Alman devleti rekor bütçe fazlası verdi

2017'de Alman kamu sektörü 36 milyar euronun üzerinde bütçe fazlası verdi.

Alman devleti rekor bütçe fazlası verdi
Alman devleti rekor bütçe fazlası verdi
2017'de Alman kamu sektörü 36 milyar euronun üzerinde bütçe fazlası verdi. Kamu gelirlerinin yükselmesinde yatırımlarla ihracatın artması ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası önemli rol oynadı.
Almanya'daki yüksek konjonktür 2017 yılında Hazine'nin rekor gelir elde etmesine de yaradı. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2017'yi toplam 36,6 milyar euro fazlayla kapattı. Kamunun harcadığından 36 milyar 600 milyon euro daha fazla gelir elde etmesinde ekonomik canlanma ve artan istihdamın etkili olduğu belirtilen Federal İstatistik Dairesi raporuna göre kamu gelirleri fazlası Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,1'ne tekabül ediyor. İlk tahminlerde fazlanın 38 milyar 400 milyon euroyu bulması bekleniyordu.

Vergi ve sosyal sigorta primlerindeki artış kamu sektörünün aralıksız dördüncü kez büyük fazla elde etmesinde etkili oldu. Böylece Almanya, bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü geçmemesini öngören Maastricht kriterlerindeki borçlanma limitinden biraz daha uzaklaşmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası'nın ucuz para politikası da kamu bütçelerindeki yükün hafiflemesinde rol oynuyor. Faizlerin düşük olması devletin daha ucuza borçlanmasını sağlıyor. 2017 yılında en büyük fazlayı 16 milyar 200 milyon euro ile eyaletler elde etti. 2016 mali yıl bütçesini 7 milyar 400 milyon euro fazlayla kapatan federal devletin gelir fazlası ise 2017'de 1 milyar 100 milyon euroda kaldı. Bütçe fazlasındaki gerilemede nükleer yakıt vergisinin enerji şirketlerine iade edilmesi önemli rol oynadı.

Yatırımlar ve ihracat sayesinde

Belediye ve sosyal sigorta kurumları da 2017'de harcadığından fazla gelir elde etti. Ekonomik büyüme 2017 sonlarında da sürdü. Almanya'nın GSYH'si ihracat artışı sayesinde 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 0,6 oranında arttı. Dünya ekonomisindeki canlılık Alman mallarının daha fazla talep edilmesine yarıyor. İhracatçı Alman şirketleri 2017'de aralıksız 4'üncü kez hasılat rekoru kırmış oldu. Yılsonlarına doğru özel şirketlerin makine ve teçhizat yatırımları arttı. İnşaat yatırımlarında ise cüzi gerileme kaydedildi. 2016'da konjonktürün itici gücü olan özel tüketim harcamaları yılın son çeyreğinde üçüncü üç aylık dönemdeki düzeyini korudu.

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya 2017'de son altı yılın en yüksek oranına ulaşarak, GSYH'sini yüzde 2,2 oranında arttırdı. Önde gelen ekonomik araştırma enstitülerinin tahminlerine göre Almanya güçlü büyümeyi 2018'de de sürdürecek. Federal hükümet 2018 yılı büyüme hızı tahminini yüzde 2,4 olarak açıklamıştı.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER