ÇÖREKÇİLER KÖYÜ KURULUŞU ve TARİHİ

ÇANKIRI -  ILGAZ ÇÖREKÇİLER KÖYÜ KURULUŞU ve TARİHİ

ÇÖREKÇİLER KÖYÜ KURULUŞU ve TARİHİ

ÇÖREKÇİLER KÖYÜ KURULUŞU ve TARİHİ

ÇANKIRIILGAZ ÇÖREKÇİLER KÖYÜ KURULUŞU ve TARİHİ


Çörekçiler Köyü Ilgaz İlçesinin güneybatısında, Ilgaz-Kurşunlu karayolu üzerinde, Taşyakası’nın kuzeyinde, Devrez Vadisinde, çayın kenarında küçük bir düzlükte kurulmuştur.

Çevresinde Bucurca , Yeniceköy, Kavaklı,Eskiahır, Alüzün,  Belören yer alır.

Oğuzların Yörük ve Çörekli aşiretlerinden oldukları söylenmektedir.


ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA SOYUMUZ VE ÇÖREKÇİLER KÖYÜNÜN TARİHTEKİ YERİ
Atalarımız oğuz boylarından bozok kolundan:oğuzhan oğlu günhan oğlu kayıhan tarafından kurulan Kayı boylarındandır.

Kayılar Selçuklularla birlik fetihler esnasında ve daha sonraları orta asyadan Anadoluya gelip değişik bölgelere yerleşmişlerdir.

Osmanlı devletinin kuruluşunda esas nüveyi (tohumu,çekirdeği)oluşturdular.sultan II.Murat Han (Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası) soyunu bu boya mensubiyetini göstermek için sikkelerine kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koymuştur.

Sultan II. Murat han (Fatih Sultan Mehmet Han'ın Babası) ordusuyla sefere çıkar.Eski ipek yolu güzargahını izler. (şimdiki samsun yolu) köyümüzde ordusu eskiahır öyünde atlarıyla konaklar.

Komşumuz Alpaköyde atlarının yiyeceklerini (arpasını) eski adıyla Yörük olan köyümüzde ordunun yiyeceğini karşılar.

Sultan II, Murat Han habercisini köyümüze gönderir ve iaşesinin gelmesini ister.


Haberciyi köyümüzde nur yüzlü bir ihtiyar karşılar,iaşeyle birlikte padişahın yanına gideceğini söyler.Evine giderek ailesine bir adet kül çöreği yaptırır.

Heybesine koyduğu çörekle padişahın çadırına gider ve askerlerinin sıraya girmesini ister.Pirivani zat besmele çekerek çörekten parça parça kopararak askerlere ikram ederek ,askerleri doyurur.

Artan bir parçayıda padişah Sultan II.Muret Han'a verir.Bu kerameti gören padişah duygulanır ve pirivani ihtiyara köyün adını ve kendi ismini sorar.

Keramet ehlzat tevazzudan bir süre susar. Sultan II.Murat Han "bundan böyle köyünüzün adı Çörekçiler,senin adında Çörekçi baba diye anıla "der.

Çörekçi babanın türbesi köyümüzde camini yanında kesme taş ile örülü ziyarete açıktır.

Ayrıca köyümüzde Sultan II.Murat Han tarafından kendi elleriyle eşleyerek yaptığı Muret eşmesi diye anılan içme suyu kaynağı mevcuttur.

1421-1451 Sultan II.Murat döneminde yaşanan bu olaydan sonra Köyümüzün adı Çörekçiler öyü olarak devlet kayıtlarında geçmektedir."

Bu derleme köyümüzde yaşayan büyüklerimizden bizlere intikal etmiş resmi devlet arşivinde olmayan bir menkıbedir."Çörekçiler Köyü

 ÇÖREKÇİLER KÖYÜNDE BULUNAN MUHTEREM ZAAD  ÇÖREKCİ BABA
Rivayetlere göre 15-16 yy.da Çörekçiler Köyünde yaşadığı sanılmaktadır.Hakkında anlatılan menkıbelerde konu aynı, zaman ve şahıslar değişiktir.

Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Seferine giderken ve 4. Murat’ın Bağdat Seferine çıktığı zamanla ilgili farklı anlatımlar vardır.Her iki rivayettede ordunun Çörekçiler Köyü yakınında konakladığı, Çörekçi Baba’nın da bereketli çörekleriyle tüm orduyu doyurduğu söylenmektedir.


Çörekçi Baba'nın Horasan Erenlerinden Olduğu Söyleniyor
Fakat Hayatı hakkında kesin bilgi yok.Çörekçi Babanın Üç Kardeş Olduğu,  Bu Söylentiye göre Bir kardeşi Şey Yunus ( Şeyh Yunus Köyünde ) Diger Kardeşi ise ( Şıhlar Köyünde Yatmaktadır )ÇÖREKÇİLER KÖYÜ DENİNCE ESKİLERİN AKLINA GELEN TEK EĞLENCE FERFENE SİZE NEYİ HATIRLATIR


FERFENE: Çankırı ve yöresinde, yüzyıllardır devam eden, 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşantımıza giren radyo,sinema,TV gibi eğlence araçlarıyla sosyal,kültürel ve ekonomik nedenlerin yavaş yavaş ortadan kaldırdığı geleneksel bir eğlence ve kültür aktivitesidir.

1960 lar da başlayan ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplere dayalı 'köy boşalması' gerçeği de ferfene geleneğinin de sonunu getirmiştir. Bu eğlenceler kuralsız, rastgele, öylesine bir araya gelişler olmadığı gibi, Çankırı yöresinin Yâren geleneğinden sonra, en kapsamlı kültür ve eğlence organizasyonlarıydı. Ferfeneler, uzun kış gecelerinde en az haftada bir yapılan eğlencelerdi. Yâren kadar kesin kuralları olmasa da yine de uyulması gereken ilkeleri vardı. Genç kız ve gelinler kendi aralarında, yaşı daha büyük hanımlar kendi aralarında, delikanlılar kendi aralarında, yetişkin aile babası erkekler kendi aralarında "ferfene yerlerdi." Kış başlarken köylerde ferfene grupları oluşturulurdu. Kim kimle kafa ve gönül uyumu içindeyse ferfene yemek üzere sözleşirler, yeterli sayıya ulaşınca bir evde toplanırlar haftada hangi gün toplanacaklarını, kurallarını kararlaştırırlardı. Genelde ferfene grupları altı kişiden başlayıp yirmi kişiye kadar çıkabilirdi. Bütün kış boyu birlikte ferfene yiyen grupların varlığı gibi, bir-iki ferfenelik geçici gruplar da olabilirdi. ".

Bu hafta birlikte bir ferfene yiyelim mi?" diye başlayan bir teklife karşısındaki "Yanımızdaki doğru kişiler kim olacak?" diye cevap verir. Sayılan kişileri uygun bulur ve gönlü yatarsa teklifi kabul ederdi.

Ferfene genelde akşam yemeğinden sonra başlardı. Ferfeneye katılanlar bir evde toplanırlar, selamlaşır, hal hatır sorulur, ailelerde ve çevrede gelişen güncel konuları konuşurlardı. Kimin kızı, kimin oğluna ulaşmış (nişanlamış), kimlerin gurbetten mektubu gelmiş, hatta bu hafta kimin ineği buzağılamış haberler alınır verilirdi. Daha sonra isteğe göre eğlence ve oyunlara geçilirdi. Yüzük oyunu, tura oyunu gibi oyunlar vardı ki çok büyük maharetler sergilenirdi.

 Oynayanların günlerce aklından çıkmaz, tadı damağından yıllar geçse gitmezdi. Oyunlarda yapılan muziplik ve şakaların kalite ve orijinalitesi yıllarca belleklerde yaşardı. Coşku doruğa çıktığında türkü çağrılıp yöreye özgü oyunlar oynanırdı. Her ferfenede oynanan orta oyunları mukavemet ve sabrı gerektiren, sezgi ve zekayı zorunlu kılan oyunlardı.Oyunlar inanılmaz bir neşe, samimiyet ve disiplin içerisinde adeta bir sanat gösterisi gibi oynanırdı. Bir "kim vurdu" oyunu, oynayanlar kadar seyredenler için de zevkli bir seyir haline gelirdi. Bazen yüzük oyunu "iddialı" oynanırdı. Yenilen taraf yenen tarafa kararlaştırdıkları bir şey ikram etmek durumunda kalırlardı. Genelde bu helva, tavuk, veya yöresel birlikte yenecek gıdalar olurdu. Ya da yenilen takıma çeşitli cezalar verilirdi.(Gece Muradınlara çıkıp ateş yakmak, Mezarlığa gidip yatmak. Vb.)

"Ferfene yemek" deyimi, ferfeneye katılanların gece yarısından sonra birlikte yedikleri lezzetli yemek, meyve, çerezler ve içilen şerbet vb. içeceklerden gelmektedir. Oynayıp eğlenen ferfene grubu yorulup duvara dayalı yan yastıklarına dayanıp oturduklarında sofra bezleri serilir, yer sofralarının üstüne yiyecekler sıralanırdı. Yenir içilir, sohbet edilirdi. Birbirlerinin ihtiyaçları sorulur, yardım için söz alınır verilirdi. Kız ve kadınların ferfenelerinde de eğlencelerin yanında, bebeklerin hastalıklarının tedavisine, gönül yaralarından örülen renkli çorapların desenlerine kadar bir çok ilgi çekici ve ortak konu konuşulup paylaşılırdı. Bu paylaşmanın, kardeşlik ve dostluğun mutlu sıcaklığı gönüllerinde olarak bir dahaki ferfeneyi şimdiden özlemiş olarak vedalaşır, ellerindeki fenerleri veya siperli idareleri ile gecenin karanlık ayaz veya karını böle böle dağılıp evlerine giderlerdi.


ŞEHİT KANI
Bu dağları ıssız sanma kardeşim,
Dikkatli bas şehit kanları vardır,
Belki metre belki arşın,
Dikkatli bas şehit kanı vardır.
        
            Kanıyla kara toprak yoğuran,
            Analardır yiğitleri doğuran,
            Kılıç elindedir allah çağıran,
            Dikkatli bas şehit kanları vardır.

Söğütte yatıyor Ertuğrul Gazi,
Osmanlı,Selçuklu kurtardı bizi,
Kan ile yoğrulmus dağları düzü,
Dikkatli bas şehit kanları vardır.
      
            Suları boyadı şehidin kanı,
            Al bayrakta kaldı yüce bir anı,
            Çürümez onların yaşıyor teni,
            Dikkatli bas şehit kanları vardır.

Canımız pahasına toprak koruruz,
Vatan için biz canımızı veririz,
Şehitlik mertebesini yüksek biliriz,
Dikkatli bas şehit kanları vardır.

            İbrahim Doğanım geçti çağlarım,
            Şehit olamadım ona ağlarım,
            Vatanı koruyor kalan sağlarım,
            Dikkatli bas şehit kanları vardır.


SIRLAR DÜNYASI
Sırlar dünyasını seyran eyledim
Vaiz nasihat sırda içinde
Aşk ile ciğerim büryan eyledim
Bana bade veren pirde içinde

           İnsanlara daim iyilik dilerim
           Allah için göz yaşımı silerim
           Hakkın huzurunda elim bağlarım
           Allahın verdiği nurda içinde

Allah bize vermiş edep ekranı
Hele sevdiğim gökteki peri
İçerimi yakar bu aşkın koru
Vucudum yanıyor korda içinde

           İbrahim doğanım yazıyor satır
           Vakit gelirse dinlemez hatır
           İnşallah huzuruna imanlı iletir
           Zikr eyledim birde içinde
( Bu Şiirler  YILMAZ KINA Tarafından Yazılmıştır )

ÇÖREKÇİLER KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Dernek Adresi     ZAFER MH KAPTAN SK NO:32 BAHÇELİEVLER
Dernek Telefonu : 0212 639 49 95
Derneğin Bulunduğu İl  :  İstanbul

ÇÖREKÇİLER KÖYÜ'NÜN NUFUSU ve GEÇİM KAYNAĞI

Köyümüzde Kışın 20 Hane olup Yazları 250 HanyeÇıkmaktadır.
Genelde Emeklilerin Yazlığı Görüntüsündedir.
Geçim kaynağı Emekli Maşıdır.

ÇÖREKÇİLER KÖYÜ'NÜN SOSYAL FALİYETLERİ
Köyümüz Her yıl Ağustos Ayının İlk Pazarı Köyümüz İçindeki Kültür Merkezi Biamızda Mevlüt Okunur.
Devamında İse Adada Eğlence ÇÖREKCİLER KÖYÜ ŞENLİĞİ YAPILIR. eğlence Gece geç saatlere kadar devam eder.
Mevlüt ve Eğlencede Emeği Geçenlere, Dernek Başkanı ve Yönetimdekilere, Köy Muhtarımıza Teşekkür Ediyoruz.

Not.  : Derneğimizden İstanbuldada Daha Fazla Sosyal ve Köylülerin Biraraya gelebileceği etkinlikler  yapmasını bekliyoruz.

ÇANKIRI ŞEHİTLERİ

1 EROL UYKUSUZ YÜZBAŞI AYNUR UYKUSUZ EŞİ B.PAZARI MAHİTİRAT SİTESİ BLK    
   NO.5ÇANKIRI 2001 212.19.36 
2 MEHMET ATA HV.PLT.ÜSTĞT. HILMI ATA BABASI B. PAZARI MAH DİDE SİT CAD           
   9661NO.ÇANKIRI 2004 213.11.37    
3 MUSTAFA ÇELİK P.Kom.Kd.Ütğm HASAN ÇELİK AKSU MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD         
   MEGA SIT NO.33/21 2003 21361.09
4 MUSTAFA UÇAR J. ASTSUBAY ZELİHAUÇAR .ANNESİ YENİ MAH .ALİ İNANADIK CAD 
   ÖMÜR APT.35/ ÇANKIRI 1998 213.81.80
5 FARUK DURMUŞ J.UZM.ÇAVUŞ MUSTAFA DURMUŞ. BABASI FATİH MAH. İNCE  
   APT.ABLK .3/ÇANKIRI 212.12.08
6 A.KADİR ACAR P. ÇAVUŞ AHMET ACAR B.BAZARI MAH.TERMİNAL CAD .BAKIRCILAR    
   SİT.BLOK.NO.9  / ÇANKIRI  1994 213.17.55
7 İLYAZ AALDAG P.ÇAVUŞ SÜLEYMAN ALDAG BABASI KARATEKİN MAH.ÇİVDE MİNARE 
   SOK.2/ÇANKIRI 1994 213.60.04
8 UGUR KOÇ P.ÇAVUŞ YUSUF KOÇ BABASI YENİ MAH TAŞMESCİT CAD.NERGİZ
   APT.D.3/ÇANKIRI 1990 212.06.58
9 İBRAHİM ÇEVRİK P. ÇAVUŞU MEHMET ÇEVİK BABASI A. HALK REDA MAH REFİK
   SAYDAM CAD KASAP APT.16/3ÇANKIRI 1990 212.06.77
10 SATILMIŞ GENÇ P.KOM .ONBAŞI SEMRA GENÇ EŞİ AKSU MAH HÜRİYET CAD YENİ
   SEÇKİN APT.A.BLOK.NO.2/ÇANKIRI 1992 212.17.35
11 İHSAN KARA KOÇ J. ONBAŞI İHSAN KARA KOÇ BABASI A.HALK RENDA MAH
    ANKARA YOLU CAD AYDINLI APT.NO.26/ÇANKIRI 1992 212.17.35
12 SELİM ÇELKEL J. ER RECEP ÇELİKER BABASI TAŞ MESCİT CAD TÜRK ELİ SİT .C.BLOK
    ÇANKIRI 1992 213.02.86
13 MUSTAFA DEMİR J.ER İSET DEMİR BABASI B. PAZARI MAH. TERMİNAL
    CAD.BAKIRCILAR SİT .BLOK.3ÇANKIRI 1993 213.04.92
14 UGUR HİÇYILMAZ J.ER HATİCE HİÇYILMAZ ANNESİ A. P.H.R. MAH ÇİLİNGİR F. SİT
     CBLOK.NO.24/ÇANKIRI 213.83.07
15 HÜSEYİN ŞENTÜRK P.ER CAVER ŞENTÜRK BABASI MİMAR SİNAN MAH GÜDÜK
      MİNARE NO.1/ÇANKIRI 212.12.58
16 ERKAN KİPER J.ER EROL KİPER BABASI B.PAZARI MAH FATİH SİTBLOK NO.5/ÇANKIRI
     19/12/1999 212.53.18
17 OSMAN ASLAN P.ER KASIM ASLAN BABASI İNCİRLİ ÇEŞME MAH TOSYA CAD
     ERDOGAN APTNO.6/ÇANKIRI 2000 212.59.69
18 SAMİ BAYRAM J.ER ENVER BAYRAM KARDEŞİ YUNUZ EMRE SİT D.BLOK.NO.5/
     212.79.37
19 SATILMIŞ DURLANIK J. ER ALİ DURLANIK BABASI MERKEZ DEDE KÖYÜ 252.60.35
20 SELAMİ IŞIK J. ER HÜNKAR IŞIK ANNESİ KIK EVLER MAH KURBAN TEPE APTNO.2 
     ÇANKIRI 1997 212.32.70
21 YÜCEL KARAHASAN J.ER MEHMET KARAHASAN KARDEŞİ B.PAZARI MAH. ZAFER
     APT.NO.1/ÇANKIRI 212.62.79
22 ALPASLAN BAYRAM J.KOM ONBAŞI MEHMET BAYRAM BABASI BAHÇELİ EVLER
     SİT.A.BLK.NO.3.ÇANKIRI 213.2470.
23 SATILMIŞ BOYBAŞI J.ER NECİP BOYBAŞI KARDEŞİ KIRKEVLER MAH.DAMLACA
    APT.NO.6/ÇANKIRI 1997 212.56.97
24 ATİLLA YAZICI DSİ.KOM.GÖR ZELİHA YAZICI EŞİ B.PAZARI MAH AK APT
    NO.11/ÇANKIRI 1993 213.29.72
25 KADİR YILDIRIM DSİ.KOM.GÖR SAFİYE YILDIRIM EŞİ CUMHURİYET MAH ÖZCENK SİT
    D.BLOK.NO.6.ÇANKIRI 1993 212.15.45.
26 KADİR ÖZTAŞ BEKÇİ ĞÜRCÜ ÖZTAŞ A.H.R.MAH..SANCAK SOK NO 10/ÇANKIRI  
     213.37.92.
27 VEYSEL GİRİŞLİOĞLU POLİS MEMURU Korgun babası merkesde KORGUN MERKEZ 1980
28 SEYİT ARAÇ POLİS MEMURU FATMA SARAÇ EŞİ A.H.RENDA MAH. YANLAR CAD.
     COŞKUN APT. B/BLK. NO.5/ÇANKIRI 213.43.84
29 SADIK KIZILKAYA J.ER. SEVİLAY KIZILKAYA A.H. RENDA MAH. ERİŞ. SİT.
      A.BLKA/NO.3/ÇANKIRI 2001 213.01.26
30 MEHMET DEMİR J ER MUSTAFA DEMİR BABASI TÜNEY KÖYÜ ÇANKIRI 1995 272.81.37.
31 İBRAHİM KARATAŞ J.UZM.ONBAŞI ÖMER KARATAŞ BABASI YUKARIPELİTÖZÜ KÖYÜ 
    ÇANKIRI 365.36.85
32 KAMİL ÇUBUK PİYADE ÇAVUŞ HÜSEYİN ÇUBUK BABASI KAZIM GIRIK MAH.204.SOK
     MARTI APT 8/12/BORNOVA İZMİR 19960230.319.64.08
33 ERDEM ÖZTÜRK J.PLT.ÜSTĞM SİBEL ÖZTÜRK EŞİ GÜLLÜK CADNO 44/10 1998
34 ARİF KOÇ P.BŞÇVŞ YETER KOÇ EŞİ BADEMLİK MAH.BARUTHANE SOK NO.98
     ANKARA 1999 380.42.97.
35 OSMAN EROGLU PİYADE ER HÜSEYİN EROĞLU BADEMLİK MAH BENLİ SOK NO 35
    K.ÖREN /ANKARA 1997 357.74.69
36 YILMAN ĞÜLHAN P.ÜSTGM HASAN ĞÜLHAN BABASI CAMİİ MAH.TUTLU SOK NO 8
     ELDİVAN/ÇANKIRI 2001 311.20.46
38 YAHYA COŞKUNER J.ASTSUBAY ALİ COSKUNER BABASI ELDİVAN ÇANKIRI 1990
     311.20.90
39 MUSTAFA HALDAN J.ASTSUBAY AHMET HALDAN BABASI ÇAY MAH Ş. ÖMER ÇAGLAR
     CAD NO.7/ ELDİVAN /ÇANKIRI 1994 311.21.46
40 ALİ GÜLBAHÇE J.ASTSUBAY MUSTAFA GÜLBAHÇE BABASI GÜLBAHÇE SK.NO.36/
     ELDİVAN/ÇANKIRI 1979 311.21.37
41 HÜSEYİN İLGÜL POLİS MEMURU ZELİHA İLĞÜN ANNESİ ÇAY MAH ELDİVAN/ ÇANKIRI
    1996 311.24.89
42 MEHMET ÜNLÜ POLİS MEMURU SATI ÜNLÜ ANNESİ ÇAY MAH ELDİVAN /ÇANKIRI
     1979
43 REMZİ ASLAN P.KOM ER BEKİR ASLAN BABASI KAHYALI KÖYÜ KIZILIRMAK/ÇANKIRI
    1992 338.10.85
44 ADEM BALLI J ER DURSUN BALLI BABASI YUKARIALEĞÖZ KIZILIRMAK /ÇANKIRI 1992
     338.10.85
45 KADİR GÜLER J.KOM.ER ÖMER GÜLER BABASI YUKARIALEGÖZ KIZILIRMAK/ÇANKIRI
    1996 338.10.24
46 CUMHUR ŞİMŞEK JER SAFFET ŞİMŞEK BABASI KEMALİ KÖYÜ KIZILIRMAK/ÇANKIRI
     1993 324..16.21
47 ALİ BOZGEDİK JER BAYRAM BOZGEDİK BABASI KEMALİ KÖYÜ KIZILIRMAK ÇANKIRI
     1994 324.21.91
48 EYÜP GÖNEN J ER SEVİLAY GÖNEN EŞİ ESENTEPE MAH 20388 SOK NO 1/1
     G.O.P.İSTANBUL 1991 0212.578.89.30
49 SADIK ÇELİK DNZ PİYADEER AHMET ÇELİK BABASI 50 YIL MAH 2166 SOK NO 24 GOP
     PAŞA İSTANBUL 1994 0212.594.66.51
50 TEVFİK PEHLİVANOĞLU J.ÜSTGM EŞİ FATİH CAD.RE.DEMİRCİ SOK NO 7/8
    KÖREN/ANKARA 1997 380.09.80
51 MUHARREM ÖZTÜRK J ER MUSTAFA ÖZTÜRK BABASI DİLEK SOK NO 54 LEVENT
    ÇTEPE /İSTANBUL 1997 0212.280.51.23
52 ALİ ÇALIŞIR P.KOM.ONBAŞI SEVGİ ÇALIŞIR EŞİ M.ÇAKMAK MAH KANARYA SOK NO
     38/12 SİNCAN ANKARA 1994 0262.229.13.17
53 AHMET AL J ER ALİ AL BABASI DEMİR ÇEVRE KÖYÜ KORGUN/ÇANKIRI 1980
54 AHMET YALÇIN KAYA P ER ALİ YALÇINKAYA BABASI HACI HASAN KÖYÜ
     ORTA/ÇANKIRI 1994
55 HAMZA AYDOĞAN PİYADE ER YUNUZ AYDOĞAN BABASI İKAMETGAH İSTANBUL 1993
56 HAKAN TAHTALIOĞLU J.TĞM NACİ TAHTALIOĞLU BABASI TAŞOCAĞI
     SK.NO.KUŞCAGIZ.K.ÖREN 1994
57 RECEP SAKA J.ER. EYÜP SAK BABASI ELMALI KASABASI ORTA /ÇANKIRI 1994
58 HİMMET YALÇIN J.ER HİMET YALÇIN BABASI İKİPINAR KÖYÜ ÇUBUK /ANKARA 1994
59 NİZAMETİN YAMAN PİYADE ER HÜSEYİN YAMAN İKİKAVAK KÖYÜ ILGAZ /ÇANKIRI
     1994
60 BAYRAM ÇAKIRGÖZ J.ER MUSTAFA ÇAKIRGÖZ BABASI ÇELİKBAŞI KÖYÜ ILGAZ
     ÇANKIRI 1992
61 İRFAN KARTAL J.ER SEYİT ALİ KARTAL BABASI KAYI KÖYÜ ILGAZ/ÇANKIRI 1992
     82 ENGİN AKYEL J.ER ZEKİ AKYEL BABASI GAZİLER KÖYÜ ILGAZ /ANKARA 1999
63 HALİL SAGIR J.ER KADİR SAGIR BABASI ÇÖREKÇİLER KÖYÜ ILGAZ /ÇANKIRI 1996
64 ABDULLAH HOROZ J.ER ESAT HOROZ BABASI ÖMERLİ KÖYÜ ILGAZ /ÇANKIRI 1978
65 HAKAN KANDEMİR PİYADE ÜSTĞM AHMET KANDEMİR BABASI
     İKAMETGAHI/ANKARA 1995
66 MURAT YÜCELER P.KOM.ER MUHAREM YÜCELER BABASI ÇATKESE KÖYÜ
     KURŞUNLU /ÇANKIRI 1996
67 EKREM AYGEN PİYADE ONBAŞI YAŞAR AYGEN BABASI SARIALAN KÖYÜ KURŞUNLU
    /ÇANKIRI 1992
68 HAKKI ÇELİK P.ASTSUBAY BAYRAM ÇELİK BABASI ATKARACALAR /ÇANKIRI
69 AĞAH NURSİL P.KOM.ER AHMET NURSİL BABASI KARAHACI KÖYÜ
      ŞABANÖZÜ/ÇANKIRI 1994 0312.356.72.27
70 MURAT SOMUNCU İS.ER FATAMA SOMUNCU ANNESİ SAĞLIK MAH
     ŞABANÖZÜ/ÇANKIRI 1997 518.13.88
71 ALİ ÇOBAN J.ASTSUBAY DURSUN ÇOBAN BABASI GÜMERDİĞİN KASABASI
     ŞABANÖZÜ /ÇAN 1994
72 MUSTAFA HARMANCI P.ONBAŞI ZELİHA HARMANCIEŞİ DAVUTLAR KÖYÜ YAPRAKLI
     /ÇANKIRI 1993 383.42.93
73 AHMET UÇAR P.ER SADRİ UÇAR BABASI ÇEVRECİK KÖYÜ YAPRAKLI 1981
74 ADI SOYADI RÜTBESİ YAKINLARI ADRESİ ŞEHİT TARİHİ TELEFON
75 AHMET UÇAR PİYADE ER SADRİ UÇAR BABASI ÇEVRECİK KÖYÜ YAPRAKLI /ÇANKIRI  
     1981
76 DURSUN METİN J.KOM .ER DURSUN METİN BABASI ÇİÇEK KÖYÜ YAPRAKLI/ÇANKIRI
     1994 338.03.83
77 CENGİZ KURTKAYASI J.UZM.ÇVŞ BİRCAN KURTKAYASI BABASI ÇUKUR ÖREN KÖYÜ
     ÇERKEŞ/ÇANKIRI 1991
78 ŞABAN ÖKE J.ER YAŞAR ÖKE BABASI MEYDAN KÖYÜ /ÇERKEŞ /ÇANKIRI 1991
79 MÜSLÜM TEKE ÖGRETMEN MEHMET TEKE BABASI CAMİ MAH. BELEDİYE SK.
      ELDİVAN/ÇANKIRI 1979
80 YÜKSEL KAYA ORD.SAT.ÜST ALİ KAYA BABASI YUNUS EMRE SIT C BLK NO.2
      ÇANKIRI 9.09.2004.ERZ. 213.63.50
81 BAYRAM OKCU P.KOM.ONB HÜSEYİN OKCU ELMACI BELEDİYESİ ORTA
     9.09.2004.SİİRT 645.70.82
82 AHMET KUŞ J.ER. DURSUN KUŞ BABASI YENİCE KÖY YAPRAKLI/ÇANKIRI 26.10.2004
     BİNGÖL 371.72.40
83 SATILMIŞ CİLALI P.ER SELVİ NAZ CİLALI A.HALİL RENDA MAH SIT BLOKNO.15
     212.24.52
84 NECDAT DEMİREL J.ER ENSUR DEMİREL BABASI MERKEZ .K.ODACI KÖYÜ 233.51.66
85 ABDULLAH BAYRAM J.KOM.ONB MEHMET BAYRAM BABASI B. PAZARI MAH. BULVAR
     CAD B.EVLER SITKI APT.17.NO.3.ÇANKIRI

 

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 17:34

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER