İBB KÜLTÜR AŞ. 9 - 31 MAYIS 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ

İBB KÜLTÜR AŞ. 9 - 31 MAYIS 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ

İBB KÜLTÜR AŞ.  9 - 31 MAYIS 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ
SEMİNER

09 Mayıs Pazartesi Saat: 18.30
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET: TARİH VE SOSYOLOJİ
Düzenleyen: Mümtaz’er Türköne
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

Türkiye ve dünya için gelecek 30 yılı kapsayan bir projeksiyon. Tarih ve sosyolojinin imkanlarından ve araçlarından istifade eden bir analiz.


SEMİNER

09 Mayıs Pazartesi Saat: 18.30
KÜLTÜR SANAT GÜNDEMİ
Düzenleyen: Enver Ercan
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi


SEMİNER

10 Mayıs Salı Saat: 18.30
MÜREKKEBİ KURUMADAN
Düzenleyen: Mahmut Bıyıklı
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği


SEMİNER

10 Mayıs Salı Saat:18.30
EĞİTİM SÖYLEŞİLERİ
Düzenleyen: Ömer Polat
Yer: Atatürk Kitaplığı

“Eğitimde öğrenme, hafıza gücünü arttırma yöntemleri”

Konuşmacı: Ali Erkan KAVAKLI (Eğitimci Yazar)

Ali Erkan Kavaklı son eseri ''Sınav Stresini Yenme'' konusunda son araştırmalarını bizlerle paylaşacak. Eğitim ve öğretim konularında sorulara cevaplar verecek.SEMİNER

10 Mayıs Salı Saat: 18.30
İLBER ORTAYLI İLE TARİH YOLCULUĞU
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür MerkeziSEMİNER

11 Mayıs Çarşamba Saat: 18.30
MEHMET AKİF KONUŞMALARI
Düzenleyen: Abdurrahman Şen
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

Mehmed Âkif Ersoy'un vefaatının 75, İstiklâl Marşımızın kabulünün 90. yılındayız...
Bu anlamlı ve önemli yılın 'Mehmed Âkif Ersoy Yılı' olarak ilan edilmesini lâyıkıyla değerlendirmek hepimizin borcu... Bu ay; edebiyat ustalarımızın kaleminden Mehmed Âkif Ersoy'u daha yakından tanımaya çalışacağız…SEMİNER

11 Mayıs Çarşamba Saat: 18.30
İBNÜL ARABÎ METAFİZİĞİNE GİRİŞ
Düzenleyen: Ekrem Demirli
Yer: Atatürk Kitaplığı


SEMİNER

11 Mayıs Çarşamba Saat: 18.30
FİLM ESTETİĞİ VE DÜNYA SİNEMASINDA AKIMLAR
Düzenleyen: Rıdvan Şentürk    
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

Program kapsamında film gösterimleri, yönetmenler, ülke sinemaları, film akımları, türler, oyunculuk yöntemleri gibi başlıklar ekseninde düzenlenecektir. Bu toplu ve özel film gösterimleriyle, katılımcılarımızın eğitimleri sırasında edindikleri teorik ve pratik bilgi ve becerilerini sınamaları, pekiştirmeleri, film kültürlerini gelişmeleri ve dünya sinemasındaki akımlar üzerinde bilgi edindirmeyi amaçlanmaktadır

Program Yrd. Dr. Rıdvan Şentürk tarafından yürütülecektir.


KONSER

11 Mayıs Çarşamba Saat:20.00
HAKAN PEKER KONSERİ
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür MerkeziKONSER

11 Mayıs Çarşamba Saat: 20.00
İSTANBUL SAZENDELERİ
Düzenleyen: Göksel Baktagir
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat MerkSEMİNER

12 Mayıs Perşembe Saat: 18.30
MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADIN
Düzenleyen: Nevin Ateş
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

“Günümüz Türkiye'sinde Kadın Gerçeği; Türkiye'nin Yüzleri, Kadın Yüzleri”
Türkiye'de kadınlar, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi eğitimden yararlanma, çalışma hayatında yer alma, siyasete katılma konularında elde edilen kazanımlara rağmen hâlâ ayrımcılığa uğramaktadır. "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" sonuçları en ürkütücü olanıdır.
Söz konusu sorunların çözümünde ise hükümet, yerel ve ulusal çapta sivil toplum kuruluşları, işgücü piyasası ortakları, medya ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve ortak çabalar büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede "kadın sorununun" Avrupa toplumları da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde farklı biçim ve derecelerde karşılaşılan evrensel bir olgu olduğuna ilişkin bilinç ve bu bilince dayalı potansiyel dayanışma yalnızca Türkiye'deki kadınlar için değil, Avrupa toplumlarındaki kadınlar için de beklenmedik ufuklar açabilir.SEMİNER

12 Mayıs Perşembe Saat:18.30
İSLAM TARİHİ VE KÜLTÜR OKUMALARI
Düzenleyen: Ahmet Kavas
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

İslam Medeniyeti’ne dair, önemli müellifler ve eserleri üzerinden uzun dönemde yapılması planlanan okumaları ve katılımcıların hazırladıkları sunum programlarını içermektedir.

Program Prof. Dr. Ahmet Kavas tarafından yürütülecektir.


SEMİNER

12 Mayıs Perşembe Saat: 18.30
DİN VE EDEBİYAT
Düzenleyen: Ali Nar
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği


SEMİNER

12 Mayıs Perşembe Saat:18.30
NESİRLER VE NESİLLER
Düzenleyen: Cevdet Karal-Melek Paşalı
Yer: Atatürk Kitaplığı

Nesirler ve Nesillerin bu bölümünde Diriliş düşüncesi ve edebiyat ekolünün kurucusu Sezai Karakoç'un Yitik Cennet'i ele alınıyor. Klasik metinlerden kaynaklanan bu eser fizik ve metafizik alem arasındaki konumuyla insanı anlatıyor.


KONSER

12 Mayıs Perşembe Saat: 19.00
SUFİ CAZ KONSERİ
Düzenleyen: Sıtkı Can Türkoğlu
Yer: Yerebatan Sarnıcı


KONSER

12 Mayıs Perşembe Saat:20.00
ADNAN KOÇ KONSERİ
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merk


SEMİNER

13 Mayıs Cuma Saat:18.00
SARAYDAN HALKA TÖRENSEL YAŞAM VE İSTANBUL
Düzenleyen: Zeynep Ertuğ
Yer: Atatürk Kitaplığı

“Yazılı ve Sözlü İlişkilerde Teşrifat”

Bu seminerde toplumsal kuralların törensel tarafları mesela selamlaşmak, vedalaşmak ve yazışmalara dair ayrıntılar üzerinde konuşulacak, ayrıca Osmanlı dönemi İstanbul’unda önemsenmiş ve bir kısmı bugüne kalmış törensel adetlerden de bahsedilecektir.  


SEMİNER

13 Mayıs Cuma Saat:18.30
KÜLTÜR İKLİMİ
Düzenleyen: Sami Şener
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

“Kültürel değişim ve Terör”

Kültürel değer ve sistemlerin etkisiz kalması, insan ve toplumun dengesiz ve ilkel bir yapıya bürünmesine ve kendi cinsini tahrib ederek acımasız ve sun’i bir düzenin kurulmasına yol açmaktadır. Kültürel değişim; değer sistemleri, normlar ve ahlaki kurallar yardımıyla kurulan toplumsal sistemlerin,  yapıcı ve dinamik bir düşünce ve analiz gücünden mahrum kalmasıyla başlamaktadır.

Bu programda; kültürel yapının değişim sebeplerinin şiddet ve teröre yol açan insan-dışı bir yaşama felsefesine yol açması ve toplumsal sistemin ilkel tavır ve içgüdüler doğrultusunda çözülmesini sağlayan faktörlerin değerlendirilmesi yapılacaktır.


SEMİNER

13 Mayıs Cuma Saat:18.30
MİMAR SİNAN OKUMALARI
Düzenleyen: Suphi Saatçi
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

Mimar Sinan’ı anlamanın onun beslendiği kültürü anlamak olduğu bilincinde metinler, fotoğraflar ve projeler üzerinden yapılacak olan okuma çalışmalarıdır.

Program Prof. Dr. Suphi Saatçi tarafından yürütülecektir.SEMİNER

13 Mayıs Cuma Saat: 18.30
TÜRK MUSİKİSİ SEMİNERİ
Düzenleyen: Fırat Kızıltuğ
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği

Mahur Makamındaki eserler seslendirilecek ve güfte açıklamaları yapılacak, bestekârlarla ilgili hatıralar anlatılacaktır. Özellikle Şerbetçi İbrahim Ağa’nın Evsat Usûlündeki Mahûr Bestesi ele alınacak ve Saz Şairi Karacaoğlan’a ait bu şiirin daha sonraki zamanlarda yapılan dört bestesi işlenecektir. Amaç, Klâsik Türk Müziği ile Halk Kültürünün iç içe gelişimine dair açıklamalar yapılacaktır.

1- Mahûr Şarkı – Refik Fersan
     Güfte Nahit Hilmi Özeren

Bir neş’e yarat hasta gönül sen de biraz gül
Bak işte bahar oldu bütün her taraf hep gül
Ahlarla geçen ömre edilmez ki tahammül
Bak işte bahar oldu bütün her taraf hep gül

2- Mahûr şarkı- Dr. Şükrü Şenozan
Güfte- Orhan Rahmi Gökçe

Bu sevdâ ne tatlı ne tatlı yalan
Sevişte a gönül biraz oyalan
Hayatın nesi var ellerde kalan
Sevişte a gönül biraz oyalan

3- Mahûr şarkı- Şerbetçi İbrahim Ağa
Güfte- Karacaoğlan

Sabah olsun ben şu yerden gideyim
Garip bülbül gibi feryad edeyim
Sen dururken ya bgen kime gideyim

Şakı bülbül var uyandır yarimi
Ben kıyama sen uyandır eşimi

Sabah oldu tanyerleri atıyor
Cümle kuşlar destur almış ötüyor
İki hasret sarılmışlar yatıyor

Şakı bülbül var uyandır yârimi
Ben kıyamam sen uyandır eşimi.


4- Selânikli Ahmet Bey
     Güfte- Fâik Ali Ozansoy

Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster
Çeşmim seni sînem seni kalbim seni ister
Efsâne imiş eski muhabbetler emeller.
Çeşmim seni sînem seni kalbim seni ister
 
5- Rahmi Bey

Sevrinazı seyret çıkmış oyuna
Pembeler yaraşmış fidan boyuna
Acep ne cinsi diyorlar soyuna
Pembeler yaraşmış fidan boyuna

6- Mahûr Türkü

İndim yarin bahçesine gül dibinde gül’izâr
Yavaş yürü sevdiceğim cahilim aklım gider
Aldın aklımı başımdan oldum mecnundan beter
Billâhi yâr hilâfım bu sinem yanar tüter

7- Mâhûr Türkü

Üç gün olmuş bu yaylâdan göçeli
Pınarlardan soğuk sular içeli
Allı da mor kâhkülü de yüzü peçeli
Çekmiş gider yaylasına bin güllü herâyi
Eğlen gel  sallan gel gel aman

Karadeniz gümül gümül gümülder
Eski derdim günden güne yeniler
Nazlı da yari alıpda giden gemiler.
Çekmiş gider yaylâsına bin güllü herayi
Eğlen gel sallan gel gel aman aman

 
8- Mahûr şarkı- Selâhattin Pınar
Güfte- Fakih Fakılar

Yüce dağdan esen rüzgâr
Sevgiliye selâm götür
Yollarımı kesen rüzgâr
Sevgiliye selâm götür

Yasta işkencede midir
Zevkte eğlencede midir
Deme gündüz gece midir
Sevgiliye selâm götür

Araya girse de dağlar
Bizi kara sevdâ bağlar
Belki gizli gizli ağlar
Sevgiliye selâm götür
 
9- Mahûr Şarkı-Hacı Ârif Bey

Senle durmak derdnâk eyler beni
Senden ayrılmak helâk eyler beni
Âh o ateş sineçâk eyler beni
Senden ayrılmak helâk eyler beni

10- Mahûr Şarkı –Rahmi Bey

Esir ettin beni ey dil pesendim
Benim zencir-i zülfündür kemendim
Eşin yoktur güzelsin bî-menendim
Sana bin can ile vallahi bendim


SEMİNER

13 Nisan Cuma Saat: 18.30
MEHMET GENÇ’LE TARİH SOHBETLERİ
Düzenleyen: İhsan Ayal
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi


KONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
ABDÜLKADİR MERAGİ ESERLERİ
Düzenleyen: Murat Emre Çakmaktaş
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Merâgî Musiki Topluluğu

2008 yılında Gürsal AYDIN tarafından kurulan topluluk, mûsikî alanında yeterliliğini ispatlamış olan sâzende ve hânendelerden oluşmaktadır. Merâgî Mûsikî Topluluğu Klasik ve neoklasik dönem Osmanlı, Türk, Tasavvuf ve İstanbul mûsikîsi üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürütmektedir. İsmini Türk Mûsikîsinin kurucusu olarak kabul gören Abdülkâdir Merâgî’den alan topluluk, unutulmuş olan erken dönem eserlerini yeniden ortya çıkartmayı ve unutulmaya yüz tutan eserleri hakettiği yere getirmeyi misyon edinmiştir. Ayrıca akademik alanda da çalışmalar yürüten topluluk repertuar geliştirme ve eser araştırmaları konusunda ve sahne çalışmalarında pek çok musikişinasla ortaklık yapmaktadır. 2008 yılından bu yana yaptığı çalışmalar neticesinde birçok başarıya imza atan topluluk, gençlerin ve bilhassa konservatuara yeni başlamış olan öğrencilerin Klasik Türk Mûsikîsine ilgilerini arttırmayı hedeflemektedir.
 
Genel Sanat Yönetmeni    Gürsal AYDIN

Konuk Sanatçılar        İsmail YILMAZ     Hânende
Ersin ERSAVAŞ    Ûdî


KONSER

13 Mayıs Cuma Saat:20.00
TANER ÖZSOY KONSERİ
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi


KONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
GÜNAY KONSERİ
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi

Günay

Trabzon’da başladığı müzik eğitimine, bağlama-solfej-şan eğitimi alarak İstanbul’da devam etti. Uzun bir süre koro çalışmalarıyla konserlere katıldı. 1998 yılında  “MAVİNİN TÜRKÜSÜ” isimli ilk şiir kitabı yayınlandı.

2003 yılında “ATMACA” isimli albümüyle,”LAHANA, SEN BU YAYLALARİ YAYLAYAMASUN, DİRVANA”     isimli eserlerle klipleri yayınlandı. 2005 yılında “MEYRA”  isimli albümü çıktı, “GİTME” isimli klip çalışması TV’lerde yayınlandı. 2005 yılı Kırım Halk türküsü BOZTORGAY ile Ukrayna-Kırım’da Grand Pri ödülü aldı, ülkemizi 2005-2009 yıllarında Kırım’da Uluslar arası Müzik festivali’nde jüri-Sunucu ve konserler vererek temsil etti. 2008 yılında “MOZAİK/BABİL’İN SESLERİ” isimli, kendi söz ve besteleri yanında, anonim, Özbekistan Rusça, Azeri, Moldova Gagauz, Kırım Tatar eserlerine yer verdiği albümü çıktı. 1995 yılından bu yana, Ahilik Kültürü Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın müziklerini yaparak, ŞED KUŞANMA merasimi yapılan temsili oyunda, sazı, sözü ve bestesiyle yer aldı. Şair, besteci, müzisyen, yorumcu sanatçı, pek çok festival konserleri yanında, başta Şişli Bedensel Engelliler olmak üzere, pek çok özürlüler için yapılan konser ve yardım organizasyonlarında yer almış, DÜNYANIN TEK EVRENSEL DİLİ NOTALARIN SESE DÖNÜŞMÜŞ HALİDİR” diyerek müziğiyle tüm halkları kucaklayarak ses vermeye devam ediyor…KONSER

13 Mayıs Cuma Saat:20.00
ŞİİR VE ŞAN RESİTALİ
Düzenleyen: Arda Aydoğan, Yeşim Alıç
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür MerkeziKONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
BATI MÜZİĞİNDE SUFİ YAKLAŞIMLAR
Düzenleyen: Kağan Tayanç
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

Rock, blues ve caz gibi Batı müziğinin en temel tarzlarında 60'lı yıllardan beri ortaya konmuş,  dünyada ün kazanmış eserlerin sözlerindeki sufi derinlikler genelde gözden kaçmış, farkedilmemiştir. Sufi Rock tarzının Türkiye'deki temsilcisi olan Kağan Tayanç, sözkonusu eserlere, içlerindeki sufi yaklaşımları ortaya çıkarmak üzere yeniden ses veriyor. Daha önce hemen herkesin en az bir kez duyduğu, dinlediği eserler ilk kez böyle bir bakış açısıyla dinleyiciye sunuluyor. Pink Floyd'tan Wish You Were Here, Cat Stevens'tan Father and Son, White Lion'dan When The Children Cry gibi eserlerin yanısıra sanatçının sufi rock tarzındaki kendi besteleri de etkinlikte yer alıyor.KONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
AHMET CEMAL ÖKSÜZ
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Ahmet Cemal ÖKSÜZ
 
1986 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde Salih BİLGİN ile başladığı ney öğrenimine Niyazi SAYIN, daha sonra Ali TÜFEKÇİ ve Ali TAN ile devam etti. Okul konserlerinde, çeşitli amatör ve profesyonel müzik topluluklarında neyzen olarak yer aldı.

2004’de Faris AKARSU ile Ney – Piyano Dinletisi’nde kompozisyon çalışmalarını sundu. Faris AKARSU, Hakan ŞENSOY ve Oğuzhan BALCI yönetiminde İTÜ Oda Orkestrası, Serdar ÖZTÜRK yönetiminde İTÜ Çoksesli Korosu, Hakan ŞENSOY yönetiminde İstanbul Oda Orkestrası ve Filarmonia İstanbul, Emin Güven YAŞLIÇAM yönetiminde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verilen konserlere solist Türk Müziği Enstrümanı icracısı olarak katıldı.
2005 yılında açılan TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu sınavını kazandı ve iki yıl neyzen olarak görev yaptı. Galata Mevlevi Müziği ve Sema Topluluğu’nda neyzen başıdır. Bu grupla yurtiçi ve 2004’ten beri yurtdışında Almanya, Fransa, Norveç, İsviçre, Yunanistan, Pakistan, İtalya, İspanya, Avusturya ve Belçika’da yapılan konserlere katıldı.

2009 Mart ayında Bakü’de düzenlenen Muğam Festivaline katılmıştır. 2009 Nisan ayında İtalyan şef Vito Clemente yönetiminde Tiran Senfoni Orkestrası’nda solist Türk Müziği icracısı olarak yer almıştır. Aziz Şenol Filiz’in düzenlediği Kırk Ney Bir Nefes konserlerine neyzen olarak katılmıştır. 2007 – 2008 akademik yılında İtalya – Torino’da Giuseppe VERDI Konservatuarı’nda kompozisyon eğitimi aldı. Giuseppe ELOS ile konturpuan, enstrümantasyon ve orkestrasyon, oniki ton, modern armoni, analiz ve kompozisyon çalıştı. Umberto SANTORO’dan partisyon okuma dersleri aldı. Alessandro RUO RUI ile kompozisyon projeleri yaptı. Torino’da düzenlenen iki konserde iki müziğinin dünya prömiyerini yaptı. La Notte Soleggiata (Güneşli Gece) Ney ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için. La Metamorfosi Sul Tema Di Faris Akarsu (Faris Akarsu’nun Teması Üzerine Metamorfoz) Ney, Flüt, Klarinet, Vibrafon ve Piyano için. İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü'nde Oğuzhan BALCI, Feridun ÖNEY ve Nail YAVUZOĞLU'ndan dersler almıştır.  Faris AKARSU ile Ney – Piyano çalışmalarına özel olarak devam etmektedir. İTÜ MİAM'ın düzenlediği 4. Sesin Yolculuğu "Genç Besteciler Şenliği"ne La Notte Soleggiata ile katılarak İTÜ TMDK Oda Orkestrası'nı yönetmiştir.

2009-2010 akademik yılında İTÜ TMDK Çalgı ve Kompozisyon Bölümlerinden mezun olmuş ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Müziği Yüksek Lisans öğrencisidir.


KONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
RECEP ERGÜL KONSERİ
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi

Halk Müziği Sanatçısı ve Halk Edebiyatı Araştırmacısı olan Recep Ergül müziğinin tarihimizle doğrudan ilişkisi var. Yemen, Sarıkamış, Çanakkale başta olmak üzere adeta bir tarihçi kadar bilgi ve birikime sahip olan sanatçı, zengin repertuarı ve arşivinden okuduğu her türkünün hikayesini dinleyenlerle paylaşıyor. Yurdumuzun her yöresinden okuduğu türkülerin arasına şiirler ve tarihi anekdotlar serpiştiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ve tümü Sarıkamış Harekatı üstüne söylenmiş türkülerden oluşan albümleri de dahil olmak üzere, arşiv niteliği olan 7 albümü bulunuyor.


KONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
HAMİDE UYSAL KONSERİ
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
    
 Hamide Uysal

1980 yılında Malazgirt’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Mersin’de lise eğitiminin yanı sıra, İçel Musiki Derneği’nde solist ve korist olarak müzik çalışmalarına başladı ve buraya bağlı olarak çeşitli konser etkinliklerinde bulundu.  1997 yılında Silifke Uluslararası Folklor ve Müzik Festivali’nde TSM birinciliğini aldı.

1998’de girdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünü ikincilikle kazandı. Burada dört sene Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’dan uslûp ve repertuar, Şehnaz Rizeli Hanım’dan nazariyat, Mehmet Şeker Bey’den tanbur, Ferşan Başaka Hanım’dan şan dersleri aldı ve Prof. Dr. Selahattin İçli, Erol Sayan ve diğer değerli hocalarla çalışma fırsatını buldu. Okul sonrasında da Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Bey’den musiki konusunda faydalanmaya devam etti. 2003’de TRT’nin düzenlemiş olduğu amatör sesler yarışmasında Marmara Bölge Üçüncüsü seçildi ve mezuniyetinden sonra müzik çalışmalarına çeşitli sanatçılarla konser etkinliklerinde bulunarak, fasıl ve solo programlarıyla devam etti.  Kartal Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak bir süre, repertuar ve nazariyat hocalığı yaptı.

2006’da katıldığı, Doğan Dikmen şefliğindeki CRR Türk Müziği Topluluğu’nda solist olarak konser çalışmalarına  başladı, 2010’a kadar devam etti. Aynı zamanda, TRT İstanbul Radyosu’nda da,  Arşivden Mikrofona, Arşivden Sololar, Sanatçılarımızdan Birer Şarkı, Şarkılardan Bir Demet, Her Telden, Makamlar ve Şarkılar gibi çeşitli programların yapımcılığını üstlendi. Solo bant ve bazı canlı yayınlarda konuk sanatçı olarak görevlendirildi. TRT2 Kanalının Klasik Türk Müziği programında solist;  2009 yılında TRT Müzik Kanalı’nın Fasıl programında, Nurettin Çelik’le fasıl gurubunda hanende olarak yer aldı.  

2011 yılında misafir sanatçı olarak alındığı, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Ve Uygulama Topluluğunda solist olarak görev almakta ve  özel çalışmalarıyla birlikte,  TRT İstanbul Radyosu’nda  yapımcı olarak çalışmalarını halen sürdürmektedir.


KONSER

13 Mayıs Cuma Saat: 20.00
SES VE NEFES KONSERİ
Düzenleyen: Sacit Şişman
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi


ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00
PULSAR SAHNEDE
Düzenleyen: Büyülü Sahne
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi

Türkiye’nin ilk köpek kahramanı, çocukların sevgili dostu Pulsar, şimdi tiyatro sahnesinde!.. Hem de KIRAÇ’ın müzikleriyle!... Çocuklar, televizyonun sevilen yıldızı Pulsar’ın sürprizlerle dolu yepyeni macerasını, danslı şarkılı, çok renkli bir müzikalde “canlı canlı” izleyecekler. Pulsar’ın olağanüstü yeteneklerine, muhteşem bir hikâye içinde, gözleriyle şahit olacaklar: Pulsar’ın oynadığı televizyon dizisi bitmiştir. Ama Pulsar, rol arkadaşı, can dostu Çağlar’ı çok özlemektedir. Ve bir gün onu bulmak için yollara düşer. Amerika’da okumakta olan Çağlar’a kavuşmasının yolu, dünyanın en yetenekli köpeği yarışmasını kazanmaktan ve Amerika’daki finallere katılmaktan geçmektedir. Bu yolda ona sihirli oyuncaklar yardımcı olacaklardır. Hayal gücünün, dostluğun ve arkadaşlığın öne çıktığı çok farklı, çok eğlenceli bir macera onları beklemektedir. Çok farklı... Çok heyecanlı... Çok eğlenceli!... Üstelik çok da eğitici... Pulsar’ı kaçırmayın!

Yapım: Büyülü Sahne
Yazan: Kubilay Zerener - Savaş Özdemir
Yöneten: Savaş Özdemir
Müzik: Kıraç
Koreografi: Yeşim Alıç
Dekor: Deniz Saraçoğlu
Işık: Ahmet Çoban – Celal Hikmet
Oynayanlar: Pulsar Von Juliet, Gamze Aral, Ezgican Karakoç, Oben Fışkır, Sedanur ÖzgünÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00
KUKLA SHOW
Düzenleyen: Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

3-12 Yaş grubu çocuklar için hazırlanmış kukla oyunumuzdan velilerinde sıkılmadan izleyebilecekleri, anne ve babaların çocukları ile birlikte keyif alacakları bir oyundur.

Oyunumuzun içinde çocuklarımızı sıkmadan sağlık-hijyen-beslenme ve dikkat üzerine bilgilendirmeler verilmektedir.

Blacklıght Kukla Tiyatrodan örnek sunduğumuz oyunda sahne önü Kuklacı amca interaktif performans sunmaktadır.


ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00
DENİZKIZI
Düzenleyen: Altınok Tiyatrosu
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi

Oyun bir aşk adına yapılmış fedakârlığın öyküsüdür. Paylaşmanın, sevginin büyüklüğünü anlatırken; çevremizin ve  denizlerimizin temizliği konusunda duyarlı olmamız gerektiğinin altını kalın çizgilerle çiziyor.

Okyanus Ülkesi’nde güzel bir denizkızı, sihirbaz bir kral, sevimli bir yengeç, unutkan bir balık ve bir deniz cadısı... Büyülü bir yolculuk... Meraklı bir martı, ışıl ışıl bir saray, yakışıklı bir prens ve büyük bir aşk...

Okyanus Krallığı’nda mutlu bir yaşam sürdüren prenses, insanların yaşamını merak eder. Kızının üzülmesini istemeyen Okyanus Kralı, insanlara yaklaşmasını yasaklar. Küçük denizkızı, babasını dinlemez ve bir gemiyle yolculuk yapan yakışıklı bir prensi izlemeye başlar. Ancak korkunç bir fırtına çıkar ve denizkızı, prensin hayatını kurtarır. Prense aşık olan deniz kızı ona ulaşabilmek için korkunç bir cadıyla pazarlık yapmak zorunda kalır. Deniz kızının vereceği karar çok önemlidir; insan olup prensine kavuşabilmek için önemli bir fedakarlık yapar...

Yazarı & Yönetmeni: Murat Altınok
Kostüm ve Dekor Tasarım: Tuba Altınok
Koreografi: Berke Yüksel
Işık Tasarım: Berke Yüksel
Oynayanlar: Murat Altınok, Berke Yüksel, Damla Özen, Müge Bora, Ece Bozkaya, Onur Öztürk, Fatih Ermiş, Ezgi Serdaroğlu, Tuğba Özoğlu
    ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00
OYUNCAKLAR
Düzenleyen: Tiyatro Alkış
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Bozuldukları için bir rafa atılan oyuncaklar artık işe yaramadıkları için çok üzgündürler ama yaz gelince açılan pencereden tesadüfen eve giren uğur böceği ile bir anda hayatları değişir. Çünkü Uğur böceğinin tamir etme yeteneği vardır. Bozuk oyuncaklarla dost olan Uğur böceği, onları teker, teker tamir etmeye başlar. Bu arada çocuklara yeni bir robot oyuncak alınmıştır. Bu robot, bozuk oyuncakların tamir olduğunu görünce gözden düşmemek için, bir gece tamir olan oyuncakları tekrar bozar. Sabah uyandığında Uğur böceği hem bozuk oyuncakları hem de sonbahar geldiği için kapanmakta olan pencereyi görür. Çok acil bir karar vermek zorundadır. Yaşamak için doğada olmak zorundadır. Bozuk oyuncaklara ve kendine bir dahaki yaza onları tamir etmek için geri döneceğine söz verir ve gider. Bu sefer çocuklar, sırf sıkıldıkları için robot oyuncağı bozuk oyuncakların yanına atarlar. Bütün oyuncakları bozduğu için robot yalnız kalır, konuşacağı hiç kimsesi yoktur. Yaptığına çok pişmandır. Yaz gelir, Uğur böceği sözünü tutar ve geri döner. Hemen bozuk oyuncakları tamir eder ve en büyük yardımcısı da robot olur.

Yönetmen            : Oktay Şenol
Yönetmen Yardımcıları    : Didem Aslan, Sibel Akyüz
Müzik                : Oktay Şenol
Koreografi            : Oktay Şenol, Selin Zeyli
Aranjör            : Ayhan Yavaş
Kostüm            : Şenay Korgül, Şenol Korgül
Dekor                : İ. Ümit Erzurumlu
Yapım                : Tiyatro Alkış – Okay Şenol

Oyuncular            : Murat Ergür, Burcu Saraçoğlu, Tan Güneş, Fahri Öztezcan, Başak İleri, Ezgi Bozan


ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00
ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ
Düzenleyen: Sarıyer Sanat Tiyatrosu
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

Hayvanlara iyi davranan, onlara çok iyi bakan Ali Baba'nın Çiftliği zalim baron tarafından ele geçirilmek istenmektedir. Evlerinden ayrılıp yolları Adalet Ormanı’nda kesişen ve Bremen Mızıkacıları’ndan da tanıdığımız kahramanlarımız Köpek Bastır, Eşek Fret, Kedi Guendill’ın ve Horoz Tortolini ise Arı Maya'nın liderliğinde Ali Baba'nın Çiftliğini barondan kurtarmak için bir maceraya atılırlar.

Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer

Oynayanlar: Aykut Taşkın, Ali Yalçıner, Filiz Özgüven, Cengiz Çevik, Mustafa Kemal Bayrak, Özgün Gülseven, Deniz karataşÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat:12.00
KOMİK TAVŞAN HOPİ
Düzenleyen: Tiyatro Mie
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

La Fontaine ‘nin öykülerinden yola çıktık ve size müziklerle, danslarla rengârenk kostümlerle, interaktif görsel bir şölen hazırladık.

Komik Tavşan Hopi ve arkadaşları, ormana bir avcı geldiğini haber alırlar. Gelen avcı aslında arkadaşları ile iddiaya girmiş bir kampçıdır, korkutup kaçırırlar. Avcı korkarak uzaklaşırken elindeki çantayı unutur. Ormandaki hayvanlar çantanın içindekileri merak ederler ve açmaya karar verirler. Çantadan onlar için çok büyük bir sürpriz çıkar.

Yazan: Neslihan Dörtcan
Yöneten: Salim Dörtcan
Müzik: Tuğrul Aray - Atacan Canay
Dekor: Ferit Özen
Kostüm: Aygül Kostüm Evi
Oynayanlar: Burcu Yalçın, Sevim Çankaroğlu, Emre Şen, Gamze Bakkal, Gül Arda, Salim Dörtcan


ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat:12.00
UÇMAK İSTİYORUM
Düzenleyen: Tiyatro Yeniden
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

Tangırtı Ülkesinin Kraliçesi ile Gümbürtü Ülkesinin Kralı her şeyin sahibi olmak için birbirleriyle yarışır. Bu yüzden ara sıra savaş bile çıkarırlar. Sıra gökyüzündeki yıldızlara gelmiştir. Ülkelerine gelen bir adam, uçarak yaptığı olağanüstü bir gösteriyle gökyüzünü karartır ve isterlerse gökyüzündeki yıldızları onlara getirebileceğini söyler. Küçük bir çocuk olan Şaşkın'ın tek isteği uçmaktır. Böylece çatılardan, ağaçlardan inemeyen kedilere yardım edebilecek, kuşlarla uçabilecek, bulutlara dokunabilecektir. Bunun için değişik kanatlar, aletler yapar. Başarısız denemeler O'nu asla yıldırmaz. Uçan Adam bu sevgi dolu çocuğu çırak olarak yanına alır.

Uçma tutkusu, İnsan aklının, bilimsel düşüncenin değeri, oldukça eğlenceli - fantastik bir masalın içinde anlatılıyor bu oyunda. Çocuklar bu masalla aynı zamanda düşünsel bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğun son durağı insanlığın en büyük hazinesi olan  "akıl".

Göz alıcı kostümler, masalsı dekor, eğlenceli şarkılar ve danslarla yaratılan fantastik dünya, çocukların düş gücünü harekete geçirmek için tasarlandı.


ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat:12.00
HEİDİ
Düzenleyen: Masal Gerçek Tiyatrosu
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi

Heidi, Büyükbabasıyla Alp Dağları’nda yaşayan çok sevimli küçük bir kızdır. Peter ve Peter’in keçileri de onun en iyi arkadaşlarıdır. Heidi Peter’le oyunlar oynayıp dağlarda keçileri otlatarak çok eğlenmektedir. Ancak bir gün beklenmedik bir şey olur. Bir mektup gelir. Mektup Heidi’nin büyük şehirde yaşayan büyükannesindendir.

Büyükanne mektubunda Heidi’yi çok özlediğini, Heidi’nin onun yanına gidip okuma-yazmayı öğrenmesi gerektiğini yazmıştır. Heidi ilk başta hiç istemediği bu öneriyi kabul edip büyükannesinin yanına gitmeye karar verir ve gider. Orada Klara ile tanışır. Klara, hastalığı nedeniyle tekerlekli iskemlede yaşamak zorundadır. Heidi ve Klara kısa zamanda çok iyi arkadaş olurlar. Ancak Heidi, Dağları, Peter’i ve Alp Dede’yi çok özlemektedir. Heidi Klara’nın da yardımıyla okuma-yazmayı öğrenir. Artık tek isteği bir an önce dağlara kavuşmaktır. Bir gün büyükanne Heidi’ye müjdeli haberi verir. Ona dağlara döneceğini söyler. Heidi bu habere çok sevinir. Klara’nın tekerlekli iskemle olmadan yürüyebilmesi için onun da dağlara kendisiyle birlikte gelmesini ister. Çünkü Heidi, dağların havasının Klara’ya iyi geleceğini düşünmektedir. Sonunda Heidi, dağlara, Alp Dede’ye ve Peter’e kavuşmuştur.

Onlara büyük şehirde yaptıklarını ve Klara’yı anlatır. Bir süre sonra Klara da onlara katılır. Heidi ve Peter, Klara’yı her gün dağlara götürüp yürüme egzersizleri yaptırmaya başlarlar.
Onların bu çabalarına karşılık Klara da artık yürüyebileceğine inanır ve gayret eder. Sonunda bir gün Klara tekerlekli iskemlesinden kendi başına kalkar ve yürümeye başlar.
Temiz hava, doğanın iyileştirici gücü ve dostluk bir mucize gerçekleştirmiştir. Klara da artık Heidi ve Peter’le birlikte dağlarda koşturup oyunlar oynayabilecektir.ÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.00
MİNİK MAYMUN MUKİ
Düzenleyen: İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat MerkeziÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 12.30
ORMANLAR KRALI
Düzenleyen: Goncagül Tiyatrosu
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi

Ormanların yaşlı kralı aslan artık yaşlılığını ve yorgunluğunu söyleyerek sırasıyla yanına çağırdığı hayvanlardan tek tek kendine teslim olarak yem olmalarını ister. Ancak bunun büyük bir haksızlık olduğunu ileri süren ‘hayvanlar meclisi’nde kurt, tilki, çakal, tavşan, fil ve deve kendi aralarında toplanarak buna son verilmesini isterler. Ancak bunu zayıf durumda da olsa ormanlar kralı aslana iletmek kolay olmayacaktır. Bu işin gönüllüsü aranırken devreye giren tabii ki her zamanki kurnazlığı ile ün salmış tilki olacaktır. Tilkinin kurnazlığı o kadar ileri gider ki bu kez de aslan tarafında olma kaypaklığına da vardırır işin boyutunu. Bu da ona pahalıya mal olacaktır. Bakalım kurnazlık yönünü her iki tarafa da oynamaya kalkan tilki bu kez bu işi kıvırabilecek mi? Birlikte izleyeceğiz…

Uyarlayan-Yöneten: Hüseyin Goncagül

Oyuncular:
Aslan............................................................................................Cem ÇAKIR
Tilki.............................................................................................Yusuf ÖZBEK
Kurt..............................................................................................Ahmet AYAN
Çakal…………………………………………………………...............................Ali MURAT
Ayı................................................................................................Hilmi ŞEREF
Köylü............................................................................................Kadir ŞEN
Ormancı.......................................................................................Ali ÇAMUR
Efektör........................................................................................ Osman NAZLI
Dekor Tasarım:............................................................................Elvan ReklamATÖLYE ÇALIŞMASI

14 Mayıs Cumartesi Saat: 13.00
MUCİTLER ATÖLYESİ
Düzenleyen: Ayşe Kuralay
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
“Her çocuğun içinde bir mucit yatar.”
Rehberler eşliğinde şaşırtıcı deneyler:
Balondan şiş kebap,  rengarenk sıvılar, sütte ebru, yanardağ patlaması, yanmayan balon, tomatrop...
 
Bilimin şaşırtıcı ve gizemli dünyası:
Mevsimler nasıl oluşur?
Hava kabarcıkları cisimleri batırır mı?
Nasıl nefes alıyoruz?
Yukarı tırmanan huni, çarpışan toplar, foucoult sarkacı, jiroskop...
Eğlenceli bilim gösterileri:       
Sihirli Kumbara, Üç Boyutlu Hologram, Uçan Çemberler, Boşluktaki Dünya, Bionik Kulak, Çivi Yatak...


SEMİNER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 14.00
MEDENİYETLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜ OKUMALARI
Düzenleyen: İsmail Çağlar
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar geçirdiği serüveni tarih, felsefe, sanat bağlamında ele alan metinler üzerinden yapılacak olan okumaları içermektedir.
Program kapsamında Yunan, Mısır, Çin, İran, Hind medeniyetleri Ortaçağ, Aydınlanma, Rönesans, Sanayi devrimi ve sonrası Modern dönem ve Postmodern zamanlar incelenecektir.

Program Sosyolog İsmail Çağlar tarafından yürütülecektir.
KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 19.00
KANUN RESİTALİ
Düzenleyen: Ahmet Meter
Yer: Yerebatan Sarnıcı

Ahmet Meter

1958 yılında udî Ali Meter ile Ayşe Meter’in ikinci çocuğu olarak İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini İzmir’de tamamladı.

1978 yılında TRT’nin açtığı sınavı üstün derece ile kazanarak kanun sanatçısı olarak göreve başladı. Halen bu görevini İstanbul Radyosu’nda sürdürmektedir.

Aile içi müzik ortamından etkilenerek, babasının teşvikiyle çok küçük yaşlarda kanun sazını çalmaya başladı. İlk olarak babasından Türk müziği, kemanî Mazhar Bey’den Batı müziği; İzmir Radyosu şeflerinden Güner Erman, Yılmaz Yüksel ve ayrıca udî Hikmet Tetik’ten de musiki nazariyatı dersleri aldı.

Devrinin ünlü kanun icracılarını dinleyerek kendine özgü ileri bir teknik ve tavır geliştirdi. Kanun virtüözü Meter, öğrenim yılları ve sonrasında da tanbur virtüözü Cemil Bey’in icrasından etkilendi. Batı klasik müziği ve diğer farklı müzik türlerini inceleyerek kanun icrasına uyguladı. On parmağını kullanarak arp tekniğine benzer bir teknik geliştirdi.
Kanundan çıkardığı olağanüstü parlak ve net ses, kaliteli bir ton, ajilite ve kendine özgü yorumu ile bütün dinleyenlerin beğenisini kazandı.

İcrada sağ ve sol ellerinin senkronize hareketiyle çok hızlı çaldığı müzik pasajlarında dahi her sesi net ve tane tane duyurma özelliğine sahiptir. Cemil Bey’in tanbur icra özelliği ve anlayışını kanun icrasında yoğunlukla ifade etmektedir.

Günümüzde yeni kuşak kanun icracıları Meter’in takipçileri olmuşlardır.
1989 yılında büyük tanbur ustası Necdet Yaşar’la Amerika’da verdiği konser aynı zamanda albüm olarak yayımlandı.
    
Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda Şef  Rengin Gökmen yönetiminde, Devlet Opera ve Balesi’nin gösterisine kanunla eşlik etti.

Amerika, Almanya, Belçika, Avusturalya, Avusturya, Hollanda, Yunanistan, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Singapur, Pakistan, Lübnan’ın farklı şehirlerinde uluslararası müzik festivalleri kapsamında birçok konserler verdi.
         
2000 yılında Uluslararası Fas Müzik Festivali’nde kanun resitali;
2004’te Selanik’te bulunan En Chordais müzik okulunun organizasyonu ile gerçekleştirilen geleneksel Akdeniz müzikleri projesinde bir seminer ve konser;
2004’te Beyrut’ta gerçekleştirilen Osmanlı ve Flamenko müzikleri buluşmasında bir konser, Ulusal Beyrut Konservatuarı’nda ise bir seminer ile ustalık sınıfında dersler verdi.


KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 20.00
SEYFETTİN TOMAKİN KONSERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

Seyfettin Tomakin

1979 yılında Ankara’da TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak, Karadeniz Bölge sanatçısı yöresel halk müziği üzerine band yapma hakkı kazanmıştır. Ordu Belediyesinde müzisyen olarak görev yapmaktadır.        

1980-1990 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışı konserler vermektedir.1983-1984 yılları arasında Yeşilçam’da “Hasan dağı “ adlı filmde başrol oynadım.2007 yılında “Şalvar” adlı albümle yöresel ve anonim türkülere yer vermektedir.


KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat:20.00
SERKAN ÇAĞRI KONSERİ
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

Serkan Çağrı
Klarnetle henüz yedi yaşındayken tanışan sanatçı, on üç yaşına geldiğinde, geleneksel Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen ve katılımcıların yaş ortalamasının kırk olduğu ‘En İyi Klarnet İcracısı Yarışması’nda özel ödüle layık görüldü.
1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda lisans öğrenimine başladı. 1998 yılında İ.T.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yaparak üniversite öğrenimini burada tamamladı. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan sanatçı, burada üç yıl klarnet eğitmeni olarak görev yaptı. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Çağrı, halen Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Bölümünde klarnet dersleri vermektedir.
Sanatçı akademik çalışmalarının yanı sıra yurtiçinde ve çeşitli uluslararası kültür ve müzik festivallerinde Türk müziğinin tanıtılmasına yönelik olarak farklı müzik toplulukları ile konser ve dinletilerde yer aldı.
Mercan Dede&Secret Tribe grubunda da yer alan Serkan Çağrı, bu grup ile Montreux Jazz(İsviçre), Jazz a Vienne(Fransa), Rhythm Sticks(İngiltere), Moers Festival(Almanya), Etnomalaga(İspanya), Skobje Jazz(Makedonya) gibi birçok önemli festivale katıldı.KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 20.00
SAZ MUSİKİSİ
Düzenleyen: Mehmet Bitmez
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi
Mehmet Emin Bitmez
1980 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1981 yılında kurumda asistan olarak başladığı görevini halen aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak sürdürmektedir. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde 1988-1995 yıllarında “ sanat dalı başkanlığı” görevinde bulundu. 1990 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Bölümü’nde “Tanburi Cemil Bey’in Tanbur İcrasının Özellikleri”ni araştırıp incelediği bir çalışma ile “Master” (Yüksek lisans) yaptı. Aile içi müzik ortamında yetişti ve Urfa sıra geceleri geleneğinde dönemin en önemli ustaları ile meşk etti.  
Konservatuar eğitimi sırasında Mutlu Torun, Okul harici Cinuçen Tanrıkorur Ud hocaları olmuştur. Türk Müziği teorisini Neyzen Akagündüz Kutbay, Bekir Sıdkı Sezgin, Niyazi Sayın ve Cinuçen Tanrıkorur’dan öğrendi. Eğitimi sırasında Kemal Batanay, Naime Batanay, Sadettin Heper,  Prof.Faruk Timurtaş, Yılmaz Öztuna, Hurşit Ungay Demirhan Altuğ  gibi önemli şahsiyetler hocası olmuşlardır.
Ud virtüozu Bitmez, öğrenim yılları ve sonrasında da tanbur virtüozu Cemil Bey'in makam ve icra anlayışını analiz ederek, ileri teknik, üslub ve tavrı üzerine ciddi ve kapsamlı araştırmalar yaptı. Dünya’nın en önde gelen ud sanatçıları arasında gösterilen Bitmez, Şerif Muhiddin Targan'ın virtüozitesi, Udi Nevres Bey, Yorgo Bacanos ve Cinuçen Tanrıkorur gibi büyük ustaların Ud icralarını, tarzlarını ve teknik özelliklerini inceleyerek, temelde geleneksel ve klasik öğelere bağlı üslup ve tavırla kendine has ileri bir icra tekniği geliştirdi.
Ud'dan çıkardığı parlak, net ses ve ileri tekniği usta icracı ve dinleyenler tarafından önemle vurgulanan en belirgin özelliklerindendir. Müzikoloji alanında geniş araştırma-inceleme ve çalışmalar yapmakta olan Bitmez'in Türk Müziğinin çeşitli formlarında bestelenmiş önemli  saz ve sözlü eserleri mevcuttur.
Bitmez Türk Müziğini temsilen çok sayıda ülkelerde (Almanya, İtalya, “Sicilya, Sardünya adası, Venedik”, Hollanda, Fransa, Fas, Tunus, İngiltere, Cezayir, Lübnan, İsrail, Brezilya, Amerika, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsviçre, İspanya, Sudan, Rusya, Avusturya vs...) ve birçok şehirlerinde uluslararası müzik festivalleri kapsamında konserler vermiştir.
“İstanbul Kanatlarımın Altında” adlı sinema filminin müziklerine fikirleri ve Ud icrası ile katıldı. Aynı zamanda bu filmin müzikleri Türkiye’de ilk defa “CD” olarak çıktı.
1992’de kemençe virtüozu, İhsan Özgen ile “Anatolia” adı altında “Ege ve Balkan Dansları” müziklerinden oluşan çeşitli konserler verdi. Bu çalışma “CD” ve kaset olarak gerçekleşti.
1992’de Lawrence “Butch” Morris Caz topluluğu ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çaldı.
1993’de Neyzen Kudsi Erguner ile Fransız, İspanyol ve Türk sanatçılarından oluşan grupla Tasavvuftan Flamenkoya adlı proje ile önce Uluslararası İstanbul Müzik Festivali sonrasında Barselona’da Anfi Tiyatroda konser verdi. Bu çalışma CD ve kaset olarak gerçekleşti.
1995'de İhsan Özgen yönetiminde Anatolia grubu ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda "Tanburi Cemil Bey ve İzlenimler" adlı projede çaldı.
1996’da İsviçre’nin Cenevre ve Bern şehirlerinde ‘Ateliers d’ethnomusicologie’nin daveti üzerine 3 ud resitali ve konferans verdi.
1999’da Montreoux Jazz Festivali’nde Jazz grubu ile birlikte Kudsi Erguner ile beraber “Osmanlıda Saz müziği” repertuarından oluşan bir konser verdi. Aynı konser Almanya’nın “NDR” yayın organizasyonunun katkılarıyla Hamburg, Bremen ve Manhaim şehirlerinde tekrarlanmıştır.
2000 tarihinde Fransa’nın “Perpignan” şehrinde “Festival de Musique Sacree” de Musiques, chants Soufis et Flamenco (Tasavvuftan Flamenkoya) projesinde çaldı.
2000 tarihinde Venedik (Venesia Italy) de festival kapsamında 2 (iki) Mevlevi Ayini icrasına ud ile katıldı.
Aralık 2000’de “Miskenot sha’anomin, jerusalem”(Kudüs) ile Prof. Edwin Seroussi yönetiminde Hebrew Üniversitesi’nin birlikte organize ettikleri ve “Mediterranean Musical Dialogue” No.5 diye adlandırılan çalışmalara resmi olarak davet edilerek konferans ve 1 hafta süren Türk Müzik teorisi, ud dersleri (workshope ve masterclass)  ve 2 resital verdi.
2000 yılı Şubat ayında Theater AAN Het Vruthof’un organizasyonunda Kudsi Erguner topluluğu ile Prins Kantemir ve Ali Ufki Bey’in Repartuarından oluşan Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Gent, Bruxelle, Antwerpen, Amsterdam, Utrecht’te 8 konserde çaldı. Bu proje CD olarak çıktı.
14.06.2000 tarihinde Uluslararası İzmir, 16.06.2000 tarihinde de Uluslararası İstanbul Müzik Festivalleri’nde Fransız Yaylı Sazlar Orkestrası, Perküsyon (percussion) grubu, Türk Müziği sazlarından oluşan büyük orkestra ile Fransız, Türk ve Hintli ünlü ses sanatçılarının eşlik ettiği, (tamamı Nazım Hikmet’in şiirlerinin bestelerinden oluşan) "Ölüm ve Yaşama Dair" adlı iki konsere ud icracısı olarak katıldı. Bu çalışma CD olarak hazırlandı.
2002’de Fas Krallığı’nın davetlisi olarak Kudsi Erguner grubu ile beraber “Osmanlı Davulları” projesi 2003’de Uluslararası İstanbul Müzik Festivalinde Dünyaca ünlü kemancı Shlomo Mintz, Cihad Aşkın, İsrailli Geleneksel Kemancı Yair Dallal ve Erkan Oğur’la birlikte çaldı. 2004’de Selanik’te bulunan En Chordaıs Müzik Okulu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilen geleneksel Akdeniz Müzikleri projesin de iki seminer ve bir konser gerçekleştirdi. 2004’de Doğu Kudüs (Filistin) uluslararası festivalinde iki konser verdi. 2004’de Berlin’de düzenlenen “ Şimdi Now ” Festivalinde konser verdi.
2004’de Beyrut’ta gerçekleştirilen Osmanlı ve Flamenko müzikleri buluşması ile bir Konser, Ulusal Beyrut Konservatuarı’n da ise; seminer verdi ve master class yaptı.  2005 yılında “Uluslararası Ud Mitingi” (Internatıonel Lute Meetıng) adı ile gerçekleştirilen projede, Türkiye’yi temsil etmek üzere Atina’da Ud resitali verdi. Bir seminer ve master class gerçekleştirdi. 06-09 Temmuz 2005 tarihlerinde Uluslararası Filistin festivali’nde ( Palestıne Internatıonal Festival 2005)  Ramallah’ta  konser verdi.

18 Kasım 2005 tarihinde Berlin ve Stuttgart'da “Goethe’nin Dîvânı’ndan Gazeller “ projesinde icracı olarak yer aldı.

28 Kasım-10 Aralık 2005 tarihinde resmi görevli olarak davet edildiği Şam Yüksek Müzik Enstitüsü’nde bir seminer vermiş. Ayni Enstitü de Türk Müziği Ses Sistemi,  Makam bilgileri ve Ud konularında ders vererek Şam ünlü opera binasında birde konser gerçekleştirmiştir. 05 Mart 2006 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kendi projesi olan “Güneşin Doğuşu” adlı bir konser verdi.

18 Mart 2006 tarihinde 90. vefat yıldönümü anısına “Tanburi Cemil Bey” konulu bir açık oturum düzenleyerek oturumu yönetti ve aynı zamanda Tanburi Cemil Bey’e ait eser örnekleriyle de konser gerçekleştirdi.
9 Ekim 2006 tarihinde kendi oluşturduğu “İstanbul Sazkâr Topluluğu” ile III. Selim’den Tanburi Cemil Bey’e adlı proje ile CRR (Cemal Reşit Rey) konser salonunda bir konser verdi.
27 Aralık 2006 tarihinde Cezayir’de düzenlenen “Birinci Endülüs Müzik Festivali’ne”  uluslararası bilim adamlarından oluşan prestijli bir yarışmaya Jüri Üyesi olarak katıldı ve bir performans gerçekleştirdi.
2006 yılnda 10 günlük süreyle “Şam Yüksek Müzik Enstitüsü”nde Türk müziği Makam dersleri ve Ud resitali verdi.

2005-2006 tarilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür AŞ’ nin ortak yürüttüğü bilimsel ve sanatsal alanda her ay düzenlenen etkinlikler çerçevesinde müziğimizin büyük ustaların anısına birçok konser ve açık oturum hazırlamıştır. “Türk Musikîsinin Saz Virtüozları”nı anma ve konserleri ki bunlar sırasıyla; “Tanburi Cemil Bey, Yorgo Bacanos, Şerif Muhiddin Targan, Udi Nevres Bey” olarak gerçekleştirmiştir. Türk Saz Musikîsi’nin büyük bestekârı olan “Refik Fersan” anılmış ve onun, eserleri seslendirilmek üzere konser gerçekleştirilmiştir. Yine her ay bir tane olmak üzere farklı makam ve reperturdan oluşan Türk Fasıl Musikîsi konserleri gerçekleştirmiştir. İlki gerek anma ve konserler, gerekse Fasıl Musikîsi konserleri şeklinde Türkiyenin en seçkin saz ve ses ustalarının içinde yer aldığı ve bu Musikîyi temsil eden kalan tek serhanende (Baş hanende) olan Nurettin Çelik’inde katılımıyla ve Bitmez’in oluşturduğu “İstanbul Sazkâr Topluluğu” ile gerçekleşmiştir.

02 Aralık 2007 tarihinde kendi oluşturduğu “İstanbul Sazkâr Topluluğu” ile “Müziğin Renkleri” adlı bir projesi ile CRR (Cemal Reşit Rey) konser salonunda bir konser verdi.

25 Şubat 2008 tarihinde, Doğu müziklerini temsil eden büyük cografyada, Türk, Arap ve Rumların, kültür alışverişlerinin kullanmış oldukları aynı müzik sisteminin temelinde farklı icra karakterlerinin ortaya koyan Bitmez’e ait olan “Üç Ud’un Hikâyesi” adlı kendi projesini Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirdi. Konsere Mısır’dan (Kahire) katılan Udi, Naseer Shamma, Yunanistan’dan (Selânik) Udi, Kyriakos Kalaitzidis isimli sanatçılar katılmışlardır.

2006-2007 tarihlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü ve Kültür AŞ’ nin ortak yürüttüğü etkinlikler çerçevesinde periyodik olarak yıl boyunca her ay düzenli olarak Kartal Bülent Ecevit ve  Altunîzâde  Kültür Merkezi’nde  düzenli  olmak üzere her ay iki konser  gerçekleştirdi.

2008-2009 tarihlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü ve Kültür AŞ’nin ortak yürüttüğü etkinlikler çerçevesinde periyodik olarak yıl boyunca her ay düzenli olarak Kartal Bülent Ecevit, Altunizade ve Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezleri olmak üzere iki bazen üç konser gerçekleştirdi ve halen devam etmektedir.
2009 Haziran tarihinde Beyrut  “Holly Sipirit Üniversitesi Arap Müzik Akademisi” tarafından  “Jüri üyesi” olarak davet edildi.  Uluslararası 18-30 yaş arası en iyi Ud icracısı yarışmasında  “Jüri Başkanlığı” yaptı. İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı’ndan mezun ettiği ve Yüksek Lisans yapmakta olan öğrencisi bu yarışmada dünya ikincisi olarak ülkemize büyük ödül kazandırdı. Bitmez, bir “workshop” ve “Ud” resitali gerçekleştirdi.

2009 Temmuz tarihinde Tunus Arap Müzik Konservatuarı’nın davetlisi olarak katıldığı (Summer Camp) Yaz Kampı adıyla düzenlenen çok sayıda öğrenciye 8 gün hızlandırılmış Türk Müziği Eğitimi (Ud) ve birde konser gerçekleştirdi.

2009 Ağustos tarihinde Suriye Müzik Akademisi’nin tarafından  “Jüri üyesi” olarak Şam’a davet edildi. Beyrut’taki yarışmanın bu defa ikinci ayağı olan uluslar 9-13 ve 14-18 yaş arası olmak üzere iki ayrı kategoride uluslararası en iyi Ud icracısı yarışması yapıldı. Bitmez, bu davette bir “Ud” resitali gerçekleştirdi.

Bitmez’in,  “İstanbul Rûyası” adlı enstrümantal kişisel ikinci albümü AK Müzik Yapım Organizasyonu tarafından çıktı.
İstanbul  2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinde "Yazı'nın Müziği" adlı projesini 31 Mayıs 2010 Cemal Reşit Rey Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Bitmez ayrıca Milliyet gazetesi'nin "Yılın En Sevilen10 Şarkısı" yarışmasında 1990 yılında Seni Sordum Yıldızlara adlı bayati makamında eseri ve 1995 yılında “Ömrümü Çalan Yıllar” adlı hüseyni şarkısıyla “Yılın En Sevilen Şarkısı” ödülünü aldı.
 Dünya müzik marketlerinde yer alan birçok farklı müziklerle yirmiyi aşan CD’lerde fikirleri ve Ud icrası ile katılmıştır. Bunlardan;  Bekir Sıdkı Sezgin yürütücülüğünde Yapı Kredi yayınlarından “Büyük Besteler-Büyük Ustalar, Kudsi Erguner’in projelerinden “Tasavvuftan Flamenko”ya, “Sufi-Jazz”, “Osmanlı Davulları”, “İstanbul Kanatlarımın Altında” Sinema Film müziği, “Tatyos Efendi” Saz ve Sözlü eserleri, “Gazeller”, “Tanburi Cemil Bey” Eserleri, “Kantemiroğlu ve Ali Ufki Bey”, “Rembetiko”, Kemençe virtüozu İhsan Özgen’le beraber “Ege ve Balkan Dansları”,  kişisel ve ilki olan “Güneşin Doğuşu” Albümü vs… gibi değerli çalışmalarında bazılarıdır.

Bitmez’in aldığı bazı ödüller de; 1990 yılında Milliyet gazetesinin hazırlayıp sunduğu yılın en sevilen on şarkı yarışmasında “Seni Sordum Yıldızlara” adlı Beyati makamında, 1995 yılında aynı gazetenin aynı düzenlemeyle yaptığı yarışmada “Ömrümü Çalan Yıllar” adlı Hüseyni şarkıları yılın en sevilen şarkı yarışmaları ödülünü almıştır. Ali Talip Özdemir’in Çevre Bakanlığı görevinde bulunduğu sırada, çevre konulu ve Türk Musikîsi makamı esas alınarak düzenlenen çocuk şarkı yarışmasında Türkiye ikincilik ödülü aldı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda,“Mızraplı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı” görevinde bulundu Halen BİSED (Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu)Başkanlığı görevi ile aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bitmez, ud icracılığının yanında eski bir Türk çalgısı olan lavta’yı önemli derecede ve yardımcı olarak da tanbur çalmaktadır.


KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 20.00
KÜRŞAT BAŞAR-GÜVENÇ DAĞÜSTÜN-BİLAL KARAMAN
Düzenleyen: Gürtuğ Yılmaz
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi


KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 20.00
MURAT ÇELİK KONSERİ
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi
Murat Çelik
4 Mart 1965'te Bakırköy'de dünyaya geldi düşlerimizin tutsak kahramanı... 1993 yılında Düş Sokağı Sakinleri grubunu Murat Yılmazyıldırım ile birlikte kurarak müzikal anlamda profesyonelliğe adım attı.
"Futbolcu olacaktım, sakatlanınca İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne girdim. Hocalarımın saçını kes ısrarına dayanamayıp müzisyen oldum... 1965'ten beri yaşadıklarımı ve yaşayacaklarımı Düş Sokağı Sakinleri’yle paylaşmaktayım. En güzel bestem kızım Zeynep Ada’dır; ben güzel olan her şeyi severim, çünkü Rabbimi bana hatırlatır …"

Solo kariyerine "Su Düşleri" albümüyle başladı daha sonra Düş Sokağı Sakinleri'nden ayrılarak "Seyyah" isimli albümünü çıkardı.

Murat Çelik, Ekim 2004 yılında "Gülziya" isimli roman çalışmasını gerçekleştirdi. Roman ikinci baskısını 2005'in ekiminde yaptı. Ardından 2005 yılının sonlarına doğru "Aşkın Elif Hali" isimli şiir kitabı yayımlandı.

Hissettiklerini ve yaşadıklarını: "Aklınızla kalbinizin kesiştiği yere dikkat edin, elimizde bir tek o kaldı" diyerek özetlemektedir.


KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat:20.00
EROL AYDOĞAN KONSERİ
Yer: Yeşilpınar Kültür MerkeziÇOCUK OYUNU

14 Mayıs Cumartesi Saat: 20.00
FATİH (TEK PERDELİK OYUN)
Düzenleyen: Barbaros Uzunöner
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi

“Fatih”

Fotoğraflar eşliğinde, bir saatlik tarihi bir yolculuk.
Dünya tarihinin en büyük dahilerinden birinin hayatı ve başarıları farklı bir üslup ile seyirciye aktarılıyor.

II. Mehmed, Hz. Muhammed’in “Konstantinapol muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne büyük kumandandır. Onu fetheden asker ne büyük askerdir.“ övgüsüne layık olmak için sıvadı kollarını ve onu Fatih Sultan Mehmed yapacak olan yola çıktı. Bu yolda en önemli yardımcıları; inancı, aklı, askerleri ve hocalarıydı.

“Haram yiyen asker harami olur.“ diyen, sefere giderken bir bahçede yedikleri elmaların parasını ağaçların dallarına astıran bir babanın II. Murad’ın oğluydu o. Babasından; adil olma, dürüstlük ve şairlik miras kaldı ona.
Bu oyun çobanından padişahına şair olan bir milletin şair ruhlu padişahının hayatını anlatır.
Bu oyun “Emeksiz devlet olur mu?“ diyen Fatih’in son nefesine kadar vatanı için yaptıklarını anlatır.

Bizans elçisine “Benim yapabileceklerimi siz hayal bile edemezsiniz.“ diyen Padişahın Rumeli Hisarı’na imzasını atışı vardır bu oyunda.
Bu oyun yenilenlere bu çağda bile tanınmayan hakları veren, dünyanın ilk insan hakları beyannamesi olarak gösterilebilecek olan fermanı fethettiği Bosna Hersek’e sunan yüce gönüllü Fatih’i anlatır.

Hacı Bayram Veli’den hilafet alan İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin ile birlikte Molla Gürani, Molla Hüsrev ve Molla Fenari de vardır oyunda.

Osmanlı İmparatorluğu’na en parlak dönemini yaşatan, “ Üstün olunca bağışlamayı bileceksin. “ anlayışını benimseyen Fatih’in yaptıkları ve yaşadıkları anlatılır.

Oyunda Fatih Sultan Mehmed’e ve dönemine ait bir çok soru yanıtını bulur. İşte o sorulardan bazıları.

II. Murad neden genç yaşında tahtını çocuk yaştaki oğluna bırakmıştır?

Eyüp Sultan Cami’si olarak bilinen kutsal yer bu adı nasıl almıştır? Eyüp Sultan kimdir ve
İstanbul’a neden ve ne zaman gelmiştir?

İstanbul’un ilk belediye başkanı hangi Türk büyüğünün torunudur?

Avrupa kolejleri ve üniversiteleri neden Fatih’in kurduğu medreselerin birer taklitidir?

Fatih’in divanındaki gazellerin benzerlerine asırlar sonra hangi büyük şairlerde rastlanır?

Uzaya fırlatılan roketlerin Fatih dönemi ile ilgisi nedir?

La Fonten’den yüz yıllar önce Fabl tarzında hayvanlı masalların yer aldığı Harname’yi kim yazmıştır?

Fatih Sultan Mehmed saraya getirttiği İtalyan ressam Gentile Bellini’ye kendi tablosundan önce neden saray çalışanlarının tablolarını yaptırtmıştır?

Fatih’in tablosu nasıl ve kim tarafından satılmıştır?

Fatih Sultan Mehmed öldü mü, öldürüldü mü?

Tarih büyük adamların biyografisidir. Bu nedenle bu oyun sadece Fatih’i değil onun yaşadığı dönemi de anlatmaktadır.KONSER

14 Mayıs Cumartesi Saat: 20.00
AYŞE TÜTÜNCÜ DÖRTLÜSÜ KONSERİ
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Bir piyano, dört perküsyon ve bas sesleri de nefesliden…

Ayşe Tütüncü Dörtlüsü ile bu alışamadık bileşimden duyduğumuz sesler bizi; Chick Korea,
Shadowfax, Carla Bley ya da Debussy gibi bestecilerin iyi bilinen parçalarını yeni bir ışık altında görmeye götürüyor. Öte yandan Şecaattin Tanyerli’nin bir tangosu veya Egberto  Gismonti  ve Jan Garbarek’in parçalarının temaları, etrafına hınzırca örülen düzenlemelerle belli belirsiz seçiyor. Bu çeşitleme ve Kolajların yanı sıra grubun kendi besteleri de repertuarı aynı minval üzere tamamlıyor.


SEMİNER

14 Mayıs Cumartesi Saat:20.00
ŞİİRLERLE ŞARKILAR İSTANBUL
Düzenleyen: Sadun Aksüt
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merk

Ünlü tanbûrî, bestekâr, yazar ve musiki şinas Sadun Aksüt, 1932 yılında Merzifon'da doğdu. Konservatuarı bitirmeden Türk Musikisi Konservatuarı Derneği'ne giren Aksüt; burada Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve Laika Karabey'den dersler aldı. Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda saz eserleri çaldı.

İstanbul Radyosu Türk Musikisi Nota Kütüphanesi'ne memur olarak çalıştı. Bir yandan da solo ve topluluk programlarında tanbur çaldı. TRT Türk Sanat Musikisi Repertuar Kurulu üyeliği yapan Sadun Aksüt'ün 100 kadar şarkı, 24 ilâhi, 50’ye yakın çeşitli makamlardan saz eserleri, üç çocuk şarkısı ve sazkâr makamında bir Mevlevî âyin-i şerifi bulunmaktadır. Tam 50 yıldır Türk sanat müziğini dostlarıyla paylaşan Sadun Aksüt, 50 yıldır müziğin devleriyle birlikte çalıp söylüyor, Radyoevi, gazino ve konser salonlarındaki müzisyenlerin, müziğin ve yankılarının tanıklığını yapıyor.


SEMİNER

16 Mayıs Pazartesi Saat:18.30
DİVAN EDEBİYATI  VAKFI  KONUŞMALARI
Düzenleyen: Ahmet Turan Alkan
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

"Bir kitap keşfetmek”


SEMİNER

16 Mayıs Pazartesi Saat: 18.30
İSTANBUL EFSANELERİ
Düzenleyen: Ferhat Aslan
Yer: Atatürk Kitaplığı
 “Efsaneleriyle İstanbul’un Fethi”
29 Mayıs 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi dünya tarihinde çağ açıp çağ kapatmış tarihî bir hadisedir. Bu tarihî hadiseye gerek Bizanslılar gerekse Türkler sessiz kalmamıştır. Halk fethin gerçekleşmesi ve fethi gerçekleştirenlerle ilgili kendi bakış açısını yansıtan pek çok efsaneyi, tarihi ve dini kökler üzerine bina ederek oluşturmuş ve bunları nesilden nesile aktararak toplumsal hafızanın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.
İstanbul’un fe

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER