SGK personel alacak 30 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilir

SGK personel alacak 30 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilir

SGK personel alacak 30 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilir
SGK personel alacak
30 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) alınacak uzman yardımcıları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yanı sıra ''mesleğe özel yarışma sınavı'' da düzenlenecek.

''Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, uzman yardımcıları ''mesleğe özel yarışma sınavı'' ile alınacak. Uzman yardımcılığı giriş sınavı , KPSS sonuçlarına göre SGK Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavdan oluşacak. Komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre SGK Başkanlığı tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılacak.

Sınav duyuruları, gazeteler ve SGK'nın internet sitesinden yapılacak.

Sınavına katılacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Adaylarda, 30 yaşını doldurmamış olmak, sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünden taban puanı ve üzerinde puan almak, KPSS yabancı dil bölümünden soru sayısının en az yüzde 60'ını doğru cevaplamak veya geçerliliği devam eden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (KPDS) C düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, kurumca açılan giriş sınavlarından iki defadan fazla başarısız olmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak gibi şartlar aranıyor.

SINAV KONULARI
Yazılı sınav yapılması halinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katına kadar aday çağrılacak. Sınavda kamu maliyesi, iktisat, hukuk, muhasebe ve yabancı dilden sorular yer alacak.

Yazılı sınav notu Komisyon tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekiyor.

Giriş sınavında sadece sözlü sınav yapılması halinde ise adaylarda, ''bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık'' gibi özellikler aranacak.

Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için ise adaylarda, uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen çalışması, uzman yardımcılığı süresince her yıl olumlu sicil alması ve hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olması şartları aranıyor.

DİL SINAVINDA 70 PUAN ŞARTI
Öte yandan, ''Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' de değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, Türkiye İş Kurumu uzman yardımcılığına başvuru için açılacak sınavda KPDS'den en az 70 puan ve buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartı getirildi.

Eski düzenlemede, uzman yardımcılığı sınavı için başvuracak adayların KPSS'nin yabancı dil bölümü sorularının en az yarısını doğru cevaplandırma şartı aranıyordu.

Bu arada, yönetmelikteki uzman yardımcılığı sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak şartı da kaldırıldı.

AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER