HAKİM OLMAK İÇİN HUKUK FAKÜLTESİ'NDEN MEZUN OLMAK ŞARTI KALKTI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda yapılan değişiklikle, idari yargı hakim adaylığına kabulde aranan eğitim şartı değiştirildi.

HAKİM OLMAK İÇİN HUKUK FAKÜLTESİ'NDEN MEZUN OLMAK ŞARTI KALKTI
 HAKİM OLMAK İÇİN HUKUK FAKÜLTESİ'NDEN MEZUN OLMAK ŞARTI KALKTI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda yapılan değişiklikle, idari yargı hakim adaylığına kabulde aranan eğitim şartı değiştirildi.

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK, birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yaparken, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda da bazı değişiklikler yaptı.
 
Yapılan değişikliğe göre; idari yargı hakim adaylığı için açılacak sınavlara katılabilmek için, diğer şartları taşımak koşuluyla, herhangi bir üniversiteden lisans seviyesinde mezun durumda olmak yeterli olacak.

Ayrıca, hukuk fakültesi mezunu olmayanların idari hakim adaylığına alınmasında uygulanan, alınacakların en çok %20’si sınırlaması da kaldırıldı.

İdari yargı hâkim adaylarında aranan eğitim şartı şöyle oldu

-Hukuk fakültesinden mezun olmak.

-(veya) Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak.

-(veya) Bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. (daha önce siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği  kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak şartı vardı ve bu şekilde alınacakların sayısı her dönemde alınacak aday sayısının %20’sini geçemiyordu.)

İdari yargı hakim adaylarında aranan diğer şartlar şöyle

-Türk vatandaşı olmak,

- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

-Kamu haklarından yasaklı olmamak,

-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

-Hakimlik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

-Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

-Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109