En iyi olamazsak da iyi olmalıyız.

 En iyi olamazsak da iyi olmalıyız.
Eğitimde Finlandiya, Singapur ve Japonya gibi olmalıyız.
Sanayide Almanya ve Fransa gibi olmalıyız.
Teknolojide Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi olmalıyız.
Savunma Sanayinde ABD, Rusya, Ingiltere gibi olmalıyız.
Finans da Isviçre, Ingiltere gibi olmalıyız.
Tarım da Hollanda, Almanya, Fransa ve ABD gibi olmalıyız.
Nükleer Enerjide Fransa, ABD, Rusya, Çin, Almanya, Japonya gibi olmalıyız.
Yazılım da Hindistan gibi olmalıyız.
Üniversiteler de Ingiltere, ABD, Almanya, Fransa, Finlandiya, Italya, Avusturya gibi olmalıyız.
Deniz Ticaretinde Ingiltere gibi olmalıyız.
Uzay Teknolojilerinde ABD, Rusya ve Japonya gibi olmalıyız.
Diplomaside Ingiltere, Israil, ABD, Çin gibi olmalıyız.
Stratejide Ingiltere, Israil ve Çin gibi olmalıyız.
Istihbaratta, ABD, Rusya, Ingiltere, Almanya, Israil ve Fransa gibi olmalıyız.
Siber Güvenlikte Rusya, Çin ve ABD gibi olmalıyız.
Hukuk da Ingiltere, Almanya ve ABD gibi olmalıyız.
Madencilikte Italya ve Çin gibi olmalıyız.
Otomotivde Almanya, Italya, Japonya ve Güney Kore gibi olmalıyız.
Futbol da Ispanya, Ingiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve Italya gibi olmalıyız.
Atletizimde Kenya ve Somali gibi olmalıyız.
Sinema da ABD, Fransa, Hindistan, Iran ve Mısır gibi olmalıyız.
Mühendistlik Bilimlerinde Almanya, Fransa, Japonya gibi olmalıyız.
Biz 2023 de dünyada ilk onda olmak istiyoruz ama rakiplerimize hiç bakmıyoruz. Dikkat ederseniz bir ülke her alanda birinci olamıyor, bir alanda birinci olan başka bir alanda üçüncü yada beşinci oluyor ama genelde ilk beş değişmiyor. Bu listede birinci olarak Türkiye dahil hiçbir Türk ve Islam ülkesi yok.! Sadece Iran sinemada listeye girebildi.
Biz ikinci dünya savaşına girmedik, toprak ve nüfûs olarak Almanya ve Fransa ile aynı segmentteyiz. Sadece bu iki ülkeye yaklaşabilsek bile büyük başarı. Biz her alanda birincileri örnek alarak bütün sistemlerimizi, kurumlarımızı, mevzuatlarımızı daha önemlisi zihinlerimizi çok ciddi olarak gözden geçirmeli, çok çalışmalı, yeni, güçlü ve başarılı bir Türkiye inşa etmeliyiz.
Her alanda en iyi olamayız, birinci olamayız ama iyi bir planlı üstün gayretle orta vade'de en az beş alanda birinciden sonraki sonraki birinci olabiliriz.
1970 de bir Fransız araştırmacı Türkiyede saha araştırması yapıyor ve şu sonuca varıyor; Türkiye 500 milyon nüfûsa ve kişi başı GSYH 50 bin dolar olabilecek potansiyelde. Terör ve sağ-sol olayları, darbeler ve siyasi krizler olmasaydı çok daha farklı bir Türkiye olacaktı.
Eğitim, Bilim-Teknik, Ar-Ge, Ileri ve Yüksek Teknoloji, Inovasyon ve Strateji yatırımlarına aciliyet ve ağırlık vermeliyiz.

Şener Mengene
Stratejist-Gazeteci-Yazar