E - KİTAP Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi

E - KİTAP Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi, e kitap okuma

E - KİTAP Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi
E - KİTAP Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi

E - KİTAP Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi, e kitap okuma

Ücretsiz E-Kitaplar

Afetler

Aile Hekimliği Türkiye Modeli

Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Halk Eğitimi

Alpamysh : Central Asian Identity Under Russian Rule

Altı Sigma
Analysis Of Current Situation For Human Resources In Health Sector

Anesteziyolojide Bilgiye Ulaşım

Anket Hazırlama Kulavuzu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri

Avrupa'da Düşünce Özgürlğü
Başarının 11 Adımı

Beslenme

Beypazari'ndaki Türk Devri Yapıları

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri

Birinci Büyük Millet Meclisi

Birinci Dönem TBMM Albümü

Çaglar Boyu Tahtın Simgesel Anlamları Işığında TÜRK TAHTLARI
Çernobil kazasının diğer ülkeler üzerindeki etkileri.

Çernobil Nükleer Santralinin özellikleri ve kazanın oluşumu.

Çinko Ve Çinko Eksikliği

Çinko Ve Çinko Metabolizmasındaki Gen Değişimleri

Çocuk ve Çevre

Developments Regarding Cyprus

Devlet Adamına Öğütler

Diyaliz El Kitabı

Dönemin Mizah Dergilerinde MİLLİ MÜCADELE KARİKATÜRLERİ

Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi

E-Kitap

Elektronik Ortamda Bilgisayar Kitapları (İngilizce)

Elibron : Free Ebooks

Eski Türk Edebiyati Makaleler

Essays On Central Asia

Exlibrary

Farmasötik Sektöründe Kamu ve Özel Sektörün Rolü

Foreign Policy Of Turkey

Fotoğraflarla Geçen Yüzyılın Önemli Olayları

Free E-Books

Free Electronic Books Online

Freebooks4doctors

Gelişmekte Olan Ülkelerde Halk Sağlığı Konularını Patent Mevzuatı ile Bütünleştirme

Genel Dosya Planı

Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığının Değişen Rolü

Genetik Ve İstatistik

Görsel Tasarım
Gürültü

Hastane İşletmeciliği

Health At A Glance Turkey 2007

Hedefte Türkiye Sağlıkta Gelecek

Hemşirelik Bakımında Kalite
Historical Statistics Of Japan

Human Resources In Health And Policy Dialogue Workshop

II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi

Internet Public Library : Books

Islam And The Middle East During The Middle Ages

ISO 9000 Fırsatı

İlaç Bağışlarına İlişkin Rehberler

İlaç Tedavi Kurulları Uygulama Kılavuzu

İlaç Tescili İçin Verilerin Korunması Trips Anlaşması Standartlarının Uygulanması

İlk Yardım Kitabı

İmlâ Kılavuzu

İnsan ve Hayvan Atıkları, Sıvı Atıklar

İpekböcekçiliği

İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı & İshal Modül Eğitimi Katılımcı Kitabı

İslam And Muslims

İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları (1920-1938)

İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları (1939-1960)

İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları (1961-1973)

İstanbul'da 500 Yıllık Sanayii Yarışı - Türk Cam Sanayii Ve Şişecam

İş Dünyası Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri Ve Önlenmesine İlişkin Öneriler

İşte Türkiye

İzmir İktisat Kongresi

İzmir´De Deniz Sporları Ve Atletizm

İzmir´De Tiyatro

Japan İn Figures

Japan Statistical Yearbook 2007

Kamuya Açık Yer ve Kuruluşlar

Katı Atıklar

Kentleşme ve Çevre Sağlığı

Klınık Moleküler Patolojıye Gırıs

Kooperatifçilik I (El Sanatları Teşvik Ve Desteklemeler)

Kooperatifçilik II (El Sanatları Teşvik Ve Desteklemeler)
LİBRO : The Library Of Iberian Resources Online

Macar Efsane Ve Öykülerinde Türkler

Makedon Ve Sırp Romanlarında Türkler Ve Türk İzleri

Mali Saydamlık İzleme Raporu

Mathematics Books Online

Melesoğlu Homeros´A Yolculuk

Mevcut Durum Raporu Okullarda Sağlık Eğitimi
Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi Paneli

Milli Egemenlik Fikrinin Tanımı, Unsurları Ve Gelişimi Paneli

Milli Egemenlik Halk Şiirleri

Milli Egemenlik İlkesi’nin Kabulü Ve Gelişimi Paneli

Milli Egemenlik Kavramı’nın Fikri Gelişmesi Paneli

Milli Egemenlik Makaleler Antolojisi

Milli Egemenlik Ve Barış Şiirleri

Milli Egemenlik, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh İlkeleri Ve Atatürk

Minyatür Sanatinda Doga Çizim Ve Boyama Teknikleri

Modena Devlet Arşivi'ndeki Osmanlı Devleti'ne İlişkin Belgeler

Music İn Turkey

My Picture Album Of Turkey
Nereden Nereye Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Kasım 2002- Haziran 2007

