Borçlar yeniden yapılandırılacak

Bu düzenlemeyle birlikte 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar yapılandırmadan yararlanacak. 

Borçlar yeniden yapılandırılacak

Borçlar yeniden yapılandırılacak

Bu düzenlemeyle birlikte 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar yapılandırmadan yararlanacak. 


Milyonların beklediği yasa Meclis'ten geçti. Vergi cezalarını ve sigorta primlerini içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi' TBMM'de kabul edildi.
Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma imkanı sunan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenlemeyle birlikte 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar yapılandırmadan yararlanacak. 

VERGİ BORCU VE CEZALARA DÜZENLEME GELİYOR
Kabul edilen maddelere göre, 30/04/2021 tarihi ve tarihinden önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30/04/2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, amme alacakları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri,emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları Belediyelerin amme alacaklarına düzenleme geliyor.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına olan bazı borçlar yapılandırılacak.

TAŞIT VERGİ BORCU VE CEZALARI DA KAPSAMDA

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Kapatby ReklamStore
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler.

6, 9, 12 VE 18 AYLIK TAKSİT İMKANI

Yapılandırmadan yararlanacak olanlara ödemelerini altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık taksitler halinde ödeme imkanı sunuşacak.

BELEDİYE VE KURUM BORÇLARINA 120 TAKSİT SEÇENEĞİ
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.
 

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109