir zaman diliminde bina girişlerine asılması vatandaşları tedirgin etti!

FİKİRTEPE'DE TAHLİYE KRİZİ '' FİKİRTEPELİLER TEDİRGİN!''


Fikirtepeliler tahliyeden önce yazılı Emsal - Paylaşım ve Kira Ödeme Planı istiyor.. Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm 1.Etap tahliye tebligatı pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının olduğu bir zaman diliminde bina girişlerine asılması vatandaşları tedirgin etti!

FİKENTDER '' Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneğinin vatandaşlardan gelen talep sonrası Net Emsal - Paylaşım ve Güncel Kira ödeme Planına ilişkin yazılı bildirim talebine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüş yapmıyor. İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Fikirtepelilerin haklı taleplerini görmezden gelerek, evlerin boşaltılması için 150 gün süre verdi.!

FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı Yasin Bektaş '' zaten biz gönüllü olarak evlerimizi kentsel dönüşümden dolayı devlete güvenerek boşaltacağız. Buna rağmen, vatandaşın ne alacağı hususunda herhangi yazılı bir evrak ortada yokken, tahliye tebligatı gönderilmesi vatandaşı tedirgin etmiştir..'' Fikentder Derneği, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler sonrası tahliye ilanından önce gelmesini beklediği Emsal - Paylaşım ve Kiralarla ilgili hususları içeren bilgi edinme hakkına yönelik örnek dilekçe yayınladı.

Fikentder Derneği bilgi edinme hakkı örnek dilekçesinde neler yazıyor? _________________________________________________________           
                                 
 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 34 Üsküdar / İSTANBUL                 

FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI içerisinde “Merdivenköy Mah. Mandıra Cad. Koçtaş Sok. No:5” adresinde bulunan …… Ada ……. Parsel içerisinde …… m2 Arsa üzerinde …….. m2-  ……. Adet Daire ve ………. m2 - …….. Adet İşyeri olmak üzere toplam ..…… adet bağımsız bölüm bulunan taşınmaz mülkün  sahibiyim.

Bugünkü tarih (06.05.2021) itibariyle binamızın kapısına asılı gördüğüm ve vakıf olduğum 03.05.2021 tarih, E-…………………………………………… sayı ile ÇŞB İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün gönderdiği (………) no’lu Tahliye ve Yıkım konulu ilanen tebligat başlıklı metninde, 6306 sayılı kanunun 6/A maddesi uyarınca, yerimizin afet riski taşıyan riskli bir yapı olduğu belirtilmekte olup 150 günlük süre içerisinde tahliye edilmesi istenmektedir.

Yine 6306 sayılı kanunun 3. Maddesi’nde: “(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/22 md.) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” denilmektedir.

23 Kasım 2020 tarihinden itibaren bakanlık tarafından yapılan tüm şifahi açıklamalarda, daha önce yapılan sözleşme şartları baz alınacağı ifade edilmesine rağmen, gelinen süreçte tarafımıza yapılması düşünülen proje ile ilgili olarak yazılı herhangi bir bilgi ve daire tespit formu sunulmamış ve ne alacağımız resmi olarak tarafımıza tebliğ edilmemiş olmasına rağmen evlerimiz  boşaltılması talep edilmektedir.

Sürecin başladığı 23 Kasım 2020 tarihinden bu yana, Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Etap uygulama alanı içerisinde bulunan ve daha önce yıkılmış alanlarda hak sahiplerinin alacakları yerler ve kiralarla ilgili hususlar netleşmemiş olup belirsizlik hala devam etmektedir. Bu belirsizlik devam ederken, yıkılmamış evinde oturan vatandaşların kanuni kazanımlarına yönelik resmi yazılı bir bildirim talebimiz bakanlık tarafından cevapsız bırakılmaktadır. Pandemi süreci ve mevcut ağır ekonomik koşullar da göz önüne alındığında, söz konusu belirsizlikler, vatandaş nezdinde ciddi tereddütler oluşmasına sebep olmaktadır.

FİKENTDER DERNEĞİ BİLGİ EDİNME HAKKI VE TAHLİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ WORD FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLA

Tüm bu kararlar göz önünde bulundurulduğunda; Kanunun 3. Maddesine göre; Yapımızın riskli yapı olduğuna dair bir tespit yapılmış mıdır?

Yapılmışsa tarafımıza tebliğ edilmiş midir? Yetkili idarenin “uygulama bütünlüğü” ilkesinden hareketle yapımızla ilgili tasarrufta bulunmadan önce kanunun 5. Maddesinde göre; “(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır.(Değişik cümle:29/11/2018-7153/22 md.)

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” denilmesine rağmen tarafımıza anlaşma teklifinde bulunulmaksızın sürecin yürütülmesinin gerekçesi nedir?

Vatandaşın bu bölgede yapılacak olan inşaattan alacağı paylaşım şekil ve oranı nedir? Bölgede yapılacak inşaatlarda vatandaşa verilecek net emsal nedir?

Vatandaşlara ödenecek kira miktarı ve süresi nedir? Vatandaşa ödenecek taşınma, kira destek payları hangi şart ve şekillerde nasıl ödenecek ve ne zaman ödenmeye başlayacaktır?

Tahliye sürecinden önce yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını ve güncel ekonomik koşullar göz önüne alınarak tanzim edilmiş taşınma ve kira destek ödeme plan ve şartlarını içeren belgelerin tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

Sorularımın cevaplarının aşağıda belirttiğim adresime yazılı olarak iletilmesi ve bundan sonra yapılacak tüm bildirim ve tebligatların e-devlette de kayıtlı olan aşağıdaki iletişim bilgilerim üzerinden yapılması hususunda, gereğini arz ederim.''

Yasin Bektaş - 0549 841 37 16 
FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı

FİKENTDER DERNEĞİ BİLGİ EDİNME HAKKI VE TAHLİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ WORD FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAKaynak/Fikirtepe Haber

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 14:51

İsa Kırım

YORUM EKLE
YORUMLAR
OrhanÇankaya
OrhanÇankaya - 3 yıl Önce

Bu günlere çok zor zamanlar geçirdik geldik Devletimizin ve yöneticilerimiz çok iyi niyetli bu tabii olarak güzel bir başlangıç fakat vatandaş olarak taraf olarak mağduriyeti çözümünde ilkeler maddeler aydınlatmak devletimizi milletimizi rahatlatacaktır gerilimin kimseye faydası yoktur emeği geçenlere Fikirtepe Derneği Yasin Bektaş beye çabalarından dolayı Teşekkür ediyoruz

SIRADAKİ HABER