MEMURUN FAZLA MESAİSİNE 10 KURUŞ ZAM

MEMURUN FAZLA MESAİSİNE 10 KURUŞ ZAM

MEMURUN FAZLA MESAİSİNE 10 KURUŞ ZAM
MEMURUN FAZLA MESAİSİNE 10 KURUŞ ZAM
Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 10 kuruş artarak, 1 lira 25 kuruşa çıkacak.

1 Ocak'tan itibaren kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri yüzde 4,5 ile
yüzde 6 arasında, Milli Eğitim Bakanlığının pansiyon ücretleri ise yüzde 7,9
oranında zamlanacak.
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, memurların saat başı
fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 8,7 oranında artacak. Halen 1 lira 15
kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2011'den itibaren 1 lira 25 kuruş olarak
ödenecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam
şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli
şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,25 lira yerine, 1,33 lira
fazla mesai ücreti verilecek.
Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul
Başkanı,Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı,
Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör
ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saatle sınırlı
olmak üzere 1,33 lira fazla çalışma ücreti alacak.

-DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ-

Kredi ve Yurtlar Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik santral
projeleri, üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliğinde fazla mesai
karşılığı izin kullanamayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,15
lira yerine 1,25 lira ek çalışma ücreti ödenecek.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve
fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün
olmayanlara da her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 1,25
lira ek çalışma ücreti verilecek. Yine aynı fazla mesai ücretine tabi olacak
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde
görevli personel için de kişi limiti 110 olarak uygulanacak.
Açıköğretimde ek görev üstlenenlere ise öğrenci katkı paylarından ödenmek ve
her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 2,10 lira yerine 2,22
lira ödeme yapılacak.

-AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ-

Orman muhafaza memurlarının bu yıl 22,8 lira olan aylık maktu fazla çalışma
ücreti ise yeni yılda 24 liraya çıkacak.
Halen 74 lira olan edebi kurul ödeneği yeni yılda 79 liraya, Türk Kodeks
Komisyonu toplantı ödeneği de 44,5 liradan 47,5 liraya yükselecek.
Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun
uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2100 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyecek. Bu çerçevede, yeni
yılda memurun aylık tayin bedelinde limit 129,8 lira olacak.
375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban
Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki
Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da, yeni yılda 84,5 liradan 89,5
liraya çıkacak. Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkili
olacak.

-YURT İÇİ GÜNDELİKLER-

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları da 1 Ocak
2011 tarihinden itibaren yüzde 4,5 ile yüzde 6 arasında zamlanacak.
Buna göre yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakana 43 lira yerine 45,5 lira yurt
içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi
gündeliği de 39 liradan 41 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 25,50
lira ödenecek.
2011 Bütçe Kanunu Tasarısına göre, çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki
yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

. GÜNDELİK TUTAR
KAMU GÖREVLİLERİ 2010 2011
---------------------------------------- ------ ------
-TBMM Başkanı, Başbakan 43,00 45,50
-Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay
Başkanı, milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Yüksek
Yargı Başkaları ve Başsavcılar,
Diyanet İşleri ve YÖK Başkanı 39,00 41,00
-Memur ve hizmetliler:
.Ek göstergesi 8000 ve üstü olanlar 33,00 34,50
.Ek göstergesi 5800-8000 olanlar 30,00 31,50
.Ek göstergesi 3000-5800 olanlar 27,50 29,00
.Kadro derecesi 1-4 arası olanlar 25,00 26,50
.Kadro derecesi 5-15 arası olanlar 24,00 25,50
Arazi üzerinde çalışanlar:
.Kadro derecesi 1-4 olanlar 9,50 10,00
.Kadro derecesi 5-15 olanlar 9,00 9,50

-PANSİYON ÜCRETLERİ-

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon
ücretleri de yeni yılda yüzde 7,9 oranında artış görecek.
Pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik
eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okulları ile
anadolu ve fen liselerinde 120 lira artacak. Artış miktarı, mesleki ve teknik
ortaöğretim okulları ve mesleki ve teknik anadolu liselerinde ise 135 lira
olacak.
2011'da uygulanacak pansiyon ücretleri şöyle:

. PANSİYON ÜCRETİ
OKUL TÜRLERİ (TL)
--------------------------- ---------------
-İlköğretim Okulları 1.650
(Yatılı ilköğretim bölge okulları,
pansiyonlu ilköğretim okulları,
özel eğitim okulları)
-Ortaöğretim Okulları 1.650
(Genel ve mesleki teknik liseler,
çok programlı liseler)
-Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri,
Çıraklık Eğitim Merkezleri, Pratik
Sanat Okulları 1.650
-Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları 1.845
-Anadolu ve Fen Liseleri 1.650
(Genel ve mesleki teknik liseler, çok
programlı liseler)
-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 1.845

borsa gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER