Ataşehir Belediyesi'nden kiralık daireler

Ataşehir Belediyesi'nden Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler.

Ataşehir Belediyesi'nden  kiralık daireler
 Ataşehir Belediyesi'nden  kiralık daireler

Ataşehir Belediyesi'nden Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre mülkiyeti Ataşehir Belediyesi'ne ait olan ve Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecek.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.
İŞİN ADI ADRES BİLGİSİ
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2020/939 - 2020/940 - 2020/941 - 2020/942 - 2020/943 - 2020/944 - 2020/945 - 2020/946 - 2020/947 – 2020/948 - 2020/949 - 2020/950 – 2020/951 – 2020/952 No’lu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir. Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D,
C2 Blok Ataşehir/İSTANBUL

Blok No
Kat No Bağımsız Bölüm
Daire No
Kullanım Şekli
ve m2
Encümen Kararı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli (TL) Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Gün
Ve Saat
C2 7 27 Konut (90m2) 2020-939 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 11: 00
C2 7 28 Konut (90m2) 2020-940 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 11: 10
C2 8 29 Konut (90m2) 2020-941 1.500,00-TL 1.620,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 11: 20
C2 8 30 Konut (90m2) 2020-942 1.500,00-TL 1.620,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 11: 30
C2 8 31 Konut (90m2) 2020-943 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 11: 40
C2 8 32 Konut (90m2) 2020-944 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 11: 50
C2 9 33 Konut (90m2) 2020-945 1.500,00-TL 1.620,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 12: 00
C2 9 34 Konut (90m2) 2020-946 1.500,00-TL 1.620,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 12: 10
C2 9 35 Konut (90m2) 2020-947 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 12: 20
C2 9 36 Konut (90m2) 2020-948 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 12: 30
C2 10 37 Konut (90m2) 2020-949 1.500,00-TL 1.620,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 12: 40
C2 10 38 Konut (90m2) 2020-950 1.500,00-TL 1.620,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 12: 50
C2 10 39 Konut (90m2) 2020-951 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 13: 00
C2 10 40 Konut (90m2) 2020-952 1.625,00-TL 1.755,00-TL 500,00-TL 26.01.2021 / 13: 10


İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Gerçek Kişiler
1.Nüfus Kayıt Örneği. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)
2. Kanuni İkametgâh Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi.
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.
Tüzel Kişilerden
1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
7.Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığın da Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER