AÖF 2011 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖF 2011 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖF 2011 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Prof. Dr. Davut AYDIN
Rektör:

Sevgili Öğrencilerim;
Çağdaş bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak" olarak belirleyen Anadolu Üniversitesi, "Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek" olarak da misyonunu ortaya koymuştur. Vizyon ve misyonumuza bağlı olarak, "Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Adillik, İnsan Odaklılık, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Güvenilirlik, Mükemmellik ve Evrensellik" Üniversitemizin temel değerlerini oluşturmaktadır.
Öğrenci odaklı bir Dünya Üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi; geleceğe yönelik projeleri hayata geçirerek, İngiltere’den Azerbaycan’a uzanan coğrafyada, yediden yetmişe herkese yüksek öğrenim olanağı sunmaktadır. Açıköğretim alanında yaklaşık 30 yıldır başarıyla sürdürülen bu hizmet, bugün yeniden yapılandırma çalışmalarıyla büyük bir dönüşüm içerisine girmiş bulunmaktadır. Siz öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim verme heyecanıyla başlattığımız açık ve uzaktan eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması başlıca şu temel unsurlardan oluşmaktadır: Tüm programlarımızın dönemlik kredili sisteme geçirilmesi, programların ve içeriklerin yenilenmesi, sisteme öğrenci kabulünün esnekleştirilmesi, öğrencilerimize örgün eğitime geçiş ve yurt dışı eğitim olanakları sağlanması ve başarılı öğrencilerimizin ödüllendirilmesi söz konusu yeniden yapılandırma çalışmalarımızda temel unsurlardır.
Bu süreçte öncelikle öğrencilerimize örgün öğretim programlarına geçiş hakkı sağlanmış olup, öğrenim gördüğü açık ve uzaktan eğitim programındaki genel not ortalaması 100 üzerinden 80 veya üzeri olan ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanı ile eşit veya bu puandan daha yüksek olan öğrencilerimiz örgün programlara yatay geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca yurt dışında çeşitli üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri sonucu, ön lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında lisans tamamlama, lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz de yine yurt dışında yüksek lisans yapma ve dil eğitimi alma olanağına kavuşmuşlardır. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirme hedefimiz çerçevesinde de Üniversitemiz açık ve uzaktan öğretim programlarını tercih edenler arasında en yüksek puanlı 1000 gelir düzeyi düşük öğrencimize kitap, kırtasiye, beslenme ve barınma yardımı yapılacaktır. Bu konularda ayrıntılı bilgiyi üniversitemiz web sayfasından ve açıköğretim bürolarımızdan alabilirsiniz.
Bu öğretim yılında diğer bir önemli ve bizleri heyecanlandıran projemiz de sizlere yönelik televizyon yayınlarının başlamasıdır. Açık ve uzaktan eğitim sistemimizin en önemli ayaklarından birini oluşturan televizyon yayınlarımızın bu öğretim yılında başlaması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Buradan sizlere, eğitim hayatınız boyunca ve sonrasında, hem akademik açıdan hem de eğitim süreçleriyle ilgili tam destek alabileceğiniz ve tamamen sizlere adanmış bir televizyon kanalımızın bir kaç ay içerisinde yayına başlayacağının müjdesini vermek istiyorum.
Değerli öğrencilerim,
Kısaca açıklamaya çalıştığım gibi, Üniversitemiz sizlerin nitelikli, alanında söz sahibi bireyler olarak yetişmeniz için, açık ve uzaktan eğitim programlarında çağdaş eğitim teknolojilerinin tüm olanaklarını kullanmakta, başarınızı yükseltecek öğrenme ortamlarını sürekli yenilemekte ve geliştirmekte, tüm süreçlerini daha anlaşılır, öğrenci odaklı ve esnek hale getirmektedir.
Bütün dileğimiz sizlere sunulan hizmetlerden en üst düzeyde, etkili ve verimli bir şekilde yararlanarak, kendine güvenen, alanında donanımlı bireyler olarak yetişmenizdir.

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör profesör Doktor


Bu duygularla başarılar diler, sevgiler sunarım.
Prof. Dr. Davut AYDIN
Rektör:

İÇİNDEKİLER

KAYIT YENİLEME KILAVUZU
I. KAYIT YENİLEME
1. Kayıt Yenileme Tarihleri
2. Kayıt Yenileme İşlemleri
3. Kayıt Yenileme İşleminin Kontrolü
II. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
1. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri
1.1. Önceki Öğretim Yıllarından Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri
1.2. AÖF Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programında Staj Sorumluluğu Olan Öğrencilerin Ödemeleri
1.3. Katkı Kredisi Almakta Olan Öğrencilerin Ödemeleri
1.4. İkinci Üniversite Kapsamında Kayıtlı Öğrencilerin Ödemeleri
1.5. Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Alınmayacak Öğrencilerin Ödemeleri
2. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri
3. 2.Taksit Ödemelerin Kontrolü
4. Ödeme Yöntemleri
III. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, ÖĞRENCİ TANITIM KARTI VE 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BANDROLÜNÜN EDİNİLMESİ
IV. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI VE KİTAPLARDAKİ DEĞİġİKLİKLER
V. DERS TRANSFERİ İġLEMLERİ
TABLOLAR
TABLO-1 ÖĞRETİM GİDERİ TUTARLARI
TABLO-2 CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI
TABLO-3 ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI
ÖDEME TARİHLERİ VE ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
7
7
7

6
6

6

 20102011 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ
Kayıt yenileme ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorunlarınızı, çalışma günleri içinde 09:00 ile 17:30 saatleri arasında aşağıda verilen telefon numarasına iletebilir veya eposta ile bilgi alabilirsiniz.
Açıköğretim Öğrenci Bilgilendirme Merkezi Telefonu: 0 222 444 10 26
eposta : [email protected]

Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosunu 444 10 26 nolu telefondan arayabilirsiniz. Ancak bulunduğunuz il dışındaki başka bir AÖF bürosuna telefonla ulaşmak isterseniz o ilin alan kodunu tuşladıktan sonra 444 10 26 nolu telefonu tuşlayınız.

Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata ve bu kılavuz esaslarına uymak zorundadırlar.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.

Kayıt Yenileme Kılavuzunda yer alan programlar, program kapsamları, öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği değiştirilebilir ve duyurularak işlemler yeni kararlara göre yürütülür.

Bu kılavuz, Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hazırlanarak Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla kabul edilmiştir.

KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrencilere kayıt yenileme ile ilgili resmi duyurular Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 Basın yoluyla duyurulan kayıt yenileme tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yeniletmeyen öğrenciler; sonradan kayıt yeniletmek için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve kayıt yenileme hakkını kaybederler.
Kayıt yenileme için kesin karar vermeden bankaya ödeme yapmayınız. Bankaya kayıt yenileme için yatırılan Öğretim Gideri ile Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

I. KAYIT YENİLEME

Kayıt yenileme, Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. maddesindeki esaslara uygun olarak, fakültelere kayıtlı öğrencilerin öğretime devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken bir işlemdir. Ayrıca kayıt yenileme, kitap basımından sınav organizasyonuna kadar birçok akademik ve idari çalışmaları etkilediği için belirlenen tarihler arasında yapılması gereken zorunlu bir işlemdir.
Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri öğretim yılında sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, bu kılavuzda açıklanan usule uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

1. Kayıt Yenileme Tarihleri
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin 20102011 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri;
29 Kasım 2010 tarihinde başlayacak
21 Aralık 2010 tarihinde sona erecektir.
Mazeretleri nedeniyle yukarıdaki tarihler arasında kayıtlarını yeniletemeyen öğrenciler, 22, 23, 24 Aralık 2010 tarihlerinde kendileri veya bir yakınları vasıtasıyla gerekli kayıt yenileme ödemelerini yaptırarak kayıtlarını yeniletebilirler.
24 Aralık 2010 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yenileme işleminin gerçekleşmesi mümkün değildir. Kayıt yenileme tarihleri arasında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin rapor dahil hiç bir mazereti kabul edilmez ve sonraki tarihlerde kayıtları yenilenmez.

2. Kayıt Yenileme İşlemleri
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler 29 Kasım – 24 Aralık 2010 tarihleri arasında Vakıfbank’a Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarlarını ödeyerek kayıt yeniletebilirler.
Kayıt yenileme için 1. taksit ödemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapmak zorundasınız.
Ödemelerin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi sayfa 3’teki II.Kayıt Yenileme İçin Yapılması Gereken Ödemeler başlığı altında verilmektedir.
Ödeme yapıldıktan sonra alınacak banka dekontunun üzerindeki bilgilerin kendinize ait olup olmadığı ve doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Banka tarafından gerçekleştirilen işlemin doğru olduğu saptandıktan sonra yapılacak ikinci işlem, kayıt yenileme için yatırılmış olan tutarların Üniversitemiz hesaplarına ulaşıp ulaşmadığının İnternetten kontrol edilmesidir.
Kontrol işleminin nasıl yapılacağı 3. Kayıt Yenileme İşleminin Kontrolü başlığı altında aşağıda açıklanmaktadır.
Bankadan aldığınız dekontu AÖF bürosuna vermek zorunda değilsiniz. Ancak kayıt yenileme işlemini yaptırdığınızı kanıtlayacak olan

banka dekontunun aslını veya fotokopisini saklayınız.
20082009 ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yeniletmeyen öğrenciler de 29 Kasım 24 Aralık 2010 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletebilirler.
Üniversitece talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

3. Kayıt Yenileme İşleminin Kontrolü

Kayıt yenileme için Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine ödeme yaptıktan sonraki 2 iş günü içerisinde AÖF BüroWeb Sitesine (// aofburo.anadolu.edu.tr) girerek kayıt yenileme işleminizin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz. Bu sitedeki AÖF Kayıt Yenileme linkini tıklayınca ekrana AÖF KAYIT YENİLEME metni gelecektir. Bu metnin alt kısmındaki bölüme T.C. kimlik numaranızı girerek DEVAM butonuna bastığınızda, ekrana gelecek bilgi kayıt yenileme durumunuzu açıkça gösterecektir.

Bankaya ödeme yaptıktan sonraki 2 iş günü içerisinde kaydınız otomatik olarak yenilenecektir. Bankaya ödeme yaptıktan sonra 2 iş günü geçtiği halde ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartınız ve ödeme yaptığınız banka dekontu ile başvurarak (24 Aralık 2010 tarihinden önce) bilgi alabilirsiniz.

II. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

1. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri
Kayıt yeniletecek öğrenciler iki farklı ödeme yapacaklardır.

Birinci ödeme kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan Öğretim Gideri; ikinci ödeme her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payıdır.

20102011 öğretim yılında öğrencilerin, sınıf geçme kalma durumlarına ve öğretim sürelerine göre Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. ve 2. taksit ödeme miktarları sayfa 6’deki Tablo1 ve Tablo2 de açıklanmıştır.
2547 sayılı Kanunun değişik 46. maddesine göre, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans öğrenimini bu süreler içinde tamamlayamayan öğrencilerden, ön lisansta 3. yılını, lisansta 5. yılını okuyanlar Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını % 50 fazlasıyla; ön lisansta 4 veya daha fazla, lisansta 6 veya daha fazla yıl okuyanlar ise Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını, % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir.

1.1. Önceki Öğretim Yıllarından Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri
Önceki öğretim yıllarında Öğretim Gideri ile Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. taksitlerini ödememiş öğrenciler 20102011 öğretim yılında kayıt yeniletebilmek için öncelikle gecikme faizi uygulanmış eski borçlarını ödemek zorundadırlar.
Var olan eski borçlarını ödeyen öğrenciler 20102011 Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını ödeyerek 20102011 öğretim yılında kayıtlarını yeniletebilirler.

1.2. AÖF Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programında Staj Sorumluluğu Olan Öğrencilerin Ödemeleri
Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programında 1. ve 2. sınıfın tüm derslerini başarmış ancak halen stajını tamamlamamış öğrenciler 20102011 öğretim yılı kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Bu öğrenciler kayıt yeniletirken sadece Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

1.3. Katkı Kredisi Almakta Olan Öğrencilerin Ödemeleri
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi tahsis edilmiş olan öğrenciler, Öğretim Giderinin yanında Üniversite Yönetim Kurulunun arttırdığı 14.00 TL. Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir.
1.4. İkinci Üniversite Kapsamında Kayıtlı Öğrencilerin Ödemeleri
İkinci üniversiteye kayıtlı öğrenciler, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını Tablo2’de gösterildiği gibi ödeyeceklerdir. Ancak, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirip, kayıt silme ve askerlikle ilişiksiz belgeleriyle birlikte AÖF bürolarına başvurmaları hâlinde, takip eden öğretim yılında katkı paylarını % 100 fazlasıyla değil, diğer öğrenciler gibi ödeyeceklerdir. Bu nedenle öğrenciler kayıt silme yazılarını bir sonraki öğretim dönemi başlamadan AÖF bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Süresi içinde kayıt silme yazısını teslim etmeyen öğrenciler, ertesi yıl da Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı bedelini % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir.

1.5. Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Alınmayacak Öğrencilerin Ödemeleri
02 Eylül 2010 tarih ve 27690 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerinin Tespitine Dair Esaslar’la ilgili 2010/815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesinde;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesi ile,
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile,
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından, öğrenci katkı payı alınmaz. denilmektedir.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına girip bugüne kadar belgesini Üniversitemize göndermeyenler Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksitini ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerin durumlarını gösteren belgenin yanında, banka dekontunun aslı ile birlikte dilekçelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 ESKİŞEHİR adresine göndermeleri halinde ödedikleri bedelin iadesi yapılacaktır. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka adı, banka şube adı ve öğrencinin kendisine ait banka hesap numarası ile IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır. Başvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı iade edilecek, 2. taksit tahsilâtı yapılmayacaktır.

2. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri
Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı yıllık olarak hesaplanmakta olup öğrencilere ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla iki taksitte alınmaktadır.

Kayıt yenileten öğrenciler 2. taksitlerini ödemek zorundadırlar. 2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin kayıt silme işlemi yapılmaz ve kayıt silme yazısı verilmez.
2. taksit ödemelerinizi isterseniz 1. taksitle beraber yapabilirsiniz.
2. taksit ödeme süresi 28 Şubat 2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra ödeme yapmak isteyen öğrenciler yasal faiziyle birlikte ödeme yapacaklardır.

20102011 öğretim yılı 2. taksit ödemesini yapmayan öğrencinin bu borcunu ödemeden sonraki öğretim yıllarında kaydı yenilenmez.
Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı ödemelerinizi // aofburo.anadolu.edu.tr adresindeki AÖF BüroWeb sitesinden T.C. kimlik numaranızı ve AÖF BüroWeb/AÖF EPosta Hizmetleri Şifresini girerek öğrenci harçları kısmından kontrol edebilirsiniz.
Ödemelerle ilgili bilgiler tüm detaylarıyla bu kılavuzda açıklandığı için, öğrencilere 2. taksit ödemeleriyle ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. 2.Taksit Ödemelerin Kontrolü

Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. taksitini bankaya ödedikten sonraki 2 iş günü içinde // aofburo.anadolu.edu.tr İnternet adresinin AÖF BüroWeb Hizmeti linkinden, T.C. kimlik numaranız ve BüroWeb Site şifrenizle giriş yaparak öğrenci harçları kısmından 20102011 öğretim yılı 2. taksit ödemenizi kontrol edebilirsiniz.

Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. taksit ödemenizi yapmanızın üzerinden 2 iş günü geçtiği halde, İnternet BüroWeb sitesinden yaptığınız kontrol sonunda Üniversitemiz hesaplarında ödenmemiş görünüyor ise; banka dekontunun aslı ile birlikte size en yakın AÖF bürosuna mutlaka başvurunuz.

4. Ödeme Yöntemleri
Aşağıda açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.


Vakıfbank Şubelerine Ödeme
Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaranızla başvurarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemenizin sonunda bankadan alacağınız dekont üzerindeki bilgilerin doğru ve kendinize ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.


Vakıfbank İnternet Bankacılığından Ödeme
Vakıfbank’ta İnternet bankacılığı kullanıyorsanız, Vakıfbank’ın İnternet sitesindeki (// www.vakifbank.com.tr) WebŞubem menüsünden internet şifrenizle giriş yaparak Ödemeler, Üniversite Harç İşlemleri sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ödemelerini seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. Devam tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız.


Vakıfbank ATM’lerinden Ödeme
Kartsız Ödeme
Parabankomat ATM’lerde, Giriş tuşuna basarak ulaşacağınız Kartsız İşlemler ekranında, Üniversite Ödeme işlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekrandan ödemek istediğiniz tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Kartla Ödeme
Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriş yaptıktan sonra Üniversite Ödeme seçeneğinde ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda ödemek istediğiniz tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek başkasına ait ödeme de yapabilirsiniz. İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM’den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız.

Telefon Bankacılığı ile Ödeme
Vakıfbank İnternet müşterisi olanlar 444 0724 Vakıfbank telefon bankacılığını arayarak sırası ile Bankacılık Hizmetlerini, 12 haneli Vakıfbank müşteri numarasını, 8 haneli İnternet şifresini tuşlayıp, Müşteri temsilcisine bağlanarak ödemelerini yapabilirler.
Üniversite tarafından talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.


Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Dikkatine!
Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankaya yapan öğrenciler 1. taksit banka dekontunu kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF Lefkoşa Bürosuna götürerek kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdırlar. 29 Kasım 24 Aralık 2010 tarihleri arasında kayıt yenileme ile ilgili banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. 2. taksit banka dekontunu ise ödeme yapıldıktan hemen sonra mutlaka AÖF Lefkoşa Bürosuna götürülerek, borç bilgilerini sildirmeleri gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrenciler, Fakültemiz kayıtlarında borçlu gözükeceklerinden ve başka bir yöntemle borç kayıtları düzeltilemeyeceğinden, doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktırK a y ı t Y e n i l em e K ı l a v u z u
6
TABLO 1

ÖĞRETİM GİDERİ TUTARLARI FAKÜLTE / PROGRAM
1. TAKSİT MİKTARI (TL.)
2. TAKSİT MİKTARI (TL.)
1. VE 2. TAKSİT TOPLAMI (TL.)
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
Sınıf Geçen Öğrenciler
205.00
205.00
410.00
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenciler
150.00
150.00
300.00
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği 3. ve 4. Sınıfa Geçen Öğrenciler
280.00
275.00
555.00

TABLO 2

CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI
FAKÜLTE PROGRAM
1. TAKSİT MİKTARI (TL.)
2. TAKSİT MİKTARI (TL.)
1. VE 2. TAKSİT TOPLAMI(TL.)
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Ön Lisans Programlarında 2. Yılını, Lisans Programlarında 2., 3., 4. Yılını Okuyanlar
42.50
42.50
85.00
Ön Lisans Programlarında 3. Yılını, Lisans Programlarında 5. Yılını Okuyanlar
63.75
63.75
127.50
Ön Lisans Programlarında 4 ve Daha Fazla Yıl, Lisans Programlarında 6 ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar
85.00
85.00
170.00
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
2., 3., 4. Yılını Okuyanlar
42.50
42.50
85.00
5. Yılını Okuyanlar
63.75
63.75
127.50
6 ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar
85.00
85.00
170.00

AÖF, İKT., İŞL. FAKÜLTELERİ
Katkı kredisi alanlar
7.00
7.00
14.00

İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Ön Lisans Programlarında 2. Yılını, Lisans Programlarında 2., 3., 4. Yılını Okuyanlar
85.00
85.00
170.00
Ön Lisans Programlarında 3. Yılını, Lisans Programlarında 5. Yılını Okuyanlar
106.25
106.25
212.50
Ön Lisans Programlarında 4 ve Daha fazla Yıl, Lisans Programlarında 6 ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar
127.50
127.50
255.00
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
2., 3., 4. Yılını Okuyanlar
85.00
85.00
170.00
5. Yılını Okuyanlar
106.25
106.25
212.50
6 ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar
127.50
127.50
255.00
TABLO 3

ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEME TARİHLERİ VE ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA
1. VE 2. TAKSİTLERİN ÖDEME BAŞLANGIÇ TARİHİ
1. TAKSİT ÖDEME BİTİŞ TARİHİ
2. TAKSİT ÖDEME BİTİŞ TARİHİ
ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA
29 Kasım 2010
24 Aralık 2010
28 Şubat 2011
VAKIFBANK

III. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, ÖĞRENCİ TANITIM KARTI VE 20102011 ÖĞRETİM YILI BANDROLÜNÜN EDİNİLMESİ

20102011 öğretim yılında ön lisans programında 5. yılını, lisans programında 8. yılını okuyacak öğrencilerden, kayıtlarını yeniletenlerin Öğrenci Tanıtım Kartları hazırlanarak bürolarına gönderilecektir. Bu öğrenciler Şubat 2011 tarihinden itibaren Öğrenci Kimlik Kartlarını teslim ederek yeni düzenlenen Öğrenci Tanıtım Kartlarını bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır.

Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım kartlarına 20102011 öğretim yılı bandrolü AÖF büroları tarafından yapıştırılacaktır.
Öğrencilerin kayıt yeniletip yeniletmedikleri, Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartlarının arka yüzüne yapıştırılacak bandrolle belirlenmektedir. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartına yapıştırılan bandroller, AÖF büroları ile diğer kurumlardan hizmet alırken ve sınavlarda kimliğinizin geçerliliğini gösterecektir.

IV. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI VE KİTAPLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

20102011 öğretim yılında kayıt yenileten öğrencilerin ders kitapları 29 Kasım 2010 tarihinden itibaren AÖF bürolarından dağıtılmaya başlanacaktır. Kitaplarınızı 31 Ocak 2011 tarihine kadar büronuzdan alabilirsiniz. Bu tarihten sonra kitap dağıtımı yapılmayacaktır. Büronuzdan aldığınız ders kitaplarının bölüm/program veya sınıfınıza ait olup olmadığını kontrol ediniz. Aldığınız kitaplar bölüm/program veya sınıfınıza ait değilse, eksiklik varsa büronuza başvurarak değiştiriniz.

V. DERS TRANSFERİ İŞLEMLERİ

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin ders transferi yapılacaktır.
Transferi yapılan dersler AÖF Büro Web sitesinde en geç 29 Kasım 2010 tarihinde ilan edilecek ayrıca, AÖF bürolarından da öğrenilebilecektir. Öğrenciler yapılan ders

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER