Türk Armatörler Sorunlarını Ataşehir'de Tartıştı

Türk Armatörler Birliği'nden "21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği" semineri Ataşehir'de düzenlendi.

Türk Armatörler Sorunlarını Ataşehir'de Tartıştı
 Türk Armatörler Sorunlarını Ataşehir'de Tartıştı

 Türk Armatörler Birliği'nden "21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği" semineri Ataşehir'de düzenlendi.


Türk Armatörler Birliği Sheraton Grand Ataşehir Hotel de, 21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği, Deep-Dive '' konulu seminer düzenledi. Moderatörlüğünü Harun Şişmanyazıcı’nın yaptığı oturumlarda konuşmacılar ‘eğitim’ ve ‘kurumsallaşma’ konularını ele aldılar.


Panelin açılış konuşmasını Türk Armatörler Birliği Yönetm Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce yaptı.İnce “Türk Armatörler Birliği rekabet için deniz taşımacılığının geleceği için eğitimin gerekliliğine inanmaktadır. Sadece gemideki personele değil şrketteki personelin eğitim almasını da istiyoruz.  Deniz Ticaret Odası’na da katkıları için teşekkür ediyorum.” dedi.


İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da açılışta konuşma yaptı. Kıran konuşmasında dünya deniz ticaret taşımacılığı hakkında bilgiler verdi. Kıran ayrıca ülkemiz deniz ticaretinin yüzde 88'inin deniz yoluyla yapıldığını ancak bunun yüzde 11'inin Türk Bayraklı gemilerle taşındığını belirterek bunun irdelenmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.


Açılış konuşmalarından sonra‘Şirket Eğtimleri ve Kurumsallaşma’ konulu panel düzenlendi. Harun Şşmanyazıcı’nın oturum yöneticis olduğu panele; Er Denzcilik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Dokuz Eylül Ünversiteis Denzcilik Fakültesi Öğretm Üyes Prof. Dr. Selçuk Nas, Arkas Denzclik Ticaret Filosu Başkan Yardımcısı İbrahim Kontaytekin, İnce Denzcilik DPA ve Teknk Müdürü Yaşar Canca, Klass NK Yeni İnşa ve İş Gelşitrime Müdürü Serdar Atukeren ve The Maritme House Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Esinduy katıldı.


Panelde şu başlıklar üzernde konuşuldu.

- Deniz taşımacılığı şrketlernde şirket eğtimleri uygulanmakta mıdır?

- Dışarıdan baktığınızda şirketlerde eğitim durumu

- Klas açısından, üniversite açısından ya da bir şirket çalışanı olarak armatörlük firma çalışanları ne tip eğitimlere tabi tutulmalıdır?

- Özellkle kaptan ve zabitlern almak zorunda olduğu eğtmler dışında şirket tarafından bakıldığında ayrıca br eğitme tabi tutulması gerekmekte midir?

- Türk denizciliği kurumsallaşmada nerede?

- Şirket içi eğitimlerinin Türk Deniz Taşımacılığının rekabet gücü üzerinde nasıl bir etkisi var?

- Deep Dive eğtiminin amacı, hedefler ve eğitim sonu kazanımları nelerdr?

 The Martme House Yönetm Müdürü Antons Iordands ve Kurumsal Yapı Pskoloğı Prof. Dr. Nkolaso Andreads, 21. Yüzyılda Değşen Gem İşletmecilği konulu eğitim sunumu gerçekleştirdi.

 Seminern son bölümünde ise;

‘İç Denetim’, Şirket Enspektörler Tarafından Gemilerin İnspekşını’,

Problemler Şahs Olarak Dernlemesne İnceleme, ‘Başarı Kriterlerini Tanımlama’,

Şirket ve Gem Personelnn İşe Alımı ve Yönetm’, Şrket Departmanları Arası İlişkiler’,

Varolan Eğitimlerin Etkinlği ve Verimliilği’, Şirket ve Gemi Personelinin Değerlendirmesi’,

‘Kaza Olay İnelemesi’

, Fikirlerin Etkileşimi ve Gemi Emnyetini Geliştirecek Önerilerin Cesaretlendirilmesi’,

Şirket Performans Göstergelerinin İzlenmesi’,

Gemi Emnyet Kültürünün Ölçülmesi’, Gelşme Süreçlerinin Bütünleşik Parçası Olarak Öz Değerlendirme’

‘Emnyet Konseptinin Derinlemesine İrdelenmesi’ konuları işlendi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 13:41

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER