DÜNYADA SANATI VE KALİTEYİ YAŞAMAK

DÜNYADA SANATI VE KALİTEYİ YAŞAMAK

Bağnaz insanlar çevrelerindeki bütün güzelliklere nefretle bakarlar. Güzel yüzlü bir çocuk, sevimli bir kedi, harika kokan bir çiçek bu insanlar için sıkıntı sebebidir. Ruhlarında sevgi ve merhamete dair hiçbir şey olmadığı için ruhları boş ve kapkaradır. Ruhlarındaki bu boşluk yüzünden anlayışsız ve kofturlar. Bu sebeple bütün güzelliklere, estetiğe, sanatsal yapıtlarına, bilime, neşeye, eğlenceye, gülmeye hatta hayatın kendisine düşmandırlar.

Bu anlayış şeytanın apaçık bir oyunudur. İnsanların başına sardığı bir beladır. Halbuki gerçek İslam sevgiyi, barışı, kardeşliği, merhameti, affetmeyi kısacası bütün güzel ahlak özelliklerini emretmektedir.

Bağnaz insanlar, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi sevmedikleri gibi kendileri de toplum içerisinde sevilmezler. Çünkü hiç kimse bir bağnazın yaşam şeklinden ve geliştirmiş olduğu bu mantıktan hoşlanmaz. Bu insanlar kendi aralarında da sevgisiz ve anlayışsızdırlar. Bu sebeple birbirlerine karşı kolayca düşmanlık besleyebilirler. İslam’ı gerçekten yaşayan müminler ise mutlu, huzurlu, barış yanlısı, sevecen, merhametli, ince düşünceli, modern ve kalitelidirler. Bu yüzden bulundukları ortamda çok sevilirler ve güven duyulurlar.
Bağnazlar Kuran’da yer almayan hükümleri İslam dini içerisine yerleştirmeye çalışırlar. Kuran’da var olan ancak menfaatlerine uymayan hükümleri yok sayarlar. Bu insanlar için Allah’ın Kuran’da temizliğe ve kaliteye teşvik etmesi öfke sebebidir. (Allah’ı tenzih ederim)

Kalite ve temizlik insanın aklı ile doğru orantılı olarak artan bir nimettir. Müslüman ise çevresinde gördüğü tüm nimetlere Allah’ın sanat yapısı olarak baktığıdan, tüm güzellikler karşısında her defasında ayrı bir heyecan duyar. Bu güzellikleri ve nimetleri kendilerine sunan Allah’ın kudretini ve sanatını gereği gibi takdir etmeye çalışır.

Müslüman’ın asıl hedefi Allah’ın rızası ve cenneti olduğundan, dünyada da her zaman yüksek kaliteyi ve temizliği hedefler. Allah’ın Kuran’da bildirmiş olduğu cehennem ortamı ile cennetin güzelliğini kıyaslar ve sonsuz yurda olan özlemi daha da artar. Rabbimiz Kuran’da bir ayette cennet ortamında var olan estetiği ve güzelliği şöyle haber vermiştir:

Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler, hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek. (Kehf Suresi, 31)

Peygamberimiz (sav) ise bir hadisinde cennet mekalarının güzelliğini şöyle haber vermiştir:

Bir kerpici gümüş, bir kerpici altın, harcı keskin kokulu misk, döşemesi inci ve yakut, toprağı ise za'feran olup, oraya giren mutlu olur, umutsuz olmaz, ebedi olur, ölmez...

[Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 408/10088]YORUM EKLE

banner110

banner109