ATAŞEHİR, KADIKÖY, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ONLİNE RANDEVU

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ONLİNE RANDEVU ALMA

ATAŞEHİR, KADIKÖY, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ONLİNE RANDEVU
ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Telefon  :  (0216) 469 77 40
                             469 77 41

Faks      :  (0216) 688 57 41

Adres    :  Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak No:7 Batı Ataşehir/İSTANBUL


E-mail   :[email protected]


ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLA

TELEFONDAN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLA


Telefon ile Randevu

TELEFON ve İNTERNET RANDEVU HİZMETİ

Bir sonraki gün için Randevu alma işlemi saat 13:30'da başlayıp aynı gün saat 23:59'da sona ermektedir. 
Randevunuza yarım saat önceden geliniz.
Randevusuna gelen hastaların yanlarında resimli kimlik belgesi bulundurmaları zorunludur.
Tel. Randevu İşlemi Sonunda Randevu Bilgilerini Lütfen Dikkat İle Dinleyiniz.
Siteye girişte veya kullanımda problem yaşıyorsanız, lütfen Hasta Müracat birimine başvurunuz... 

Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

 


Hasta Hakları İletişim Birimi

             Hasta haklarına özen gösteren Sağlık Bakanlığının bu konuda resmi gazetede yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği ve Yönergesi” ne istinaden hastanemiz bünyesinde Hasta Hakları İletişim birimi kurulmuştur. Hasta Hakları İletişim Biriminden sorumlu Başhekim Yardımcısı, birim Sorumlusu ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni görev almaktadır.

 
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 01.08.1998 tarihinde yayımlanmış olup, “Hasta Hakları Yönetmeliği”ne istinaden hastanemiz bünyesinde kurulan hasta hakları iletişim biriminde, hasta hakları İ.B. sorumlusu ve veri işlem personeli görev yapmaktadır.

GÖREVLERİ
Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak.
Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içersinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak.
Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.
 
HEDEFİMİZ
Hasta hakları iletişim birimi olarak hedefimiz Bakanlığımız politikası doğrultusunda hasta odaklı-katılımcı sağlık hizmeti sunarak hastalarımızın haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, mahremiyete uyulduğu hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tıbbı tedavi aldığı, güler yüzlü, nazik, şefkatli hizmet alabildiği bir sağlık hizmeti sunmaktır.
Hasta hakları uygulamaları ile hak ihlallerine uğrayan veya uğraması muhtemel olan tüm hastalar ve yakınları korunmuş, sağlık hizmetlerine ilişkin beklentileri belirli ölçüde karşılanmış olacaktır.

Haklarınız
 
1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5. Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6. Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme:
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Sorumluluklarınız
 
Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel Sorumluluklar

  *        Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
*        Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
*        Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

  2. Sosyal Güvenlik Durumu

  *        Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
*        Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

  4. Hastane Kurallarına Uyma

  *        Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
*        Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
*        Hastanın; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
*        Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
*        Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
*        Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

  *        Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
*       Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesigerekir.
*        Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
*        Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi,ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, 

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi, ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADIKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZi,

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2016, 23:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER