İSLAMDA MEZHEPLER NEDEN ÇIKTI?

 İSLAMDA MEZHEPLER NEDEN ÇIKTI?

Kisa bir İslam tarihi. Yorum yapanlarla lutfen tartismayin kavga etmeyin. Okuyun düşünün.
Peygamberimizin 632 yılında vefatının ardından kimin lider (halife) olacağı ile ilgili sorun baş göstermişti. İki görüş vardı.
1- Halife Hz Muhammed’in damadı ve yeğeni olan Hz Ali olmalıydı. Gadir-i Hum konuşmasında Hz Muhammed in Hz Ali nin elini kaldırarak ‘ Ali ye biat edin’ dediği ve bunu büyük bir kalabalık içinde söylendiği rivayet edilir. Ölümünden 70 gün önce söylediği bu sözlerle ilk halifenin Hz Ali olması gerektiğini söyleyenler daha sonra ‘Şii’ olarak adlandırılmıştır. Gadir-i Hum, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklık bölgeydi.
2- İkinci görüş Hz Muhammed in bir varis seçmediği görüşüydü. Halkın içinden en değer verdiği bir kişiye bu payeyi vermek istemesi Hz Muhammed in özellikle seçim yapmadığı ve seçimi halka bıraktığı daha yaygın bir görüştü.
Hz Muhammed in naaşı yıkanırken odada Hz Ali yanındaydı. O nedenle ikinci görüşü savunanlar dışarda halife seçimini gerçekleştirerek cennet müjdelenmiş Hz Ayşe nin babası ve en yaşlı Müslümanlardan Hz Ebubekir i halife seçti. Hz Ali buna bozulmasına rağmen durumu kabullendi.
Peygamberimiz vefat edince bazı kabileler dinden ayrıldı. Buna karşın Hz Ebubekir Halid bin Velid ile düzenli ordu kurarak fetihlere başladı. Başkent Medine idi.
Hz Ebubekir ölmeden önce yerine tevazu ve adaletli yapısıyla tanınan Hz Ömer i seçti. İslam ordusu yarımadanın dışına çıkarak Bizans ve Sasanilere (Pers-İran) akınlar düzenledi.635 yılında 300 km lik çöl geçilip Şam alındı. Ganimet ve başarıyı gören çöl bedevileri toplu halde orduya katılmaya ve Müslüman olmaya başladılar. İslam ordusu Ehli kitap olmaları nedeniyle Hristiyan ve Yahudilere hoşgörülü davranırken diğer halkları fethetmeye devam etti. Bunda alınan cizye yani dini serbest bırakma vergisinin payı da vardı tabi. Vergi ödemek istemeyen ise Müslümanlığı seçmek zorundaydı.
637 de Sad bin Ebu Vakkas Pers’leri darmadağın etti. Böylece 400 yıllık Sasaniler ortadan kalkmıştı.
Aynı yıl Kudüs de ele geçirildi. Yahudilerin eski kralları Hz Davud ve Süleyman ın toprağı, Süleyman tapınağının olduğu Kudüs aynı zamanda Hristiyanlarca Hz İsa ın çarmıha gerildiği ve mezarının olduğu yer, Müslümanlarca da Hz Muhammed in Miraç ı ve İslam ın eski kıblesi olmasıyla önemli bir şehirdi. Müslümanlar bazen kesintilerle de olsa 1300 yıl bu toprakları elinde tuttu. Şehrin sahipliği konusunda itilaf ve savaşlar ise günümüzde hala devam ediyor.
Müslümanlar tüm Arap yarımadasını, Kuzey Afrikayı, Bizansın büyük bölümünü alıp Hindistan a dayanmışken Hz Ömer camide bir Hristiyan köle tarafından öldürüldü.
Hz Osman halife oldu. Kendi akrabalarını koruyup kollayan Hz Osman diğer Müslümanlarca eleştirilmeye başlandı. 12 yıl sonra 656 yılında Camide Kuran okurken bir Müslüman tarafından öldürüldü. Ardında Fitne devri denen 5 yıllık devir başladı. Hz Ali nin taraftarları ve Hz Osman ın bağlı olduğu Muaviye taraftarları olan Ümeyyeoğulları Hz Osman ın ölümünden Hz Ali yi sorumlu tuttu. Oysa İslamı ilk kabul edenlerden Hz Ali 3 halifeyi de tanımış ve İslam için savaşmaya devam etmişti. Oysaki akrabaları ve taraftarları böyle düşünmüyordu. Bu bölünme sonucunda savaş çıktı ve Cemel savaşıyla Hz Ali halife oldu.
Hz Ali başkenti siyasi sebeplerle Kufe ye taşıdı. Ebu Süfyan ın oğlu Muaviye muhalefete devam ediyordu. Hz Ali sorunu diplomasi ile çözmek istedi ama hile yoluyla halifelik elinden alındı. Buna öfkelenen savaş taraftarları kendisinden koptu bunlara ‘Hariciler’ diyoruz. Hz Ali Hariciler tarafından zehirli hançerle öldürüldü. Muaviye halife oldu ve Emevi devleti kuruldu. Kurulduktan sonrada ‘Hakkı Batıldan ayırmak için gönderilen İslam’ tekrar hurafe ve o demiş bu demiş , Hadis şöyleymişlere boğularak İslam içinde tekrar ritüel ve batıla dönüşler başladı. Muaviye yi tanımayan İran yani Şiiler halifelik dışında bir makam oluşturmak adına İmamlık makamını oluşturdular ve halklarını buna inandırdılar. 
Emeviler batıda İspanya doğuda Pakistan a kadar yayıldılar. Muaviye o güne kadar halkın seçimle geldiği halifelik makamına oğlu Yezid i halife olarak atamak için düzenleme yaptı ve Yezid halife oldu.
Yezid de Şiilerin halife adayı Hz Ali nin oğlu İmam Hüseyin ile tüm ailesini Kerbela daki savaşta katletti. Hz Ali nin diğer oğlu Hassan ise halifelikten feragat etmişti.
Böylece aptal hırslar uğruna Müslümanlık ikiye ayrıldı. Sunni ve Şii ler. Bu iki kolda kendi aralarında ayrılarak yeni mezhepler oluşturdu. Hariciler de üçüncü bir mezhebi oluşturdu.
Ortak nokta ise İslam ı yorumlamak için kitap yazan, halkı aydınlatan bir çok din adamı diğer taraf tarafından katledildi. İmam Şafi de bunlardan birisidir.
İkinci ortak nokta da şu oldu. Öldürülen her imamın ailesi, akrabaları ve çevresi ölen kişinin ardından ölenin adına yeni bir mezhep kurdu.
Kısacası İslam da mezhepler ortak çıkar, güç ve tahakküm kurma odaklı olarak oluşmaya başladı.
Araplar ileri derecede milliyetçi ve akraba taraftarı bir kavimdir. Bu tutumları mezhepleri doğuran bir etmendir.
Peygamber efendimizin mezhebi nedir? Yoktur.
Bu sözüme icabeden kişiler ‘zaten biz Peygamber efendimizin yolundan gidenleriz o yüzden Sunni yiz’ demektedirler. Unutmayın Sunni lik tek bir mezhep değildir. İçinde onlarca kolu barındıran ve her biri ayrı namaz kılan ve ritüeli farklı olan mezhepleri içerir. Sünniler günümüzde inanç açısından Maturidilik ve Eşarilik, fıkhi açıdan da Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine bağlıdırlar. Şii lik ise onlarca farklı kol ve inançtan oluşur.
Biz insanlar aslında hiçbir mezhepten değiliz. Mezhep taraftarı olup birbirini paralayan, diğerini öteleyen ve İslam ı 73 mezhepe bölen aptallar topluluğuyuz.
Eğer Allah Levhi mahfuz da yazdığından farklı davranmak istese ve yeni bir kitap gönderse Kuran nasıl Hristiyan ve Yahudilerin yanlışlarını anlatıyorsa ‘O’ kitapta inanın bizim yanlışlarımızı anlatacaktır.
Kuran dışında; o dedi bu yazmış şu hadismiş o tarikatmış bunları bir kenara bırakın.
Dediklerimi taraf tutmadan bir düşünün.
YORUM EKLE

banner110

banner109