Nükleer Enerji ve Çevre

Nükleer Santrallarda Yer Seçimi ve Değerlendirmesi

Nükleer Teknolojinin Ülkemize Kazandıracakları

OECD Sağlık Hesapları Sistemine Göre Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000

Online Literature Library

Ömer Hayyam : Şiirler

Özürlüler Elkitabı

Parlamenter Bestekarlar

Parlamenter Şairler

Pediatrik İnmede Moleküler Değişimler

Pediatrik Stroke Mini Review

Pediatrik Yaş Grubunda Homosistein Düzeyleri

Pierre Loti Toplantı Bildirileri

Planlama ve İzleme Aktiviteleri

Political Structure Of Turkey

Pontus Meselesi

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Radyasyon Hasarlarının Tanı ve Tedavisi

Radyasyonun Tıpta Kullanımı

Radyoaktif Atık Yönetimi

Reçete Yazma Rehberi
Resmi İstatistik Programı. 2007-2011, revize

Risale-İ Sultan Hüseyin Baykara [1.6 MB] Pdf

Sadece Daha İyi! Öz Değerlendirme Sistemi

Sağlık 2003

Sağlık 2004

Sağlık 2005

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurul raporu ve üniversite görüşleri. (Çernobil kazası hk)

Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları (1981-2006)

Sağlık Birimlerinde İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır

Sağlık ve Aile Planlamasını Geliştirme Gereçleri Rehberi

Sağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi

Sağlıkta İnsan Kaynakları ve Politika Oluşturma Çalıştayı

Sağlıkta Performans Yönetimi Peformansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi

Sağlıkta Performans Yönetimi-Performansa Dayalı Ek Ödeme

Siyasette Ve Yönetimde Etik Sempozyumu

Sosyal Çevre
Süs Bitkileri

Tarımsal Mekanizasyon

Tarihsel Süreç İçinde Konak Meydanı

Tavuk Eti Ve Yumurtanın Önemi Ve Tüketimi

TBMM Ve Osmanlı Meclis-İ Mebusanı

Tehlikeli Atıklar

The Electronic Textbook Of Dermatology

The Merck Manual Of Diagnosis And Therapy

The National Academies Press : READ MORE THAN 3,000 BOOKS ONLINE FREE!

The National Academies Press : Read More Than 3,000 Books Online FREE

The Online Books Page

The Online Reference Book For Mediaval Studies

The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey

The Turkish Educational System And Developments İn Education

Thomas Jefferson'dan Seçme Parçalar

Timur Tarihi -- Part 1 -- [1822] [10.8 MB Pdf

Timur Tarihi -- Part 2 -- [1822] [9.5 MB] Pdf

Timur Tarihi -- Part 3 -- [1822] [7.3 MB] Pdf

Timur Tarihi -- Part 4 -- [1822] [8.1 MB] Pdf

Toplumda İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır

Toprak Ve Su Muhafazası

Totaliter Diktatörlük Ve Otokrasi

Turist Sağlığı

Turkey Burden Of Disease Study

Turkey Health Report

Turkey National Health Accounts 1999-2000 Based On OECD System of Health Accounts

Turkey National Health Accounts Household Health Expenditures 2002-2003

Turkey's Foreign Trade

Turkish Cinema

Turkish Economy

Turkish Press

Türk Anayasa Metinleri : (Sened-İ İttifaktan Günümüze)

Türk Romanında Destan Etkisi

Türk Tarihi, Toplumların Mayası Ve Uygarlık

Türk Tarihi, Toplumların Mayası Ve Uygarlık

Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme

Türkiye 2000

Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (1) 1981- 2006

Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Raporu. (Çernobil kazası hk)

Türkiye Çevre Atlası

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi

Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004

Türkiye için doz değerlendirmeleri. (Çernobil kazasının 20.yılında)

Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003

Türkiye Ve Dünya / 2010-2020 / Küresel Bir Aktörün Doğuşu

Türkiye'de Çernobil sonrası radyasyon ve radyoaktivite ölçümleri 1. yılında

Türkiye'de Çernobil sonrası radyasyon ve radyoaktivite ölçümleri 20. yılında

Türkiye'de Sağlığa Bakış 2007

Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları 2004 Güncellemesi

Uğur Mumcu İçin

Ulusal Bir İlaç Politikası Nasıl Geliştirilir ve Yürürlüğe Koyulur

Ulusal Hane Halkı Araştırması 2003 Temel Bulguları

Ulusal İlaç Politikalarını İzlemek İçin Göstergeler

Uranyum

Vektör, Kemirici ve Başıboş Hayvanların Kontrolü

Woodrow Wilson'dan Seçme Parçalar

Yaralar

Yaşamın Yeni Gerçeği Elektronik Posta

Yaşasın Gökkuşağı : (Çocuk Oyunu)

Yaşlı ve Çevre

Yetmiş Yıllık Sevda İzmir Fuarı

Yönetimin Virüs Teorisi

Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri


Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2016, 16:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER