Esnaf ve sanatkârların kredi borçları 3 ay daha ertelendi

Halkbank, Cumhurbaşkanı kararı ile COVID-19'dan zarar gören esnaf ve sanatkârların kredi borçlarını 3 ay daha erteledi.

Esnaf ve sanatkârların kredi borçları 3 ay daha ertelendi
 Esnaf ve sanatkârların kredi borçları 3 ay daha ertelendi

Halkbank, Cumhurbaşkanı kararı ile COVID-19'dan zarar gören esnaf ve sanatkârların kredi borçlarını 3 ay daha erteledi.
Esnaf ve sanatkârların Halkbank kredi borçları 3 ay süreyle yeniden ertelendi. Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. 

Esnaf ve sanatkârların borçları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Nisan-30 Haziran arasında vadesi gelecek kredi borçları 3 ay süreyle faizsiz ertelenmişti. 

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nce Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine İlişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Borçlar kalan vadeye yayılacak taksit sayısı değişmeyecek

Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesiz dolacak olup, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmeyenler, başvuru şart aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinden itibaren kredi ödeme tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle 3 ay süreyle ertelenecek.

Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Karar 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Esnaf ve sanatkârların borçları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Nisan-30 Haziran arasında vadesi gelecek kredi borçları 3 ay süreyle faizsiz ertelenmişti.

Erteleme süresince esnaf ve sanatkârlara yansıyacak tutar belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkârlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacak.

Borçları ertelen esnaf ve sanatkâra Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi açılabilecek

Karar kapsamında borçları ertelen esnaf ve sanatkâra talepleri halinde Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi açılabilecek. Borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılamayacak. Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmeyecek, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere kefaletten çekilme hakkı vermeyecek.

Halkbank’ın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari kredi faizi dikkate alınarak hesaplanacak. Bankanın erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak. Gelir kaybı ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER