BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU 

Bülent Ecevit Üniversitesi, İnşaat, Çevre, Geomatik, Maden ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri 2016 -2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 6 Haziran Salı günü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, BEÜ Senatosu Üyeleri, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

İki kısım halinde düzenlenen törenler öğrencilerin, izleyicilerin büyük alkışları ile salona girişi ile başladı. Törende Fakülte birincisi Mutlu Çınar ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nun konuşmalarının ardından Fakülte ve bölümleri derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tüm öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından mezunlar öğretim elemanları eşliğinde yemin ettiler.

Öğrenciler müzik eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden mühendisliği, Kuzeybatı Anadolu’da, Karadeniz kıyısında yer alan ülkenin tek koklaşabilir kömür yataklarının bulunduğu Taşkömürü Havzası Zonguldak’ta yer almaktadır. Zonguldak’ta maden mühendisliği eğitiminin geçmişi 1924 yılına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra, ülkemizin çok ihtiyacı olan maden mühendislerinin eğitimi amacıyla Zonguldak’ın Fener Mahallesi mevkiinde açılan Zonguldak Maden Yüksek Mühendisi Okulu, Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Eğitimini tamamlayan ve ülkemizin dört bir yanında görev alan ilk mezunlarımız, madencilik sektörümüzün ilk kurucuları olmuştur. Bu okul, İstanbul’a taşındığı 1961 yılına kadar aralıklarla ve değişikliklerle faaliyetini sürdürmüştür. Yaklaşık 20 yıl sonra, 1975 yılında, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA) açılmış ve şehrimizdeki mühendislik eğitimi maden ve makine mühendisliği bölümlerinde tekrar başlamıştır. ZDMMA, 1982 yılında, yüksek öğretimde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda  Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı altında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1992’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin kurulmasını takiben Bölümümüz, Mühendislik Fakültesi bünyesine alınmıştır. 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6287 sayılı kanunla üniversitemizin adı “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiş olup Bölümümüz; Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Müdendisliği Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümümüzde gelişme süreci içerisinde ulusal-uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2008-2009 değerlendirme döneminde, MÜDEK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan Maden Mühendisliği Lisans Programımıza 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 30 Eylül 2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli akreditasyon ve EUR-ACE etiketi verilmiştir. 

Maden Mühendisliği Lisans Programımıza Aralık 2010 tarihinde yapılan ara ziyaret sonucunda akreditasyonumuz 30 Eylül 2014 tarihine kadar uzatılmış ve 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerliliği olan EUR-ACE etiketi verilmiştir.

MÜDEK Denetçileri tarafından Mart 2014 tarihinde yapılan Kurum ziyareti ve devamında hazırlanan MÜDEK Raporu sonucunda, Maden Mühendisliği Lisans Programımıza 30 Eylül 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli Ara Rapor koşullu akreditasyon verilmiştir. Söz konusu programa ayrıca 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren 30 Eylül 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli EUR-ACE etiketi verilmiştir.

Maden Mühendisliği Bölümü’nde bugüne kadar birçok araştırma projesi yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi olan NATO’nun “İstikrar İçin Bilim” programınca desteklenen ve 620 bin ABD $ bütçeli bir projesi sonucunda, 1994 yılında bölüm bünyesinde Zonguldak Endüstri Destekleme Merkezi (ZEDEM) kurulmuştur. ZEDEM ülkemiz madencilik endüstrisinde sürekli bir üniversite-endüstri işbirliğinin somutlaştığı ilk örneği teşkil etmektedir. Maden Mühendisliği Bölümü, ZEDEM yardımıyla, madencilik sektörüne (projeler, meslek içi eğitim kursları, deneyler, analizler vb.) çok çeşitli hizmetler vermektedir.

Maden Mühendisliği lisans programı, 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Eğitim-öğretim planında bulunan derslerin %30’luk bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri (zorunlu ve seçmeli) almak ve 3 adet 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Her yıl bölüme yaklaşık 60-70 arasında öğrenci kayıt olurken, yaklaşık 40-45 kadar öğrenci de Maden Mühendisi lisans derecesi almaktadır.

1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE MADEN MÜHENDİSLİĞİ

1975 – 1982 : Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA)
1982 – 1992 : Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi (HÜZMF)
1992 – 2012 : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (ZKÜMF)
2012 – Günümüz : Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (BEÜMF)


1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI

1) Öğr. Gör. Dr. Ali Mekarim DEREKÖY
2) Prof. Dr. Cemal BİRÖN
3) Prof. Dr. Türker ÖZSARAY
4) Prof. Dr. Ethem KİŞİOĞLU
5) Prof. Dr. Selahattin PELİN
6) Prof. Dr. Erdoğan YİĞİT
7) Prof. Dr. Yadigar Vasfi MÜFTÜOĞLU
8) Prof. Dr. Vedat DİDARİ
9) Prof. Dr. İbrahim ONUR
10) Prof. Dr. Hasan GERÇEK
11) Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN
12) Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
13) Prof. Dr. Sait KIZGUT


1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE
MADEN MÜHENDİSLİĞİNE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI
(Akademik unvan ve görev tarihlerine göre sıralanmıştır)

Prof. Dr. Tacettin ATAMAN (ODTÜ)
Prof. Dr. Cemal BİRÖN (İTÜ)
Prof. Dr. Galip SAĞIROĞLU (İTÜ)
Prof. Dr. Senai SALTOĞLU (İTÜ)
Prof. Dr. Şinasi ESKİKAYA (İTÜ)
Prof. Dr. Yılmaz BÜRKÜT (İTÜ)
Prof. Dr. Suavi EYİCE (YTÜ) (ZDMMA – Akademi Başkanı)
Prof. Dr. Necati ERŞEN (YTÜ) (HÜZMF – Dekan)
Prof. Dr. Erdoğan YİĞİT (ZKÜ – Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Selahattin PELİN (ZKÜ – Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Fahri DAĞLI (ZKÜ)
Prof. Dr. Işık ÖZPEKER (İTÜ)
Prof. Dr. Bektaş UZ (İTÜ)
Prof. Dr. Fuat Yavuz BOR (İTÜ)
Prof. Dr. Nuh BİLGİN (İTÜ)
Prof. Dr. Erkin NASUF (İTÜ)
Prof. Dr. Mahir VARDAR (İTÜ)
Prof. Dr. Feridun DİKEÇ (İTÜ)
Prof. Dr. Suna ATAK (İTÜ)
Prof. Dr. Argun GÜRKAN (İTÜ)
Prof. Dr. Aytin GÖKTEKİN (İTÜ)
Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA (Kandilli Rasathanesi)
Prof. Dr. Ali KEÇELİ (İÜ)
Prof. Dr. Nuriye Pınar ERDEM (YTÜ)
Prof. Dr. Nuri GÖRÜNEY (YTÜ)
Prof. Dr. Erkan TANYOLU (KTÜ)
Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR (Mersin Ü) (KTÜ) (HÜZMF – Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet FİLİZ
Prof. Dr. Mustafa (Kimyacı FYB Asistanı)
Prof. Dr. Turgay ATALAY
Prof. Dr. İsa EŞME
Prof. Dr. Ethem KİŞİOĞLU
Prof. Dr. Şenol KUŞÇU
Prof. Dr. Hasan KÜLÜNK
Prof. Dr. Hasan AKBAŞ
Prof. Dr. Nafiye KIYAK GÜNEÇ (Işık Ü – Rektör)
Prof. Dr. Dilek DADAYLI PAKTAŞ (Karabük Ü)
Prof. Dr. Maral SÜNNETÇİOĞLU (HÜ)
Prof. Dr. Ali İhsan EROL (BEÜ ZMYO)
Prof. Dr. Faruk Yalçın UĞURLU
Prof. Dr. Ertan İBİKLİ (Ankara Ü)
Prof. Dr. Fazlı ÇOBAN (Balıkesir Ü)
Doç. Dr. Süha NİZAMOĞLU (İTÜ)
Doç. Dr. Mehmet ŞİRİN (YTÜ)
Doç. Dr. Behiç ÇAĞAL (YTÜ)
Doç. Dr. Mücella ÖZÇELİKAY (YTÜ)
Doç. Dr. Uğur ER (EDMMA – AÜ)
Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER (BEÜ ZMYO)
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
Yrd. Doç. Dr. Nehar EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN (BOLU İBÜ)
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNER (BEÜ ÇMYO)
Yrd. Doç. Dr. Kemal BARIŞ (BEÜ ZMYO)
Yrd. Doç. Dr. Okan SU (BEÜ ZMYO)
Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ (BEÜ ZMYO)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAMANLI (UŞAK Ü)
Öğr. Gör. Dr. Ali Mekarim DEREKÖY (ZDMMA – Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Burhan ÇAĞLARER (ZDMMA – Kurucu Akademi Başkan V.)
Öğr. Gör. Dr. Ali MİLLİOĞULLARI
Öğr. Gör. Dr. Nurten ŞAHİN
Öğr. Gör. Süleyman KILIÇ (ZDMMA – Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Yakup KESKİN (EKİ – TTK)
Öğr. Gör. Sadi BAYDAR
Öğr. Gör. Namık DOĞU
Öğr. Gör. Tuna ARATOĞLU (EKİ – TTK)
Öğr. Gör. Seyfi ATALAY (EKİ – TTK)
Öğr. Gör. Av. Ünal ÇAKMAKLI (GMİS)
Öğr. Gör. Fazilet ÖZTÜRK (SSK Bölge Çalışma Müdürü)
Öğr. Gör. Tınaz TİTİZ (EKİ – Devlet Bakanı)
Öğr. Gör. Çetin ONUR (EKİ – TTK)
Öğr. Gör. Zekai AKÇAN (EKİ – TTK)
Öğr. Gör. Engin MARANGOZ (ZDMMA – HÜZMF – ZKÜ – Genel Sekreter)
Öğr. Gör. Hüseyin ÖZTEK (EKİ – TTK)
Öğr. Gör. Mehmet Ali ÇAVDUR
Öğr. Gör. Şükran KARAHASAN
Öğr. Gör. Yekta İNCİRCİ (EKİ)
Öğr. Gör. Arif Engin GÜRSES
Öğr. Gör. Aysun YORULMAZ (TTK)
Öğr. Gör. Nedim TEKİN (TTK)
Öğr. Gör. Fevzi NURAK (TTK)
Öğr. Gör. Ergin KAYA (TTK)
Okut. Dursun ŞEKERCİ
Okut. Ziya ARSLAN
Okut. Zihni TUNCER
Okut. Ömer AYDIN
Okut. Müjgan İBİKLİ
Okut. Ruhsar ZÜBEYİROĞLU
Okut. Yıldız YAVUZ (TTK)
Uzm. Sevgi ATALAY
Asist. Dr. Orhan DALAHMETOĞLU
Asist. Dr. Orhan Mehmet SOLMAZ
Asist. Cevat BARUT
Asist. Şevket ACAR
Asist. Halide AKBAŞ
Asist. Ömer KARABULUT
Asist. Rasiha Binnur ALBAYRAK
Asist. H. Avni NABA
Asist. Mehmet Teker ERDEM
Asist. Erol ARAT
Asist. Şenol YÜCEL
Asist. Berrin HASAR KÖSE
Asist. Ayhan BAYRAK
Asist. Baki COŞKUN
Asist. Ümit ERDEM
Asist. Dursun KÜÇÜKGÜLDAL
Arş. Gör. Dr. Cengiz Celaladdin PİLEVNELİ
Arş. Gör. Olcay PAPİLA
Arş. Gör. Dr. Nergiz ŞAHİN (MTA)
Arş. Gör. Dr. Kebire KEL (MTA)
Arş. Gör. Dr. Ayşen EYÜPOĞLU YAVUZDOĞAN (MTA)
Arş. Gör. Latife KAFALI BACAK (MTA)
Arş. Gör. Berrin DÖNGEL GENİŞ (MTA)
Arş. Gör. Berrin EROĞLU
Arş. Gör. Meftun PEHLİVAN (MTA)
Arş. Gör. Okan PULAT (MTA)
Arş. Gör. Dilek GENÇ TÜRER (HÜ)
Arş. Gör. Gökhan ASLAN (ÖYP)
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.