MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADIN SEMİNERİ NEVİN ATEŞ

MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADIN SEMİNERİ NEVİN ATEŞ

MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADIN SEMİNERİ NEVİN ATEŞ
SEMİNER

20 Kasım Cumartesi Saat: 14.00
MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADIN
Düzenleyen: Nevin Ateş
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti; 18.yüzyılın başlangıcından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nu içinde bulunduğu durumdan kurtarma çabalarının, bu konuda atılan adımların ve bir dizi çabanın sonunda ulaştığı sentezdir.
Özellikle 19. yüzyıl itibariyle sosyo-ekonomik, siyasal, hukuksal ve kültürel alanlardaki modernleşme sürecinin ortaya çıkardığı dönüşüm ve değişim içersinde "kadın" konusu öne çıkan konulardan biridir.
Türkiye'de kadınların toplumsal konumları, Türk Modernleşmesinin olanaklarını ve sınırlılıklarını en iyi ifade eden alanlardan biridir. Bu çerçevede ülkemizde kadınlar, 19. yüzyıldan itibaren eşit yurttaş olarak tanınma konusunda mücadeleye başladılar ve Cumhuriyet'in ilanı ile beraber önemli bir ivme kazandılar.
"Osmanlı ve Cumhuriyet'te Kadın" başlıklı bu seminer dizisi söz konusu bu tarihsel perspektif içersinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modernleşmenin en önemli ve sancılı konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçeve içinde kadınların toplumsal yaşamdaki konumları "eğitim", "çalışma yaşamı", "siyasal katılım" ve "kadınlara karşı şiddet" başlıkları altında ele alınacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER