Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Başvuruları Başladı

Dernekler Dairesi Başkanlığı 2017 Yılı 2’nci Proje Başvuruları 25 Eylül 2017 Tarihinde Başladı.

Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Başvuruları Başladı
 Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Başvuruları Başladı

 Dernekler Dairesi Başkanlığı 2017 Yılı 2’nci Proje Başvuruları 25 Eylül 2017 Tarihinde Başladı.
 
"Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 

2017 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,


• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,


• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,


• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,


• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,


• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,


• Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,


• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,


• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,


• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,


• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.
Kimler Başvuru Yapabilir?

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir. İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile derneklerin şube ve temsilcilikleri yardım başvurusunda bulunamaz. Proje başvurusu ve uygulamasında şube ve temsilcilikler genel merkezlerinden bağımsız hareket edemez.

Başvuru Yapacak Dernekte Aranacak Şartlar

a) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,

b) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

c) Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,

ç) Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,

d) Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

Başvuru sahibi dernek; projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, birlik, sandık, meslek odası, üniversite, şirket vb. teşekküllerden yardım alabilir ve bunlarla işbirliğinde bulunabilir.

Başvuru yapan dernek, işbirliğinde bulunacağı kurum ve kuruluşlardan alacağı bir yazı ile yapılacak işbirliğini belgelendirir. Söz konusu belgede, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların katkısı ve işbirliğinin kapsamı açıkça belirtilir.

PROJE BAŞVURUSU İÇİN TIKLA


Proje başvuruları 25 Eylül - 13 Ekim 2017 (Saat: 17.00) tarihleri arasında https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberindeaçıklanmıştır. 

Proje Başvuru Rehberi

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2017, 16:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER