Et ve Balık Kurumu ucuz et mağazaları açacak
Et ve Balık Kurumu yeni pazarlama yöntemleriyle büyüyor. Yıllardır Türk hayvancılık sektörüne önemli destek sağlayan kurum, şimdi de bayilik sistemiyle Türkiye'ye yayılacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 17 büyükşehirde 100 mağaza ile hem hayvancılığın destekleneceğini hem de tüketicinin ucuz ve kaliteli ürüne daha rahat ulaşacağını açıkladı.

Eker, "İstanbul için 50, Ankara için 20, İzmir için 5, Bursa için 4, Kocaeli için 3 olmak üzere diğer şehirlerde de 1 ya da 1 bayilik verilecek" dedi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı, Et ve Balık Kurumu'nun büyüme stratejisini böyle açıkladı.

Bu yolla vatandaşın, kaliteli ve ucuz et yemesi amaçlanıyor.

Yeni mağazalarla uygun fiyatlı et ürünlerini özellikle dar gelirli tüketicilere ulaştırmayı planlayan kurum, üretim hedeflerini de büyüttü.

2010 yılında toplam kırmızı et üretiminde yüzde 5,4 pay sahibi olan kurum, bu oranı yüzde 8'e çıkarmayı planlıyor.

ET BALIK KURUMU TÜM ŞUBELERİNİN ADRES VE TELEFONLARI İÇİN TIKLA

ET BALIK KURUMU İSTANBUL ŞUBELERİNİN ADRES VE TELEFONLARI İÇİN TIKLAET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: OĞUZLAR MAHALLESİ CEYHUN ATIF KANSU CADDESİ 1370. SOKAK
 (ESKİ 56. SOK.) NO: 10 BALGAT/ ANKARA

Tel : 0(312) 284 36 70 Faks: 0(312) 286 37 02


SATIŞ MAĞAZALARIMIZ

Ankara Balgat / Merkez Satış Mağazası
Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 56. Sok. No: 10 BALGAT / ANKARA
Tel : (0 312) 285 12 49
 
Sincan Et Sanayi İşletmesi  ve Tavuk Kombina Müdürlüğü Satış Mağazası
Ayaş Cad. No:78 Sincan / ANKARA
Tel :(0 312) 270 19 32   Faks : (0 312) 270 42 14
 
Ankara Ulus Satış Mağazası
Yeni Hal No : 34 Ulus / ANKARA
Tel : (0 312) 311 54 95
 
Ankara Kızılay Satış Mağazamız
Ziya Gökalp Cad. SGK İşhanı 11/18 Alt Çarşı  Kızılay / ANKARA
Tel : (0 312) 433 34 13
 

Adana Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Ceyhan Yolu Üzeri 5. Km No: 285 Yüreğir/ADANA
Tel : (0 312) 346 21 75 (Dahili: 134)
 

Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Cumhuriyet Cad No : 141 Ağrı
Tel : (0 472) 215 26 66
 
ET BALIK KURUMU SATIŞ MAĞAZALARI

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
İstasyon Mah. Kombina Cad. No: 66  ERZURUM
Tel : (0 442) 235 11 47 (Dahili: 171)
 
Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü
Atatürk Üniversitesi Kampüsü İçi Satış Mağazası
Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü Vakıfbank Yanı Pasaj İçerisi
 Tel : (0 442) 236 00 22
 

Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Şehitlik-köşkler mah. 37.sok No:20 DİYARBAKIR
Tel: (0412) 226 01 65-66 (Dahili: 150)
 

Van Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Erçiş Yolu Üzeri Bölge Trafik Yanı VAN
Tel : Tel: (0432) 216 00 89


Tarım ve Köyişleri Başkanlığı ,Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak için tüm Türkiye’de 174 ALO GIDA HATTI’ nı Hizmete geçirmiştir.

 
ADANA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres Ceyhan Yolu Üzeri 5. Km No: 285 Yüreğir/ADANA
Telefon ve Faks No (322) 346 21 74 -75   /  (322) 346 20 79

AĞRI ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres Cumhuriyet mah. AĞRI
Telefon ve Faks (0 472) 216 26 34   / (0 472) 216 26 35

BİNGÖL ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres Kaleönü Mah. Muş Karayolu Üzeri 7 km Bingöl
Telefon ve Faks  (0 426) 232 70 23 /  (0 426) 232 70 10

DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres Şehitlik-köşkler mah. 37.sok No:20 DİYARBAKIR
Telefon ve Faks (0 412) 226 01 65 - 66 - (0 412) 226 02 21

ERZURUM ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres İstasyon mah. Kombina cad. No:66  ERZURUM
Telefon ve Faks (0 442) 235 11 47  /  (0 442) 233 10 38

SAKARYA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres Yeni Sakarya Cad. Erenler SAKARYA
Telefon ve Faks (0 264) 241 20 62 /  (0 264 241 20 58)

SİNCAN ET SANAYİ İŞLETMESİ ve TAVUK KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres AYAŞ CADDESİ NO:78 SİNCAN ANKARA
Telefon ve Faks  (0 312) 270 19 32 / (0 312) 270 42 14

VAN ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Adres Erçiş Yolu Üzeri Bölge Trafik Yanı VAN
Telefon ve Faks  (0 432) 223 53 55 / (0 432) 223 53 67

EBK TARİHÇE ve GENEL BİLGİLER

Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, 28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı üzerine, 01/10/1952 tarihinde “Et ve Balık Kurumu” unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı 40 milyon TL sermayeli bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur.

Et ve Balık Kurumunun kuruluşu, özel sektörün gelişmediği, sermaye birikiminin olmadığı, sanayi ve ticaretin gelişmediği, yetişmiş eleman sıkıntısının olduğu bir döneme rastlamaktadır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti diğer sektörlerde olduğu gibi hayvancılık ve et sektöründe de gelişme sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin etmek maksadıyla Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarını kurmak suretiyle özel sektöre öncülük edip sanayinin gelişmesini ve sermaye birikiminin oluşmasını sağlamıştır. Bu maksada uygun olarak tarım sektöründe de Et ve Balık Kurumunu, Süt Endüstrisi Kurumunu, Yem Sanayi gibi kuruluşları kurmak suretiyle tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunulmuştur.

Et ve Balık Kurumu, veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli et üretmek için et kombinalarını faaliyete geçirmiş, ve hayvancılığın bir ticari emtia haline gelmesini sağlayarak et ve et ürünleri üretim sanayisini oluşturmuştur. Böylece ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINIŞ

Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisi açısından önemli görevler üstlenen EBK, zaman içerisinde, bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) olduğu gibi yanlış ve siyasi yatırımlar, atıl kapasiteler, yanlış istihdam politikaları ve günlük siyasi kararlar nedeniyle zarar eder konuma gelmiş ve KİT’lerin özelleştirme programı çerçevesinde Bakanlar Kurulunun 20/05/1992 tarih ve 3088 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. 22/01/1993 tarih ve 93/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile adı değiştirilerek “Et ve Balık Ürünleri A.Ş.” haline dönüştürülmüştür.

1990’lı yıllara kadar 37 iş yeri ile faaliyetini sürdüren Et ve Balık Kurumunun  bu güne kadar toplam 18 işletmesinin satışı yapılmış, 5 adedi de bedelsiz olarak resmi Kurumlara devredilmiş, 3 adeti ise kapatılmıştır.


ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN CIKIŞ

Et ve Balık Kurumunun Türkiye hayvancılığı için yararlı olacağını düşünen Hükümetimiz hayvancılığı geliştirme, kalite standardını yükseltme politikaları doğrultusunda 26/08/2005 tarih ve 2005/104 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararındaki; “...Şirketin yeniden yapılanması, AB normlarına uygun olarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi...” temel gerekçesi ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak eski statüsüne iade edilmesine karar verilmiş ve 06/10/2005 tarih, 25958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmesi onaylanmıştır. Bu onay çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uyumlu olarak hazırlanan yeni ana statümüzde Kurumumuzun unvanı Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Yeni ana statümüz Yüksek Planlama Kurulunun 24/07/2006 tarih, 2006/T-25 sayılı kararı ile onaylanarak 17/08/2006 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Yeni ana statünün birinci maddesinde; “Kurumun yeniden yapılandırılarak, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi,” içerikli hüküm getirilmiş, ayrıca faaliyet konuları kapsamına; “Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak” hükmü konmak suretiyle Kurumumuza kamu hizmeti ağırlıklı görevler yüklenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 13/07/2006 tarih ve 69 sayılı kararı ile Ağrı Et Kombinasının Kurumumuzca Ağrı İl özel İdaresinden devir alınmasına karar verilmiş olup Haziran 2007 yılında hizmete açılmıştır. Yeni Statümüzde faaliyette yedi olan kombina sayımız böylece SEKİZ olmuştur.

ET BALIK KURUMU  TEL REHBERİ

MAKAM ve SEKRETERLER
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Genel Müdür     Bekir ULUBAŞ           285 73 25      
287 75 42
Özel Büro Şube Müdürü     Mehmet AKGÜN     108            
Memur     Fatih KILIÇ     101           286 37 51
102
Genel Müdür Yrd.     Muhammet KAYA     104     286 20 61      
286 06 41
Sekreter     Gülnaze YÜCEL     119            
Genel Müdür Yrd.     Ahmet UÇAR     105     286 79 02      
285 03 70
Sekreter     Aysema ÖZTÜRK     106            

YÖNETiM ve DENETLEME KURULU ÜYELERi
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Yönetim Kurulu Üyesi
Emin DARICI     116            
Kerem AKGÜNDÜZ     116            
Metin SÜERDEM     116            
Başbakanlık YDK Üyeleri     Cemal AYHAN     116     286 52 09      
Necdet TOPÇUOĞLU     116     286 52 09      
Fikret ÇELİK     116     286 52 09      
Metin EROL     116     286 52 09      
Şef     Nejla KARAKUŞ     116            
İşçi     Berrin ÖZKAN     116            

MÜŞAVİR ve UZMANLAR
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Müşavir     Ümit PEKDEMİR     122            
Mustafa GÖKDEMİR     122            
Mikdat YAHŞI     122            
Mustafa DURANTAŞ     122            
A.Taner ÖZTÜRK     122            
Berrin AKSOY     206            
Atilla BAYBAŞ     507            
Abdurrahim ER      122            
Hale DÖNER     122            
Yusuf AKIN     515            
Başuzman     Eyüp İMAMOĞLU     122            
Şuayip BİŞKİN     122            
Adem KARAÇOBAN     122            
Ferda YILDIRIM (Mali İşl. ve Muh. Dai. Bşk. Görevli)     420            
                   

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
     
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Abdulbaki AKINCI     151     287 45 98      
Baş Müfettiş     Halit ERUNCU     152            
Ş. Şahin BOZDOĞAN     156            
Hüseyin ALTUNIŞIK     160            
Muzaffer SERTDEMİR     306            
M.Nihat BELLİGÜN     153            
M.Saadettin ORAL     203            
Şef     Kaniye MERT     158            

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
 I. Hukuk Müşaviri     İsmail KURUOĞLU     201     287 63 71      
Avukat     Mutlu AK     205            
Dursun GÖÇER     205            
Memur     Osman BİLGİLİ     205            
 İşçi     Nural GÜRBÜZ     201            
Murat UYAR     204            

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Muhlis ATAY     251     286 71 98      
Şube Müdürü     Mustafa GÜR     252     285 45 17      
Battal KAYA     253     285 45 17      
Uğur PEKTAŞ     254      285 45 17       
Şef     Ömer AYAZ     267            
Aysun YÜĞRÜK      264            
Uzman     Fatma GÖKMEN     259            

     
     
             

MALİ İŞLER ve MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Sadullah YAMAK     401     286 27 34      
Şube Müdürü     Gürbüz HAKVERDİOĞLU     411     285 28 53      
Süleyman YILDIZ     407            
Cengiz MIZRAK     409            
Şef     Hüseyin ÖZ     406            
Yusuf ŞEN     413            
Bedriye ERASLAN     417            
Hüseyin ÖNDER     415            
Müşteba OKUYUCU     404            
C. Yalçın CEVHER     416            
Başuzman     Ferda YILDIRIM      420            
Uzman     Berrin BİTİŞ     405            
Emine AKSAKAL     408            
Mahyettin ÇALPAN     410            
Memur
Ayşe TÜRKMEN     419            
İşçi     Nurten BABADAĞ     418            
Ali KINAY     412            
Esalettin FİDAN     417            

İNSAN KAYNAKLARI ve YÖNETİM GELİŞTİRME DAİRE BAŞK.
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Rüştü MEMİLİOĞLU     451     286 84 18      
Şube Müdürü     Halil YILDIZ     499     285 89 17      
Ali Rıza GÜL     460     285 89 17      
Cemalettin KARACA     498     285 89 17      
Şengül GÜLEŞEN     459            
Ahmet YARIŞ     481     286 27 40      
Doktor     Dr. Hasbi KELEŞ     477     286 39 80      
Şef
Rüştü ÖZDEN     488            
Bingüzel BEYAZ     463            
Nevin AZAK     491            
Mustafa TULGAR      481            
Uzman     Osman YILMAZ     466            
Sağlık Memuru     Mehmet BALKAN     478            
Memur     Zeynep İPEK                  
Sekreter     Fatma SAĞLAM     465            
Büro İşçisi     Ali ÖNEY     492            
Santral     Semra ERKUŞ     9            
Sevim BAYANLI     9            

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ      DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Lütfi BİLBAY     315     284 51 25       284 91 08
Şube Müdürü     M. Aksu DANİŞMENTOĞLU     154            
Fethi Necip ÜNALP     268            
M. Taner ŞENTÜRK     507            
Şef     İbrahim ÇETİN     517            
İşçi
Fevzi ŞAHİN     261            
Fatih DOĞAN     269            
Ayşe GÖRGEÇ     315            

İMALAT DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Osman UZUN     301     285 60 18      
Şube Müdürü     Rafet SOLMAZ     302            
Ali YÜKSEL     307     287 19 41      
Yalçın BİNİCİ     312     287 19 41      
Müdür Yrd.     S. Ahmet ÖZKAN     310            
Şef     Zafer GÜVEN     256            
Derviş BEYTUR     314            
Neslihan KAMANLI     309            
Badegül GÜNGÖR     305            
Veteriner Hekim     Halis AKÇAY     305            
Memur     Alper ŞEKER                  
İşçi     Meral TEKGÜL     308            
Laboratuar      Sadık YILDIZ     303            

TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Yakup AKBULUT     501     286 72 81      
Şube Müdürü     Adil ÖZYAZGAN     505     286 23 86      
Mehmet SAĞLAM     512      286 39 80      
İnşaat Mühendisi     Tuba YÜKSEK     506            
İnşaat Mühendisi     Özgür AKA     512            
Makine Mühen.     Ali DOĞAN     503            
Makine Mühen.     M. Semih YENEL     503            
Şef     Hamza KARATAŞ     522            
Telefoncu     İhsan AYDIN     510            
İşçi     İlhan ÖZTÜRK     509            
Ebru ÜNAL     514            
Emine ERBAŞ     508            

MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Yusuf GÜL     551     286 22 34      
Şube Müdürü     Seyfettin SAN     553            
Ender AKBABA     552     285 76 09       
Şef     Mehmet ATAK     555            
Mehmet ALACA     557            
Mehmet ERDİN     455            
İsmail YILMAZ     555            
Sezai YILDIZ     558            
İşçi
İsa ÜNLÜ     560            
Müge ERIŞIK     551            
Mehmet DEMİRKIRAN     555            
M. Ali YÜKSEK     560            
Ayhan ÇELİK     559            
Makam Odacı     Erol YÜCE     111            
Nezir ÇANKAYA     111            
Şendoğan AKÇAOĞLU     111            
İşçi     Dilaver DEMİR     493            
Veysel GÖZÜYUKARI     417            
İsmail EROĞLU     493            
Ahmet İYİK     493            
Şoförler     Hasan ÇİLOĞLU     473            
Mehmet ÖNER     473            
Can OĞUZ     473            
Kenan DEMİR     473            
Yüşa KESKİN     473            
Mehmet ALGÜL     473            
Yemekhane     Erdal AKTEPE     474            
İlyas KAMAN     474            
Yaşar ÇETİNKAYA     474            
Erdal DURAN     474            
Çay Ocağı     Cavit, Hasan, Hakan      472            

TİCARET ve PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Daire Başkanı     Mustafa  Sami CÜCELOĞLU     351     286 95 06      
Şube Müdürü     Zafer PEKRİZ     352     285 17 32      
Şube Müdürü     Ali Tanju TİMUR     353     285 17 32      
Şef     Dilek KÖROĞLU     356            
Zekeriya KOÇAK     355            
İşçi     Mustafa BATUR     361            
Işık İSPİRGİL     357            
Kenan DİNÇ     360            

TAŞIMACILIK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVİ     ADI SOYADI     DAHİLİ     DIŞ HAT     FAKS
Şube Müdürü     Selahattin AKKURT     113     271 10 20      
Şube Müdür V.     Mehmet ÖZER     114     270 90 93      
Müdürü Yrd.     Halil BİÇİCİ     119            
Personel Şefi     Murat ERBAŞ     117            
Nak. Muh. Şefi     Hanifi AKDOĞAN     115            
Şef     Hüseyin ARSLAN     119            
Mubaya Memuru     Nurettin MERT     120            
Araç İş. Bk. O. Şefi     Kenan CANYURT     123            
Tahakkuk     Cemal GÜNEŞ     118            
Evrak     Mahmut TURAN     118            
Gen. Hiz. İşçi     Esat DAŞGIN     116            
Puantor     Mehmet ÖKSÜZ     120            
Yakıt Dağ. İşçisi     Faruk CÖMERT     116            
Genel Hizmetler     Murat BİŞKİN     124            
Genel Hizmetler     Bahri BÜYÜKKAYAER     124            
Baş Şoför     Taner GÖK     125            
Atölye Ustabaşı     Mehmet ŞENSES     131            

TAŞIMACILIK SANTRAL
271 55 95
271 15 34      

TAŞIMACILIK FAKS
271 00 44


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner110