Bina tamamlama sigortasında yeni dönem

Kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı.

Bina tamamlama sigortasında yeni dönem

Bina tamamlama sigortasında yeni dönem

Kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı.


Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilave olarak 6 Şubat depremi sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

TÜKETİCİLERE SAĞLANAN KORUMA GÜÇLENDİRİLDİ
Bina tamamlama sigortası ile satıcı/müteahhitin; iflası, ölümü ve teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu teslim edememesi teminat altına alınmıştır. Teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutun teslim edilememesi halinde, mevzuata veya ruhsatlı projeye aykırı işlemler de teminat kapsamına dâhil edilerek arsa sahipleri/tüketicilere sağlanan koruma güçlendirilmiştir. Ayrıca, konutun sigorta şirketince tamamlanacak olması durumda, sigorta şirketince gecikme süresince hak sahiplerine emsale göre hesaplanacak kira ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme ile hak sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir.

HAK SAHİPLERİNİN BİRİKİMLERİ TEMİNAT ALTINDA
İlave olarak, hem satıcının/müteahhittin hem de hak sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir işleyiş kurgulanmıştır. Bu anlamda, hak sahiplerinin birikimlerinin teminat altına alınmasının yanı sıra satıcı/müteahhitlerin yasal olarak sunmakla sorumlu oldukları teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna başvurmadan ulaşabilme imkânı sağlanarak finansal alternatif yaratılmıştır.

MAĞDURİYETLERİN YAŞANMAMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Son olarak, sigorta şirketlerinin, satıcı/müteahhit üzerinde yapacağı risk değerlendirmesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanması sonucu sigortanın risk yönetim fonksiyonu da devreye sokularak, inşaat sektöründe ikincil bir denetim mekanizmasının yaratılması sağlanmıştır. Böylece, kentsel dönüşüm ve ön ödemeli konut satış projeleri başta olmak üzere tüm inşaat projelerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER