BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YENİLENMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İLE 2017-2018 DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ ALIMINI SÜRDÜRECEKTİR.


Ülkemizde sistematik anlamada maden mühendisliği eğitimi Zonguldak’ta başlamıştır. Maden ve Sanayi Mektebi adı altında maden ve sanayi (endüstri) mühendisi yetiştirmeyi amaçlayan bu üniversite 1924 yılında açılmıştır.

Dönemin uluslararası düzeyde saygın Fransız ve Alman öğretim üyelerince modern eğitim araçları kullanılarak maden mühendisi yetiştiren bu kurumdan ülke madenciliğine öncülük eden pek çok mühendis yetişmiş, aralarında Sıtkı Koçman gibi ülkemiz sanayisine yön veren pek çok işadamı çıkmıştır. Aralarında Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar’ın bulunduğu öğrencilerince de 10. Yıl Marşı kaleme alınmıştır. 

1924 yılından 1975 yılına değin çeşitli isimler altında aralıklı da olsa Maden mühendisliği eğitimi sürdürülmüştür. Maden mühendisliği eğitimi daha sonra 1975 yılında hizmete giren Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde, isim değişikliğiyle 1982 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi olarak devam etmiş, 1992 yılında açılan diğer fakülte ve yüksekokullarla birlikte Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuş ve bu üniversitenin ismi 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.


Süreç içinde Maden Mühendisliği Eğitimi; 1975 yılında hizmete giren Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde, 1982 yılında isim değişikliğiyle Hacettepe Üniversitesine bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi’nde devam etmiştir. 1992 yılında açılan diğer fakülte ve yüksekokullarla birlikte Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuş ve bu üniversitenin ismi 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversite bünyesinde Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü olarak eğitime devam edilmektedir.

Maden Mühendisliği Lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Öğrenciler üniversite bünyesinde hizmet veren hazırlık okulunda isteğe bağlı bir yıl süreli olarak yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi alabilmektedirler.

Bölümde Lisansüstü Eğitim, 1985 yılında Yüksek Lisans Programı ile başlamış, 1990 yılında da Doktora Programı açılmıştır. Kayıtlı öğrenci sayısı 100 civarındadır.

Maden Mühendisliği lisans programı Mühendislik Dekanları Konseyi (MÜDEK) tarafından 2008 yılından bu yana akredite edilmiştir. Bu akreditasyon uluslararası geçerliliği olan EUR-ACE Bachelor (European Accreditation of Engineering Programmes) tarafından da tanınmaktadır. Öğrencilere bu belgeler diploma eki olarak sunulmaktadır.

Maden Mühendisliği eğitim programı, BOLOGNA Süreci (tüm Avrupa'da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek, farklılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir program) ve ülkemiz ihtiyaçları da göz önüne alınarak, ve gelişmiş ülke standartlarında modern madencilik teknik ve süreçlerine uygun biçimde yenilenmiştir. 


Akademik eğitim, 9 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent ve 6 araştırma görevlisi tarafından sürdürülmektedir. Sürdürülen eğitim programı, bölümde bulunan Kaya Mekaniği ve Tabaka Kontrolü Labaratuvarı, , Havalandırma ve Kendiliğinden Yanma Labaratuvarı , Maden Mekanizasyonu ve Kazı Mekaniği Labaratuvarı, Cevher ve Kömür Hazırlama laboratuvarı yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Laboratuvarlarında yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Öğrencilerimize staj yapacakları işyerleri bölüm tarafından sağlanmakta, staj sırasında barınma gibi ihtiyaçları temin edilmektedir. 


Bülent Ecevit Üniversitesi genelinde ve Mühendislik Fakültesi’nce izlenen öğrenci odaklı kaliteyi esas alan eğitim ve öğretim öğrenciler arasında yüksek düzeyde memnuniyet yaratmaktadır. Üniversitenin, aralarında kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve tenis, futbol ve basketbol gibi çeşitli açık alan spor olanaklarının yanı sıra, 24 saat açık kütüphane/çalışma salonları ve kantin olanakları ile birlikte öğrenciler sosyal ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmektedir.


Ülkemiz madencilik sektörü kapsamında; maden arama işlerinde, altın, gümüş ve bakır gibi metal madenciliğinde, açık işletme veya yeraltı işletme şeklinde kömür madenciliğinde, çeşitli cevher ve kömür zenginleştirme tesislerinde, TKİ, TTK, MTA, ETİ Bakır, Park Teknik, HEMA, MİGEM-ETKB, İmbat A.Ş. gibi çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, ayrıca, mermercilik, tünelcilik, taş ve çakıl ocakları, agrega hazırlama tesisleri, demir-çelik sanayi ve çimento sektörleri ile maden makinaları üretim ve pazarlaması gibi pek çok alanda ve akademisyen olarak çalışan başarılı mezunları bulunan BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünün mezunları iş bulmada güçlük çekmemektedirler. Ülkemizin gelişmekte olan en önemli bir sektörlerinden biri durumundaki madencilik ve ilgili alanlarında maden mühendisi istihdamı zorunlu olup, yakın gelecekte maden mühendisi ihtiyacında önemli artışlar olacaktır.


2017-2018 eğitim öğretim döneminde Bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerden 10 kadarına, aralarında Zonguldak TSO ve madencilik sektörün çeşitli paydaşlarınca, burs verilecektir.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi. Maden Mühendisliği Bölümü
67100 – ZONGULDAK

E-Posta Adresi:
maden@.edu.tr

Telefon : (0372) 257 40 19
Faks : (0372) 257 40 23

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Sait Kızgut
Dahili Tel: 12 34
Harici Tel: (0372) 257 40 19 veya (0372) 291 12 36 veya (0372) 291 12 34
E-Posta: sait.kizgut@.edu.tr

Bölüm Bşk. Yrd.:
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KAYMAKÇI
Dahili Tel: 12 30
Harici Tel: (0372) 291 12 30
E-Posta:  erdgnkaymakci@gmail.com

Bölüm Bşk. Yrd.:
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR
Dahili Tel: 13 42 veya 11 57
Harici Tel: (0372) 291 13 42 veya (0372) 291 11 57
E-Posta:  cakir@.edu.tr

Bölüm Sekreterliği: 
Fatma ALTUNDAL
Dahili Tel: 1116 veya 14 46
Harici Tel: (0372) 291 11 16 veya (0372) 291 14 46
Cevher ve Kömür Hazırlama Laboratuvarı


Maden Mekanizasyonu Laboratuvarı 
Havalandırma LaboratuvarıKaya Mekaniği ve Tabaka Kontrolü LaboratuvarıMaden Mühendisliği Bölüm Girişi
Kariyer ToplantısıBölümde Düzenlenen bir Seminer Çalışması
Bölümde Düzenlenen Seminer Çalışması sonrası bir Toplu Fotoğraf


1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE MADEN MÜHENDİSLİĞİ

1975 – 1982 : Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA)

1982 – 1992 : Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi (HÜZMF)

1992 – 2012 : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (ZKÜMF)

2012 – Günümüz : Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (BEÜMF)

1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI

1) Öğr. Gör. Dr. Ali Mekarim DEREKÖY

2) Prof. Dr. Cemal BİRÖN

3) Prof. Dr. Türker ÖZSARAY

4) Prof. Dr. Ethem KİŞİOĞLU

5) Prof. Dr. Selahattin PELİN

6) Prof. Dr. Erdoğan YİĞİT

7) Prof. Dr. Yadigar Vasfi MÜFTÜOĞLU

8) Prof. Dr. Vedat DİDARİ

9) Prof. Dr. İbrahim ONUR

10) Prof. Dr. Hasan GERÇEK

11) Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN

12) Prof. Dr. İhsan TOROĞLU

13) Prof. Dr. Sait KIZGUT

1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE

MADEN MÜHENDİSLİĞİNE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI

(Akademik unvan ve görev tarihlerine göre sıralanmıştır)

Prof. Dr. Tacettin ATAMAN (ODTÜ)

Prof. Dr. Cemal BİRÖN (İTÜ)

Prof. Dr. Galip SAĞIROĞLU (İTÜ)

Prof. Dr. Senai SALTOĞLU (İTÜ)

Prof. Dr. Şinasi ESKİKAYA (İTÜ)

Prof. Dr. Yılmaz BÜRKÜT (İTÜ)

Prof. Dr. Suavi EYİCE (YTÜ) (ZDMMA – Akademi Başkanı)

Prof. Dr. Necati ERŞEN (YTÜ) (HÜZMF – Dekan)

Prof. Dr. Erdoğan YİĞİT (ZKÜ – Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Selahattin PELİN (ZKÜ – Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Fahri DAĞLI (ZKÜ)

Prof. Dr. Işık ÖZPEKER (İTÜ)

Prof. Dr. Bektaş UZ (İTÜ)

Prof. Dr. Fuat Yavuz BOR (İTÜ)

Prof. Dr. Nuh BİLGİN (İTÜ)

Prof. Dr. Erkin NASUF (İTÜ)

Prof. Dr. Mahir VARDAR (İTÜ)

Prof. Dr. Feridun DİKEÇ (İTÜ)

Prof. Dr. Suna ATAK (İTÜ)

Prof. Dr. Argun GÜRKAN (İTÜ)

Prof. Dr. Aytin GÖKTEKİN (İTÜ)

Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA (Kandilli Rasathanesi)

Prof. Dr. Ali KEÇELİ (İÜ)

Prof. Dr. Nuriye Pınar ERDEM (YTÜ)

Prof. Dr. Nuri GÖRÜNEY (YTÜ)

Prof. Dr. Erkan TANYOLU (KTÜ)

Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR (Mersin Ü) (KTÜ) (HÜZMF – Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet FİLİZ

Prof. Dr. Mustafa (Kimyacı FYB Asistanı)

Prof. Dr. Turgay ATALAY

Prof. Dr. İsa EŞME

Prof. Dr. Ethem KİŞİOĞLU

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

Prof. Dr. Hasan KÜLÜNK

Prof. Dr. Hasan AKBAŞ

Prof. Dr. Nafiye KIYAK GÜNEÇ (Işık Ü – Rektör)

Prof. Dr. Dilek DADAYLI PAKTAŞ (Karabük Ü)

Prof. Dr. Maral SÜNNETÇİOĞLU (HÜ)

Prof. Dr. Ali İhsan EROL (BEÜ ZMYO)

Prof. Dr. Faruk Yalçın UĞURLU

Prof. Dr. Ertan İBİKLİ (Ankara Ü)

Prof. Dr. Fazlı ÇOBAN (Balıkesir Ü)

Doç. Dr. Süha NİZAMOĞLU (İTÜ)

Doç. Dr. Mehmet ŞİRİN (YTÜ)

Doç. Dr. Behiç ÇAĞAL (YTÜ)

Doç. Dr. Mücella ÖZÇELİKAY (YTÜ)

Doç. Dr. Uğur ER (EDMMA – AÜ)

Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER (BEÜ ZMYO)

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

Yrd. Doç. Dr. Nehar EROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Fevzi ENGİN (BOLU İBÜ)

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNER (BEÜ ÇMYO)

Yrd. Doç. Dr. Kemal BARIŞ (BEÜ ZMYO)

Yrd. Doç. Dr. Okan SU (BEÜ ZMYO)

Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ (BEÜ ZMYO)

Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAMANLI (UŞAK Ü)

Öğr. Gör. Dr. Ali Mekarim DEREKÖY (ZDMMA – Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Burhan ÇAĞLARER (ZDMMA – Kurucu Akademi Başkan V.)

Öğr. Gör. Dr. Ali MİLLİOĞULLARI

Öğr. Gör. Dr. Nurten ŞAHİN

Öğr. Gör. Süleyman KILIÇ (ZDMMA – Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Yakup KESKİN (EKİ – TTK)

Öğr. Gör. Sadi BAYDAR

Öğr. Gör. Namık DOĞU

Öğr. Gör. Tuna ARATOĞLU (EKİ – TTK)

Öğr. Gör. Seyfi ATALAY (EKİ – TTK)

Öğr. Gör. Av. Ünal ÇAKMAKLI (GMİS)

Öğr. Gör. Fazilet ÖZTÜRK (SSK Bölge Çalışma Müdürü)

Öğr. Gör. Tınaz TİTİZ (EKİ – Devlet Bakanı)

Öğr. Gör. Çetin ONUR (EKİ – TTK)

Öğr. Gör. Zekai AKÇAN (EKİ – TTK)

Öğr. Gör. Engin MARANGOZ (ZDMMA – HÜZMF – ZKÜ – Genel Sekreter)

Öğr. Gör. Hüseyin ÖZTEK (EKİ – TTK)

Öğr. Gör. Mehmet Ali ÇAVDUR

Öğr. Gör. Şükran KARAHASAN

Öğr. Gör. Yekta İNCİRCİ (EKİ)

Öğr. Gör. Arif Engin GÜRSES

Öğr. Gör. Aysun YORULMAZ (TTK)

Öğr. Gör. Nedim TEKİN (TTK)

Öğr. Gör. Fevzi NURAK (TTK)

Öğr. Gör. Ergin KAYA (TTK)

Okut. Dursun ŞEKERCİ

Okut. Ziya ARSLAN

Okut. Zihni TUNCER

Okut. Ömer AYDIN

Okut. Müjgan İBİKLİ

Okut. Ruhsar ZÜBEYİROĞLU

Okut. Yıldız YAVUZ (TTK)

Uzm. Sevgi ATALAY

Asist. Dr. Orhan DALAHMETOĞLU

Asist. Dr. Orhan Mehmet SOLMAZ

Asist. Cevat BARUT

Asist. Şevket ACAR

Asist. Halide AKBAŞ

Asist. Ömer KARABULUT

Asist. Rasiha Binnur ALBAYRAK

Asist. H. Avni NABA

Asist. Mehmet Teker ERDEM

Asist. Erol ARAT

Asist. Şenol YÜCEL

Asist. Berrin HASAR KÖSE

Asist. Ayhan BAYRAK

Asist. Baki COŞKUN

Asist. Ümit ERDEM

Asist. Dursun KÜÇÜKGÜLDAL

Arş. Gör. Dr. Cengiz Celaladdin PİLEVNELİ

Arş. Gör. Olcay PAPİLA

Arş. Gör. Dr. Nergiz ŞAHİN (MTA)

Arş. Gör. Dr. Kebire KEL (MTA)

Arş. Gör. Dr. Ayşen EYÜPOĞLU YAVUZDOĞAN (MTA)

Arş. Gör. Latife KAFALI BACAK (MTA)

Arş. Gör. Berrin DÖNGEL GENİŞ (MTA)

Arş. Gör. Berrin EROĞLU

Arş. Gör. Meftun PEHLİVAN (MTA)

Arş. Gör. Okan PULAT (MTA)

Arş. Gör. Dilek GENÇ TÜRER (HÜ)

Arş. Gör. Gökhan ASLAN (ÖYP)

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.