PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYASI

PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYASI

PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYASI
 PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYASI


Dost ve kardeş Pakistan’da 2 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerden 20 milyon civarında Pakistan vatandaşı etkilenmiş, 2.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Afetin çok fazla maddi ve manevi kayba sebep olması dolayısıyla halen binlerce insan, barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemi ile karşı karşıyadır.

Bu sebeplerden dolayı Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatlarıyla dost ve kardeş Pakistan’a yardım kampanyası başlatılmıştır. Konuyla ilgili olarak bir genelge yayınlayan Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN bu zor gününde kardeş Pakistan halkına yardım çağrısında bulunmuştur.

Sayın Başbakan tarafından yayınlanan genelge ve yardım edecek vatandaşlarımız için ilgili hesap numaraları aşağıdadır.

Kamuoyumuzun bilgisine sunulur.

 

GENELGE

2010/20

          Pakistan’da, 2 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerden 20 milyon civarında Pakistan vatandaşı etkilenmiş, 2.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Söz konusu afet çok fazla maddi ve manevi kayba sebebiyet vermiş olup halen binlerce insan; barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleriyle karşı karşıyadır.

          Günümüz dünyasında, büyük çaplı böylesi bir felaketle tek bir ülkenin kendi imkanlarıyla başa çıkmasının güçlüğü ortadadır. Bu düşünce ile, olayın haber alınmasından itibaren ilk harekete geçen ülkelerden biri olarak 4 uçak dolusu 2 milyon ABD Doları değerinde ayni yardım ile 10 milyon ABD Doları para gönderilmiştir.

          Türkiye Cumhuriyeti, halkımızın da beklentileri doğrultusunda Pakistan’daki afetzedeler için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatılması uygun görülmüştür. Pakistan için yardım kampanyasına ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir.

          Afet mağdurlarına yardım için Hükümetimizin çabalarına ilaveten başka yardım amaçlı pek çok özel inisiyatifin de katkıları devam etmektedir. Yardım kampanyası açılması kadar, ülke kaynakları kullanılarak toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulması da önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların başarı ile yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için iyi işleyen işbirliği ve koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulacağı açıktır.

Belirtilen hususlarda ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

          Bu doğrultuda;

          1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Başkanlığın ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

          2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

          3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

          4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

          Benzer acıları daha önce yaşamış olan halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyalarına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır.

          Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                 Başbakan

 

                                                                                                     BANKA HESAP NUMARALARI                                                            

 

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

HESAP NO :      555 555 55   ANA HESAP
                       - 5001            TL
                       - 5002            DOLAR
                       - 5003            EURO

 

SWİFT KODU:  TCZBTR2A
TL Hesabı ,    IBAN NO:   TR94 0001 0008 2055 5555 5550 01

USD Hesabı , IBAN NO:   TR67 0001 0008 2055 5555 5550 02

EUR Hesabı , IBAN NO:   TR40 0001 0008 2055 5555 5550 03

TÜRKİYE HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

HESAP NO :        05000005         TL

                             5300003         DOLAR

                         2 P 000023         EURO

 

SWİFT KODU:  TRHBTR2AXXX

TL Hesabı    ,  IBAN NO: TR95 0001 2009 4080 0005 0000 05

USD Hesabı  , IBAN NO: TR43 0001 2009 4080 0053 0000 33

EUR Hesabı ,  IBAN NO: TR72 0001 2009 4080 002P 0000 23

 

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ

HESAP NO :        001 580 072 856 584 94  TL

                         001 580 480 007 260 78  DOLAR

                         001 580 480 006 770 43  EURO

SWİFT KODU:  TVBATR2A


TL Hesabı    ,    IBAN NO: TR54 0001 5001 5800 7285 6584 94

USD Hesabı ,     IBAN NO: TR39 0001 5001 5804 8000 7260 78

EUR Hesabı  ,    IBAN NO: TR31 0001 5001 5804 8000 6770 43

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER