‘Ataşehir Belediyesinden Yeşil Alan Vurgunu’ İddiasına Açıklama

Ataşehir Belediyesi’nden diğer bazı yayın organlarında da yayınlanan Sabah Gazetesi’nin “CHP’li Belediyede Yeşil Alan Vurgunu” haberinde yer alan iddialara yönelik açıklama geldi.

‘Ataşehir Belediyesinden Yeşil Alan Vurgunu’ İddiasına Açıklama
 ‘Ataşehir Belediyesinden Yeşil Alan Vurgunu’ İddiasına Açıklama

Ataşehir Belediyesi’nden diğer bazı yayın organlarında da yayınlanan Sabah Gazetesi’nin “CHP’li Belediyede Yeşil Alan Vurgunu” haberinde yer alan iddialara yönelik açıklama geldi.

Ataşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili açıklama şöyle:

Sabah Gazetesi’nin 12.11.2018 tarihli nüshasında “CHP’Lİ BELEDİYEDE YEŞİL ALAN VURGUNU” başlığıyla yer verilen, daha sonra da internet haber sayfaları, tv yayınları ve sosyal medya aracılığıyla yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili haberde; belediyemiz ve belediyemiz imar komisyonu başkanı ile bir meclis üyesi hakkında evrakta sahtecilik yoluyla kendilerine ve yakın akrabalarına ait yeşil alanları imara açarak turizm ve ticaret alanına aldıkları iddiası tamamen asılsızdır.

Yasal olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planları ise İlçe Belediyeleri tarafından yapılmaktadır. İBB tarafından hazırlanan ve kabul edilen 21.12.2015 tarihli Nazım İmar Planında bahsi geçen alan zaten “Ticaret+ Konut Alanı” olarak planlanmıştır. Yasa gereği Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında adı geçen parseller Nazım İmar Planındaki fonksiyonunda olduğu gibi ticaret+konut alanı olarak hiçbir değişiklik yapılmadan korunmuştur.

Dolayısıyla, iddia edildiğinin aksine sözü edilen parsellerin yeşil alan-park ve bahçe olduğu ve sonrasında turizm ve ticaret alanı olarak düzenlendiği haberi tümüyle gerçeğe aykırı ve asılsızdır.

Ayrıca haberde yer alan meclis üyelerimize atfen evrakta sahtecilik ve belediye başkanı ile başkan vekili hakkında yer alan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları suç istinadı niteliğinde olup, söz konusu asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı bilgilerinize sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

KONU HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA AŞAĞIDADIR

12.11.2018 tarihli Sabah Gazetesi'nin 1. ve 14. sayfalarında belediyemiz ve belediyemiz imar komisyonu başkanı ile bir meclis üyesi hakkında evrakta sahtecilik yoluyla kendilerine ve yakın akrabalarına ait yeşil alanları imara açarak turizm ve ticaret alanına aldıkları iddia edilmektedir.

Gazete haberinde Yenisahra Mahallesi 2627 ada, 5,8,9 ve 10 numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli planda park ve bahçe olarak gösterildiği, bu arazilerin daha sonra turizm ve ticaret alanı olarak imara açıldığı, bu şekilde evrakta sahtecilik yapılarak arsaların bulunduğu yeşil alandan parkın kaldırıldığı, aynı şekilde 2631, 2632 ve 2633 adada bulunan parkın kaldırıldığı şeklinde gerçeği yansıtmayan haber yer almış olup daha sonra bu haberin basın kanununda düzenlenen genel ilkelere aykırı olarak hiçbir araştırma yapılmaksızın diğer sözlü ve yazılı basında kullanıldığı görülmektedir.

Gerek Sabah Gazetesi ve gerekse diğer gazetelerin haber sayfalarında ve A Haber’de yer alan haberlerin gerçekle uzaktan yakından hiçbir alakası bulunmamaktadır. Gerek haberi yapan gazete ve gerekse diğer basın yayın kuruluşları hakkında suç duyurusu ve tekzip başvurusunda bulunulacaktır. Ancak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

1. Sabah Gazetesinde yer alan ve diğer basın yayın kuruluşlarına kaynaklık eden haberin aksine, ilçemiz Yenisahra Mahallesi, 2627 ada 5-8-9-10 parseller 04.02.1992 tasdik tarihli Yenisahra Islah İmar Planında zaten “Ticaret+ Konut Alanı” lejantında kalmaktadır. Aradan geçen uzun süre ve ilçemizin gelişmişliği dikkate alındığında imar planlarında değişiklik yapılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla İBB tarafından hazırlanan ve kabul edilen 21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Yenisahra Mahallesi ve çevresi Revizyon Nazım İmar Planında 2627 ada 5-8-9-10 parseller “Ticaret + Konut Alanı” lejantında kalmaktadır. Yasa gereği Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında adı geçen parseller Nazım İmar Planındaki fonksiyonunda olduğu gibi ticaret+konut alanı lejantıyla korunmuştur. Dolayısıyla, iddia edildiğinin aksine sözü edilen parsellerin yeşil alan-park ve bahçe olduğu ve sonrasında turizm ve ticaret alanı olarak düzenlendiği haberi tümüyle gerçeğe aykırı ve asılsızdır. Ayrıca haberde sözü edilen parsellerde imar komisyonu başkanı Cemal Şerifoğlu ve meclis üyesi Mustafa Aldoğan adına kayıtlı taşınmaz bulunmadığı gibi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı ve farklı bir düzenleme bulunmamaktadır.

2. Diğer taraftan, Barbaros Mahallesi 2631,2632,2633 adaların bulunduğu taşınmazları kapsayan 04.02.1992 tasdik tarihli Yenisahra Islah İmar Planında konut alanında kalmakta iken 21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Yenisahra mahallesi ve çevresi Revizyon Nazım İmar Planında bu üç ada ticaret alanı kısmen de otopark alanı olarak planlanmıştır. Asılsız haberde adı geçen meclis üyemiz Mustafa Aldoğan’ın 2632 ada, 12 ve 13 parsellerde 4 katlı evinin bulunduğu parsel 1/5000 Ölçekli İBB tarafından yapılan Nazım İmar Planında T2 ticaret alanında kalmaktadır. Sözü edilen 2631,2632,2633 adalarda birden fazla parsel ve çok sayıda malik bulunmaktadır. Diğer meclis üyemiz Cemal Şerifoğlu’nun ise planlama alanı içerisinde dahi mülkiyeti bulunmamaktadır. Meclis üyesi Mustafa Aldoğan’a ait 2632 ada, 12 ve 13 parseller İBB tarafından onanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında T2 ticaret alanında kaldığından belediyemizce yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyonu korunmuştur.

3. İmar planları, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ile 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddelerine göre, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği esasları dahilinde, belediye meclislerince kabul edilerek yürürlüğe girer. İmar planlarını onama yetkisi belediye meclislerine aittir. 1/1000 ölçekli Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri Uygulama İmar Planlarının belediye meclisimizde görüşülmesi esnasında Barbaros Mahallesi 2631,2632,2633 adalarda bulunan kısmen otopark alanı olarak planlanan alanlardaki çok katlı mevcut iskan edilen yapılarda bulunan vatandaşların CHP ve AK Parti gruplarına ziyaretleri sırasında yapmış olduğu talepler neticesinde parti gruplarınca olumlu değerlendirmeler yapıldığından konu belediye meclisinde görüşülerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı CHP ve AK Parti gruplarının oybirliği ile kabul edilmiş olup yasa gereği İBB başkanlığına gönderilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilçe meclisince onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen veya tadilen onama yetkisi bulunmaktadır. Hasılı ilçe belediyesinde onaylanan imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip onanmadığı sürece uygulanma olanağı bulunmadığından, bu aşamada kişilere menfaat sağlaması söz konusu değildir.

4. Ayrıca haberde yer alan meclis üyelerimize atfen evrakta sahtecilik ve belediye başkanı ile başkan vekili hakkında yer alan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları suç istinadı niteliğinde olup ilgililer hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER