TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP;  “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP;  “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”

TÖF/TÜBİDER genel başkanı Fuat Engin, 20 yılı aşkın bir süredir verdiği tüketici hakları mücadele
sürecinde ki birikimlerini kaynak kitap niteliğinde hazırladığı kitabıyla perçinledi.                                                                   Uzun yaşanmışlıkların kısa anlatımıyla “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”, okuyucularla buluştu.
Fuat Engin, son kitabında Dünyadaki süreci değerlendirerek, Türkiye’de tüketici meselesini yakın mercek altına aldı. “Tüketimde Tüketici” kitabı konuyla ilgilenen, süreci takip etmek isteyen kişi ve kurumların bu yöndeki ihtiyacına yanıt veren içeriktedir.

DÜNYA, AVRUPA ve TÜRKİYE SÜRECİ
Fuat Engin’in yaklaşık 2 yıl süren bir uğraş sonucu hazırladığı kitapta tüketici kavramı ayrıntılı biçimde irdelenerek toplumsal hak arama kültürünün gelişimine yönelik tespit ve önermelere yer verilmesi ile Felsefinin iktisadi boyutundan, ticaretin etik boyutuna, dünyada ve ülkemizde hak aramanın,  örgütlenmenin tarihsel sürecinin, yaşanan sorunlardan kaynaklı uyuşmazlıkların temel nedenlerinin objektif bakış açısıyla irdelenerek, konunun aktörlerinin duruşunu, uygulamaya dair pratikleri ile ülkemiz tüketici örgütlenmesinin ilk yıllarından, tüketici hareketine dönüşmesi sürecini de içine alarak günümüze kadar, teorik ve pratik işleyişi içeren birikimi, bilgiyi, araştırma ve uygulama sonuçlarını objektif bir biçimde ve birbirini tamamlayan bir yapıda okuyucuya sunmaya çalışan işlediği konular itibariyle bir ilk olan ve bütünsellik içeren ve aynı zamanda alanı itibariyle tarihe kayıt düşen bir kaynak kitap olduğunu ifade edebiliriz.
Ülkemiz de,  daha çok genç olan tüketici hareketini daha iyi anlayabilmenin doğru bir biçimde yön verebilmenin ön koşulunun sürecin iyi irdelenmesinden ve anlaşılmasından geçtiğinden,  yaşanan deneyimlerin ve sonuçlarının geleceğe de ışık tutması gerekliliği olduğu biliniciyle hareket etmeye özen gösterilmesi yanında sürece ilişkin deneyimlerin, güne ilişkin pratiklerin kayıt altına alınması -nın önemi nedeniyle de, gelecekte geçmişe ışık tutacak bir özelliğe sahip olan kitapta, sadece hukuki ve uygulamadan kaynaklı aksaklıklara vurgu yapılması değil, konunun aktörlerinin duruşu, bilgiyi, araştırma ve uygulama sonuçlarını objektif bir biçimde ve birbirini tamamlayan bilgilere yer verilmesi ile, aksaklıkların aşılmasına yönelik yapılan önermelerle de günümüzden geleceğe yönelik bir projeksiyon oluşturmaktadır.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
“TÜKETİMDE TÜKETİCİ” kitabı Uzun yaşanmışlıkların, kısa anlatımıyla, ülkemiz tüketici örgütlenmesinin ilk yıllarından, tüketici hareketine dönüşmesi sürecini de içine alarak günümüze kadar süreçte teorik ve pratik işleyişe katkı koyan 20 yılı aşkın bir süredir aktif, etkili bir biçimde örgütlülüğün içinden biri olan Fuat Engin’in yazması sürecin anlatılması açısından önemlidir.
Kitabın içeriği itibariyle önemli özelliklerinden biride Türkiye’de bir ilk olması. Tüketicilerin haklarını yeterince bilinmediği, hak arama mücadelesi yöntemlerinin iyi araştırılmadığı ülkemizde, ilk kez detaylı bir kaynak oluşturuldu. 7 bölümden oluşan kitapta, ayrıca ülke genelindeki sürece etki yapan tüketici dernek, federasyon ve  vakıflarla ilgili ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır.

Türkiye’deki tüketici hareketinin dünya tüketici hareketindeki yerinin çok etkili olmasa da yeni gelişen birçok işbirliği olduğunu belirten Fuat Engin “ülke genelinde var olan 87,639 dernekten, sadece 72’sinin tüketici derneği olduğunu” belirterek, önümüzdeki süreçte tüketici hakları mücadelesinin güçlenerek devam etmesi gerektiğini belirtti.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER