Bedelli askerlik başvuruları başladı!
 Bedelli askerlik başvuruları başladı!

Bedelli askerlik başvuru süreci öncesinde bazı detaylar Resmi Gazete'de, Başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik başvuru süreci öncesinde bazı detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı.
Yüz binlerce aday inceleme yapmak için siteye akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sitede aksamalar yaşandı ve site çöktü. 

3 Ağustos Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlığı altında yer alan bedelli askerlik düzenlemesi, bazı şartların netlik kazanmasına olanak tanıdı. Peki, bedelli askerlik başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, birçok vatandaşın aklındaki soru hakkında bazı detaylar,

BAŞVURULAR 'ASAL'DAN YAPILACAK

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak.

ASKERLİK ŞUBESİ YA DA E-DEVLET

Buna göre hak sahibi olup olmadığınızı size en yakın askerlik şubesinden, e-devlet'ten ya da konsolosluktan (yurt dışında yaşayanlar için) öğrenebilirsiniz.

BANKA DEKONTU TESLİM EDİLECEK

Ardından başvuru belgenizi alarak bankaya gidecek ve 15 bin lira olarak belirlenen bedelli ücretini yatıracaksınız.

CELP DUYURUSU AÇIKLANACAK

Banka dekontu askerlik şubesine teslim edildikten sonra celp duyurusunun açıklanması için beklemeye geçeceksiniz.
BİRLİĞE SEVK

Askeralma Genel Müdürlüğü celp duyurusunu yaptıktan sonra yoklamanızı askerlik şubesinden ya da e-devletten alarak birliğinize sevk edileceksiniz.

Böylece 21 günlük askerlik hizmetiniz başlamış olacak.

 “Bedelli askerlik uygulamasından;

 a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;

 (1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),


 (2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.)

 (3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden ((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),

 b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,

 c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,

 ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.

3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.

 4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından idari veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.

 5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.”


BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

1 - BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUMU HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPABİLİRİM. ÖDEME VE BAŞVURUMU HANGİ TARİHE KADAR TAMAMLAMALIYIM?
BAŞVURULAR KANUN’UN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILABİLECEKTİR. 3 AYLIK BAŞVURU SÜRESİNİN BİTİM TARİHİNE KADAR [03 KASIM 2018 (DAHİL)] BAŞVURU VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

2 - BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN KAÇ YAŞINDAKİLER/KAÇ DOĞUMLULAR FAYDALANABİLİR?
BEDELLİ ASKERLİKTEN 01 OCAK 1994 TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE DOĞAN YÜKÜMLÜLERDEN İSTEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLİR.

3 - BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDECEĞİM?YURT İÇİNDEKİLER ASKERLİK ŞUBELERİNE, YURTDIŞINDAKİLER YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE, TUTUKLU/HÜKÜMLÜ OLANLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURULARINI YAPABİLECEKTİR. AYRICA YÜKÜMLÜLER E-DEVLET ÜZERİNDEN DE MÜRACAATLARINI YAPABİLECEKTİR. ASKERE SEVK EVRAKINI ASKERLİK ŞUBELERİNDEN VEYA E-DEVLETTEN ALANLAR, SEVK EVRAKINI ALDIKTAN SONRA HASTANEYE SEVK EDİLEREK RAPOR ALANLAR VEYA “ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” KARARLI RAPOR ALANLAR ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURARAK İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLECEKLERDİR.


4 - BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEĞİM?
BAŞVURULARI UYGUN GÖRÜLENLER 15.000 TÜRK LİRASI VEYA KARŞILIĞI KADAR YABANCI ÜLKE PARASINI PEŞİN OLARAK ÖDEYECEKTİR.


5 - BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA ÖDEYECEĞİM TUTARA TAKSİT YAPILIYOR MU?
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BELİRLENEN TUTARLAR TEK SEFERDE ÖDENECEK, TAKSİT YAPILMAYACAKTIR.

6 - BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDAKİ ÜCRETİ NEREYE YATIRACAĞIM?
BAŞVURULARI UYGUN GÖRÜLENLER ÖDEMELERİNİ, ASKERLİK ŞUBESİ, YURT DIŞI TEMSİLCİLİK VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALACAKLARI “BEDELLİ ASKERLİK ÖDEME BELGESİ”NDE BELİRTİLEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA AİT HESAPLARDAN BİRİNE YAPACAKLARDIR.

7 - ÖDEME YAPTIKTAN SONRA NE YAPMAM GEREKİYOR?
ÖDEME BELGESİNDE BELİRTİLEN HESAPLARDAN BİRİNE 15.000 TL (ONBEŞBİN TÜRK LİRASI) TUTARINDAKİ BEDELİ ÖDEYENLER 3 (ÜÇ) ADET DEKONT ASLINI ASKERLİK ŞUBELERİNE, KONSOLOSLUK/DIŞ TEMSİLCİLİKLERE TESLİM EDECEKLERDİR.

8 - BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK MIYIM?
YÜKÜMLÜLER 21 (YİRMİ BİR) GÜNLÜK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİİ TUTULACAKTIR.

9 - NE ZAMAN/HANGİ DÖNEMLERDE/NERELERDE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİİ TUTULACAĞIM?
ÖDEMESİNİ TAMAMLAYARAK DEKONTLARINI ASKERLİK ŞUBESİNE TESLİM EDEN YÜKÜMLÜLER MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA PLANLANAN TARİHLERDE BELİRLENEN BİRLİKLERDE TEMEL EĞİTİME TABİİ TUTULACAKTIR. 

10 - TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAZSAM NE OLUR?
TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE BAŞLAYAN VE BELİRTİLEN TARİHLERDE TAMAMLAMAYANLAR ÖDEME YAPMIŞ OLSALAR DAHİ BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDAN ÇIKARILACAKTIR. BU YÜKÜMLÜLERİN DAHA ÖNCEKİ STATÜLERİNE GÖRE ASKERLİK İŞLEMLERİ SÜRDÜRÜLECEKTİR.

11 - TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ SÜRESİNCE İZİN KULLANABİLECEK MİYİM?
TEMEL EĞİTİM SÜRESİNCE HAFTA SONU/EVCİ DAHİL İZİN KULLANDIRILMAYACAKTIR.

12 - TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ SÜRESİ BAYRAM TATİLİNE GELDİĞİ TAKDİRDE İZİN KULLANABİLECEK MİYİM?
CELP VE BİRLİK PLANLAMALARINDA BAYRAM TATİLLERİ DİKKATE ALINACAKTIR.

13 - MAHKEME KARARIYLA YAŞ DÜZELTMESİ YAPTIRDIM. YENİ YAŞIMA GÖRE KAPSAMA GİRİYORUM. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?
ASKERLİK ÇAĞINA GİRDİKTEN SONRA YAŞ DÜZELTMESİ YAPTIRANLARIN ASKERLİK İŞLEMLERİ, ASKERLİK KANUNU’NUN 81’İNCİ MADDESİ GEREĞİ DÜZELTME YAPTIRILMADAN ÖNCEKİ YAŞLARINA GÖRE YÜRÜTÜLÜR. ANCAK RESMİ HASTANE DOĞUM KAYITLARI DAYANAK GÖSTERİLEREK MAHKEME KARARI İLE ASKERLİK ÇAĞINA GİRDİKTEN SONRA YAPILAN YAŞ DÜZELTMESİ İLE BEDELLİ ASKERLİK YAŞ ŞARTLARINI SAĞLAYANLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLECEKTİR.

14 - DAHA ÖNCE ASKERE SEVK EVRAKIMI ALDIM ANCAK BİRLİĞİME KATILIŞ YAPMADIM. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM? NEREYE BAŞVURMALIYIM?
ASKERE SEVK EVRAKINI ALMIŞ ANCAK SEVK EDİLDİĞİ BİRLİĞE HENÜZ KATILMAMIŞ OLAN YÜKÜMLÜLER BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANABİLECEKTİR. BU YÜKÜMLÜLERİN YURTİÇİNDE ASKERLİK ŞUBESİNE, YURT DIŞINDA  YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

15 - “ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” RAPORUM VAR. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?
KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 03 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDEN ÖNCE SİLAHALTINA ALINMADAN “ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” KARARLI RAPOR ALANLAR DA YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN İSTEKLERİ HALİNDE 15.000 TL BEDELİ İLGİLİ BANKA HESABINA ÖDEYEREK BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANACAKTIR.

16 - YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA DURUMUNDAYIM. YASADAN FAYDALANABİLİR MİYİM?
YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA DURUMUNDA BULUNAN YÜKÜMLÜLER DİĞER ŞARTLARI TAŞIMALARI KAYDIYLA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR.

17 - BEDELLİ ASKERLİĞE MÜRACAAT ETTİM/ÖDEMEMİ YAPTIM. YURTDIŞINA ÇIKABİLİR MİYİM?
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANAN YÜKÜMLÜLER, MÜRACAAT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALARI SONRASINDA SİLAHALTINA ALINACAKLARI CELP DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BULUNMAK KAYDIYLA YURTDIŞINA ÇIKABİLİRLER.

18 - ŞU AN SİLAHALTINDAYIM/FİRARDAYIM/HAVA DEĞİŞİMİNDEYİM/İZİNDEYİM. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?
ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA OLANLAR VEYA YAPMAKTA İKEN FİRAR EDEN, HAVA DEĞİŞİMİ/İZİN AŞIMINDA VB. OLANLAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANAMAYACAKLARDIR.

19 - DAHA ÖNCEDEN HERHANGİ BİR NEDENLE BEDELLİ VEYA DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNMAKTAYIM BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?
DAHA ÖNCEDEN HERHANGİ BİR NEDENLE BEDELLİ VEYA DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞ OLANLARDAN, İSTEKLİLER BAŞVURU ŞARTLARI TAŞIMALARI HALİNDE BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR. 

20 - YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA DURUMUNDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞUM PARA CEZAM VAR. CEZAYI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANAN YÜKÜMLÜLERİN DAHA ÖNCE HAKLARINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI TAHSİL EDİLMEYECEKTİR. HAKLARINDA VARSA SÜRDÜRÜLEN ADLİ TAHKİKATLAR SONLANDIRILACAKTIR.

21 - YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA DURUMUNDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞUM PARA CEZALARINI ÖDEMİŞTİM. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANIRSAM ÖDEDİĞİM PARAYI İADE ALABİLİR MİYİM?
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANAN YÜKÜMLÜLERİN DAHA ÖNCE HAKLARINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İSTİNADEN KENDİLERİNDEN TAHSİL EDİLEN TUTAR İADE EDİLMEYECEKTİR.


22 - BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN MÜRACAATTA BULUNARAK PARAMI YATIRDIM. BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN VAZGEÇMEK İSTİYORUM, PARAMI İADE ALABİLİR MİYİM?
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BELİRLENEN MÜRACAAT TARİHLERİ İÇERİSİNDE VEYA EĞİTİM BİRLİĞİNE KATILMADAN BEDELLİ ASKERLİK YAPMAKTAN VAZGEÇENLERİN YATIRDIKLARI ÜCRETLER ASKERLİK ŞUBELERİNE ŞAHSEN VEYA VEKALET VERECEKLERİ VASİLERİ ARACILIĞI İLE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE İADE EDİLECEKTİR.

23 - BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BULUNDUĞUM SÜREDE İŞYERİMDEN İZİNLİ SAYILACAK MIYIM?
TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ KAPSAMINDA SİLAHALTINA BULUNAN YÜKÜMLÜLER 21 (YİRMİ BİR) GÜNLÜK TEMEL EĞİTİM SÜRESİNCE KANUN GEREĞİ ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKTIR.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.