KENT KONSEYLERİ PLATFORMU; HUKUK VE DEMOKRASİ ÖN ŞARTIMIZ

Türkiye Kent konseyleri Platformu ortak basın açıklaması yaptı; Hukuk ve Demokrasi ön Şartımız.

KENT KONSEYLERİ PLATFORMU; HUKUK VE DEMOKRASİ ÖN ŞARTIMIZ
KENT KONSEYLERİ PLATFORMU; HUKUK VE DEMOKRASİ ÖN ŞARTIMIZ

Türkiye Kent konseyleri Platformu ortak basın açıklaması yaptı;  Hukuk ve Demokrasi ön Şartımız.
   
Kent konseyleri ortak akıl ve uzlaşı kültürünü,  birbirine saygı ve hoşgörüyle çoksesliliği ve dayanışmayı temel alarak kentlerimizin ve hemşerilerimizin yaşam kalitesine olduğu kadar yerel demokrasilerin gelişimine de katkı sunan yapılardır. Bu yanıyla demokrasi kültürüne sunduğu katkı kadar, ülkedeki demokrasi ikliminden ve demokrasi kültüründen de etkilenirler ve bunu varlık koşulu olarak görürler.
Tüm dünyanın Corona salgını ile mücadele ettiği bugünlerde birliğe, ortak yaşamın güçlendirilmesine ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu birlikteliğin temel harcı demokrasi ve hukuk devletidir.
Bağımsız yargı demokratik toplumun ve tüm bireylerin barış ve huzur içinde bir arada yaşamasının temel güvencesidir. Demokrasi ve birlikte yaşama koşullarını her geçen gün soluk alınamaz tarzda olumsuz etkileyen gelişmeleri, yargının iktidarın cezalandırma aracı haline getirilerek adil yargılanma hakkının ortadan kaldırılmasını kaygıyla izlemekteyiz. Adil yargılanma hakkı hukuk devletinin vazgeçilmezidir. Avukatlar, gazeteciler, insan hakları aktivistleri mesleklerini icra etmek ve düşüncelerini açıklamaktan dolayı gözaltına alınıp, tutuklanıp, ağır cezalar alıp baskılara uğrarken birlikte yaşama koşullarımıza dinamit koyan silahlı tehditlere, ölüm ve tecavüz listelerine ilişkin yapılan açıklamalara hiçbir hukuki yaptırımın uygulanmaması endişe vericidir. 
Benzer şekilde bilgiyi, bilimi ve tekniği halktan yana kullanmayı ilke edinen kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının(Barolar, Tabip Odaları, TMMOB vb.) işlevsizleştirileceği yeni düzenlemelerle, bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz güçlü ve güvenilir mesleki, demokratik kitle örgütlerinin varlığına darbe vurulmaktadır. Gerçek demokrasilerde demokratik kitle örgütleri katılımcı demokrasinin ve özgürlükçü ortamın temel taşlarıdır ve kent konseylerinin ana unsurlarıdır. 
Pandemi süreci ve sonrasında yaşanan ve yaşanacak sorunları aşmamız bu süreçte toplumca ortaklaşmamız ve dayanışmayı güçlendirmemizle mümkündür. Dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bugünlerde yerelde bunu sağlayacak belediyelerde partizanca ayrıma gidilerek bazı belediyeleri dayanışma sürecinin dışında tutma girışimleri, ödeneklerinin %50 kesintiye uğratılması ve bazı kentlerimizde belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine kayyum atanması ve devamında gözaltına alınmaları hukuka aykırı bir işlem olduğu gibi demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına, toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya zarar vermektedir. Sosyal yardım yapan gruplara yapılan saldırılar ne kadar kabul edilemezse, bunu bahane ederek seçilmiş belediye baskanlarını görevden almak, tutuklamak ve yerlerine kayyum atamak da o kadar kabul edilemezdir.
Toplumsal barışa, birarada hoşgörüyle yaşamaya, demokrasinin ve hukuk devletinin temel kurallarına, seçmen iradesine geri dönülmez zararlar veren bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilerek, seçilmiş belediye başkanları görevine iade edilmeli, meslek odalarını işlevsizleştirecek yasal düzenlemelerden vazgeçilmeli, adil yargılanma hakkı güvence altına alınarak bu hakka gölge düşüren davalar yeniden görülmeli, mesleki faaliyetlerinden ve düşüncelerini açıklamaktan dolayı insanlar üzerinde kurulan baskılara son verilmeli, yaşam hakkını ve kişisel özgürlükleri tehdit edenler için yasal soruşturmalar hızla başlatılmalıdır. Kent konseylerimizin içinde rahat soluk alabilecekleri ve faaliyetlerini geliştirerek sürdürebilecekleri demokrasi, hoşgörü ve birlikte yaşam koşullarının sağlanması için bu taleplerimizin takipçisi olacağız.

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU

Adalar Kent Konseyi
Adana Kent Konseyi
Arsuz Kent Konseyi
Ataşehir Kent Konseyi
Avcılar Kent Konseyi
Bayraklı Kent Konseyi
Bodrum Kent Konseyi
Buca Kent Konseyi
Burhaniye Kent Konseyi
Çukurova Kent Konseyi
Datça Kent Konseyi
Edirne Kent Konseyi
Edremit Kent Konseyi
Efeler Kent Konseyi
Efes-Selçuk Kent Konseyi
Esenyurt Kent Konseyi
Foca Kent Konseyi
Gemlik Kent Konseyi
İzmir Kent Konseyi
Karabağlar Kent Konseyi
Kars Kent Konseyi
Karşıyaka Kent Konseyi
Kartal Kent Konseyi
Kızıltepe Kent Konseyi
Konak Kent Konseyi
Lüleburgaz Kent Konseyi
Mardin Kent Konseyi
Maltepe Kent Konseyi
Marmaris Kent Konseyi
Menteşe Kent Konseyi
Milas Kent Konseyi
Narlıdere Kent Konseyi
Nilüfer Kent Konseyi
Odunpazarı Kent Konseyi
Ödemiş Kent Konseyi
Sarıyer Kent Konseyi
Seferihisar Kent Konseyi
Seyhan Kent Konseyi
Siirt Kent Konseyi
Susurluk Kent Konseyi
Şişli Kent Konseyi
Yenimahalle Kent Konseyi

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER