GAZETECİLER YİNE “BİLGİN” DEDİ
 GAZETECİLER YİNE “BİLGİN” DEDİ

NAZMİ BİLGİN OY ÇOKLUĞUYLA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ
Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu’nda tek aday Nazmi Bilgin, oy birliğiyle yeniden başkanlığa getirildi.

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) toplanan genel kurul, saat 11.00’da Başkan Nazmi Bilgin’in açışıyla başladı. Bilgin, Başkanlık Divanı için verilen bir önergeyi divana sundu. Oy birliği ile kabul edilen önergeye göre Başkan Yusuf Turan, Başkan Yardımcısı Seçil Keskin ve katip üyeler Ahmet Ertüm ile Mehmet Değer’den oluşan divan seçildi. Başkan Yusuf Turan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na davet etti. Turan, kongre gündemini oya sundu ve oy birliğiyle kabul edildi.


Turan, demokrasi, gazeteci ve toplum açısından en büyük tehlikenin basındaki sermaye yoğunlaşması olduğunu belirterek, en etkili iletişim aracı olan gazete ve televizyonların tek elde toplanmasının beraberinde otosansürü getirdiğine dikkat çekti. Turan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Basın özgürlüğü, diğer tüm özgürlüklerin anasıdır. Basın özgür değilse varsayılan diğer özgürlüklerin de içi boştur, anlamsızdır. Basın özgürlüğü, gazetecinin mesleki özgürlüğü olmadığı gibi gazeteciye kişisel olarak tanınan bir hak, ayrıcalık ve lütuf da değildir, tam tersine basın özgürlüğü, halkın bilgi edinme ve haber alma hak ve özgürlüğüdür. Basın özgürlüğünün öznesi, halkın kendisidir. Demokrasi basında, toplumda ve yönetimde özgürlük, çoğulculuk, çok seslilik ve katılımcılıkla kalite kazanır.”

Kürsüye davet edilen Nazmi Bilgin, Doğan Medya Grubu’nun el değiştirmesiyle çok sayıda gazetecinin işten çıkarıldığını, Habertürk Gazetesi’nin yayın hayatına son vermesiyle birlikte yüzlerce gazetecinin ise işsiz bırakıldığını hatırlattı. Bilgin konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Aydın Doğan medyayı sattıktan sonra bir açıklama yapmıştım. Paranın mühim olmadığını az da olsa toplumun çok sesliliğinin satıldığını söylemiştim. TRT’den 1.800’e yakın meslektaşımız emekliliğe zorlandı. TRT ve AA bizlerin gözbebeğidir. TRT her daim iktidarın müdahalesine maruz kalmıştır, taraf olmaktan çıkarak, bir propaganda aracı haline gelmiştir. Tecrübe zor kazanılan bir iştir. Bir kurum işlevini yitirmişse çözüm işten çıkarmak değildir.
Bilgin, “Gazetecilik evrenseldir, tarafsızdır, doğruları görmektir”
Öte yandan Anadolu basını ciddi bir mali sıkıntı içindedir. Bunun en önemli nedeni kağıt meselesidir. Toplumun özgürlüğü için kağıt zorunludur. SEKA fabrikası İzmit’te şu an bir müze olarak kullanılıyor. Ayrıca bizim en önemli bir diğer derdimiz ise hapisteki gazetecilerdir. Meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazetecinin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hapiste gazetecinin olmadığını savunmak, Türkiye’yi 180 ülke arasında 157.sırada yer almasına neden olur. Adalet sistemimizle dünyada 100.sırada yer alıyoruz. Bizim altımızda devlet değil kabineler, aşiretler var.
Gazetecilik evrenseldir, tarafsızdır, doğruları görmektir. Gazetecilerin nerede, hangi kurumda çalışıldığına bakılmamalı ve candaş, yandaş, paralel diye ayrımı yapılamaz. 15 Temmuz özellikle medya ve basın aracılığıyla önlenmiştir. Bunun ardından gelen OHAL ve tutuklamalar, sadece darbecilerle sınırlı kalmadı. Gazeteciler ve bilim insanlarının tutuklanmasına da neden oldu. Atatürk’ün 1925 Kastamonu konuşmasındaki uyarılarının yerindeliği bir kez daha görüldü. Atatürk diyordu ki: ‘Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir. Medeniyetin emir ve talep ettiklerini yapmak insan için kafidir.’”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı kürsüye davet edildi. Kolaylı, Anadolu’nun 21 ilinden gelen gazeteciler cemiyeti başkanlarını tanıttı ve genel kurulun cemiyetin geleceği konusunda önemli kararlar alacağına inandığını söyledi.

Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, dönem raporunu okudu.
Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Raporu
11.10.2015 günü gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulumuzda oylarınızla göreve getirdiğiniz Denetim Kurulumuz 3 yıllık süre içerisinde 6 kez toplanarak tüzüğümüzde belirlenen görevlerini yerine getirdi.
Bu döneme ait raporumuzu siz sayın genel kurul üyelerimiz ile paylaşıyoruz.
1) Yönetim Kurulunun bu süre içerisinde 43 toplantı yaparak gündemindeki maddeleri görüştüğü, 07 Mart 2018 günü vefat eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Kemal Karacehennem’in yerine birinci yedek üye Olgunay Köse’nin davet edildiği ve görevi kabul ettiği Kemal Karacehennem’den boşalan göreve de Yusuf Kanlı’nın getirildiği, bu dönemde 206 gazetecinin cemiyetimiz üyeliğine, Saffet Arıkan Bedük, Ümit Özyurda ve Tuncay Alemdar’ın “Onursal” üyeliğe kabul edildiği, vefat eden 50 değerli üyemizin vefat ettikleri için kanuni zorunluluk nedeniyle, bir üyemizin de zorunlu olarak kayıtlarının silindiği görüldü,
2) Dönem içerisinde gerek özel günlerde, gerek cemiyetimizce düzenlenen gerek davetli olduğumuz toplantılarda kısaca her platformda ülkemiz ve medya dünyamızın içinde bulunduğu duruma ilişkin görüşlerimizin, kamuoyu ile paylaşıldığı; “Seçilmiş Kurullarımız”ın üç kez toplanarak günümüz sorunlarını tartıştığı ve sonuçlarının bir bildiri ile açıklandığı; özellikle başkanlığını üstlendiğimiz dönemlerde Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) çatısı altında mesleğimize dönük değişik çalışmalar yapıldığı anlaşıldı.
3) Bu dönemde de Merhum Başkanımız Beyhan Cenkçi’nin ölüm yıl dönümlerinde yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile Kaş’ta anma toplantıları düzenlendiği, ayrıca davet edildiğimiz sürece vefat eden üyelerimizin ölüm yıl dönümlerinde aileleri tarafından düzenlenen törenlere de katıldığımız belirlendi.
4) 2014 yılında çalışmaları başlatılan, 2016 yılı Ocak ayına dek süren “Basın İçin Özgürlük Projesi”nin başarı ile sonlandırıldığı, özet olarak “Demokrasi İçin Medya Projesi” olarak adlandırılan yeni bir etkinlik için sona gelindiği; bu çerçevede, “Özgürlük İçin Basın Projesi” gibi büyük hizmet vereceği ve ses getireceğine inandığımız bu projenin giderlerinin Avrupa Komisyonu tarafından “Doğrudan Finansman Anlaşması” ile karşılanacağı, tümüyle Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütüleceği tespit edildi.

Bu dönemde İrlanda Büyükelçiliği ile yapılan bir anlaşma sonucu da Anadolu’nun çeşitli kentlerinden gelen 10 genç gazeteciye seminer düzenlediği görüldü.
5) Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda temsil hakkının devam ettiği 24 Saat Gazetesi’nin aralıksız yayınını sürdürdüğü ki burada bir parantez açmak gerekir diye düşünüyoruz; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı “Bizim Gazete”nin kapatılıp imtiyaz hakkının satıldığını belirtmek isteriz.
6) Dönem içerisinde farklı etkinlikler yapıldığı ve yeni yayınların okurla buluşturulduğu gözlemlendi: İlki 3 yıl önce düzenlenen “Ressamlar Çalıştayı”nın iki kez gerçekleştirildiği, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı’nın “Meslekte 50. Yıl Onur Ödülleri” törenlerine ev sahipliği yapıldığı, Atlıspor Kulübü ve Jokey Kulübü ile ortak yarışlar düzenlendiği; ilk baskısı 2009 yılında yapılan “Türkiye’de Kitle İletişimi/ Dün-Bugün-Yarın” adlı çalışmanın genişletilmiş ikinci baskısı dahil 3 yılda 5 kitap, 56 dönemsel rapor ve özel rapor yayınlandığı anlaşıldı.
7) Dönem içerisinde yönetim kurulumuzun en önemli önceliğinin taşınmaz varlıklarımız olduğunu belirtmeliyiz.
Kaş ve Kalkan’daki mevcut taşınmazlarımız ile Gölbaşı’ndaki “Bizim Çatı” ile ilgili yönetimler tarafından ortaya konan “Yeni Uygulamalar”ın dikkatle izlendiği, özellikle Kaş’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanması ile birlikte ortaya çıkan yeni yapılanmanın çözüm sürecinde ne yazık ki bürokratik engeller nedeniyle gecikmeli olarak ilerlediği, ancak umutların tükenmediği, çalışmaların sürdürüldüğü görüldü. Kaş bölgesinde sorunların çözümünden sonra bazı zorunlu harcamalar yapılacağını belirleyen yönetim kurulunca, mevcut arsalarımızdan 53 ada 8 parselde bulunan 1693 metrekare alanın 30 Mart 2018 tarihinde Ecz. Mustafa Eser’e 1 milyon 180 bin TL’ye (birmilyonyüzseksenbinlira) satıldığı satış bedelinin cemiyetimiz hesabına girdiği belirlendi.

8) Son Mali Durumumuz:
Muhasebe servisimizce hazırlanan 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle mali durumumuz şöyle; Vadeli Dolar Hesabı: 202.084,00 USD Vadeli EURO Hesabı: 29.227,00 EURO, Vadesiz EURO Hesabı: 1.032,00 EURO, Vadeli TL Hesabı: 170.000,00 TL, Vadesiz TL Hesabı: 28.590,00 TL. (Bu hesaplarımız Ziraat Bankası Çankaya Şubesi’nde bulunmaktadır. Dolar, EURO ve TL birikimlerimizin toplamı 1.730.000,00 liradır.
Gelir- giderlerimizin belge karşılığı yapıldığı, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu, dönem içi harcamaların her yönetim kurulu toplantısında tartışılıp üyelerce kabul edildiği tespit edildi.
Bu rapor denetim kurulu üyelerince imza altına alındı. Saygılarımla… 10.09.2018
Basının sorunlarına ilişkin konuşma yapan Cemiyetimiz Basın Meclisi üyesi Yaşar Aysev, yazılı basının tirajını etkileyen nedenler arasında internet ve sosyal medya yayıncılığı olduğuna işaret ederek, İnternetten yayınlanan radyo, televizyon ve sosyal medya yayınlarına yönelik sansür ve engellemeyi öngören yönetmeliğin RTÜK tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
Aysev, “Herkesin özgür medyayı, özgür ulusu ve özgür demokrasiyi korumak için sağduyulu olması gerekiyor”
“Yazılı, görsel ve sosyal medya, internet yayıncılığı ve çalışanları, çok ciddi bir ekonomik bunalım ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıyadır. Medya yok olur, gazeteciler işsiz, güçsüz kalırsa, ulusumuzun, halkımızın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkı yok olacaktır. Özgür olmayan basın ve medya kavramı, yok olan basına ve medyaya dönüşecektir. Demokrasi karanlığa gömülecektir. Böyle bir karanlıkta ne iktidar ne muhalefet görevini gereğince yapamaz. Bu durum herkesin aklını başına devşirip, özgür medyayı, özgür ulusu ve özgür demokrasiyi korumak için sağduyulu olmasını gerektiriyor. Bizler de yeri geldiğinde, sesimizi ilgililere duyurmak durumundayız. Bu toplantı bu sesi en güçlü biçimde yükseltmemiz gereken bir ortamdır.”

Divan Başkanı tarafından tekrar kürsüye çağrılan Nazmi Bilgin, faaliyet raporunu okudu. Gazeteciler Cemiyeti’nin taşınmaz malları ve buralarda kurulu tesisleriyle cemiyetin yayın organı 24 Saat Gazetesi ve Avrupa Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen projelere değindi. Bilgin, basın özgürlüğü konulu projelere bir yenisinin daha eklendiğini, önümüzdeki günlerde de uygulamaya geçileceğini açıkladı.

Her iki raporda ayrı ayrı oya sunularak, ibra edildi.
Oylamadan sonra kürsüye çıkan Nazmi Bilgin “Her iki raporunda genel kurul tarafından kabul edilmesi biz yöneticilerin en mutlu anıdır. Seçilen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçerken hepimize zor görevler düşüyor. Saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması, devredilmesi ile bankalardan kredi teminat mektubu alma ve borçlanma yetkisinin verilmesi maddesi de oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin seçim maddesine geçildi. Seçime Nazmi Bilgin Başkanlığında tek liste ile gidildi.

Yönetim Kurulu’na Ayhan Aydemir, Nursun Erel, Ümit Gürtuna, Yusuf Kanlı, Savaş Kıratlı, Olgunay Köse, Ali Oruç, Güray Soysal, Önder Sürenkök, Ali Şimşek, Önder Yılmaz, Mustafa Yoldaş ve Ertürk Yöndem, Denetim Kuruluna ise Doğan Bulgun, Umut Çevik, İzzet Dağıstanlı, Ertuğrul Bülent Danacı, Abdulhalik Ensari, Faysal Geyik, Murat Eralp Gürgen, Metin Işık, Arif Koca, Mustafa Salihoğlu ve Hacı Ali Topcu oy çokluğuyla seçildi.
Geçerli 297 oyun tümünü alan Nazmi Bilgin yeniden başkanlığa seçildi ve kurulların seçimleri tamamlandı.
Dilek ve temenniler bölümüyle Divan Başkanı Yusuf Turan, kongreyi kapattı.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.