HERKES GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLMAK ZORUNDA!

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA?
Sigortalı olarak çalışnlar (işçi,memur,esnaf vs) isteğe bağlı sigortalılar,yeşil kartlılar,sosyal güvenlik kurumundanaylık ve gelir alanlar,işsizliködendiğinden yararlananlar ve bunalrında dışında olupda hiç sosyal güvencesi olamayan kişiler zorunlu GSS kapsamındadır. Bunlar haricinde er ve erbaşlar hükümlü ve tutuklular, Anayasa mahkemesi üyeleri ,TBMM üyeleri,Türkiyede 1 yıldan az ikamet eden yabancılar ,yurt dışında ikamet eden (Türkiye ikameti olamyan) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve banka ve sigorta şirketlerinin sandıkalrı kapsamında bulunanlar GSS kapsamı dışındadır.
KİMLER GELİR TESTİ İÇİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAŞVURMALIDIR
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ve yeşil kart vize süresidolanlar (1ayiçinde) gelir testi için başvurmalıdır.GSS Lİ OLMAK İSTEMİYORUM DİYE BİR HAKKINIZ BULUNMUYOR
Belirtilen istisnalar haricinde sosyal güvencesi olamayan kişiler de dahil olamk üzere herkez GSS kapsamında olduğu için GSS li olmak istemiyorum deme hakınız bulunmuyor. Sosyal güvencesi olamyan kişiler gelir testi sonucu prim ödeyerek veya ödemeyerek GSSli olacaklardır bununla bitrlikte gss kapsamına giren gelir testi için başvuru yapmayan kişiler res’ en tescil edileceklerdir.
GELİR TESTİ YAPTIRMAYAN VEYA YAPTIRMAK İSTEMEYENLERİN DURUMU EN OLUCAK ?
01/01/2010 Tarihinde 1aylık süre içinde gelir testi yaptırmayanlar brüt asgari ücretin 1 katından tescil edilir sonrasında SGK ca kendisine bildirilen tarihin sonuna kadar gelir tespiti yaptırmayanlarla gelir tespiti yaptırmak istemediğini beyan edilen kişiler GSS texcilleri brüt asgari ücretin 2 katı gelir üzerinden yapılır.
KIZ ÇOCUKLARI İÇİN 01/10/2008 TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ
1)      01/10/2008 Tarihinden önce anne _babalarının züerinden sağlıktan yararlananlar durum değişikliği (evlenme işe girme ) olsa bile yeniden bakmakla yükümlü olunmaları durumunda ( boşanma,iştençıkma)anne-babaları üzerinden sağlıktan yaralanır
2)      01/10/2008 den sonra hak sahipl,iği kazanmış olan anne-babanın kzı çocukları ile 01/10/2008 den sonra doğan kız çocukları erkek çocuklarında olduğu gibi 18 yaşından sonra lise öğrenimi görmesi halinde 20 yaşına kadar , yüksek öğrenim görmesi halidne 25 yaşına kdar anne- babaları züerinden sağlıktan yararlanırlar
 
ERKEK ÇOCUKLAR ANNE VEYA BABASI ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIMI ALABİLİCEKLERMİ?
 
Erkek çocuklar 18 yaşına kadar anne ve babası üzerinden sağlıktan yararlanacaklarıdır.
Ancek 18 yaşın üzeridneki erkek çocukalr ı,lise öğrenimi görmesi halinde 20 yaşına kadar yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına dkar anne veya babasının üzerinden sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edicektir. 18 yaş üstü çalışmayan ve 25 yaş üstü üniversite öğrenimine devam eden erkek çocukları GSS li olmak zorundadır .
18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR İŞLEME GEREK YOK
18 yaş altı çocuklar anne veya babasını ngenel sağlık sigortalısı oarak tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bi işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dılduruncaya kadar genel sağlık sigortası sayılır. Bu durumdaki çocukların sağlık sunucularına başvurmaları halinde gerekli sağlık hizmetleri verilerek anne ve ya babalarının tescil edilebilmesi için SGK ya bilgileri gönderilir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocukların ,anne ve babası ölmüş veya gaipliği karar verilmiş ise ,18 yaşını dolduruncaya kadar pirmleri devlet tarafından ödenmek üzere GSS tescilleri yapılır
GELİR TESPİTİYAPTIRMASI GEREKEN ÇOCUKLAR NASIL VE HANGİ GELİRLE TESPİT YAPTIRACAKLAR
Gelir testi yapılırken ,resmi ikamet adresi anne ve babasıyla aynı olanların gelir testinde;anne-babasının geliri dikakte alınıcak. Bakmakla yükümlü olunmadığı için GSSli olarak tescil edilicek ve ödenmemesi durumnda borç çocuğun olucak.
GSS PRİMİNİ AYNI AİLEDEKİ HERKEZ ÖDEYECEKMİ ?
Yapılan gelir tespiti sonucu prim ödeyecek Gss kapsamına dahil olması geretiği anlaşılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eşi cve çocuklarını anne ve babası için ayrıca GSS primi ödemesine gerek yok. Bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS primi ödeyen aile reisi üzeridnen sağlık yardımı alabileckler .
 
GELİR TESPİTİ NEREDE YAPILICAK
Gelir tespiti ne esas teşkil vericek göstergeliri içerin başvuru formu ile ikametgahın bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurulur. Gelir tespitinde aile bireylerinin harcamaları taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan haklarıda dikkate alınarak aile içindeki kişi başına düşen geliri aylık tutarı tespit edliri . Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri aynı hane içinde yaşayan eş, evli olamyan çocuk büyükanne ve büyük babasıdır
 
GELİR TESPİTİNDE ÖLÇÜM NASIL YAPILICAK
Gelir tespitinde aile bireylerinin harcamaları ,taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları dikkate alınara kaile içndeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilicek.Gelir tespiti yönteminde bütünleşik Sosyal Yardım Hizmet Projesi ( BSYHP) üzerinden puanlama formülü esasına göre belirlenecek hane geliri ve kişi başına düşen gelir kulanılıcak.Puanlamada haneye ilişkin veriler BSYHP’den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşucak. Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde puanlama formülünün gelir,harcama ve servet verileri dikakte alınarak geliştirilen gelir tespiti ölçütleri kulanılıcak.Gelir tespiti yöntemi olarak kulanılıcak puanlama sisteminde ayrıca ;
-Kişilere ait taşınır taşınamzlar ile bunlardan doğan haklar
-Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafıından bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler ,
-Sürekli olarak alınan nakdi ve sosyal yardımlar dikakte alınacak .Bakanlıklar veya SGK tarafından aile bireylerine ilişkin aile içindeki kişi başına düşen geliri etkiliyecek dieğer unsurlara göre vakıf personeli tarafından yapılıcak tespitler sonucu elde eilen bilgiler de kişilerin kişilerin gelir tespitinde dikakte alınacak .
 
GELİR TESPİTİ SONUCUNA GÖRE NE KDAR GSS PRİMİ ÖDENECEK  
Gelir tespiti sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri
-Brüt asgari ücretin 3 te 1 inden az olanların GSS primleri devlet tarafından ödenir
-Brüt asgari ücretin 3 te 1 i ile asgari ücret arasında olanlar, asgari ücretin 3 te 1 inin %12 oranında GSS primi öderler (2012 yılının ilk 6 ayı için:35.46
-Brüt asgari ücretle asgari ücretin 2 katı arasında olanlar , asgari ücretin %12 oranında GSS primi öderler ( 2012 yılının ilk 6 ayı için 106.38)
-Brüt asgari ücretin 2 katından fazla olanlar,asgari ücretinin 2 katının %12 oranında GSSprimi öderler ( 2012 yılının ilk 6 ayı için : 212.76 )
 
SÜRESİ DOLAN YEŞİL KARTLILAR DA GELİR TESPİTİ YAPTIRACAK.
01.01.2012 tarihinden önce yeşil kart alanlardan vize süresi dolamayanlar,vize süresinin bittiği tarihe kadar GSS tescili yaptıramazlar. Vize sürelerinin bittiği tarihi takip eden bir ay içinde gelir tespiti yaptırarak GSS tescilerini gerçekleştirirler.
 
30 AZ ÇALIŞAN SİGORTALILAR EKSİK GÜNLER İÇİN PRİM ÖDEYECEK .
Kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışan ve ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar,bildirmeyen eksik günleri için genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Örneğin , part_tıme çalışan ve 10 gün üzerinden SGK ya bildirilen sigortalının 10 günlük GSS pirimi işverence ödenmektedir. Sigortalı bildirilmeyen 20 gün için GSS primini kendisi ödemek ozrundadır. Bu kişi dilerse eksik günlerini isteğe bağlı sigorta ile de ödeyebilir.
 
GSS PRİMİ ÖDENMEZSE NE OLUR ?
Genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğun kişilerin sağlık hizzmeti sunucusuna başvurduğu tarihde başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi durumda sağlık hizmetinden faydalanamayacaklardır. Bununla birlikte ; borçsuz olma şartını aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklra sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.
 
 
YORUM EKLE

banner110

banner109