KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu desteği

Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlıyor.

KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu desteği
 KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu desteği
Bankaların teminat olarak kabul etmediği ticari işletme ve makine teçhizat gibi varlıkları teminat kabul ederek KOBİ’lere kefil olan KGF, Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlıyor.
Kredi Garanti Fonu (KGF), KOBİ’lerin kredi taleplerinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, KOBİ piyasası ve sektör analiz raporları hazırlamak gibi hizmetler sunan bir kuruluş. KOBİ’lerin desteklenmesinde herhangi bir kâr amacı gütmeden hizmet veren KGF, KOBİ’lerin işletme finansmanı veya yatırımları için ihtiyaçları olan leasing işlemleri dâhil, krediye erişmesini sağlamak üzere kefaletiyle teminat veriyor. İTO bünyesinde faaliyet gösteren KGF Eminönü Şubesi de KOBİ’lerin başvurularını bekliyor.

KREDİ DESTEĞİ

KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlıyor ve uzun vadede uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getiriyor. Bu sayede bir yandan girişimcilik teşvik edilirken, bir yandan da KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak, ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanıyor.

KGF, 1993’te KOBİ’lerin finansmana erişmelerine yardım etme hedefiyle kuruldu. O tarihten bu yana, bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat gücü olmadığı için kredi kullanamayan KOBİ’lere kefil olmayı ve onlara teminat desteği sağlamayı temel görev olarak kabul etti.

KGF bir kefalet kuruluşu. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almıyor. Ancak KOBİ’ler lehine kefil olmak suretiyle KOBİ’lerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, kullanacakları krediler için ortağı olan bankalar ve bu bankaların finansal kiralama şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli. Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 şubeye doğrudan başvuru kabul ediliyor.

KGF, ülke ekonomisine maksimum katkıyı sağlamak için destek olunacak öncelikli sektörleri belirledi. Kadın girişimciler, genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KOBİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, AR-GE ve inovasyon sektöründeki KOBİ’ler, savunma sanayine yönelik üretim yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyetleri olan KOBİ’ler KGF için öncelikli. Ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farkını giderici destekleri olacak. KGF, sınırlı kaynakları ülke ekonomisinin gelişmesinde en etkili sektörlere, şirketlere nasıl aktarabileceğine bakıyor. 

YÜZDE 100 DESTEK

TÜBİTAK transfer ödemeleri kapsamında, KGF’nin yüzde 100 kefaleti ile TÜBİTAK tarafından yapılan transfer ödemelerinin teminatlandırılması sağlanıyor. 
Katma değer oluşturan, Ar-Ge’ye dayalı ürün geliştiren, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan TÜBİTAK destekli projelere sahip KOBİ’ler bu destekten yararlanabiliyor. 
TTGV tarafından verilen finansman desteklerine de KGF yüzde 100 kefalet imkânı sağlıyor.
Teknolojik yenilik içeren, ticari değeri olan yeni ürün oluşturan, süreç geliştirilmesine, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine, üretim maliyetlerinin düşürülmesine, temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına veya enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına yönelik ve benzeri projeler için destek veriliyor. 
Türk Eximbank kredisinden faydalanabilmenin ön koşulu, başvuru yapacak işletmenin ihracatçı olması.
Kredi başvurusu için KGF; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) yüzde 100’ü oranında kefalet sağlıyor. 

KGF HANGİ TÜR KEFALETLER VERİR?

Banka talepli kefaletler
Portföy Garantisi Sistemi kapsamındaki kefaletler
Doğrudan kefaletler
KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri için
TÜBİTAK Transfer Ödemeleri için
TTGV Destekleri için
EXİMBANK Kredileri için 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER