KIBRIS TARİHİ

KIBRIS TARİHİ

KIBRIS TARİHİ
KIBRIS TARİHİ


Tarih
Kıbrıs'ın eski çağlarda Hititler'den, Mısırlılar'a ve Antik Yunanlar'a birçok medeniyetin yönetimine girdiği bilinmektedir. M.Ö 58 yılında Romalılar tarafından alındıktan sonra 350 sene boyunca Roma İmparatorluğu kontrolünde kalmıştır. M.S 395'te, Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş ve putperestlikten yavaş yavaş Ortodoks Hristiyanlığa geçiş yapmıştır. Kıbrıs hala bu köklü ve eski geçmişinin izlerini taşır.


Haçlı Seferleri sırasında Aslan Yürekli Richard adaya yerleşmiş ve bir süre sonra adayı Templar Şövalyeleri'ne satmıştır. Ancak Guy de Lusignan'ın adayı satın alması 1100'lü yılların sonlarına denk gelir. Kıbrıs'ı bu tarihten itibaren Venedikliler'in adayı alışına kadar Lusinyanlar'ın yönetmiştir.

Osmanlıların adayı fethetmesi 1571 yılına dayanr. Osmanlı 1878 yılında, Britanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan bir savunma anlaşması uyarınca adayı Britanya'ya kiralayana kadar yönetmiştir.    
Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın tarafında katılmasıyla, 1925 yılında Kıbrıs Britanya'nın egemenliği altına girmiş ve İngiliz Kolonisi haline gelmiştir. 1960 yılında ise Kıbrıslı Türkler ve Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.

1983 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Kıbrıs Tarihinin Kronolojik Takvimi
M.Ö. 7000 - 3000    Yeni Taş Devri
M.Ö. 4,000 - 2,500    Bakır Çağı
M.Ö. 2,700 - 1,050    Bronz Çağları
M.Ö. 1,500 - 1,450    Hititler
M.Ö. 1,450 - 1,000    Mısır Egemenliğinin başlangıcı
M.Ö. 1,200 - 1,000    Salamis, Soli, Marion, Baf, Kurium ve Girne şehir devletlerinin kurulması
M.Ö. 1,000 - 850    Demir Çağı
M.Ö. 850 - 750    Asurlular Egemenliği
M.Ö. 750 - 475    Asurlular Egemenliği, Mısırlılar Egemenliği, İran Pers Egemenliği
M.Ö. 333 - 58    Eski Yunan (Helen) Egemenliği
M.Ö. 58 -M.S. 395    oma İmparatorluğu
395 - 649 M.S.    Bizans İmparatorluğu
649 - 965 M.S.    Ada savaş halindeki Bizans ve İslam İmparatorlukları arasında kalır
965 - 1191    Ada yeniden Bizans Egemenliği'ne girer
1191 - 1192    Aslan Yürekli Richard ve Templar Şövalyeleri
1192 - 1489    Lüzinyan Egemenliği
1489 - 1570    Venedik Egemenliği
1571 - 1878    Osmanlı İmparatorluğu
1878 - 1925    Ada İngiliz yönetimine girer
1925 - 1960    Ada İngiltere tarafından ilhak edilir
1960    Kıbrıs Cumhuriyeti kurulur
1963    Toplumlararası çatışma ve anayasal düzenin çökmesi
1963    Kıbrıs Otonom Devleti
1974    Adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunan destekli darbe ve Türkiye'nin müdahalesi
1974    Ada kuzey ve güney arasında bölünür
1975    Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanı
1983    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur
1990    Rum Yönetimi (Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında) 4 Temmuz 1990'da Avrupa Birliği üyeliğine başvurur
2003    23 Nisan 2003'te kuzey ve güney arasında geçişler başlar
2004    24 Nisan 2004'te adanın birleştirilmesi amacı ile hazırlanan Annan Planı referanduma sunulur. Kıbrıslı Türkler Annan Planı'na "evet" derken, Kıbrıslı Rumlar planı reddeder. 1 Mayıs 2004'te Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'ne girer.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER