İbn-i Arabi Hazretleri İslam Sancağını Taşıyacak Kişiyi Anlatıyor