Kale Grubu'nun Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı Başvuruları Başladı

Kale Grubu, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile genç yetenekleri sosyal girişimcilik ekosistemine kazandırıyor

Kale Grubu'nun Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı Başvuruları Başladı

Kale Grubu'nun Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı Başvuruları Başladı

Kale Grubu, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile gençyetenekleri sosyal girişimcilik ekosistemine kazandırıyor

Türkiye’nin her köşesinden üniversite öğrencilerine, sosyal girişimcilikekosisteminin kapılarını açan bir fırsat eşitliği sunuyoruz.”

ZeynepBodur Okyay: “Daha iyi bir dünya hedefiyle

Kurulduğu günden bu yana, ürettiğideğerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefleyen Kale Grubu, ‘İyi BakDünyana’ hareketi kapsamında, sosyal girişimcilik alanındaki birikim vedeneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla online eğitim platformu olanDünyasına İyi Bakanlar Akademisi’ni hayata geçirdi.

Kale Grubu ve Boğaziçi ÜniversitesiYaşamboyu Eğitim Merkezi ortaklığıyla ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İşİnsanları Derneği’nin iş birliğiyle oluşturulan Akademi, Türkiye’nin dört bir yanındanüniversite öğrencisi gençleri sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik dünyasıylatanıştırmayı, bu alanda çalışmak için gerekli temel yetkinlikleri ve ekosistembağlantılarını kazandırmayı amaçlıyor.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su ZeynepBodur Okyay, “Tüketmek yerine üretmeyi seçenlerin bilinçli tercihleriyleyarınlara çok daha iyi bir gelecek bırakmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Buinancı bizimle paylaşan ve harekete geçmek isteyen tüm gençlerimizi, Dünyasınaİyi Bakanlar Akademisi’ne katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Akademi bünyesinde ücretsizgerçekleşecek ilk program olan Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı için birincidönem başvuruları, 7-30 Mart tarihleri arasında www.dunyasinaiyibakanlar.com adresi üzerinden alınacak.

Kale Grubu, Türkiye’nin sosyalgirişimcilik ekosistemine kalıcı fayda sağlamak amacıyla son 5 yıldır yürütmekteolduğu İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programının yanı sıra kuruluşunun65. Yılında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Grup, Boğaziçi ÜniversitesiYaşam boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ortaklığıyla ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunuİş İnsanları Derneği’nin (BRM) iş birliğiyle tasarlanan Dünyasına İyi BakanlarAkademisi ile ülkenin dört bir yanından gençleri sosyal inovasyon ve sosyalgirişimcilik kavramlarıyla tanıştırmayı, bu alanda çalışmalarını sağlayacaktemel yetkinlik ve ekosistem bağlantılarını kazandırmayı amaçlıyor.

Zeynep Bodur Okyay: “Sosyalgirişimcilik ekosistemindeki boşluğu dolduracağız”

Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’nintanıtım toplantısına katılan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Tüketmekyerine üretmeyi seçenlerin bilinçli tercihleriyle yarınlara çok daha iyi birgelecek bırakmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Sürdürmekte olduğumuz İyi BakDünyana hareketi kapsamında, daha iyi bir dünya hedefiyle Türkiye’nin herköşesinden gençlerimizi sosyal girişimcilik ekosistemine kazandırmak için Dünyasınaİyi Bakanlar Akademisi ile fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu inancı bizimlepaylaşan ve harekete geçmek isteyen tüm gençlerimizi, Dünyasına İyi BakanlarAkademisi’ne katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Türkiye’de, bölgeler arası fırsateşitsizlikleri ve sosyal girişimcilikle ilgili nitelikli eğitime erişilememesinedeniyle yeterince sosyal girişimci yetişemediğine dikkat çeken Bodur Okyay,son 5 yıl içinde İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı aracılığıylayüzlerce genç zihinle karşılaştıklarını, bu deneyimleri sırasında gençlerinyönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerinisöyledi. Bodur Okyay, “Akademi bünyesinde başlattığımız SosyalGirişimcilik Eğitim Programı ile yıl boyunca 500 üniversite öğrencisine eğitimverilmesi hedefleniyor. Eğer biz bu gençleri, programa katılmaları içinharekete geçirebilirsek ve bu gençlerin dörtte biri proje yaratma ve yönetmekonusunda yetkinliklerle bu programı tamamlarsa, Türkiye sosyal girişimcilikekosistemindeki önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız” diye konuştu.

Başvurular, 7 Mart’ta başladı

BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut datoplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sosyal Girişimcilik Eğitim Programıile özellikle sürdürülebilir bir dünya için toplumsal fayda yaratacak nitelikteanlamlı bir kariyer hedefleyen gençleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu programıtamamlayanlar, yeni bir kariyer yolculuğu için gereken yönetim ve liderlikyetkinlikleri kazanacak sürdürülebilir gelecek için ihtiyacı olan sosyalgirişim gücüne kavuşabilecek. Bir sosyal girişimcinin hareket alanınıgeliştirmek üzere ihtiyaç duyduğu sosyal ilişkileri de bu program sayesindekurabilecek.”

Toplumsal problemler üzerine yoğunlaşankonularda ortak akıl yaratmak için hazırlanan, branşının en iyisi olanakademisyen ve eğitmenlerin ders vereceği Sosyal Girişimcilik Eğitim Programınaüniversite öğrencileri, Türkiye’nin her yerinden online olarak katılabilecek. Programkapsamında Genç Girişimciler için Yönetim ve Liderlik modülü, SosyalGirişimcilik modülü ve Proje atölyesi yer alıyor. Ayrıca UN SDSNtarafından sağlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Gerçekleştirme”programına da erişilebilecektir. Programa katılmak isteyenlerin, 7-30 Marttarihleri arasında www.dunyasinaiyibakanlar.com adresiüzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

SosyalGirişimcilik Eğitim Programı, 2022 yılı boyunca 4 dönem üzerindengerçekleşecek. Her bir dönemin online eğitim süreci 8 hafta, atölye süreci ise4 hafta olacak. Online eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler arasından atölyesürecine geçmek için kabul mekanizması işletilecek. Ayrıca eğitimi tamamlayanlaraBoğaziçi Üniversitesi’nden sertifika verilecek.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109